Veteriner Hekimlerin Dünyası

Adres : Ahmet Necdet Sezer Kampusü 4. Eğitim Binası -Gazlıgöl Yolu / Afyonkarahisar / Merkez
Telefon : +90 272 228 13 12
Fax : +90 272 228 13 49
E-Posta : vetfak@aku.edu.tr
Websitesi : http://www.aku.edu.tr/web/Default.aspx?ID=57JQM25NDAU58732AQ101

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ana Sayfa » Veteriner Fakülteleri » 1- Türkiye Veteriner Fakülteleri » Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Üniversite : Afyon Kocatepe Üniversitesi    |    Telefon : +90 272 228 13 12

Veteriner Fakültesi Tanıtım

Türkiye’de kurulan 20 Veteriner Fakültesinden biri olan AKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretime 1996-1997 yılında 30 öğrenci ile başlamıştır. Öğrenciler 5 yıllık öğrenim hayatları boyunca temel bilimler, Pre-Klinik, Klinik, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve Zootekni-Hayvan Besleme alanlarında öğrenim görmektedirler.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve ‘TR33’ olarak sınıflandırılan bölgede hizmet veren tek Veteriner Fakültesidir. Veteriner Fakültesi’nin sanayi, hayvan yetiştiricileri, yetiştirici birlikleri ve gönüllük kuruluşlar ile güçlü bağları vardır.

Afyonkarahisar ili hayvancılık sektörü ile Ülkemizde tanınmış bir kenttir. İlimizde ülkemiz büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık % 2’si, küçükbaş hayvan varlığının ise % 2,2’si bulunmaktadır. Ülkemiz kırmızı et üretiminin % 4’ü ilimizden karşılanmaktadır. İlimizde 16 adet kombina, 17 adet mezbaha, 57 adet sucuk imalathanesi mevcuttur.

Afyonkarahisar ili yıllık ortalama 100.000 tonluk yumurta üretimi ile Türkiye yumurta üretimi ve pazarlamasında önemli bir yere sahiptir. İhraç edilen yumurta sayısı 2007 yılında 99.519.970 adet, 2008 yılında 66.512.30 adet, 2009 yılında ise 261.136.800 adet olmuştur.

Fakültenin amaçları ve avantajları

Veteriner Fakültesi “Tek Tıp Tek Sağlık” yaklaşımı çerçevesinde evcil, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, ırkların iyileştirilmesi, verimliliklerinin arttırılması, sağlıklarının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmaktadır.

Avantajlarımız

  •     Genç, dinamik ve yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunması
  •     Dersliklerde gerekli alt yapının hazır olması
  •     Bölgede hayvancılığın yaygınlığından dolayı uygulamalarda materyal bulma kolaylığı
  •     Bölgemiz hayvancılık potansiyeli
  •     Ulaşım kolaylığı

Fırsatlarımız

  •     Afyonun coğrafi konumu
  •     Avrupa birliğine tam üyelik adaylığı ile veteriner hekim mesleğine yönelik destekler
  •     İlin sahip olduğu hayvan potansiyeli

Fakültenin Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

EAEVE (European association of Establishment for Veterinary Education) Avrupa’da veteriner eğitimi veren kuruluşların eğitim ve öğretim standardizasyonu ve diploma denkliğini sağlayan bir akreditasyon kuruluşudur. Hedefimiz, öncelikle EAEVE’ye üye olmaktır. Üyelik şartlarını en kısa sürede sağlayarak akredite olmak nihai hedefimizdir.
Fakülte Öğretim Elemanları

Fakültede 13 profesör, 23 doçent, 19 yardımcı doçent, 18 araştırma görevlisi ve 2 uzman tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Fakültenin Fiziki Yapısı

I. Öğrenci Kompleksi ve Dekanlık Binası
2 adet 50 kişilik,4 adet 75 kişilik derslik,
2 adet öğrenci laboratuarı,
11 adet araştırma laboratuarı,
1 adet 200 kişilik konferans salonu,
kantin, yemekhane, kütüphane, ve öğretim elemanları odaları;
150 m2’lik açık Spor Tesisi

II. Klinik Bilimleri Eğitim Binası ve Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi (Hayvan Hastanesi);
1 adet Büyük Hayvan Kliniği,
1 adet Küçük Hayvan Kliniği,
5 adet operasyon salonu,
4 adet muayene odası,
radyoloji,eczane, derslik,laboratuar, karantina, ultrason odası ve öğretim elemanları odaları,

III. Anatomi Diseksiyon Salonu

IV. Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Rektörlüğe bağlı olan bu birim aracılığıyla Fakültemize ait ve Üniversitemizin diğer birimlerine ait pek çok araştırma ve eğitim için deney hayvanlarının temini mümkün olmaktadır.

V. Nekropsi Binası

VI. Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversitemiz bölge hayvancılığına gereken desteği vermek hedefiyle Rektörlüğe bağlı bu birim oluşturulmuştur. Fakültemiz öğrencilerinin uygulama yaptığı Fakülteden 11 Km uzaklıkta bulunan merkez içerisinde yer alan hayvancılık ünitelerinde koyun, sığır ve mandacılık birimleri mevcuttur.
Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ulusal gıda referans laboratuar müdürlüğü kuruluş ve görev esaslarına dair yönetmeliğe göre 2009 yılından itibaren hizmet vermektedir.

1- Türkiye Veteriner Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri kategorisinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi sitemize 14 Ocak 2014 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.
Klinik Resim Galerisi
Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Klinik Öncesi Bilimleri Klinik Bilimler Zootekni ve Hayvan Besleme Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz