blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25937
  alper un
  Katılımcı

  KOLİFORMLAR
  Escherichia coli,
  Klebsiella sp.,(klebsiella pneumonia, oxitoca)
  Enterobacter sp., (enterobacter aerogenes)
  Escherichia coli, gübre bakterisi olarak bilinir ve tüm gaytalarda bulunur. Klebsiella enfeksiyonu sıklıkla taze, rutubetli, kontamine talaşın altlık olarak kullanılması ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Enterobacter (Aerobacter) aerogenes enfeksiyonu genelde içme suyunun kontaminasyonu ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Özellikle nonsanitize su tankı, ahır veya gezinti yerindeki su birikintilerinde bulunur.
  ÇEVRESEL STREPTECOCLAR
  Streptococcus agalactia dışındaki streptecoclar
  (Strestecoccus dysgalactiae, uberis, bovis)
  Enterococcus faecium ve faecalis
  İneğin çevresinde bulunurlar. Strept dysgalactia meme, rumen, gayta, ahır vs hemen her yerde bulunur.
  Koliform ve çevresel streptekok enfeksiyonları daha çok klinik mastitis oluştururlar veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkar. Bütün çevresel streptokok enfeksiyonlaronın % 40-50’si klinik mastitis ile sonuçlamdığı gözlenmiştir.
  DİĞER PATOJENLER: Nocardia,
  Citrobacter,
  Proteus,
  Pseudomonas ve
  Serratia sp’dir
  Pseudomonas aeruginosa toprak kökenli bir organizmadır ve hayvanın içtiği yüzey suları veya fabrika artıkları ile kontamine olmuş drenaj alanları vs ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Ahır veya işletme su sisteminden ve sıcak su tankından nadiren izole edilir
  Çevresel mastitislerde klinik mastitis oranı özellikle laktasyonun başında ve sıcak havalarda artar. SHS 300.000’den aşağıda olabilir. Veya bu tür sürülerde daha çok oluşur.
  Çevresel mastitislerle mücadelede amaç aylık klinik mastitis insidansını % 3’ten aşağıya çekmek olmalıdır.
  Yukarıda sayılan mikroorganizmalardan biri veya birkaçı ile kısa süre içinde enfeksiyon oluşması, problemi oluşturan birisinin veya bir şeyin değiştirildiği düşünülebilir. Örneğin teat-dipping materyalinin veya lastiklerin değiştirilmesi ile problem hemen ortadan kalkabilir. Fakat asıl sebebin tamamen farklı olabileceği de unutulmamalıdır

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.