blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18980


  Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
  DEKSAVET % 0.4
  Enjeksiyonluk Çözelti
  Veteriner Kortikosteroid
  BİLEŞİMİ
  Berrak, renksiz 1 ml çözelti; 4 mg Dexamethason (9-alfa-fluoro-16-alfa-methylprednisolone formunda) ihtiva eder.

  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  DEKSAVET %0.4; 9-alfa-fluoro-16-alfa-methylprednisolone formunda yeni bir sentetik glukokortikoid içerir. Florür içeren bu deksametazon; kimyasal yapısındaki farkı sayesinde diğer tüm kortikosteroidlerin farmakodinamik özelliğini taşıdığı gibi, stabilite ve terapötik etki bakımından diğer kortikosteroidlerden daha güçlüdür. Kas içine, deri altına ve eklem içine enjekte edilmeye uygun bir halde hazırlanmış sulu çözeltidir. Enjeksiyon tarzında uygulamanın yanında oral ve konjuktival yollardan da uygulanabilir. Bütün uygulama yollarından kolayca emilerek hızla glukokortikoid etki meydana getirir.
  Glukokortikoidler, katabolik steroid olarak vücuttaki lipid ve karbonhidrat depolarını yıkımlayarak, stres durumlarında gerekli olan enerjiyi sağlar ve organizmaya stres durumlarına karşı direnme kapasitesi sağlar. Glukokortikoidler, periferal glikoz kullanımını azaltır, lipolizisi aktive eder. Böylelikle glukoneogenezis için amino asit ve gliserol sağlanmış olur ve kan glikoz düzeyi artar. Lenfosit sayısı üzerine etkisine ilaveten glukokortikoidler, lenfositlerin aktivitesini değiştirmeye yönelik etki oluşturur. Bu etkiler glukokortikoidlerin antienflamatuar ve immunolojik etkilerine aracılık eder. Mekanik, kimyasal, enfeksiyöz, immunolojik uyarımlar gibi çeşitli olgularda yangıyı önler veya baskılar.
  Deksametazon’un antiflojistik ve antialerjik etkisi, glukokortikoidlerin çoğundan belirgin bir şekilde güçlüdür. 6-metil-prednisolon veya triamcinolon’dan 4-6 kez güçlü, prednisone veya prednisolon’dan 6-8 kat daha etkili, hidrokortizon’dan 25 ila 30 kat daha etkili ve kortizon’dan yaklaşık 35 kat daha etkilidir. Bu nedenle yukarıda adı geçen kortikosteroidlerle sonuç alınamamış tedavi girişimlerinde dahi diğer kortikosteroidlere göre çok daha düşük dozlarda etkili olur.
  DEKSAVET %0.4’ün güçlü antiflojistik, antialerjik ve antitoksik tedavi özelliği ve metabolik proces regülatörü oluşu sayesinde patolojik durumlar kısa sürede normale döndürülür.
  Deksametazon kas içi enjeksiyondan sonra hızla emilir. Pik plazma düzeyine köpek ve ratlarda sırasıyla 30 dakika ve 6 saatte ulaşılır. Deksametazon esterleri serumda hızla hidrolize olur. Biyotransformasyon başlıca, 6-hidroksi- ve 2-hidroksi-dexamethason’a hidroksilasyonu kapsar. Hızlı şekilde idrar ve dışkı ile atılır.

  KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
  At, sığır, köpek, kedi ve domuzda güçlü glukokortikoid, antienflamatuar, antiflojistik ve antihistaminik etkilerinden yararlanılmak suretiyle başlıca; şok durumları, hayvanlardaki çeşitli stres olgularının önlenmesi (nakil, yem değişikliği dönemi vb.), karbonhidrat ve mineral madde metabolizması bozuklukları, alerjik hastalıklar, ürtiker, pruritus, ekzama, non-spesifik deri hastalıkları, tetani, ödem, otitis eksterna, artritis, bursitis, tendovaginitis, spondilitis, intervertebral disk hernisi, poliartritis, distorsiyonlar, lukzasyonlar, parezis (puerperal parezis), metritis, mastitis, agalaksiya, ketozis, asetonemi, indigesyonlar, pre- ve postoperatif stresin önlenmesi, doğumun başlatılması amacıyla kullanılır.

  KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
  Sığır, at ve domuzlarda 0.02-0.06 mg/kg c.a. (ortalama 0.04 mg/kg c.a.), kedi ve köpeklerde 0.1-0.25 mg/kg c.a. (ortalama 0.175 mg/kg c.a.) günlük dozlar aşılmamak koşuluyla kas içi (IM) veya deri altı (SC) olarak uygulama yapılır. Sığır, at ve domuzlarda pratik doz 1 ml/100 kg dır. Kedi ve köpeklerde pratik doz 0.04 ml/kg dır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde pratik doz tablosuna göre uygulama yapılır:
  Pratik Doz Tablosu
  Hayvan türü Canlı ağırlık
  (kg) Deksavet %0.4 enj.çöz.
  pratik dozu (ml)
  Sığır 400 kg 3 – 6 ml
  At 600 kg 5 – 9 ml
  Domuz 100 kg 0,5 – 1,5 ml
  Köpek 10 kg 0,25 – 0,625 ml
  Kedi 5 kg 0,125 – 0,3125 ml
  Eklem içine ve tendo kılıfına yapılacak uygulamalarda; hayvan türü, eklem veya tendonun durumu göz önüne alınarak gerekli doz ayarlaması yapılır.

  ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
  Enfeksiyon varlığında kortikosteroid tedavisi etkili bir antibiyotik ile birlikte uygulanmalıdır. Tedaviye başlamadan önce gastrik ülser ve diabetes mellitus varlığı gözden geçirilip, varsa bu hastalıklar bertaraf edilmelidir. Uzun süreli tedavide hayvan dikkatli şekilde gözlemlenmelidir ve doz kademeli azaltılmalıdır.
  Damızlık boğalar ve diğer erkek hayvanlarda periyodik Deksametazon uygulanması; libido baskılayıcı, sperm miktarı ve sperm kalitesini düşürücü etki gösterir. Süt veren hayvanlarda süt verimini geçici olarak durdurabilir. Gebe ineklerde özellikle gebeliğin son 3 ayında yavru atmaya sebep olabilir. Kortikosteroid tedavisi yapılırken bu durumların göz önünde bulundurulması gerekir.

  İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
  Osteoporoz, hiperglisemi, peptik ülserler, enfeksiyon riskinde artış, yara iyileşmesinde gecikme gibi yan etkiler görülebilir. Uzun süreli kortikosteroid tedavilerinde doz her zaman kademeli şekilde azaltılarak sona erdirilmelidir. Tedavi aniden durdurulursa, adrenal bez yetmezliği sendromu, iştah azalması, ishal gibi semptomlar oluşabilir. Kademeli azaltılan dozlarda bu yan etkiler görülmez.

  İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
  Diğer ilaç ve maddelerle fiziko-kimyasal ve farmakolojik geçimsizliği yoktur.
  Aşılarla eş zamanlı olarak kullanılmamalıdır.

  DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
  Uzun süreli kortikosteroid uygulamalarında hayvan dikkatli şekilde gözlemlenmelidir. Yüksek dozlarda ve tekrarlayan uzun süreli kortikosteroid kullanımlarında, timus ve adrenal bezler etkilenir. Kortizol düzeyinin kanda aşırı yükselmesi vakaların %80-90’ında polidipsi, poliüri ve ayrıca polifajiye (cushing benzeri vücut yağlanması) sebep olur. Deksametason, belirgin şekilde Na ve su tutulmasına sebep olmadığından, polidipsi ve poliüri görülme olasılığı düşüktür. Uzun süreli kortikosteroid kullanımında, hayvanın vücut kıl örtüsü incelir veya kısmen dökülür (alopesia areata). Pigment kümeleşmesine bağlı olarak deri rengi koyulaşır. Bu sebeple önerilen dozlar aşılmamalı ve tedavi kademeli olarak durdurulmalıdır.

  GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
  İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından itibaren 6 gün geçmedikçe eti için üretilen sığırlar kesime gönderilmemeli, 3 gün (6 sağım) geçmedikçe elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

  KONTRENDİKASYONLAR
  Kornea ülseri, osteoporozis, diabetes mellitus, tüberküloz, kronik nefritis, mide-bağırsak kanalı ülserleri, kalp ve böbrek yetmezlikleri durumlarında, mikozis ve herpes virüs tarafından oluşturulan hastalıklarda, canlı viral aşı uygulanan hayvanlarda, cushing sendromlu hayvanlarda kortikosteroidler kullanılmamalıdır.
  Gebelikte kullanımı: Özellikle gebeliğin son 1/3’lük döneminde olmak üzere yavru atımına sebep olacağından gebelikte kullanılmamalıdır.

  GENEL UYARILAR
  Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
  Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

  MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
  Oda sıcaklığında 25 °C ’nin altında, direkt ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.
  Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
  Şişesi açıldıktan sonra etkinliğini 28 gün süreyle korur.

  AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
  20, 50 ve 100 ml çözelti ihtiva eden lastik tıpalı ve alüminyum kapaklı şeffaf cam flakonlarda ve karton kutuda satışa sunulur.

  SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
  Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

  PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ : 09.02.2005
  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO : 28.11.1991 – 5 / 425

  RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
  İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
  Sağlık Sokak 32/4 Yenişehir /Ankara Tel: (0312) 435 95 60

  İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ
  Richter Pharma AG, Wels – Avusturya

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.