blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Köpeklerde femoral anjiyografi olanakları
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27000

  Köpeklerde femoral anjiyografi olanakları

  Tarih: 2003
  Yazar: Oruç, Fatma Ülkü
  İncele: https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/586213

  ÖZET
  Bu çalışmada; köpeklerde ekstremite bölgelerinde anjiyografi yapılarak arterlerin yografi ile görüntülenmesi, incelenmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi için iyi rehber oluşturulması amaçlanmaktadır. Deneysel olarak planlanan bu çalışmada ağırlıkları 15-30 kg arasında değişen 10 melez )ek kullanıldı. Köpeklerin önce klinik muayeneleri yapıldı. Topallık şikayeti ile kliniğimize en bir köpekte alınan radyografide suprakondüler femur kırığı tanısı konulduktan sonra loraî anjyografi yapıldı. A. femoralis’e 19 no yeşil renkli kelebek seti cut-down tekniği ile leştirildi. Kontrast madde olarak 1 ml/kg Urovist, Urografin % 76 ve Konray 400 hızlı ve enjeksiyonu uygulaması ile verildi. Anjiyografi için Image marka 100 kV gücünde küçük /van röntgen cihazı 0.08 sn, 60kV ve 65 mA dozunda kullanıldı. Anjiyogramlar 30., 60.,., 120. ve 180 saniyelerde alındı. Bulgular anestezi, kateterizasyon, anjiyografi tekniği ve belirtilen sürelerde jiyogramların damar dolgunluğu, kontrast ve görüntü kalitesi yönünden değerlendirilmesi elde edildi. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniğinde 00- 2003 yıllan arasında deneysel olarak planlanıp, köpeklerde femoral anjiyografi inaklarının değerlendirildiği, bu çalışma ile femoral anjiyografmin ekstremitede damardaki ve yumuşak dokudaki patolojilerin değerlendirilmesinde yararlanılabilecek bir İmik olduğu saptanmıştır. Anjiyografi ile damar ağına kapsamlı bir bakış elde edilebileceği, eoperatif ve postoperatif kontrollerde damar anomalilerim ve hastalıklarını düzeltmek için rrahi prosedürlerin planlanmasının sağlanabileceği ve bunların daha sonraki çalışmalara haber olabileceği sonucuna varıldı.

  SUMMARY
  In this study, our aim is; to be a guide for examining, evaluating the arteries by yography and the findings which we have by using angiography method on extremities. In this study weighting about 15- 30 kg of 10 Mongrel dogs were used. First of all, the deal examinations were done. One dog which came with signs of fracture of femur was luated with radiography and then, femoral angiography was done. 19 number of cannula is into a. femoralis. In our studies, small animal equipment of radiography is used (Image ) kV) with 0.08 second, 60 kV, and 65 mA dose. 1 ml/kg of Urovist, Urografin % 76 and nray 400 were used as contrast agents. Angiogramlar are taken at 30., 60., 90., 120. and D. seconds. Findings are formed by cataterisation, technique of angiography and the evaluation by ing of vein, contrast and imaging of angiograms in definite seconds. In Surgery Clinics of Veterinary Hospital of Adnan Menderes University, between 2000- 03 years, it is thought that; by this study which planned experimentaly and evaluated as giography studies in dogs’ extremities, femoral angiography is the useful technique for the in vascularisation and evaluations of patologies of soft tissues in extremities. As a result, it thought that by angiography, there would be a whole looking to the vein vascularisation and suring the surgery processes planned for treating the vein anomalies and diseaeses in eoperation, postoperation controls and so these would be a guide for the future studies.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.