blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Aşılar, İlaçlar ve İlaç Firmaları
 4. Kuşlarda Kullanılan Antibakteriyel İlaçlar
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 91)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20622

  ABİZATİN, Oral Çözelti (TOPKİM)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde 160 mg sülfadimidin türevi sodyum bulunmaktadır.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Abizatin çözeltinin etken maddesini oluşturan sülfadimidin sodyum, suda kolayca çözünen bir sülfonamid türevidir. Bütün havyan türlerinde sindirim kanalından kolayca ve hızla emilir. Yüksek oranlarda serum proteinlerine bağlanır. Özellikle büyükbaş hayvanlarda diğer sülforamid türevlerine göre daha yüksek kan ilaç değerleri sağlar. Nispeten daha az kristalüri riski oluşturur. Belirtilen özellikleri sayesinde de özellikle büyükbaş hayvanlarda kullanılabilen en iyi sülfonamid türevi olarak kabul edilir. Sülfadimidin, bir çok gram (-) ve gram (-) bakteriler ile bazı riketsiyalar üzerinde güçlü antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Özellikle bakteriyel kökenli solunum sistemi enfeksiyonları ve artritisler ile dana ve taylarda salmonella ve pasteurellalardan meydana gelen enfeksiyonların sağaltımında değer taşır. Kanatlıların sekal koksidiyozlarının sağaltımında da başarıyla kullanılabilen bir ilaç konumundadır.

  Kullanılma yerleri : Kanatlı hayvanlarda; özellikle sekal koksidiyoz olguları olmak üzere, diğer koksidiyoz çeşitleri, koriza, kolera, CRD, tifo ve sindirim kanalı enfeksiyonlarının sağaltımında uygulama alanı bulur.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlıların içme sularına katılarak verilir. Yaz aylarında kanatlılar fazlaca su tükettiklerinden, sınırlı hacimde içilen ilaçlı sudan sonra normal su verilmeğe devam edilir. Kanatlılarda, koksidiyoz ve koleranın sağaltımında 1 litre suya 5 ml ilaç katılır ve 2 gün süreyle içirilir. 2-3 gün ara verildikten sonra 1-2 gün süreyle aynı dozda ilaçlı su, 3 gün ara verildikten sonra 1 gün boyunca tekrar aynı dozda ilaçlı su verilir. Koriza, pullorum ve diğer barsak enfeksiyonlarının sağaltımında 1 litre suya 5 ml ilaç katılarak 4-6 gün süreyle devamlı içirilir.

  Ticari şekli : Abizatin, 100 ml ve 500 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

  #73300

  ADVOCİN, Suda Çözünen Toz (PFİZER)

  Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 167 mg danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat bulunmaktadır.

  Tanımı : Advocin, evcil kanatlılarda içme sularına katılarak verilmek üzere danofloksasin esasına göre hazırlanmış olan, oral bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Advocin’in etken maddesini oluşturan danofloksasin, yeni geliştirilmiş bir fluorakinolon türevidir. Enjeksiyon yoluyla verildiğinde uygulama yerlerinden hızla emilerek akciğer ve mide barsak dokularında plazma ilaç değerlerinden daha yüksek derişimlere ulaşır. İlaç uygulanmasını izleyen ilk saatin sonunda akciğerdeki ilaç değeri plazma derişimlerinin 4 katına kadar ulaşır. Mide-barsak kanalında da benzeri farmakokinetik model sergiler. Advocin, bakterilerde DNA sentezi için gerekli olan DNA-girase enzimini inhibe etmek suretiyle bakterisid tipten antibakteriyel etki meydana getirir. Advocin, başlıca sığırlar olmak üzere, besin değeri olan hayvanlarda sıklıkla enfeksiyonlara yol açan şu patojen mikroorganizmalara karşı yüksek düzeyde antibakteriyel etkinliğe sahiptir ; Gram (-) bakteriler : Haemonchus pleuropneumoniae, H.Somnus, Bordatella bronchiseptica, E.Coli, Pasteurella haemolytica, P.multocida, Salmonella Dublin, S.enteritis, S.typhimurium, ve diğer salmonella türleri. Mikoplasmalar : Mycoplasma bovis, M. Hypopneumoniae, M. Gallisepticum ve M. Synoviae. Gram (+) bakteriler : Cornynebacterium pyogenes, staphylococcus aureus, S. Suis ve diğer streptococcus türlerini kapsayan geniş bir antibakteriyel spektrum sergiler. Advocin, P. Haemolytica ve P. Multocida’dan kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonlarının, E.Coli ve Salmonella türlerinin neden olduğu barsak enfeksiyonlarının sağaltımında da etkili olduğu anlaşılmıştır.

  Kullanılma yerleri : Advocin, etlik civciv, piliç ve yarkalarda patojen E.Coli’lerden ileri gelen solunum yolu hastalığı (hava kesesi iltihapları), koliseptisemisi veya E.Coli ile birlikte mikoplasma türlerinin sebep olduğu komplike kronik solunum yolu hastalığı (CCRD) ile yetiştirme döneminin ilk safhasında M. Gallisepticum ile enfekte olan hayvanlarda kronik solunum yolu hastalığının sağaltımında başarıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Patojen E.Coli ve E.Coli/Mikoplasmaların sebep olduğu komplikasyonlu solunum yolu enfeksiyonlarının sağaltımı amacıyla günlük olarak 5 mg/kg dozunda Advocin kullanılması öngörülür. Mikoplasmozis olgularında yetiştirme süresinin ilk haftasında içme suyuna 50 ppm (50 mg/ 1 litre) derişiminde Advocin toz katılır. Yetiştirmenin 8 ile 21.nci günleri arasında içme suyuna 25 ppm (25 mg/1 litre), 22-35.nci günler arasında 37,5 ppm (37,5 mg/1 litre) ve 36-70.nci günler arasında da 50 ppm (50 ml/1 litre) düzeylerinde katılarak her yoğunlukta ilaçlı sular 3 gün süreyle kesintisiz olarak hayvanlara verilir.

  Uyarılar : Advocin suda çözünen toz, civciv, piliç ve tavuklara yalnızca içme sularına katılarak verilir.

  Ticari şekli : Advocin suda çözünen toz, 75 g ve 150 g’lık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.

  #73301

  AGRİBON, Suda çözünen toz (ROCHE)

  Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 25000 mg sülfadimetoksin, 600000 İÜ Vitamin A ve 300 mg Vitamin K3 bulunmaktadır.

  Agribon, sülfadimetoksin aktif maddesinin A ve K vitaminleri ile desteklenmesi suretiyle geliştirilmiş olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, oral bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün başlıca etken maddesini oluşturan sülfadimetoksin, bir sülfonamid türevidir. Su içerisinde ve ağızdan verildiğinde kolaylıkla ve tüme yakın oranlarda hayvanların sindirim kanalından emilir. Emilen ilaç kısmı vücuttan yavaş yavaş atıldığından uzun süre etkili kan ilaç derişimini korur. Hayvan türlerine göre biyolojik yarılanma ömrü 100-200 saat arasında değişir. Hayvan vücudunda çok düşük oranlarda Nasetilasyona uğrar. Belirtilen nedenle de böbreklerde nefrotoksisite riski yaratmaz. Etki süresi en uzun olan süfonamid türevi konumundadır. Sülfadimetoksin, özellikle pneumokok, stafilokok ve streptokoklar üzerindeki etkinliğiyle seçkinleşir. Patojen bakterilere koşut olarak evcil hayvanlarda sıklıkla sindirim sisteminde enfeksiyonlara neden olan koksidialar üzerinde de etkilidir.

  Kullanılma yerleri : Agribon, tavuklar ve hindilerde sıklıkla karşılaşılan koksidiyoz olguları, salmonelloz, kanatlı kolerası ve kanatlıların bulaşıcı nezleleri; evcil tavşanlarda karşılaşılan koksidiyozlar; kuzu, oğlak, buzağı, dana koyun ve keçilerin genel nitelikli bakteriyel enfeksiyonları, solunum yollarının akut ve kronik bakteriyel enfeksiyonları, enteritis ve gastroenteritis olguları, transport hastalığı, viral hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonlar ve koksidiyoz hastalıklarının klinik ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Tavuklar için; Koksidiyoz tedavisinde, 1 litre suya 2 gram ilaç katılarak 6 gün süreyle, Bulaşıcı nezle tedavisinde 1 litre suya 4 gram ilaç katılarak 4 gün süreyle, Salmonelloz tedavisinde 1 litre suya 4 gram ilaç katılarak 6 gün süreyle, Kolera tedavisinde 1 litre suya 1 gram ilaç katılarak 3 gün süreyle içirilir.

  Ticari şekli : Agribon suda çözünen toz, 250 g ve 1000 g’lık plastik kutularda sunulmaktadır.

  #73302

  ALFASİLİN, 1 g ve 2,5 g enjeksiyonluk toz (ABFAR)

  Formülasyonu : Her şişe içeriğinde 1 g ve 2,5 g ampisilin baza eşdeğer ampisilin trihidrat bulunmaktadır.

  Alfasilin, evcil hayvanlarda karşılaşılan sistemik ve yerel bakteriyel enfeksiyonların sağaltımı amacıyla ampisilin esasına göre hazırlanmış olan, steril ve enjeksiyonluk bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan ampisilin, aminopenisilin grubundan yarı-sentetik bir penisilin türevidir. Antibiyotik, ruminantlar (geviş getirenler) dışındaki bütün hayvanlarda hem ağızdan hem de parenteral (kas içine enjekte edilerek) yollardan verilir. Farklı yollardan verildiğinde çabucak ve yüksek oranlarda emilir. Yaklaşık yarım saatte etkili kan yoğunluğuna ve 2 saat içerisinde de plazma doruk değerine ulaşır. Emilen ampisilin geniş ölçekte bütün vücuda dağılır ve en yüksek derişimlerde karaciğer ile böbreklerde birikir. İlaç vücutta metabolik değişikliğe uğramaksızın büyük oranda idrarla ve kısmen de safrayla atılır. Ampisilin, geniş spektrumlu bir antibakteriyel ilaçtır. Penisilin G’nin etkilediği gram (+) bakterilerden başka salmonella’lar, şigella’lar, streptokok’lar, stafilokok’lar, corinebacteria’lar, clostridia’lar, fusiformis türleri, E.Coli, klebsiella’lar, proteus’lar, brucella’lar ve pasteurella’lar gibi gram (-) bakteri türleri üzerinde de bakterisid nitelikli antibakteriyel etki meydana getirir.

  Kullanılma yerleri : Alfasilin, evcil hayvanlarda çeşitli patojen (hastalık etmeni) bakterilerden ileri gelen mide-barsak, idrar yolları, karaciğer ve solunum sistemine yerleşen enfeksiyon hastalıklarının sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Etkili kan derişiminin korunabilmesi için günde 1 uygulanması yeterlidir. Aynı ürün 1 g ve 2,5 gramlık toz içeren viyaller, 10 ml ve 20 ml’lik steril sulandırıcılar ile birlikte sunulmaktadır. Belirtilen ambalaj birimine göre evcil hayvanlara verilecek dozları şöyledir.

  Kümes hayvanlarında 1 litre içme suyuna 5 ml Alfasilin 1 g, 2 ml Alfasilin 2,5 g ilave edilerek içirilir.

  Ticari şekli : Alfasilin enjeksiyonluk toz, 1 g ve 2,5 gramlık viyaller, 10 ml ve 20 ml’lik steril sulandırıcı ile birlikte kutularda sunulmaktadır.

  #73303

  ALFASİLİN, Suda çözünen toz (ABFAR)

  Formülasyonu : Bir ölçek suda çözünebilir toz içeriğinde, 1 g ampisilin baza eşdeğer ampisilin trihidrat bulunmaktadır.

  Alfasilin toz bütün evcil hayvanlarda karşılaşılan sistemik ve yerel bakteriyel enfeksiyonların sağaltımı amacıyla ampisilin etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan, suda çözdürülerek ağız yoluyla verilmeye özgü oral bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan ampisilin, aminopenisilin grubundan yarı-sentetik bir penisilin türevidir. Antibiyotik, ruminantlar (geviş getirenler) dışındaki bütün hayvanlarda hem ağızdan hem de parenteral (kas içine enjekte edilerek) yollardan verilir. Farklı yollardan verildiğinde çabucak ve yüksek oranlarda emilir. Yaklaşık yarım saatte etkili kan yoğunluğuna ve 2 saat içerisinde de plazma doruk değerine ulaşır. Emilen ampisilin geniş ölçekte bütün vücuda dağılır ve en yüksek derişimlerde karaciğer ile böbreklerde birikir. İlaç vücutta metabolik değişikliğe uğramaksızın büyük oranda idrarla ve kısmen de safrayla atılır. Ampisilin, geniş spektrumlu bir antibakteriyel ilaçtır. Penisilin G’nin etkilediği gram (+) bakterilerden başka salmonella’lar, şigella’lar, streptokok’lar, stafilokok’lar, corinebacteria’lar, clostridia’lar, fusiformis türleri, E.Coli, klebsiella’lar, proteus’lar, brucella’lar ve pasteurella’lar gibi gram (-) bakteri türleri üzerinde de bakterisid nitelikli antibakteriyel etki meydana getirir.

  Kullanılma yerleri : Alfasilin toz, içeriğindeki ampisilin etken maddesi sayesinde özellikle E.Coli, P.Mirabilis ve enterokoklar gibi gram (-) bakterilerin sebep olduğu idrar yolları ve üreme sistemi hastalıkları, kronik bronşitis, pneumoni ve bronşektazi gibi solunum yolları hastalıklarında; E.Coli, salmonellalar ve şigellalardan ileri gelen safra yolları ve mide-barsak hastalıklarında, koriza, sinüzit, E.Coli ve mikoplazmalara bağlı kronik solunum yolu hastalıkları gibi kanatlı hastalıklarında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : İlaç bireysel sağaltımlarda bir miktar su veya süte karıştırılıp içirilerek, yeme katılarak veya yemlerin üstüne serpilerek, toplu sağaltım uygulamalarında ise, içme sularına katılarak kontrollü bir şekilde içirilmek suretiyle verilir. Uygun bir sağaltım programında en az 3 gün süreyle evcil hayvanlarda ağız yoluyla verilecek Alfasilin toz miktarları aşağıda belirtilen şekildedir.
  Kanatlılarda; her 100 hayvan için 1/10 ölçek, 2 haftalık civcivlerde 1/5 ölçek, 4 haftalık civcivlerde 1/2 ölçek, 8 haftalık piliçlerde 1 ölçek, 12 haftalık piliç ve tavuklarda 2 ölçek ilaç uygulanır.

  Ticari şekli : Alfasilin suda çözünen toz, 200 gram toz içeren şişelerde sunulmaktadır.

  #73304

  ALFOXİL, Toz (ABFAR)

  Formülasyonu : Alfoxil toz, 1 gramında 200 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir.

  Alfoxil toz, amoksisilin esasına göre hazırlanmış olan, ağız yoluyla kullanılmaya özgü bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Alfoxil tozun başlıca etken maddesini oluşturan amoksisilin amino, penisilin grubundan yarı-sentetik bir penisilin türevidir. Ağızdan verildiğinde mide asidine karşı dayanıklıdır. Sindirim sistemi içeriği aynı yoldan emilmesini etkilemez. Sindirim kanalından hızla ve yüksek oranlarda etkin şekil altında atıldığından, bu sistemlerin enfeksiyonlarında güçlü antibakteriyel etkinlik sağlar. Amoksisilin, alfa ve beta hemolitik streptokoklar, penisilinaz salgılayan stafilokoklar, streptokok faecalis, stafilokok aureus, E.Coli, Pr. Mirabilis, Haemophylus türleri, Pasteurella türleri ve Cornyebacterium türleri gibi çok sayıdaki gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı güçlü bakterisid etki oluşturur.

  Kullanılma yerleri : Alfoxil toz, spektrumuna giren ve başlıcaları yukarıda belirtilen patojen bakterilerden ileri gelen sindirim, solunum, idrar yolları ve üreme sistemi ile deriye yerleşen sistemik ve yerel bakteriyel hastalıkların sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, bireysel sağaltım amacıyla bir miktar içme suyu veya süte katılarak içirilir. Ayrıca belli bir süreçte kontrollü bir şekilde tüketilen yemlere karıştırılarak veya üzerine serpilerek yedirilir. Toplu sağaltım için, belli hacimlerdeki içme sularına katılarak içirilir. Etken maddeyi oluşturan amoksisilin evcil hayvanlardaki günlük oral sağaltım dozu 10-20 mg/kg arasında tutulur. Kanatlılar için günlük ilaç dozu 20 mg/kg olarak dikkate alınır. Buna göre; 1 kg ağırlığındaki 1000 adet hayvan için 100 g (1 poşet) ilaç yeterli olur. Güvenli bir ilaçlamanın sağlanabilmesi için; günlük olarak 100 g ilaç 150 litre suda çözdürülerek 3-5 gün süreyle içirilir. Koruyucu olarak ilaç kullanımı söz konusu olduğunda 100 g ilaç 300 litre suya katılır.

  Uyarılar : Antagonistik etkileşim söz konusu olduğundan aynı ilaç, kloranfenikol ve tetrasiklin grubu ilaçlarla kombine halde kullanılmamalıdır.

  Ticari şekli : Alfoxil toz, 100 g x 10 poşetlik kutularda sunulmaktadır.

  #73305

  AMOKSİVET, Enjeksiyonluk Toz (İ.E. VETERİNER)

  Formülasyonu : Her flakonda 3,5 gram amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin sodyum tuzu içerir.

  Amoksivet, çözünmüş halde amoksisilin sodyum tuzu içeren berrak, apirojen ve steril enjeksiyonluk çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan amoksisilin, geniş spektrumlu ve bakterisid etkili, yarı-sentetik bir penisilin türevidir. Ampisiline göre gram (+) bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkinliği daha güçlü ve hızlıdır. Eşdeğer dozlarda verildiğinde enjeksiyon yerlerinden ampisiline oranla daha fazla emilir ve iki katı daha yüksek etkili kan değeri sağlar. Bütün vücut dokularına ve bronş salgılarına geçer. Beyin-omurilik sıvısına ampisilindan daha yüksek derişimlerde geçer. Aynı antibakteriyel ilaçtan % 40 oranında daha uzun biyolojik yarılanma ömrüne sahiptir. Etkili olduğu gram (+) bakteriler arasında; streptokoklar, stafilokoklar (penisilinaz salgılayanlar hariç), korinebakteriler, listerialar, kolostridialar, antraks basili, aktinomisetler, erisipel etmenleri ve pasteurellalar bulunur. Gram (-) bakterilerden; E.Coli, bakterioidesler, brusellalar, enterobakteriler, salmonellalar, şigellalar ve hemofilus türleri birinci derecede duyarlıdır. Ayrıca aktinobasillus, proteus, klebsiella ve fusiformis türleri üzerinde de genellikle tatminkar etkinlik gösterir.

  Kullanılma yerleri : Amoksivet, evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan üriner sistem hastalıkları, streptokoklardan kaynaklanan üst solunum yolu hastalıkları ve deri enfeksiyonları başta olmak üzere, pek çok enfeksiyöz hastalığı kapsayan geniş bir kullanıma sahiptir. Kanatlılar da dahil olmak üzere bütün evcil hayvanlarda karşılaşılan kronik solunum yolu enfeksiyonu (CRD), salmonelloz, koli enfeksiyonları, aktinobasillozis, otitis, koriza, ayak hastalıkları, viral hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonları, yerel ve yüzeysel deri enfeksiyonları, yerel doku hasarlarına bağlı enfeksiyonların koruyucu ve iyileştirici sağaltımında başarıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Amoksivet, kanatlılarda 50 litre içme suyuna 10 ml ilaç katılarak içirilir. Sağaltıma 2-3 gün süreyle devam edilir. Sulandırılmış süspansiyonun 6 saat içinde kullanılması gerekir.

  Ticari şekli : Amoksivet, 25 ml’lik flakonlarda ve 10 ml enjeksiyonluk su içeren ampulleri içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

  #73306

  AMOXİNJECT % 11.5, Oral Solüsyon (AYDIN)

  Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 114,8 mg amoksisilin trihidrat bulunmaktadır.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Etkin maddesi amoksisilin trihidrat formülünde beyaz-beyaza yakın kristal, suda çözünen geniş spektrumlu yarı-sentetik bir penisilin türevidir. Uygulamalarda emilim çok fazladır. Kan serumunda konsantrasyon 1-2 saatte pik (ek üst) seviyesine ulaşır. Ve amoksisilin dokularda çok iyi bir dağılım gösterir. Dışarı atımı safra ve idrar yolu ile olur.

  Kullanıldığı yerler : Amoxinject % 11.5 geniş spektrumlu gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı bakterisid etki sağlar. Özellikle E.Coli, Klebsiella pneumonia, Bordatella bronchiseptica, Haemophilus spp, Pasteurella spp, Proteus mirabilis, Salmonella spp, Streptokok ve Stafilokok bakterilerine karşı etkili bir antibiyotiktir. Amoksisiline duyarlı gram (+) ve (-) bakterilerin meydana getirdiği hastalıkların tedavisinde kullanılır. En önemli etki alanı dana, kuzu ve tavuklarda görülen sindirim sistemi ve solunum sistemi hastalıklarıdır. Kanatlılarda coryza enfeksiyonu için seçkin bir antibiyotiktir.

  Kullanılma şekli ve dozları : Amoxinject % 11,5 süt, süt tozu ve suyla verilmeye uygun bir antibiyotiktir. Belirtilen sıvı içeceklerle karıştırılarak hayvanlara içirilir. Tüm hedef türlere uygulanabilen genel sağaltım dozu günde 2 (iki) kez 100 mg Amoxinject % 11,5 1 kg miktarında tutulur. Tavuklar ve kanatlılar için her 50 litre içme suyuna 100 gram (250 mg/kg hesabıyla) katılarak uygulanır. Sağaltıma en az 5 gün devam edilmelidir.

  Uyarılar : Sadece ruminal etkinliği gelişmemiş hayvanlarda kullanılır. Perde ayaklı kanatlılarda (ördek, kaz), kobay tavşan, hamster gibi deney hayvanlarında kullanılmamalıdır.

  Ticari şekli : 100 gram ve 1000 gramlık ambalajlarda sunulmaktadır.

  #73307

  ANİMAR, Enjeksiyonluk Çözelti (SANOFİ-DİF)

  Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeriğinde; 200 mg sülfadoksin ve 40 mg trimetoprim bulunmaktadır.

  Animar, güçlendirilmiş bir sülfanomid kombinasyonudur. Uygun oran ve derişimlerde sülfadoksin ve trimetoprim kombinasyonu esasına dayanan, parenteral yollardan verilmeye özgü, steril, pirojensiz enfeksiyonluk bir üründür.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Animar, sülfadoksin ve trimetoprim kombinasyonu esasına dayanan güçlendirilmiş bir sülfanomid üründür. Aynı kombinasyon oldukça çok sayıda ve çeşitlilikte gram (+) ve gram (-) bakteri türlerini kapsayan geniş bir antibakteriyel spektrum sağlar. Belirtilen nedenlerle de evcil hayvanlarda sistemik ve yerel enfeksiyonlara neden olan hemen bütün patojen bakteri türlerine bağlı enfeksiyonların sağaltımında başarıyla kullanılır. Aynı kombinasyonda yer alan sülfanomid türevi, duyarlı bakterilerde hidrofolik asit sentezini engeller. Trimetoprim ise, tetrahidrofolik asit sentezinde görevli hidrofolat redüktaz enzimini inhibe eder (etkisizleştirir). Böylece bakteri hücresinde protein sentez yolunda birbirini izleyen iki aşama da bloke edildiğinden dönüşümsüz bir etki gelişir.

  Kullanılma yerleri : Bu ürün bütün evcil hayvanlarda sindirim ve solunum sistemi ile idrar ve üreme organlarının tüm bakteriyel hastalıkları, viral hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonlar, tüm genel veya yerel enfeksiyonlar, etkeni belirlenemeyen bakteriyel hastalıklar ile enfeksiyonlara karşı koruyucu etki elde edebilmek amacıyla cerrahi girişimlerden önce ve sonra kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Animar’ın kanatlılar için uygulama dozları; 10 litre içme suyuna 0-4 haftalıklar için 3 ml, 4-8 haftalıklar için 3,5 ml, 8-20 haftalıklar için 4 ml ve 20 haftalıktan büyük olanlar için 5 ml katılarak içirilir.

  Ticari şekli : Animar enjeksiyonluk çözelti, 25 ml’lik viyallerde sunulmaktadır.

  #73308

  ATAVETRİN, Oral Süspansiyon (ATABAY)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde; 400 mg sülfadiazin ve 80 mg trimetoprin bulunmaktadır.

  Atavetrin oral süspansiyon, evcil hayvanlarda karşılaşılan enfeksiyonların sağaltımı amacıyla ağız yoluyla kullanılmak üzere, sülfadiazin ile trimetoprim kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan, bir süspansiyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürün uygun oranlarda sülfadiazin ile trimetopriminin kombinasyonu esasına dayanan güçlendirilmiş bir sülfonamid kombinasyonudur. Ağızdan verildiğinde hızla emilerek 12 saat süreyle plazmada etkili antibakteriyel ilaç derişimini korur. Gram (+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplazmaları da kapsayan oldukça geniş bir antibakteriyel spektrum sağlar. Bu nedenle de başta kanatlılar olmak üzere, bütün evcil hayvanlarda karşılaşılan pek çok yerel ve sistemik enfeksiyonların sağaltımında kullanılma alanı bulur. İleri derecede duyarlı olan başlıca gram (+) ve gram (-) bakteriler kapsamında; staphylococcus spp, streptococcus spp, salmonella spp, pasteurella spp, camphylobacter spp, actinomyces spp, bordatella spp, brucella spp, corynebacterium spp, haemophylus spp ve klebsiella spp ile E.Coli tipleri bulunur.

  Kullanılma yerleri : Atavetrin oral süspansiyon, kümes hayvanlarında E.Coli, salmonella ve pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, tifo, kolera, birincil ve ikincil bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlı hayvanlarda ilacın oral sağaltım dozu 15 mg/kg canlı ağırlık esasına göre hesaplanır. Belirtilen doz düzeyinin sağlanabilmesi için içme suyuna 0.2 ml/litre hesabıyla katılması yeterlidir. Sağaltıma hiç ara verilmeksizin 5 gün süreyle devam edilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda gerekli görülürse, birkaç gün ara verildikten sonra 5 günlük bir sağaltım süreci daha tekrarlanır.

  Uyarılar : Önerilen sağaltım dozlarında kanatlı hayvanlarda hiçbir istenmeyen, yan ve toksik etki sakıncası bulunmaz.

  Ticari şekli : Atavetrin oral süspansiyon, 50 ml ve 200 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

  #73309

  AVİASTİM, Oral Çözelti (BİYOTEKNİK)

  Formülasyonu : 100 ml çözelti içeriğinde 1 g oksitetrasiklin bulunmaktadır.

  Aviastim, kafes kuşlarında sistemik enfeksiyonların sağaltımı amacıyla, oksitetrasiklin esasına göre hazırlanmış olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, açık sarı renkli berrak bir çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün içeriğindeki oksitetrasiklin, tetrasiklin türevi bir antibiyotiktir. Aynı antibiyotik gram (+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplazmalar ve riketsiyaları da kapsayan oldukça geniş bir antibakteriyel spektrum sergiler. Belirtilen etkinliği sayesinde özellikle kafes kuşlarında pastorelloz, tifo, pullorum, kolibasiloz, özellikle papağanlardaki psittakoz hastalığı ile sinüzit ve mikoplazmoz gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında güçlü antibakteriyel etkinlik sağlar. Aynı şekilde, kafes kuşlarının bronşitis, traheitis, siringitis ve laringitis gibi soğuk algınlığıyla doğrudan ilişkili olan hastalıkları da aynı antibiyotik ile güvenle sağaltılabilir.

  Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kafes kuşları ile her türden egzotik kuşlarda gram(+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplazmalar ve riketsiyalara bağlı solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları ile diğer sistemik bakteriyel hastalıkların sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Aviastim, kuşların içme sularına katılarak içirilmek suretiyle uygulanır. Bu amaçla, hasta kuşun 30 ml’lik suluğuna 24 damla (1 kapak dolusu) Aviastim katılır. Her gün sulukta bulunan su değiştirilerek taze ilaçlı su hazırlanır. İlaç uygulamasına 5-7 gün süreyle devam edilir.

  #73310

  AVİDİAR, Oral Çözelti (BİYOTEKNİK)

  Formülasyonu : 100 ml çözelti içeriğinde 200 mg nitrofurazon bulunmaktadır.

  Avidiar, başta kafes kuşları olmak üzere, bütün egzotik kuşlarda genellikle ishalle seyreden bakteriyel sindirim sistemi hastalıklarının sağaltımı amacıyla, nitrofurazon esasına göre hazırlanmış olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, açık sarı renkli ve berrak görünümlü bir çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün aktif maddesini oluşturan nitrofurazon, nitrofuran türevi antibakteriyel bir ilaçtır. Başlıca Aerobacter aerogenes, E.Coli, Pasteurella, Salmonella ve Vibrio türleri, bazı dirençli proteus ve protomonaslar gibi, gram (-) bakteriler ile, Clostridia, Corynebacteria, Staphylococ ve Streptococ gibi gram (+) bakteriler ve kimi koksidia’lara karşı güçlü antibakteriyel ve antikoksidial etki meydana getirir.

  Kullanılma yerleri : Avidiar, özellikle kafes kuşları olmak üzere bütün egzotik kuşlarda ishalle seyreden başlıca barsak enfeksiyonları ile koksidiyoz hastalığının (kanlı ishal) sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hasta kuşun 30 ml’lik suluğuna 24 damla (1 kapak dolusu) damlatılmak suretiyle uygulanır. Her gün içme suyu değiştirilerek ilaçlı su taze olarak hazırlanır. Barsak enfeksiyonlarına bağlı ishallerde kuşun dışkısı beyaz veya yeşil renkli olur. Bu durum gözlendiğinde ilaç uygulamasına 3-5 gün devam edilir. Koksidiyoz olgularında ise kuşun dışkısında kan bulunur. Bu durumda da ilaç uygulaması 7-10 gün süreyle sürdürülür.

  Ticari şekli : Avidiar, 20 ml’lik cam şişelerde sunulmaktadır.

  #73311

  BAYTRİL % 10, Oral Solüsyon (BAYER TÜRK)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti 100 mg enrofloksasin içermektedir.

  Kanatlılarda bakteriyel hastalıklara karşı sağaltım amacıyla kullanılmak üzere enrofloksasin etken maddesi esasına göre, hayvanların içme sularına karıştırılarak verilmek üzere hazırlanmış olan, berrak açık sarı renkli oral bir solüsyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Baytril oral çözeltinin içerdiği enrofloksasin etken maddesi, fluorokinolon türevi antibakteriyel bir ilaçtır. Oral ve parenteral yollardan verildiğinde uygulama yerlerinden hızla emilerek akciğer ve mide-barsak dokularında plazma ilaç değerlerinden daha yüksek derişimlere ulaşır. İlaç uygulanmasını izleyen ilk saatin sonunda plazma ilaç düzeyi doruk değere ulaşır. Akciğerdeki ilaç derişimi plazma değerlerinin 4 katına kadar yükselir. Kan plazması ve dokulardaki antibakteriyel ilaç derişimi 12-24 saat süreyle devam eder. Enrofloksasin, mikoplasmalar da dahil, gram (+) ve gram (-) patojen mikroorganizmalar ile mikoplazmalara karşı oldukça geniş spektrumlu ve yüksek düzeyde antibakteriyel etkiye sahiptir. Belirtilen özelliği sayesinde kanatlı hayvanlar da dahil bütün evcil hayvanlarda sıklıkla enfeksiyonlara yol açan hemen her çeşitten patojen bakterilere bağlı yerel ve sistemik enfeksiyonlara karşı oldukça güçlü antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Enrofloksasin, duyarlı bakterilere DNA sentezi için gerekli olan DNA-giraz enzimini inhibe etmek suretiyle bakterisid tipten antibakteriyel etki meydana getirir.

  Kullanılma yerleri : Baytril oral çözelti, kanatlı hayvanlarda gram (+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplasmalar tarafından meydana getirilen bütün bakteriyel hastalıkların sağaltımı amacıyla kullanılır. Bu kapsamda olmak üzere; tavuklar ve hindilerin birincil ve ikincil koli enfeksiyonları, sarı kese enfeksiyonları, salmonellosisleri, M.gallisepticum, M.synoviae, M.meleagridis, M.iowae enfeksiyonları, Pseudomonas aeruginosa, staph. Aureus, Cl.perfringers, P.multocida, H.paragallinarum, E.rhusipathia etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ve komplike CRD hastalığı başlıca uygulama alanlarını oluşturur.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ürünün tavuklardaki günlük oral sağaltım dozu 10 mg etken madde/kg canlı ağırlık miktarına göre hesaplanır. Belirtilen doz düzeyinin ve etkili sağaltımın sağlanabilmesi için, 1 ml ilaç 2 litre içme suyuna katılarak 3 gün süreyle içirilir. Salmonella enfeksiyonlarının varlığında sağaltım süresi 5 güne çıkartılır. Belirtilen doz birimi esas alındığında; 100 ml ilaç ortalama 1000 kg canlı ağırlığındaki bir kanatlı sürüsünün bir günlük ilaç miktarını karşılar.

  Ticari şekli : Baytril oral çözelti, 100 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

  #73312

  BİOKSAL, Oral Solüsyon (ALKE)

  Formülasyonu : Her ml oral solüsyon içeriğinde; 100 mg sulfakloroprizadin ve 20 mg trimetoprim bulunmaktadır.

  Bioksal oral solüsyon, kanatlı ve ruminasyon etkinlikleri başlamamış genç ruminantlarda (geviş getirenler) gram (+) ve gram (-) mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonların sağaltımında kullanılmak üzere sulfakloroprizadin ve trimetoprim kombinasyonu esasına göre hazırlanmış, uyumlu kombinasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bioksal oral solüsyon, içerdiği sulfakloroprizadin ve trimetoprim kombinasyonu ile gram (+) ve gram (-) mikroorganizmaları kapsayan geniş spektrumlu antibakteriyel etkinliğe sahip bir ilaçtır. Bioksal oral solüsyon, ağız yoluyla içirildikten sonra yaklaşık bir saat süreyle emilerek kana geçer ve etkin yoğunluğunu 12 saat süreyle korur. Antimikrobiyel etkisi içerdiği etken maddelerin bakterinin yaşamsal etkinlikleri ve çoğalmasında gerekli folik asit sentezinin bozulması esasına dayanır. Sulfakloroprizadin dihidrofolik asit basamağını inhibe ederken, trimetoprim tetrahidrofolik asit sentezini inhibe ederek sinerjik bakterisit etkinlik gerçekleşir.

  Kullanım yerleri : Bioksal oral solüsyon, buzağı ve kanatlılarda bakteriyel enfeksiyonların tedavisi ve kontrolü amacıyla kullanılır. Kanatlılarda; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD kompleks, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlarında kullanılır.

  Kullanım şekli ve dozu : Kanatlılardaki doz; hayvanın yaşı ve türü göz önünde bulundurularak 1 litre içme suyuna 1 yada 1.5 ml dozda Bioksal oral solüsyon eklenmek suretiyle, enfeksiyonun durumuna göre 5-7 gün süreyle uygulanır. 1-4 haftalık kanatlılarda 100 litre suya 100 ml ilaç katılarak; 5-8 haftalık kanatlılarda 100 litre suya 150 ml ilaç katılarak uygulanır.

  Ticari şekli : Bioksal oral solüsyon, 100, 200, 500 ve 1000 ml’lik plastik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

  #73313

  BİOTRİN, Oral Süspansiyon (SANOFİ-DİF)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde; 400 mg sülfametoksazol ve 80 mg trimetoprim bulunmaktadır.

  Biotrin oral süspansiyon, kanatlılarda gram (+) ve gram (-) bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağaltımı amacıyla, sülfametoksazol ve trimetoprimin dengeli bir kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan, ağız yoluyla kullanılmaya özgü, bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ilaç in vivo ve in vitro koşullarda sülfametoksazol ve trimetoprim arasında gerçekleşen bakterisid tipten sinerjistik etkiden yararlanılmak amacıyla formüle edilmiştir. Dengeli bir kombinasyon halinde ve değişmez toz ilkelerine göre kullanıldığında, duyarlı patojen bakterilerde folik asit sentezi iki ayrı noktada bloke edilmek suretiyle dönüşümsüz nitelikli bakterisid etki meydana gelir. Ayrıca iki antibakteriyel ilaç, kombine halde kullanıldığında ayrı ayrı olmalarına göre, oldukça geniş antibakteriyel spektrum genişlemesi sağlanabildiği gibi, ortaya çıkan bakteriyel dirençlilik olguları da kolaylıkla kırılabilir.

  Kullanılma yerleri : Biotrin oral süspansiyon, özellikle ikincil bakteri hastalıkları salgınında, tavuk ve hindilerin solunum sistemi ile ilgili ikincil bakteri enfeksiyonlarında son derece etkilidir. Üzellikle tavuk ve hindilerin E.Coli, Salmonella, Pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, kanatlı tifosu, hindilerin kolerasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu ilaçla hızlı bir iyileşme sağlanır ve ölümler azalır. Biotrin oral süspansiyon, Erysilothrix ve Mycoplasma patojenlerine karşı da yeterince etkilidir.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediğinde, tüm tavuk ve hindilerde her kg canlı ağırlık için 15-30 mg etken madde hesabıyla kullanılır. Broyler ve yarkalara yönelik toplu uygulamalarda her 5 litre içme suyuna 1-2 ml ilaç denk gelecek şekilde katılarak 5-7 gün süreyle içirilir. Hindilerde ise; günlük 450 kg canlı ağırlık için içme sularına 15-30 ml ilaç katılarak 5-7 gün süreyle içirilmelidir.

  Ticari şekli : Biotrin oral süspansiyon, 500 ml ve 1000 ml’lik plastik şişelerde satışa sunulmaktadır.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 91)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.