blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Aşılar, İlaçlar ve İlaç Firmaları
 4. Kuşlarda Kullanılan Antikoksidiyal İlaçlar
7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20623

  AMPROLSOL, Oral Solüsyon (TOPKİM)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde 200 mg amprolyum bulunmaktadır.

  Amprolsol çözelti, evcil hayvanlarda karşılaşılan koksidiyoz hastalığının klinik ve koruyucu sağaltımı amacıyla amprolyum esasına göre geliştirilmiş, hayvanların içme suyuna katılarak verilmeye özgü, oral bir sıvı formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün başlıca etken maddesini oluşturan amprolyum, geniş antikoksidial spektruma sahip olan antikoksidial etkili bir maddedir. Evcil hayvanlarda koksidiyoza neden olan bütün eimeria türleri üzerinde antikoksidial etki yapmakla beraber, E.Necatrix ve E.Tenella üzerindeki etkinliğiyle dikkati çeker. E.Acervulina, E.Maxima ve E.Mivati’ye karşı etkinliği daha düşük düzeylerde gerçekleşir. Bununla beraber aynı amaçlarla kullanılan diğer ilaç çeşitleri dikkate alındığında, amprolyum, koksidiyozun çok yönlü sağaltımında güvenle ve en fazla kullanılan ilaç konumundadır. Duyarlı parazitlere yönelik etki mekanizması tiaminin antimetaboliti olarak davranması esasına dayanır.

  Kullanılma yerleri : Amprolsol çözelti, kanatlılar, buzağı, kuzu ve oğlaklarda karşılaşılan ince ve kalın barsak koksidiyozunun klinik ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlı hayvanlarda koksidiyoza karşı sağaltıcı olarak 1 litre içme suyuna 1,2 ml katılarak 7 gün ve takiben de 1 litre suya 0,6 ml katılarak 7-14 gün süreyle verilir. Belirtilen dönemlerde yalnızca ilaçlı su içirilir.

  Ticari şekli : Amprolsol çözelti, 100 ml ve 500 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

  #73389

  AVİAX % 5, Ön karışım (PFİZER)

  Formülasyonu : Aviax, her kg ön karışımda, 50 gram semduramisin’e eşdeğer 51.3 gram semduramisin sodyum içerir.

  Aviax, et tipi piliç üretiminde sıklıkla karşılaşılan başlıca koksidiyoz etkenlerine karşı koruyucu ve kontrol amaçlarıyla antikoksidial bir ajan olan semduramisin esasına göre zenginleştirilmiş ön karışım biçiminde geliştirilmiş olan, antikoksidial etkili yeni bir yetiştiricilik ürünüdür.

  Kullanılma yerleri : Et tipi piliçlerde, E.tenella, E.acervulina, E.brunetti, E.maxima, E.necatrix, E.mivati/mitis’ten ileri gelen koksidiyoz olgularının önlenmesi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Aviax, 25 ppm veya 25 mg/kg derişimlerinde karma yemlere katılarak sürekli halde et tipi piliçlere yedirilir. Belirtilen etken madde derişiminin elde edilebilmesi için 1000 kg yeme 0.5 kg miktarında % 5’lik Aviax premiksi karıştırılır. Belirtilen karışımla hazırlanan yemlerle taban rasyonu gibi sürekli beslenir.

  Uyarılar : Aviax, yumurta tavuklarında antikoksidial amaçlarla kullanılmaz.

  Ticari şekli : Aviax, 25 kg’lık özel polietilen torbalarda sunulmaktadır.

  #73390

  BAYCOX % 2,5, Oral Çözelti (BAYER TÜRK)

  Formülasyonu : Her ml oral çözelti 25 mg toltrazuril içermektedir.

  Baycox, kanatlılarda karşılaşılan koksidiyoz hastalığının iyileştirici sağaltımı amacıyla toltrazuril etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan, suya katılarak ağız yoluyla kullanılmaya özgü bir oral çözelti formülasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Ürünün etken maddesini oluşturan toltrazuril, bir trizintrion türevidir. Kanatlılarda koksidiyoza yol açan bütün koksidi türleri, 1. ve 2. nesil şizontları ile mikrogametleri üzerinde güçlü antikoksidial etkinliğe sahiptir. Aynı etken maddeye duyarlı olan koksidiyoz etkenleri kapsamında Eimeria acervulina, E.maxima, E.brunetti, E.mivati, E.necatrix, E.tenella, E.adenoides, E.meleagridis, E.anseris ve E.truncata bulunur.

  Kullanılma yerleri : Baycox, kanatlılar ve diğer evcil hayvanlarda her çeşit koksidiyoz etkeninden ileri gelen koksidiyoz hastalığının iyileştirici ve koruyucu sağaltımında kullanılır. Mikrogametlere yönelik etkinliği sayesinde özellikle yer tipi kanatlı yetiştiriciliğinde koksidi oositleri ile barınaklar ve çevrenin bulaşmasının engellenmesi yönünden de ayrı bir değer taşır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, kanatlı koksidiyozunun sağaltımında birbirini izleyen 2 günlük ilaçlama süresinde 7 mg/kg canlı ağırlık dozunda kullanılır. Belirtilen doz uygulamasının sağlanabilmesi için önceden belli hacimde doldurulmuş içme suyu tankına 1 ml/litre hesabıyla katılan ilaç 2 gün süreyle içirilir. Diğer bir seçenek olarak da 3 ml/litre miktarında içme suyuna katılan Baycox, 2 gün süreyle günde 8 saat içirilir. Günün geri kalan saatlerinde ilaçsız su verilir. Gerekirse 5 gün sonra ilaç uygulaması aynen tekrarlanır.

  Ticari şekli : Baycox, 50 ml, 100 ml ve 500 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

  #73391

  COXİDİN, Suya Katılabilir Toz (PFİZER)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde; 32 mg sülfakinoksalin bulunmaktadır.

  Bu ilaç, kanatlı hayvanlarda karşılaşılan koksidiyoz, kolera ve tifo gibi hastalıkların sağaltımı amacıyla sülfakinoksalin esasına göre hazırlanmış olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, oral bir sıvı formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Coxidin’in etken maddesini oluşturan sülfakinoksalin bir sülfonamid türevi olan, antikoksidial ve antibakteriyel etkinliklere sahip olan sentetik bir ilaçtır. Bir çok etki özelliği bakımından aynı grubun diğer üyelerine benzer. Toksisitesinin yüksek olması nedeniyle kanatlılar dışındaki evcil hayvanların sağaltımında kullanılmaz. Başlıca kullanılma alanı, dana, kuzu, köpek ve kedilerin intestinal koksidiyozu, tavşanların intestinal ve hepatik koksidiyozu ile kümes hayvanlarının sekal koksidiyozunun sağaltımı ve kontrolü ile sınırlıdır. Sülfakinoksalin, E.tenella’nın yaşam halkasının bütün evrelerinde etkilidir. Özellikle aseksüel gelişme evresini bozar. Enfeksiyonu izleyen 96 saat boyunca oosit şekillenmesini engeller.

  Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlı hayvanlarda koksidiyoz, kanlı ishal, tavuk kolerası ve tifo hastalıklarının sağaltımı ve kontrolünde kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlı koksidiyozunun sağaltımı için; 5 litre içme suyuna 45 ml ilaç katılarak hazırlanan ilaçlı su hasta hayvanlara 3 gün süreyle içirilir. Sağaltıma 3 gün ara verildikten sonra bu kez 5 litre suya 30 ml ilaç denk gelecek şekilde hazırlanan ilaçlı su 2 gün daha içirilir. Belirtilen ilaç uygulamasına rağmen tam bir klinik iyileşmenin görülmemesi durumunda 2 gün süreyle ilaç uygulaması tekrarlanır. Koruyucu amaçla ilaç uygulaması söz konusu olduğunda; günlük civcivlere ilaç uygulanabilir. Bunun için 5 litre içme suyuna 30 ml Coxidin katılmak suretiyle hazırlanan ilaçlı su haftada 2 gün olmak üzere her hafta tekrarlanarak 10 hafta süreyle ilaç uygulaması sürdürülür. Hindilerde karşılaşılan hastalık olgularının sağaltımı için de 5 litre içme suyuna 30 ml ilaç katılarak 2 gün süreyle içirilir. 3 günlük bir aralıktan sonra, tekrar 2 gün süreyle aynı derişimde ilaç verilir. Belirtilen sağaltım programı genellikle yeterli olmakla beraber, gerekli görülürse aynı sağaltım programı bir kez daha tekrarlanabilir. Koruyucu amaçlarla hindi, civciv ve hindi palazlarına 1 günlükten itibaren ilaç uygulanmaya başlanır. Bunun için 5 litre içme suyuna 15 ml ilaç katılarak hazırlanan ilaçlı su, 4 gün aralıklarla ve 1 günlük süreyle hayvanlar 8-16 haftalık oluncaya kadar içirilir.

  Ticari şekli : Coxidin, 100 ml, 500 ml ve 3000 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

  #73392

  KOKSİLYUM, Suda Çözünen Toz (ROCHE)

  Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 12.500 mg Amprolyum Hidroklorür, 3.000.000 İÜ Vitamin A ve 2.200 mg Vitamin K3 bulunmaktadır.

  Koksilyum, kümes hayvanları ile kuzu, buzağı ve oğlaklarda karşılaşılan koksidiyoz hastalığının klinik ve koruyucu sağaltımı amacıyla, Amprolyum etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan, bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ilacın başlıca etken maddesini oluşturan Amprolyum, geniş antikoksidial spektrumlu bir maddedir. Evcil hayvanlarda koksidiyoza sebep olan Eimeria türleri üzerinde etkili olmakla beraber, özellikle E.necatrix, E.tenella üzerindeki etkinliğiyle dikkati çeker. Diğer türler üzerindeki etkinliği ikinci planda kalır. Bununla beraber, aynı amaçlarla kullanılan diğer ilaç çeşitleri esas alındığında, Amprolyum koksidiyozun çok yönlü sağaltımında güvenle ve başarıyla kullanılan bir ilaç konumundadır.

  Kullanılma yerleri : Koksilyum Toz, kümes hayvanları, buzağı, kuzu ve oğlaklarda karşılaşılan koksidiyoz olgularının iyileştirici ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hayvanların içme suyuna katılmak suretiyle verilir. Kümes hayvanlarında koruyucu olarak; 1 litre içme suyuna 0.5 gram katılarak sürekli, hastalık çıktığında 1 litre içme suyuna 1 gram katılarak 5-7 gün süreyle, ağır hastalık olgularında 1 litre içme suyuna 2 gram katılarak 5-7 gün süreyle ve hastalık sonrasında ise 1 litre içme suyuna 0.5 gram katılarak 7-14 gün süreyle içirilir.

  Ticari şekli : Koksilyum toz, 250 gram ve 1000 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.

  #73393

  QUİNOXİPRA, Oral Çözelti (GÜRTAV)

  Formülasyonu : 1 ml oral çözelti içeriğinde; 50 mg sülfakinoksalin ve 15 mg primetamin bulunmaktadır.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün aktif maddelerinden sülfakinoksalin, sülfonamid türevi bir antibakteriyel ilaçtır. Duyarlı patojen bakterilerde PABA’dan folik asit sentezini engellemek suretiyle bakteriyostatik tipten antibakteriyel etki meydana getirir. Ancak primetamin ile birlikte kullanıldığında özellikle koksidilere olmak üzere duyarlı patojenlere karşı gelişen sinerjistik etkileşme sayesinde bakterisit ve koksidiyosit etki meydana getirir. Belirtilen olumlu etkileşimden yararlanılmak suretiyle özellikle kanatlı koksidiyozunun sağaltımında başarıyla kullanılır.

  Kullanılma yerleri : Bu ilaç, başta Eimeria türleri olmak üzere tavuklarda farklı koksidia etkenlerinden ileri gelen koksidiyoz olgularının klinik sağaltımında kullanılır. Ayrıca, kanatlılarda karşılaşılan tifo ve koli enfeksiyonlarının sağaltımında da etkili bir ilaçtır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka şekilde önerilmediğinde, 1 litre suya 1 ml Quinoxipra katılarak 3 gün süreyle içirilmek suretiyle uygulanır. Sağaltıma 2 gün ara verildikten sonra aynı dozda ve sürede sağaltım tekrarlanır.

  Ticari şekli : Quinoxipra, 100 ml ve 1000 ml’lik ambalajlarda sunulmaktadır.

  #73395

  SULKOKSİN, Oral Çözelti (VETAŞ)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde 32 mg sülfakinoksalin bulunmaktadır.

  Sulkoksin kanatlı, tavşan ve genç ruminantlarda karşılaşılan koksidiyoz olguları ile tifo, kolera, pasteurelloz ve diğer sindirim sistemi enfeksiyonlarının iyileştirici ve koruyucu sağaltımı amacıyla sülfakinoksalin esasına göre hazırlanmış olan bir oral çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan sülfakinoksalin, ön ekli sülfonamid türevlerinden biridir. Evcil hayvanlarda ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından çok az oranlarda emildiğinden uzun süre aynı sistemde etkili ilaç derişimlerini korur. Belirtilen farmakokinetik etkinliğinden yararlanılmak suretiyle, özellikle kanatlılar olmak üzere, ruminantlar ve tavşanlarda sindirim kanalına yerleşen koksidiyoz olguları ile başlıca bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma yerleri : Sulkoksin, kanatlı, tavşan ve genç ruminantlarda koksidiyozun klinik ve koruyucu sağaltımı ile kanatlılarda tifo, kolera, tavşanlarda pasteurelloz ve genç ruminantlarda da bakteriyel enteritislerin sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda koruyucu olarak; 5 litre içme suyuna 2 çorba kaşığı katılır ve haftada 2 gün ilaçlı su verilir. Sağaltıcı olarak; 5 litre içme suyuna 3 çorba kaşığı katılarak 3 gün ilaçlı su verilir ve sonra 3 gün ara verilerek 2 gün daha 5 litre içme suyuna 2 çorba kaşığı ilaç katılıp sağaltım sürdürülür.

  Ticari şekli : Sulkoksin, 100 ml’lik cam şişelerde ve 5 litrelik plastik bidonlarda sunulmaktadır.

7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.