blank
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 46)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20618

  ADESOL AD3E, Enjeksiyonluk Çözelti (TOPKİM)

  Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözeltide; 500000 İÜ Vitamin A, 75000 İÜ Vitamin D3 ve 50 mg Vitamin E bulunmaktadır.

  Adesol AD3E; A, D ve E vitaminlerinin dengeli bir kombinasyonuna göre hazırlanmış olan, enjeksiyonluk bir vitamin formülasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Adesol, yağda çözünen A, D3 ve E vitaminlerini uygun bir formülasyon seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde ve kullanılabilir halde içerebilecek şekilde üretilmiştir. Ürün içeriğindeki vitamin çeşitleri uygun bir yağlı taşıt ortamında çözdürülmüş halde bulunduğundan, kas içi uygulama noktalarından uzun süreli ve düzenli olarak emilmek suretiyle yüksek düzeylerde biyoyararlanım sağlar. Ayrıca ürünün A, D ve E vitamini içerikleri öngörülen en yüksek derişimlerde ve uygun bir kombinasyon halinde bulunduğundan aynı çeşitten vitamin gereksinmesini en kısa sürede karşılar.

  Kullanım yerleri : Adesol, besi hayvanlarında yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artırılması, tutukluk, topallık, yatıp kalkmada güçlük, iştah azalması, felçler, kıl ve yapağı dökülmelerinde; damızlık hayvanlarda vitamin eksikliklerinden ileri gelen verim düşüklüğü, gelişme geriliği, raşitizim, kemik erimesi, hareket bozuklukları, parezis, gece körlüğü, bakar körlük, erkeklerde döl verimi yetersizliği, dişilerde kızgınlık düzensizlikleri ve döl tutamama, yavru atma, doğuştan bakar körlük ve sinirsel bozukluklar gibi beslenme ve metabolik hastalıkların sağaltımında; bütün hastalıkların gelişmesi ve iyileşmesi aşamalarında, genel düşkünlük ve yorgunluk hallerinde; kanatlılarda stres halleri ve verim düşüklüklerinde başarıyla kullanılır.
  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda 20 ml suya 3 ml miktarında katılarak verilir. Bu doz düzeyi 100 adet tavuk veya 150-200 adet piliç için yeterlidir. Deri altına enjekte edilerek veya su ile karıştırılarak ağızdan da verilebilir.

  Ticari şekli : Adesol, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik viyallerde sunulmaktadır.

  #73248

  ADEVİTSOL, Enjeksiyonluk Çözelti (ACAR İLAÇ)

  Formülasyonu : 1 ml adevitsol içeriğinde; 500000 İÜ Vitamin A, 75000 İÜ Vitamin D3 ve 75000 mg Vitamin E bulunmaktadır.

  Adevitsol enjeksiyonluk çözelti, A, D3 ve E vitaminlerini içeren apirojen, şeffaf açık sarı renkli, steril, enjeksiyonluk bir çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Adevitsol, farmasötik ürün şekli sayesinde; sıvı içeceklerle karıştırılarak ağızdan da verilebilir. Böylece oluşan ilaç emülsiyonu sindirim kanalından yüksek oranlarda emilebildiğinden parenteral (kas içine enjekte edilerek) uygulamalara eşdeğer bir biyoyararlanım sağlar. Yüksek derişimli ve uygun kombinasyonlu vitamin içeriği sayesinde kısa sürede vücut vitamin açığını kapatıp; etkili ve uzun süreli vitamin deposu oluşturur. Kombinasyona katılan vitaminlerin olumlu etkileşimleri sayesinde; özellikle A vitamininin biyoyararlanım oranı ve etkinliği artar.

  Kullanılma yerleri : Adevitsol, genellikle çoğul vitamin eksiklikleri, kondisyon bozuklukları ve stres faktörleriyle birlikte bulunan hastalıklar, yetersizlikler, verim düşüklüğü, sağlıklı durumun korunması ve daha yüksek verimin elde edilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen durumlarda başarıyla kullanılır : Özellikle tek yönlü ve kapalı ortam besiciliğinde; büyüme hızının yavaşlaması, canlı ağırlık artışının duraklaması, topallıklar ve kıl dökülmesi gibi olumsuzlukların önlenmesi ve sağaltımı. Metabolizma bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları, ani hava değişiklikleri, gürültü, toplu taşıma ve salgın hastalık riskinin varlığı gibi zorlayıcı şartlardan kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması. Besiye alınan hayvanlarda besi performansının artırılması; et, süt ve yapağı veriminin yükseltilmesi ve kalitesinin düzeltilmesi; zayıf ve iyileşme döneminde olan hayvanların vücut direncinin artırılması; yarış atlarının üstün yarış kondisyonu kazanması ve yarış sonrası genel düşkünlük ve yorgunluk hallerinin düzeltilmesi; A, D3 ve E vitaminlerinin yetersizliği ve eksikliklerinden kaynaklanan avitaminozis olgularının sağaltımı.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda 10 adet tavuk ve 200 adet piliç için 10 litre suya 1-2 ml ilaç katılıp iyice karıştırılarak 3-5 gün süreyle verilir. Üok yönlü verim artırıcı ve koruyucu sağaltım amaçlarıyla yapılan ilaç uygulamaları doza bağımlı bir şekilde 1-3 ay aralıklarla tekrarlanır.

  Uyarılar : Adevitsol köpek ve kedilerde kullanılmaz. Aşırı dozlarda ve sık sık kullanılması durumunda aşırı A vitamini yüklenmesi nedeniyle hipervitaminoz olgusu görülebilir.

  Ticari şekli : Adevitsol, 20 ml ve 100 ml’lik flakonlarda sunulmaktadır.

  #73249

  A-KAVİT, Suda çözünen toz (VİLSAN)

  Formülasyonu : 100 gram toz karışım içeriğinde; 2500000 İÜ Vitamin A ve 1500 mg Vitamin K bulunmaktadır.

  A-Kavit, hedef hayvanlarda ağız yoluyla kullanılmak üzere, A ve K vitaminlerinin dengeli bir kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan oral bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : A-Kavit tozun içeriğindeki A vitamini, görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyonun gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise, özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar ve sindirim sistemindeki bozuklukları, ağızdan antibakteriyel ilaç kullanılması ve kanamalı hastalıklarda öncelikle gerekli olan bir vitamin konumundadır.

  Kullanılma yerleri : Sağaltıcı olarak; özellikle her türden evcil hayvanlarda koksidiyoz olguları ve bütün barsak enfeksiyonlarında şekillenen kanamaların önlenmesi, bozulan barsak epitel dokusunun onarımı ve sağlıklı haline dönmesi, A ve K vitamini eksiklikleri ile stres hallerinin sağaltımı. Koruyucu olarak; ağız yoluyla antibakteriyel ilaçlar kullanıldığında oluşabilecek sindirim sistemi bozukluklarının ve vitamin eksikliklerinin önlenmesi, ayrıca hastalıklardan korunma ve nekahet dönemlerinde vücut direncinin artırılması amacıyla destekleyici olarak kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Farklı amaçla uygulanan dozları : Kümes hayvanlarında 400 litre içme suyuna 100 gram A-Kavit katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Koksidiyoz ve diğer kanamalı hastalıkların varlığında suya katılan ilaç miktarı 2 (iki) katına çıkarılır.

  Ticari şekli : A-Kavit 20 g, 100 g ve 250 g’lık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.

  #73250

  AKAVİT, Toz (VETAŞ)

  Formülasyonu : 100 gramlık toz karışım içeriğinde; 2.500.000 İÜ Vitamin A ve 1000 mg Vitamin K bulunmaktadır.

  Akavit toz, bütün evcil hayvan türlerinde A ve K vitaminleri gereksinmesini çok yönlü karşılayabilecek şekilde formüle edilmiş olan, ağızdan kullanılmaya özgü bir toz vitamin formülasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : A vitamini, görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyonun gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise, özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar. Ayrıca sindirim sisteminde kanama ile seyreden hastalıklar ve bozukluklar ile ağızdan antibakteriyel ilaç kullanılması ve aynı vitamine bağlı eksikliklerin sağaltımında uygulama alanı bulur.

  Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında; koksidiyoz olguları, kanamalı ve kanamasız barsak enfeksiyonları gaga kesimi ve her türlü stres durumları, antibakteriyel ilaçlarla sağaltım seçenekleri ve genel düşkünlük halleri ile verim artırıcı amaçlarla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarının koksidiyoz ve diğer hastalıklarında; 200 litre içme suyuna 100 g (1 poşet) katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Vitamin desteği amacıyla; 400 litre içme suyuna 100 g (1 poşet) katılarak 2-3 gün süreyle verilir.

  Ticari şekli : Akavit toz, her biri 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde ve 10 poşetlik ambalajlarda sunulmaktadır.

  #73251

  AMOVİT, Oral Toz ( EGE VET)

  Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 500.000 İÜ Vitamin A, 50.000 İÜ Vitamin D3, 412 mg Vitamin E, 165 mg Vitamin B1, 313 mg Vitamin B2, 165 mg Vitamin B6, 3000 mg Vitamin C, 82 mg Vitamin K3, 1674 mg Aspartik Asit, 16 mg, Folik Asit, 1350 mg Glutamik Asit, 330 mg Nikotinik Asit, 165 mg Pantotenik Asit, 1134 mg Alanin, 558 mg Arjinin, 0,33 mg Biotin, 62 mg Sistin, 666 mg Glisin, 1026 mg Histidin, 594 mg Prolin, 792 mg Serin, 954 mg Fenilalanin, 144 mg İzolöysin, 1764 mg Löysin, 1332 mg Lizin, 1900 mg Metiyonin, 396 mg Tirozin, 90 mg Triptofan, 596 mg Treonin ve 1278 mg Valin bulunmaktadır.

  Amovit, kanatlılar ve diğer evcil hayvanlarda çoğul vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması amacıyla tüm vitamin ve amino asit çeşitlerinin dengeli bir kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan, yeme ve içme sularına katılarak verilmeye özgü bir toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Tüm kanatlılar, büyüme, gelişme ve verim aşamasında olan ruminantlar (geviş getirenler) ile diğer evcil hayvanlarda sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin sürekli güvenceye alınabilmesi için, hayvanların sürekli vitaminler ve çoğul amino asitlerle desteklenmesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, gaga kesimi, aşılama, taşıma ve benzeri baskılayıcı olumsuzluk etmenlerinin varlığında vücut direnci ileri derecede kırılabileceği gibi, yem tüketimi de azalacağından, böyle durumlarda hayvanlara ayrıca vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Ayrıca, hastalık halleri, antibakteriyel ilaçlarla sağaltımı nekahet dönemleri ve çoğul vitamin eksikliklerinin gerçekçi sağaltımı da ancak çoğul vitamin ve amino asit desteğiyle başarılabilir.

  Kullanılma yerleri : Özellikle yoğun yetiştirilen etlik piliçler ve yumurta tavukları olmak üzere, tüm kanatlılar ile genç ruminantlar, verim aşamasındaki sığırlar ve diğer evcil hayvanlarda karşılaşılan bulaşıcı ve salgın hastalıkların sağaltımı, sebebi bilinmeyen ishaller, sindirim sistemi bozuklukları ve koksidiyoz gibi hastalıkların sağaltımında destekleyici, tüm hastalıkların iyileşme dönemlerinde ve sebebi bilinmeyen verim düşüklüklerinde sağaltıcı amaçlarla kullanılır. Ayrıca kanatlılarda karşılaşılan vitamin ve amino asit eksikliklerinin giderilmesi, yüksek verime yönelik gerekli desteğin sağlanması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi, aşılamalar, gaga kesimi, hava değişikliği ve nakiller gibi stres oluşturan durumların önlenmesi, verim düşüklüğünün önlenmesi, verimin artırılması, gelişmenin hızlandırılması, hastalıklara karşı vücut direncinin artırılması ve bilinmeyen sebeplerden kaynaklanan vitamin ve amino asit kayıplarının karşılanması amaçlarıyla kullanılır.

  Kullanma şekli ve dozları : Amovit, kanatlılar ve diğer evcil hayvanların içme sularına ve yemlerine katılarak uygulanır. İçme suyu içerisinde verilmesi istendiğinde; civcivlerde 1 g/litre, erişkin kanatlılarda 0,5 g/litre yoğunluklarında katılarak en az 5 gün süreyle içirilmesi önerilir. Yeme katılarak verilmesi istendiğinde türlere göre bildirilen dozlar 2 (iki) katına çıkarılarak uygulanır.

  Ticari şekli : Amovit, 1 karton kutu içerisinde 10×100 gramlık poşetlerde sunulmaktadır.

  #73252

  AP-VİTAMİN/PLUS, Toz (ADVANCE PHARMA)

  Formülasyonu : Her gram çözünebilir toz içeriğinde; 20.000 İÜ Vitamin A, 4.000 İÜ Vitamin D3, 50 mg Vitamin E, 2 mg Vitamin B1, 5 mg Vitamin B2, 4 mg Vitamin 6, 25 mg Nikotinik asit, 1.5 mg Folik asit, 10 mg Kalsiyum pantotenat, 10 mg Vitamin C, 3.92 mg Vitamin K3 ve 10 mg Dl-metiyonin bulunmaktadır.

  Ap-vitamin/plus, bütün vitamin çeşitlerini dengeli ve yüksekçe derişimlerde içeren, içme suyuna katılarak ağız yoluyla verilmek üzere hazırlanmış bir toz vitamin kombinasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Çoğul olumsuzluk durumlarının varlığında hayvan kayıplarının ve çok yönlü verim düşüklüğünün önlenmesi amacıyla uygun vitamin ve amino asit kombinasyonlarının çözünebilir şekil altında içme sularına katılarak verilmesi zorunlu hale gelir. AP-Vitamin/Plus, bu yöndeki çoğul vitamin gereksinmesini karşılayabilecek şekilde hazırlanmış bir ürün niteliğindedir.

  Kullanılma yerleri : Kanatlı hayvanlarda : Koruyucu olarak : Farklı derecelerdeki vitamin ve mineral eksiklikleri, tifo, kolera ve E.Coli gibi kanatlı hastalıkları, her çeşit viral enfeksiyonlarda, baskılayıcı stres olgularının varlığına bağlı olarak yem tüketiminin azalması durumlarında ve antibiyotik kullanımına bağlı olarak gelişen hipovitaminoz olgularının iyileştirici ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner hekim tarafından başka bir doz önerilmediğinde, kanatlı hayvanlarda koruyucu olarak 1000 litre suya 100 gram AP-Vitamin/Plus katılır. Aynı uygulama kesintisiz sürdürülür. Sağaltıcı ve destekleyici olarak 400 litre suya 100 gram AP-Vitamin/Plus katılarak hayvanlar iyileşinceye kadar içirilir.

  Ticari şekli : AP-Vitamin/Plus, 100 gram, 250 gram ve 500 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.

  #73253

  AP-VİTAMİN FORTE, Toz (ADVANCE PHARMA)
  Formülasyonu : Her gram tozda; 57.500 İÜ Vitamin A, 5.000 İÜ Vitamin D3, 30 mg Vitamin E, 20 mg Vitamin B1, 25 mg Vitamin B2, 10 mg Vitamin B6, 0.05 mg Vitamin B12, 150 mg Nikotinik asit, 5 mg Folik asit, 50 mg Kalsiyum Pantotenat, 100 mg Vitamin C, 11.2 mg Vitamin K3 ve 11.2 mg D-Biyotin bulunmaktadır.

  Farmakolojisi ve özellikleri : AP-Vitamin Forte Solube Powder’ın bünyesinde bulunan vitaminler, hücrelerdeki metabolik olayların normal bir şekilde sürdürülebilmesi için çok küçük miktarlarına ihtiyaç duyulan maddelerdir. Noksanlıkları halinde hayvanlarda birçok hastalık veya ölüme yol açabilmeleri yanında, daha da önemlisi gelişme geriliği, verim düşüklüğü ve üremenin zayıflaması gibi ekonomik yönden önemli olan birçok telefata neden olurlar.

  Kullanılma yerleri : Ap-Vitamin Forte, şu klinik ve yetiştirme gereksinmeleri için kullanılır: Tavuklarda ve diğer kümes hayvanlarında; Destekleyici olarak; herhangi bir nedenle yem tüketiminin azalmış olması yüzünden ortaya çıkan vitamin açığının içme suyu yoluyla telafi edilmesinde, yemlerdeki vitamin noksanlıklarının içme suyuyla telafi edilmesinde, hayvanların sağlıklı büyümelerinin sağlanması ve verimin arttırılmasında, hızlı büyüme dönemlerinde ve yumurta veriminde en yüksek verim düzeyine çıkışta, yüksek metabolik aktivite nedeniyle artan vitamin ihtiyacının karşılanmasında, vücut direncinin yükseltilmesi, sağlığın korunması ve verim düzeyinin normal bir şekilde devam etmesinin sağlanmasında ve büyüme dönemindeki kayıpların azaltılmasında kullanılır. Koruyucu olarak; Aşılamalar, parazit ilacı uygulaması, nakil, gaga kesimi ve yem değişikliği gibi olağan işlemlerin yarattığı streslere bağlı olarak gelişen verim düşüklükleri ve hastalıkların önlenmesinde, ısı stresi, ani iklim değişiklikleri ve diğer stres durumlarında, artan vitamin ihtiyacının karşılanması, özellikle kronik solunum yolu enfeksiyonu (CRD) ve nonspesifik ishal gibi hastalıklara karşı vücut direncinin yükseltilmesinde, verim düşüklüklerinin önlenmesinde, kümeste herhangi bir hastalık baş gösterdiğinde, hastalık etkenlerine karşı hayvanların vücut direncinin arttırılmasında kullanılır. Tedavi amacıyla; Kronik Solunum Yolu enfeksiyonu (CRD ve CRD-E.Coli Kompleks), Enfeksiyöz Bronşitis, Coryza, Kolera, Enfeksiyöz Laryngotracheitis, Coli bacillosis, Tavuk tifosu ve diğer salmonella enfeksiyonları, sebebi bilinmeyen ishaller, sindirim bozuklukları ve koksidiyoz gibi birçok mikrobik ve paraziter hastalığın tedavisinde diğer tedavilere destek olarak, mycotoxicosis başta olmak üzere, yemlerden kaynaklanan verim düşüklükleri, iştahsızlık, atipik ishal ve diğer bozukluklarda, bütün hastalıkların nekahet devrelerinde, sebebi bilinmeyen verim düşüklüklerinde kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Tavuk ve Diğer Kümes Hayvanlarında : Destekleyici olarak, 100 litre içme suyuna ½ çay kaşığı (2 gram) ilave edilir ve sürekli olarak kullanılır. Verim düşüklüklerinde, 100 litre içme suyuna 1 tatlı kaşığı (10 gram) ilave edilir ve durum normale dönünceye kadar kullanılır. Hastalığın seyri ve nekahet dönemlerinde, 100 litre içme suyuna 1 çorba kaşığı (20 gram) katılır ve durum normale dönünceye kadar kullanılır.

  Ticari şekli : 100 gram x 10, 500 gram ve 1000 gramlık alüminyum poşetlerde kutu içersinde sunulmaktadır.

  #73254

  AVİSOL, Oral Çözelti (BİYOTEKNİK)

  Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde; 5000 İÜ Vitamin A, 500 İÜ Vitamin D3, 3 mg Vitamin E ve 10 mg Vitamin C bulunmaktadır.

  Avisol, kafes kuşları için özel olarak hazırlanmış olan bir vitamin formülasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Kuşların hastalıklara karşı direncinin arttırılması, yemden yararlanma etkinliğinin yükseltilmesi ve sağlıklı durumlarının korunması amacıyla gerekli olan başlıca önemli besinsel öğeler niteliğindedir. Tüy dökülmeleri, iştahsızlık, gelişme bozuklukları, yumurtadan yavru çıkma etkinliğinin azalması ve çıkan kuş yavrularının yaşama performansının düşük olması gibi çoğul bozukluk durumları genellikle multivitamin eksiklikleriyle birlikte bulunur. Böyle koşullarda, hayvanlara sürekli olarak çoğul vitamin desteğinin sağlanmasından çok olumlu sonuçlar alınır.

  Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kafes kuşlarında hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılması, yemden yararlanma etkinliğinin yükseltilmesi, sağlıklı durumlarının korunması; tüy dökümü, iştahsızlık, gelişme bozukluklarının düzeltilmesi; çiftleşme zamanlarında döl veriminin ve yumurtadan yavru çıkma oranının arttırılması, çoğul vitamin gereksinmesinin karşılanması ve eksikliklerinin sağaltılması amacıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : İyi besleme ve sağlıklı durumun korunması için; Bir kuş için 20 ml içme suyuna 4 damla Avisol katılır. Gün aşırı olmak üzere ilaçlı su yenilenir. Döllenme zamanında; bir çift kuş için 20 ml suya 4 damla Avisol katılarak kesintisiz içirilir. Belirtilen ilaç uygulaması çiftleşme süresince sürdürülür. Yavrular çıktığı zaman; bir çift kuş ve yavrusu için 20 ml suya 5 damla Avisol damlatılır. Yavrular büyüyüp ayrılıncaya kadar, her gün ilaçlı su uygulamasına devam edilir. Tüy dökümünde; bir kuş için 20 ml suya 5 damla Avisol katılır ve tüy dökümü geçene kadar her gün ilaçlı su verilir. Hasta hayvanlara gerekli vitamin desteğinin sağlanması ve iyileşmenin hızlandırılması için 10 ml suya 5 damla Avisol katılarak bir hafta süreyle kesintisiz içirilir. İkinci hafta 10 ml suya 3 damla Avisol katılır ve daha sonra da yukarıda önerilen normal dozlara dönülür. Barsak bozuklukları ve diğer hastalıkların seyri aşaması ile gelişme bozukluklarında 20 ml suya 6 damla Avisol katılarak, hastalığın gidişine göre 2-4 hafta süreyle uygulanır. Daha sonra normal doz düzeyine inilir. Belirtilen şekilde vitamin desteği kuşların mamalarına katılmak suretiyle uygulanabilir.

  Ticari şekli : Avisol, 20 ml’lik cam şişelerde sunulmaktadır.

  #73255

  AVİT-K, Toz (TOPKİM)
  Formülasyonu : 100 gram toz karışım içeriğinde; 2.000.000 İÜ Vitamin A ve 800 mg Vitamin K3 bulunmaktadır.

  Avit-K, bütün kanatlı hayvanlar ile süt emen buzağı, kuzu ve diğer hayvanlarda farklı etmenlerden kaynaklanan kanamaların önlenmesi, klinik iyileşmenin hızlandırılması, A ve K vitamin eksikliklerinin karşılanması amacıyla, aynı vitaminlerin dengeli kombinasyonu esasına göre geliştirilmiş olan, bir oral toz formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürün içeriğindeki A vitamini; görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyo gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise; özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar. Sindirim sistemi bozuklukları, ağızdan antibakteriyel ilaç kullanılması ve kanamalı hastalıklarda öncelikle gerekli olan bir vitamin konumundadır.

  Kullanılma yerleri : Sağaltıcı olarak; özellikle kanatlı hayvanlar olmak üzere, her türden evcil hayvanlarda koksidiyoz olguları ve bütün barsak enfeksiyonlarında şekillenen kanamaların önlenmesi, bozulan barsak epitel dokusunun onarımı ve sağlıkla haline dönmesi, her türlü stres durumlarında, gaga kesimi aşamalarında ve A ve K vitamini eksikliklerinin sağaltımı amaçlarıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Avit-K, koruyucu olarak 20 litre içme suyuna 1 tatlı kaşığı (takriben 5 gram); ağır hastalık hallerinde 20 litre içme suyuna 2 tatlı kaşığı miktarında katılarak bir hafta süreyle devamlı olarak içirilir.

  Ticari şekli : Avit-K, 100 gramlık alüminyum poşetlerde ve 10 poşetlik ambalajlarda sunulmaktadır.

  #73256

  BAVİTSOL AD3E, Oral Çözelti (BAYER TÜRK)

  Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeriğinde; 50.000 İÜ Vitamin A, 5.000 İÜ Vitamin D3, 50 mg Vitamin E ve 100 mg Vitamin C bulunmaktadır.

  Bavitsol, ekonomik değeri olan bütün hayvanlarda vitamin gereksinmesinin karşılanması ve çoğul eksikliklerin giderilmesi amacıyla A, D, E ve C vitaminlerinin uygun miktar ve derişimlerde kombine edilmesiyle hazırlanmış olan, oral yolla verilmeye özgü, pirojensiz, enjeksiyonluk bir vitamin formülasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu enjeksiyonluk ürün, yağda çözünen A, D3, E ve C vitaminlerini uygun bir formülasyon seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde, kolayca kullanılabilir şekiller altında içeren özel bir formülasyondur. Ürün içeriğindeki vitamin çeşitleri uygun bir yağlı taşıt ortamında çözdürülmüş halde bulunduğundan, kas içi uygulama noktalarından uzun süreli ve düzenli olarak emilmek suretiyle yüksek düzeylerde biyoyararlanım etkinliği sağlar.

  Kullanılma yerleri : Bavitsol, besin değeri olan hayvanlarda vitamin eksikliklerinden kaynaklanan gelişme geriliğinin önlenmesi, verimlilik halinin korunması, rasyonda karşılaşılan vitamin eksikliklerinin karşılanması, kış aylarında yürütülen ahır besiciliği koşullarında baş gösteren vitamin yetersizliklerinin giderilmesi, iklim değişikliklerinde, neonatal dönemde doğabilecek hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasında, gebelik, doğum, sağım süresince oluşabilecek metabolizma ve karaciğer bozukluklarında, bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasında, her çeşitten stres olgularına yol açan etmenlerin önlenmesi amaçlarıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, kanatlı hayvanlara ağızdan içirilmek ve içme sularına katılmak suretiyle uygulanır. İlaç uygulamaları 2-5 günlük aralıklarla yapılır. Hayvan türlerine ve farklı yaş gruplarına göre verilmesi öngörülen ilaç miktarları; 0-4 haftalık 1000 adet kanatlı için, günlük tüketilen içme suyunun 1/4’üne 100 ml katılarak içirilir. 4-20 haftalık 1000 adet kanatlı için, günlük tüketilen içme suyunun 1/4’üne 150 ml katılarak içirilir. Damızlık 1000 adet kanatlı için, günlük tüketilen içme suyunun 1/4’üne 250 ml katılarak içirilir.

  Ticari şekli : Bavitsol, 1000 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

  #73257

  BAVİTSOL WSP, Toz (BAYER TÜRK)
  Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 6.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 5000 İÜ Vitamin E, 5 mcg Vitamin K3, 2000 mg Vitamin B1, 1000 mg Vitamin B2, 2500 mg Vitamin B6, 1000 mg Vitamin B12, 10.000 mg Vitamin C, 15.000 mg Niasin, 5000 mg Kalsiyum Pantotenat, 2000 mg Folik asit, 20 mg Biotin, 1500 mg Lysin ve 1000 mg Metiyonin bulunmaktadır.

  Bavitsol, evcil hayvanlarda baş gösteren çoğul vitamin eksikliklerinin karşılanması, hayvansal verimliliğin arttırılması, diğer metabolik ve bakteriyel hastalıkların sağaltımında gerekli desteğin sağlanması amaçlarıyla, bütün vitamin çeşitlerini ve bazı amino asitleri suda çözünebilen şekiller altında, dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, hayvanların içme sularına ve benzeri içeceklere katılarak uygulanmaya özgü çoğul bir vitamin ve amino asit formülasyonudur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bavitsol, özellikle civciv, piliç, tavuk, hindi, ördek ve diğer kümes hayvanlarında sağlıklı durumun korunabilmesi, sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi ve vitamin eksikliklerinin önlenebilmesi için rasyonların çoğul vitaminlerle desteklenmesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, beklenmedik çevre değişiklikleri, taşıma, aşılama ve gaga kesimi gibi baskılayıcı çevresel etmenlerin varlığında yem tüketimi de azalacağından, vitaminlerin günlük alımı da önemli boyutlarda düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Bavitsol, belirtilen amaçlarla geliştirilmiş olan, hayvanların çoğul vitamin gereksinmesini uygun ve dengeli biçimde karşılayabilen bir formülasyondur.

  Kullanılma yerleri : Bavitsol WSP, Sağaltıcı olarak; Kanatlı hayvanların bakteriyel ve viral hastalıklarında, ishallere bağlı sindirim sistemi bozuklukları ile koksidiyoz ve diğer paraziter hastalıklarda artan vitamin ihtiyacının giderilmesi amacıyla ve bütün hastalıkların iyileşmesi dönemlerinde kullanılır. Koruyucu olarak; Vitamin ve aminoasit eksikliklerinin önlenmesinde, her türlü aşılamalar ve antiparaziter ilaç uygulamalarında, gaga kesimi, nakil ve yem değişikliği gibi durumlar sonucu meydana gelen streslerde artan vitamin gereksinmesine bağlı verim düşüklüklerinin önlenmesinde, ani ısı ve iklim değişikliklerinin sebep olduğu stres hallerinde, hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılması, vitamin ve aminoasit eksikliklerine bağlı verim düşüklüklerinin önlenmesinde kullanılır. Destekleyici sağaltımda; yem değişiklikleri ve kalitesine bağlı olarak yem tüketiminin azalması sonucu meydana gelen vitamin ve aminoasit kayıplarının önlenmesi, hızlı gelişme dönemlerinde ve yumurtada istenilen pik düzeyine ulaşıldığında artan vitamin ve aminoasit ihtiyacının karşılanmasında, vücut direncinin yükseltilmesinde, genel sağlığın korunması ve verimliliğin güvenceye alınması seçeneklerinde kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bavitsol WSP, kanatlıların içme sularına katılarak içirilmek suretiyle uygulanır. Tavuklarda ve diğer kanatlı hayvanlarda; Sağaltım amacıyla, hayvanların 8 saatte tüketebileceği su miktarı dikkate alınmak suretiyle 1 ton içme suyuna 200 gram (50 litre suya 1 tatlı kaşığı) katılır. Genel dağlık durumu düzelene kadar uygulama sürdürülür. Koruyucu olarak, hayvanların 8 saatte tüketebileceği su miktarı dikkate alınmak suretiyle 1 ton içme suyuna 100 gram (100 litre suya 1 tatlı kaşığı) katılır. Vitamin eksikliğine bağlı destekleyici olarak, hayvanların 8 saatte tüketebileceği su miktarı dikkate alınmak suretiyle 1 ton içme suyuna 20 gram (100 litre suya 1 çay kaşığı) katılır ve sürekli olarak içirilir.

  Ticari şekli : Bavitsol WSP, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.

  #73258

  BEVİKOM, Enjeksiyonluk Solüsyon (ECZACIBAşI)
  Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeriğinde; 50 mg Vitamin B1, 5 mg Vitamin B2, 10 mg Vitamin B6, 35 mg Niasin, 25 mg D-pantotenol ve 25 mcg Vitamin B12 bulunmaktadır.

  Bevikom, evcil hayvanlarda vitamin eksikliklerinin karşılanması, vitaminlerle destekleyici sağaltımın gerçekleştirilmesi ve sağlıklı durumun korunması amaçlarıyla, özellikle B kompleks vitaminler olmak üzere, başlıca suda çözünen vitaminleri içerecek şekilde, oral parenteral yollardan kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, steril, pirojensiz, enjeksiyonluk bir çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Ekonomik değeri olan bütün hayvanlarda sağlıklı durumun korunabilmesi, aynı şekilde, sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için yeterli ve dengeli çoğul vitamin desteğinin yapılması gerekir. Öte yandan, hastalıkla, ani ısı değişiklikleri, taşıma, gaga kesimi ve aşılama gibi, baskılayıcı çevresel etmenlerin varlığında, bozuk ve kalitesiz yem tüketimi, antibakteriyel ilaçlarla sağaltım aşamaları ile çok yönlü vitamin eksiklikleri ve metabolik hastalıklarda vücudun bir çok vitamine karşı olan gereksinmesi katlamalı olarak artar. Böyle koşullarda çok yönlü ekonomik kayıpların önlenmesi, sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin güvenceye alınması bakımından çoğul vitamin kombinasyonlarının kolayca değerlendirilebilir şekiller altında hayvanlara verilmesi büyük önem taşır. Belirtilen farmakolojik etkileri dikkate alındığında Bevikom, çok yönlü gereksinimleri karşılayabilecek formülasyona sahiptir.

  Kullanılma yerleri : Bevikom, her türden evcil hayvanlarda B grubu vitamin yetmezliği ve buna bağlı olgularda sağaltıcı olarak, sindirim sistemi bozukluklarına bağlı olarak gelişen emilme bozuklukları, akut ve kronik nitelikli hastalıklar ile böyle hastalıkların nekahet dönemleri, antibiyotiklerle yapılan sağaltım seçenekleri sırasında, özellikle vitamin kullanımını sınırlandıran çeşitleri olmak üzere, metabolik hastalıkların varlığında, deri, kas ve sinir rahatsızlıkları, gebeler, yeni doğanların septisemik hastalıkları, pneumoniler, ishaller, anemi durumu, baskılayıcı olumsuzluk etmenlerinin varlığında ve çok yönlü verim düşüklüklerinde kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bevikom, kanatlılarda 1 litre içme suyuna 2 ml katılarak kesintisiz içirilir.

  Ticari şekli : Bevikom, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

  #73259

  BİYOSEL, Enjeksiyonluk Çözelti (İ.E. VETERİNER)

  Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeriğinde; 1 mg sodyum selenit, 40 mg Vitamin B1 ve 60 mg Vitamin E bulunmaktadır.

  Besin değeri olan bütün evcil hayvanlarda parenteral yollardan kullanılmak üzere, E vitamini, selenyum ve B1 vitamininin dengeli kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan, steril, pirojensiz ve enjeksiyonluk bir çözeltidir.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Formülasyonda yer alan E vitamini, hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önleyerek zararlı peroksitlerin oluşumunu durdurur. Hastalıklara karşı vücut direncini arttıran lökosit ve makrofajların korunmasında etkili olur. Ayrıca eşeysel etkinlikleri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkinliklere da sahiptir. Aynı formülasyonda yer alan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup; vücutta glutasyon peroksidaz enziminin kofaktörü konumundadır. E vitamini ile selenyumun çok yönlü biyolojik etkileri arasında sinerjistik yönde etkileşme vardır. Genellikle her iki etken maddenin karıştıkları fizyolojik işlevlerin gelişmesine ilişkin karşılıklı olarak olumlu etkileşimde oldukları bilinmektedir. Aynı formülasyonda bulunan B1 vitamini de hem E vitamini ve hem de selenyuma ilişkin biyolojik etkilerin gelişmesini kolaylaştırıcı yönde destekleyici etkiler sağlamaktadır.

  Kullanılma yerleri : Biyosel, kanatlılarda ensefalomalasi, eksudatif diatez ve kas distofisinin önlenmesi ve sağaltımında, damızlık hayvanlarda döl veriminin yükseltilmesinde kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, bütün hayvan türlerinde deri altı ve kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. Enjeksiyonu izleyen 24 saat içerisinde klinik belirtilerin hafiflemesi dikkati çeker. Kanatlılarda; koruyucu amaçla 0.1- 1 ml şeklinde deri altına uygulanır.

  Uyarılar : Formülasyonda bulunan selenyum, toksisitesi yüksek olan bir iz elementtir. Aşırı doz uygulamalarından kaçınılması gerekir.

  Ticari şekli : Biyosel, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

  #73260

  COOL-E, Oral Toz (FARMAVET)

  Formülasyonu : 1.000 gram oral toz içeriğinde; 50.000 mg Vitamin C, 170.000 mg Sodyum, 250.000 mg Klor, 60.000 mg Potasyum, 250.000 mg Lizin ve 350.000 mg Glukoz bulunmaktadır.

  Kanatlılarda çeşitli hastalıklarda ve sıcak koşullarda ortaya çıkan gelişme gerilikleri, elektrolit kayıpları ve verim düşüklüklerini önlemek sıcak stresine karşı dayanıklılığı ile hastalık direncini arttırmak için amino asit, Vitamin C ve elektrolitleri içeren bir formülasyondur.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Kanatlılarda yüksek sıcaklıklarda, hastalıklar sırasında ve sonrasında düşük yem tüketimiyle birlikte elektrolit kaybı, verim değerlerinde düşüklük ve diğer kayıplar olur. Bu nedenle metabolizmanın elektrolitlerle, Vitamin C ve amino asitlerden özellikle lizin ile desteklenmesi gereklidir. Farmix Cool-E bu amaçla geliştirilmiş kombine bir üründür.

  Kullanılma yerleri : Farmix Cool-E; tavukçulukta sıcak streslerinde korunmayı sağlamak, verim düşüklükleri ile ölüm kayıplarını önlemek ve daha yüksek verim için kullanılır. Ayrıca yumurtacılarda sıcak havalarda bozulan yumurta kalitesini iyileştirmede ve genel olarak kanatlıların hastalık direncinin arttırılmasında etkilidir.

  Kullanılma şekli ve dozları : Farmix Cool-E, içme suyuna 500 gr/500 litre şeklinde katılır. Yeme katılım oranı ise 1 kg/ton’dur.

  Ticari şekli : 1000 gramlık plastik ambalaj içerisinde satışa sunulmaktadır.

  #73261

  DUPHALYTE 500, Enjeksiyonluk Solüsyon (ABFAR)
  Formülasyonu : 1 enjeksiyonluk solüsyon içeriğinde; 0.1 mg Vitamin B1, 0.04 mg Vitamin B2, 0.1 mg Vitamin B6, 0.05 mg Vitamin B12, 1.5 mg Nikotinamid, 0.05 mg d-panthenol, 0.23 mg kalsiyum klorür, 0.29 mg magnezyum sülfat, 0.2 mg potasyum klorür, 0.025 mg L-arjinin, 0.01 mg L-sistein, 0.04 mg sodyum glutamat, 0.01 mg L-histidin, 0.01 mg L-izolöysin, 0.04 mg L-lizin, 0.01 mg L-metiyonin, 0.03 mg dl-fenilalanin, 0.02 mg L-treonin, 0.01 mg dl-triptofan, 0.05 mg dl-valin ve 45.46 mg dekstroz bulunmaktadır.

  Duphalyte 500, evcil hayvanlarda sıvı kaybı, elektrolit dengesizliği ve hipoproteinemi durumlarının sağaltımı amacıyla vitamin, elektrolit ve başlıca aminoasit çeşitlerinin dengeli bir kombinasyonu esasına göre geliştirilmiş olan enjeksiyonluk bir üründür.

  Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürün, kanatlılar başta olmak üzere, ekonomik değeri olan bütün hayvanlar ile kedi ve köpeklerde sağlıklı durumun korunması, normal gelişmenin optimal boyutlarda sürdürülmesi, sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi ve çok yönlü olumsuzluk etmenlerine karşı hayvanların desteklenmesi amaçlarıyla çoğul vitamin, başlıca elektrolit maddeler ve gerekli aminoasitlerin dengeli ve uyumlu bir kombinasyonu esasına göre hazırlanmıştır. Öte yandan, hastalıklar, beklenmedik ısı değişiklikleri, taşıma, aşılama, hastalıkların iyileşme dönemleri ile baskılayıcı diğer çevresel olumsuzluklara karşı hayvanların korunması söz konusu olduğunda içeriğindeki vitaminler, elektrolit ve aminoasitler bakımından doğabilecek çok yönlü gereksinimleri en uygun koşullarda karşılayabilecek şekilde formüle edilmiştir.

  Kullanılma alanları : Kanatlılarda karşılaşılan sıvı ve elektrolit kayıpları, elektrolit dengesizlikleri ve hipoproteinemi olgularının sağaltımı, hayvanların sağlıklı durumları ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen durumların önlenmesi ve sağlıklı halin korunması ve hayvansal verimliliğin sürekli hale getirilmesi ve arttırılması amaçlarıyla kullanılır.

  Kullanılma şekli ve dozları : Civcivlere deri altı enjeksiyon yöntemiyle 0.5-1 ml/civciv dozlarında uygulanır.

  Ticari şekli : Duphalyte 500, 500 ml’lik cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 46)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.