blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18973


  Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
  MINERASOL
  Enjeksiyonluk Çözelti
  Veteriner Mineral

  BİLEŞİMİ
  Minerasol Inj.; konsantre iz element içeren, sarı renkli, hipertonik, sulu çözelti şeklinde hazırlanmış olup her 1 ml şunları ihtiva eder :

  Kalsiyum Fosfinat: 65.00 mg
  Potasyum Klorid 4: 282 mg
  Kalsiyum Glukonat: 300.00 mg
  Potasyum Iodid: 50.00 mg
  Sodyum Iodid: 50.00 mg
  Magnezyum Klorid: 6 H2O 19.64 mg
  Demir (II) Klorid 4 H2O: 12.96 mg
  Kobalt (II) Klorid 6 H2O: 0.164 mg
  Çinko Klorid: 0.1355 mg
  Preparatın güvenli kullanımı için bilgisi zaruri olan yardımcı maddeler;
  15 mg Benzil Alkol, 28 mg Borik Asit, Enjeksiyonluk su

  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
  Minerasol; Kalsiyum, Fosfor, Potasyum, Magnezyum ve Sodyum tuzları ve İyot, Demir, Kobalt ve Çinko iz elementlerini içeren hipertonik infüzyon çözeltisidir. Mineral maddeler ve iz elementler, hormon, enzim, vitamin ve diğer fonksiyonel proteinler gibi biyolojik olarak önemli maddelerin etkilerinin aktivasyonu için gerekli olan kritik ko-enzimlerdir. Herhangi bir yetersizlik, hücrelerin metabolizmasında spesifik veya spesifik olmayan bozukluklara yol açar. Kalsiyum, doku ve kemiklerin yapısında bulunur, sağlıklı kemik, kas ve sinir fonksiyonu için gereklidir. Kan pıhtılaşmasında esansiyel olarak sorumludur. Retikulo-endoteliyal sistemin ve böbreküstü bezlerinin korteksinin etkinleşmesini sağlar. Fosfor, ara metabolizmaya etkisi nedeniyle akut ve kronik metabolik anormallikler ve üreme faaliyetleri üzerinde, düzenleyici bir etki yapar. Sağlıklı kemik ve diş büyümesi ve bunun muhafaza edilmesi için gereklidir. Potasyum, hücresel bütünlüğün muhafaza edilmesi ve sağlıklı sinir ve kas fonksiyonu için gereklidir. Magnezyum, kemik ve diş oluşumu, normal kas fonksiyonunun muhafaza edilmesi için gereklidir. Sodyum ve Klor, sağlıklı sinir ve kas fonksiyonunun muhafaza edilmesi için gereklidir.
  İyot, tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) adlı tiroid hormonlarının yapısal bileşenidir, metabolizma üzerinde etkinleştirici ve düzenleyici etki yapar. Üreme organlarının normal gelişimi ve düzgün fonksiyonu tiroid durumuna bağlıdır. Yetmezliğinde kör ve tüysüz doğan yavrular, ölü doğum, gebe ineklerde abortlar oluşabildiğinden belirli derişimlerde iyot takviyesi yetmezlik bulunan hayvanlarda üreme performansı üzerine olumlu etki yapar.
  Demir, oksijenin akciğerlerden vücut hücrelerine taşınması için gerekli hemoglobinin yapısına girer. Yetmezlik durumunda immun cevapta azalma, hücre aracılı bağışıklık anomalileri görülebilir ve nötrofillerin bakterileri öldürme kabiliyeti belirgin şekilde azalabilir.
  Kobalt, ruminantların rumeninde, domuz ve atların kalın bağırsağında vitamin B12’nin sentezi için gereklidir. Saha deneyimleri, kobalt yetmezliğinde sığır ve koyunda çiftleşme performansının bozulduğunu, sığırda ovaryum fonksiyonunun bozulduğunu, yün ve süt üretiminin, kuzulama ve gebe kalma oranının azaldığını göstermektedir.
  Çinko, sağlıklı deri, tüy ve tırnak durumu, üreme fonksiyonları, kemik ve kıkırdak gelişimi, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması, enzim ve bağışıklık sistemi için gerekli esansiyel bir mineraldir. DNA sentezinde de yaşamsal bir rol oynar. Çinko yetmezliği olan hayvanlarda yem tüketiminde azalma, büyüme oranında düşüş, gelişme geriliği, anormal östrus davranışı, testis büyüklüğünde azalma, spermatogenezde bozukluk ve ikincil cinsiyet organlarının gelişimi ve fertilitede azalma, enfeksiyonlara dirençte düşüş, bağışıklık cevabında belirgin şekilde baskılanma ile deri ve tüylerde patolojik değişiklikler, parakeratoz görülür.

  KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
  Bileşimindeki maddelerin (Çinko, Kobalt, İyot, Demir, Sodyum, Potasyum, Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum) noksanlığı, yokluğu veya birbirleri arasındaki dengesizlikler sonucu ortaya çıkan spesifik veya non-spesifik hastalıkların veya bozuklukların tedavisi, önlenmesi ve hayvanın desteklenmesi amacıyla kullanılır.
  Kullanıldığı spesifik alanlar; çayır tetanisi, süt humması, kemik bozuklukları, tüylerde ve deride çinkoya bağlı bozukluklar, demir ve kobalt (Vitamin B12) eksikliğine bağlı anemiler, iyot noksanlığına bağlı tüysüz doğan yavrular, ile bileşimindeki maddelerin eksikliğinden kaynaklanan ve farmakolojik özellikler bölümünde bahsedilen olumsuz durumların giderilmesinde kullanılır.
  Gebelik ve laktasyonda hayvanların Minerasol’ün bileşimindeki maddelere ihtiyacı artacağından oluşabilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla bu dönemlerde profilaktik olarak kullanılabilir.

  KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
  Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde; doz, tip ve uygulama süresi şöyledir :
  Vücut ağırlığı ve klinik tabloya bağlı olarak 1 birim Minerasol, 20 birim fizyolojik NaCl veya enjeksiyonluk suda seyreltildikten sonra oluşturulan %5 lik Minerasol çözeltisinden hayvanlara aşağıdaki pratik doz tablosuna göre uygulama yapılır :
  At, Sığır : 10-20 ml
  Buzağı, Dana, Koyun, Keçi : 5-10 ml
  Domuz : 5-10 ml
  (Örnek sulandırma – 5 ml Minerasol 100 ml Fizyolojik NaCl veya enjeksiyonluk suda seyreltildikten sonra elde edilen %5 lik Minerasol çözeltisinden hayvanlara pratik doz tablosuna göre uygulama yapılır.)
  Seyreltildikten sonra vücut sıcaklığındaki infüzyon çözeltisi; yavaş damar içi (D.İ.) olarak uygulanır. Sterilite önlemleri alınmalıdır. Klinik olarak gerekli görülürse bu oran değiştirilebilir. Seyreltme oranı, hayvanların fizyolojik talebini karşılamalıdır. Gerekirse, uygulama bir hafta sonra tekrarlanabilir.

  HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / UYARILAR
  Hayvanın verim ve performans açısından desteklenmesi, hastalıkların veya bozuklukların tedavisi ve önlenmesi amacıyla Minerasol tekrarlanan dozlarda vitamin AD3EC ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

  İSTENMEYEN ETKİLER
  Tavsiye edilen doz ve kullanım şeklinde istenmeyen etkisi yoktur.

  İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
  Aynı zamanda uygulanan diğer bir ilacın elektrolit ve iz element içeriği göz önünde tutulmalıdır.
  Yoğun elektrolit içeriği nedeniyle hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.
  Seyreltme çözeltisi olarak, sadece enjeksiyonluk su veya fizyolojik NaCl çözeltileri kullanılmalıdır.

  DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
  Doz aşımı durumunda kalsiyum içeriğine bağlı olarak oluşabilecek kardiak bozuklukların bertaraf edilmesi için analeptiklerin verilmesi önerilir.Vücuttan demir atılımıyla ilgili etkin bir mekanizma mevcut olmadığından; özellikle sığırlarda ölüme sebep olmamak için parenteral demir müstahzarlarını uygularken doz aşımı yapmamaya dikkat edilmelidir.

  GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
  İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( İ.K.A.S ) : Et ve süt için (0) gündür.

  KONTRENDİKASYONLAR
  Preparatın bir bileşenine karşı aşırı duyarlı hayvanlarda, özellikle hiperfosfatemi ve hiperkalemi gibi elektrolit denge bozuklukları bulunan hayvanlarda, kompanze edilmeyen kalp yetmezliği ve hiperhidrasyon gibi infüzyon terapisinin genel kontrendikasyonları göz önüne alınacak faktörlerde, böbrek veya karaciğer yetersizliği durumlarında kontrendikedir.

  GENEL UYARILAR
  Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
  Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

  MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
  25 °C‘nin altında, direkt ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır.
  Açıldıktan sonra +2 ºC ile +8 ºC arasında muhafaza edildiğinde sterilitesi ve ambalaj etkinliği 28 gün süreyle korunur.
  Seyreltilen çözelti yine +2 ºC ile +8 ºC arasında muhafaza edilmeli ve sterilite şartlarına bağlı kalmak koşulu ile 3 gün içinde kullanılmalıdır.

  TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
  20, 50 ve 100 ml çözelti ihtiva eden, lastik tıpa ve alüminyum kapaklı kahverengi cam şişe ve karton kutuda satışa sunulur.

  SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
  Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

  PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 10.03.2004
  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH ve NO : 10.03.2004 – 9 / 837

  RUHSAT SAHİBİ
  İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
  Sağlık sokak 32/4 0312 435 95 60 Yenişehir/Ankara

  İMALATÇI FİRMA
  Richter Pharma Ag Wels – Avusturya

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.