blank
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18501


  UÇAN SİNCAP

  Avustralya’da yaşayan ve boyları 45 cm. ile 90 cm. arasında değişen “uçan sincaplar”ın bütün türleri ağaçlarda yaşar. Aslında yaptıkları tam olarak uçma değildir. Bir ağaçtan diğerine uzun atlayışlar yaparak hareket ederler. Ağaçlar arasında bir planör gibi uçarak hareket eden bu canlılarda kanat yoktur, uçma zarı vardır. Uçan sincapların bir türü olan “Şeker uçan sincapları”nın uçma zarı, ön bacaklardan arka bacaklara doğru uzanır; dardır ve püsküle benzer uzun tüyleri vardır. Bazı türlerindeyse uçma zarı kürklü bir deriden oluşan bir zar halindedir. Bu zar ön ayağın bileğine kadar uzanır. Uçan sincap, bir ağacın gövdesinden fırlar ve gerilmiş derinin planöre benzeyen etkisiyle bir seferde 30 m.’lik bir uzaklık aşabilir. Arka arkaya 6 kaymayla 530 m.’lik bir mesafe alabildikleri gözlenmiştir.

  Hayvanlar Ans., C.B.P.C Publishing, Memeliler, s.88-91

  #51952

  Sincaplaryn Hassas Duyulary

  Sincaplar ky?yn yiyecekleri besin maddelerini daha önceden toplayan canlylardandyr. Ky? için yiyecek depolayan sincaplar, çe?itli yerlere gömdükleri fyndyklaryny mükemmel koku duyularyny kullanarak bulur. Öyle ki, 30 cm.’lik karyn bile altyna gizlenmi? olan fyndyklaryn kokusunu alabilirler. Sincaplaryn da pek çok canlyda oldu?u gibi kendi aralarynda kullandyklary haberle?me yöntemleri vardyr. Örne?in kyrmyzy sincaplar dü?man gördüklerinde kuyruklaryny sallar ve heyecanly sesler çykarmaya ba?lar. Bu haberle?me yöntemlerinin dy?ynda yüksek dallarda ko?arak hareket edebilen sincaplar kuyruklaryny denge sa?lamak için de kullanyr. Yönlerini de kuyruklaryny çevirerek de?i?tirirler. Sincaplaryn kuyruklary bir geminin dümeni ile ayny i?lemi görür. Sincaplaryn byyyklary da dengelerini sa?lamada önemli bir unsurdur. Byyyklary kesilen sincaplar dengelerini koruyamazlar. Ayny zamanda sincaplar byyyklaryny geceleri dola?yrken etrafta bulunan nesneleri hissetmek için de kullanyr.

  Ranger Rick, October 1993, s. 6-12

  #51953


  Kürklü Kuyruklar

  Boyut olarak küçük olan hayvanlar hareket etmediklerinde hyzla ysy kaybeder ve donma tehlikesi ile kar?yla?yrlar. Bu da onlar için özellikle uykuda olduklary vakitlerde bir tehlike olu?turur. Ama Allah her canly türü için olumsuz dy? ?artlardan etkilenmemelerini sa?layacak korunma yöntemleri yaratmy?tyr. Örne?in sincap gibi canlylar kalyn bir kürke benzeyen kuyruklaryny vücutlarynyn etrafyna sarmalayyp, bir top gibi kyvrylarak uyur. Sincaplaryn kuyruklary typky bir palto gibidir. So?uk havalarda uyuduklarynda sincaplar kuyruklary sayesinde donmaktan kurtulur.

  Jill Bailey, Anticipating The Seasons, Nature Watch Series, s. 10

  #51954


  SİNCAP

  Yer sincapları doğadaki en becerikli mimarlardandırlar. Kazdıkları tüneller bunun en açık kanıtıdır. Bu tünellerin girişinde göze çarpan toprak öbekleri araştırmacılar tarafından değişik şekillerde yorumlanmaktadır; gözetleme noktası, korunak gibi… Uzunlukları 10-30 m. arasında, derinlikleriyse 1-5 m. arasında değişen bu tüneller U şeklinde olduklarından iki girişleri vardır. Kimi zaman bir üçüncü girişin görüldüğü de olur. İki tip tünel girişi vardır: Yayvan yapıda olanlar ve volkan ağzını andıranlar. Araştırmalarla saptanmış bir durum da yayvan şekildeki bir girişin her zaman volkan şeklindeki girişe bağlı olduğudur. Daha ilginç olan noktaysa bu iki ağız arasında bir havalandırma sisteminin bulunmasıdır. Eğer havalandırma sistemi olmasaydı kuşkusuz bu ilginç hayvanlar yerin altında yaşama olanağı bulamazlardı; oysa 0.45 m./sn’lik bir rüzgarın 10 dakika içinde tamamen havalandırılabildiği kusursuz tünel sistemi sayesinde rahatça yaşayabilmektedirler.

  Görsel Bilim ve Teknik Ans., Cilt 9, s.3029

  #51955

  Sincap

  Yanağı keseli sincap, hemen yemeyeceği besinini yanaklarındaki keselerde taşır ve bunları kışın kullanmak için depo eder. Yanak keseleri aslında gevşek deri kıvrımlarıdır. Bunların iç kısmı çıplaktır ama nemli değildir. Keseler ağzın yanlarına açılır. Sincap keselerini doldurmak için bir cevizi pençelerinin arasına alır ve bunun iki ucundaki sivri kısımları düzgünce ısırıp koparır. Sonra cevizi keselerden birinin içine koyar. Ondan sonraki cevizi diğer keseye yerleştirir. Keseler böyle sırayla doldurulur. Bu şekilde sincabın yüzü oldukça ilginç bir hal alır ama yine de simetriktir. Hayvan her keseye dört ceviz koyabilir.

  Hayvanlar Ans., C.B.P.C Publishing, Memeliler, s.54

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.