blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. VETERİNER HEKİMLİKTE 5 DAKİKADA KONSÜLTASYON (KEDİ KÖPEK) (**YENİ KİTAP**)
6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18594

  VETERİNER HEKİMLİKTE 5 DAKİKADA KONSÜLTASYON (KEDİ KÖPEK)

  Çeviri Editörü:Prof.Dr. Yeşildere, Dr. Deprem

  Orijinal adı:The 5-Minute Veterinary Consult Canine and Feline
  İngilizce Editör: L.P.Tilley, F.W.K.Smith

  Sayfa:1440
  Baskı tarihi:2008
  Kitap kapak:Lüks Ciltli
  Kitap içi:Birinci hamur kâğıt
  Grafik / çizimler:Siyah beyaz

  İÇİNDEKİLER :

  PROBLEMLERİN SUNUMU VE KLİNİK BULGULAR
  Abortus, Gebeliğin Sonlandırılması 2
  Abortus, Spontan (Gebelik Kaybı)—Kediler 4
  Abortus, Spontan (Gebelik Kaybı)—Köpekler 6
  Agresyon (Saldırganlık)—Kediler 8
  Agresyon (Saldırganlık)—Köpekler 10
  Akul Abdomen 12
  Alopesi— Kediler 14
  Alopesi— Köpekler 16
  Anizokori 18
  Anoreksi 20
  Asites 22
  Ataksi 24
  Ateş 26
  Boyun ve Sırt Ağrısı 28
  Çiftleşmede Uygun Zamanlama 30
  Dermatozlar ve Depigmentasyon Bozukluğu 32
  Dermatozlar, Eksfoliatif 34
  Dermatozlar, Eroziv veya Ülseratif 36
  Dermatozlar, Papulonodüler 38
  Dermatozlar, Steril Nodüler/Granülomatöz 40
  Dermatozlar, Vezikulopüstüler 42
  Disiaji 44
  Diskezi ve Hematokezi 46
  Dispne, Takipne ve Çarpıntı 4a
  Distosi (Güç Doğum) 50
  Disüri ve Pollaküri 52
  Dişlerde Renk Değişikliği 54
  Diyare, Akut 56
  Diyare, Kronik—Kediler 58
  Diyare, Kronik—Köpekler 60
  Epifora 62
  Epistaksis 64
  Flatulans/Gaz Çıkartma 66
  Gingivitis 68
  Gizli Körlük 70
  Halilozis / Ağız Kokması 72
  Hematemesis 74
  Hematüri 76
  Hepatomegali 78
  Hipotermi 80
  İdrar Retensiyonu, Fonksiyonel 82
  İnfertilitei, Dişilerde 84
  İnfertilite. Erkek—Köpekler 86
  İnkontinans, Dışkı 88
  İnkontinans, İdrar 90
  Kafayı Geri Atma (Vestibüler Hastalık) 92
  Kardiyopuimoner Arrest 94
  Kedilerde Evi Islatma, İdrar 96
  Kırmızı göz 98
  Kilo Kaybı ve Kaşeksi 100
  Konstipasyon ve Obstipasyon (Kabızlık ve Tıkanma) 102
  Koprofaji 104
  Korku ve Fobiler—Köpekler 106
  Kornea! ve Skleral Yaralanmalar 108
  Kusma, Akut 110
  Kusma, Kronik 112
  Lenfadenopati (Lenfadenomegali) 114
  Melena (Dışkıda Kan) 116
  Miyoklonus 118
  Nazal Akıntı (Hapşırma, Ters Hapşırma, Öğürme) 120
  Nazal Dermatozis 122
  Nefrotik Sendrom 124
  Neonatal Mortalite (Fading Sendromu) 126
  Nöbet (Konvülsiyon, Status Epileptikus)—Kediler 128
  Nöbet (Konvülsiyon, Status Epileptikus)—Köpekler 130
  Obezite 132
  Odontoklastik Rezorptif Lezyonlar—Kediler 134
  Oligüri ve Anüri 136
  Oral ülser 138
  Orbital Hastalıklar (Eksoftalmus, Enoftalmus, Strabismus) 140
  Öksürük 142
  Paraliz 144
  Periodontal Hastalıklar 146
  Peteşi/Ekimoz/Çürüme (Morarma) 148
  Pityalizm 150
  Pododermatitis 152
  Poliüri ve Polidipsi 154
  Prostatomegali 156
  Pruritus 158
  Regürgitasyon 160
  Renomegali 162
  Retinal Dejenerasyon 164
  Retinal Kanama 166
  Sağırlık 168
  Sepsis ve Bakteriyemi 170
  Sinkop 172
  Siyanoz 174
  Splenomegali 176
  Stereotipiler—Kediler 178

  TANILAR-LABORATUVAR TESTLERİ
  Stereotipiler—Köpekler 180
  Stertorve Stridor 182
  Stomatitis 184
  Stupor ve Koma 186
  Şok, Hipovolemik 188
  Şok, Kardiyojenik 190
  Şok, Septik 192
  Tırnak ve Tırnak Yatağı Bozuklukları 194
  Topallık 196
  Tremorlar 198
  Üçüncü Göz Kapağının Protrüzyonu 200
  Üfürümler, Kalp 202
  Üriner Kana! Obstrüksiyonu 204
  Vaginal Akıntı 206
  Zehirlenme (İntoksikasyon) 208
  ACTH Cevap Testi 212
  Alanin Aminotransferaz (ALX) / Aspartat Aminotransferaz 216
  Albumin, Hipoalbuminemi 218
  a1-Proteaz İnhibitörü (a1-PI); Dışkıda 220
  Alkalin Fosfataz (ALP) ve y-Glutamil Transferaz (GGT) 222
  Alkalozis, Metabolik 224
  Amilaz ve Lipaz 226
  Amonyak 228
  Anemi, Nonrejeneratif 230
  Anemi, Rejeneratif 232
  Antinükleer Antikor (ANA) Titresi / Lupus Eritematosus_
  (LE) Hücre Testi 234
  Anyon Gap (AG) 236
  Asidozis, Metabolik 238
  Bilirubin, Yüksek 240
  Coombs’ Testi 242
  Düşük Doz Deksametazon Baskılama Testi 244
  Eozinofili ve Bazofili 246
  Fosfor, Hiperfosfatemi 248
  Fosfor, Hipofosfatemi 250
  Fruktozamin ve Glikoze Hemoglobin 252
  Glikoz, Hiperglisemi 254
  Glikoz, Hipoglisemi 256
  Glikozüri 258
  Globulin 260
  Hemoglobinüri ve Miyoglobinüri 262
  Hiperkapni 264
  Hipoksemi 266
  Hipostenüri 268
  İdrar Elektrolitleri ve idrarın Yapısı 270
  İdrar Kortizol: Kreatin Oranı (İKKO) 272
  Kalsiyum, Hiperkalsemi 274
  Kalsiyum, Hipokalsemi 276
  Klor, Hiperkloremi 278
  Klor— Hipokloremi 280
  Kobalamin ve Folat, Serum 282

  TANILAR-ELEKTROKARDİOGRAFİ

  Kreatin Kinaz 284
  Kreatin ve Kan Üre Nitrojeni (BUN)—Azotemi ve Üremi 286
  Krislalüri 288
  Laktik Asidozis (Hiperlaktatemi) 290
  Lenfopeni 292
  Lenfositosis 294
  Lipidler. Hiperlipidemi 296
  Magnezyum. Hipermagnezemi 298
  Magnezyum, Hipomagnezemi 300
  Methemoglobinemi 302
  Monositozis 304
  Nötrofili 306
  Nötropeni 308
  Osmolarite, Hiperosmolarite 310
  Pansitopeni 312
  Paraproteinemi 314
  Pıhtılaşma Faktörü Eksikliği 316
  Piyüri 318
  Polisitemi 320
  Potasyum, Hiperkalemi 322
  Potasyum, Hipokalemi 324
  Proteinüri 32E
  Safra Asitleri 328
  Silindirüri 330
  Sodyum, Hipernatremi 332
  Sodyum, Hiponatremi 334
  Tiroid Hormonları 336
  Tripsin—Benzeri İmmünoreaktivite (TBI) 338
  Trombositoperıi 340
  Trombositozis 342
  Yüksek-Doz Deksametazon Baskılama Testi ve _
  Plazma ACTH Seviyeleri 344
  Atrioventriküler Blok, Tam (Üçüncü Derece) 348
  Atriyal Fibrilasyon ve Atriyal Fluter 350
  Atriyal Prematür Kompleksler (APK) 352
  Atriyoventriküler Blok, Birinci Derece 354
  Atriyoventriküler Blok, İkinci Derece, Mobitz Tip I 356
  Atriyoventriküler Blok, İkinci Derece, Mobitz Tip II 358
  Atriyoventriküler İleti Bozukluğu 360
  Atriyumun Durması (Atrial Standstill) 362
  Hasta Sinüs Sendromu 364
  İdioventriküler Ritim 366
  Sağ Dal Bloku 368
  Sinüs Aritmisi 370
  Sinüs Arresti veya Bloku 372
  Sinüs Bradikardi 374
  Sinüs Taşikardi 376
  Sol Anterior Fasiküler Blok 378
  Sol Dal Bloku 380
  Supraventriküler Taşikardi (SVT) 382
  Ventriküler Fibrilasyon 384
  Ventriküler Prematüre Kompleksler 386

  HASTALIKLAR VE KLİNİK SENDROMLAR
  Ventriküler Standstil (Asistol) 388
  Ventriküler Taşikardi 390
  Wolff-Parkinson-White Sendrom (wpw) 392
  Adenokarsinom, Akciğer 396
  Adenokarsinom, Deri (Ter Bezi, Sebaseöz) 397
  Adenokarsinom, Mide, ince ve Kalın Bağırsak, Rektal 398
  Adenokarsinom, Nazal 399
  Adenokarsinom, Pankreas 400
  Adenokarsinom, Prostat 401
  Adenokarsinom, Renal 402
  Adenokarsinom, Tükrük Bezi 403
  Adenokarsinom, Tiroid—Köpekler 404
  Adenokarsinoma, Anal Kese / Perianal / Rektal 406
  Akciğer Lobunun Torsiyonu 408
  Akne—Kediler 410
  Akne—Köpekler 411
  Akral Yalama Dermatitisi 412
  Akromegali—Kediler 414
  Aktinomikoz 416
  Akut Solunum Güçlüğü Sendroniu (ARDS) 418
  Alt Üriner Sistem Enfeksiyonu 420
  Aflatoksin Toksikozu 422
  Amelobiastom 423
  Amiloidozis 424
  Amitraz Toksikozu 426
  Anaerobik Enfeksiyonlar 428
  Anal Kese Hastalıkları 429
  Anemi, Aplasiik 430
  Anemi—Heinz Cisimciği 431
  Anemi, Demir Eksikliği 432
  Anemi, immün—ilişkili 434
  Anemi, Metabolik (Spiküle Kırmızı Hücreli Anemiler) 436
  Anemi, Nükleer Maturasyon Defekti (Anemi, Megaloblastik) 437
  Anemi—Kronik Böbrek Hastalığında 438
  Antebrakial (Önkol) Büyüme Bozuklukları 440
  Anteriör Crossbite 442
  Anteriör Üveitis—Kediler 444
  Anteriör Üveitis—Köpekler 446
  Aortik Stenoz 448
  Aortik Tromboembolizm 450
  Apseleşme 452
  Apudoma 454
  Arsenik Zehirlenmesi 455
  Arteriyovenöz Fistül 456
  Artritis (Osteoartritis) 458
  Artritis (Septik) 460
  Asetaminofen Toksisitesi 462
  Aspergillozis 464
  Aspirin Toksisitesi 466
  Astım, Bronşit—Kediler 468
  Astrositoma 470
  Astrovirus Enfeksiyonu 471
  Atılmamış Plasenta 472
  Atheroskleroz 474
  Atlantoaksiyal İnstabilite 475
  Atopi 476
  Atriyal Duvar Yırtığı 478
  Atriyal Septal Defekt 479
  Atriyoventriküler (AV) Kapak Endokardiyozisi 480
  Atriyoventriküler Kapak Displazisi 482
  Atriyoventriküler Valvüler Stenoz 484
  Babesiosis 486
  Bakır Hepatopatisi 488
  Bartonelloz—Kedi Tırmalama Hastalığı 490
  Bazal Hücre Tümörü 491
  Benign Prostatik Hiperplazi 492
  Büyüme Hormonu-Cevaplı Dermatozlar 493
  Besin Reaksiyonları (Dermatolojik) 494
  Beyin Hasarı (Kafa Travması ve Hipoksi] 496
  Biliöz Kusma Sendromu 498
  Blastomikozis 500
  Blefaritis 502
  Bordetellosis—Kediler 504
  Botulizm 505
  Böbrek Hastalığı, Konjenital ve Gelişimsel 506
  Böbrek Yetmezliği, Akut (ABY) 50a
  Böbrek Yetmezliği, Kronik 510
  Brakial Pleksus Kopması 512
  Brakisefalik Havayolu Sendromu 514
  Bronşiektazi—Köpekler 516
  Bronşit, Kronik (COPD) 518
  Brusellozis—Köpekler 520
  Calici virus—Kediler 522
  Campylobakteriozis 524
  Candidlazis 526
  Capillariazis 527
  Chagas Hastalığı (Amerikan Tripanozomiazisi) 528
  Chedıak-Higashi Sendromu 529
  Cheyletiellozıs 530
  Coronavirus Enfeksiyonu—Köpekler 531
  Chylothorax 532
  Coonhound Paralizi (İdiyopatik Poliradikülonörit) 534
  Cruciate Hastalığı, Kranial 536
  Cryptococcosis 538
  Cryptorchidism 540
  Cryptosporidiosis 541
  Cyclic Hematopoezis—Köpekler 542
  Cytauxzoonosis 543
  Çikolata Toksisitesi 544
  Çinko Toksisitesi 546
  Dans Eden Doberman Hastalığı 547
  Demir Toksisitesi 549
  Demodikozis 550
  Depo Hastalıkları, Glikojen 552
  Depo Hastalıkları, Lizozomal 553
  Dermatofilozis 554
  Dermatofitozis 556
  Dermatomiyozit 558
  Diabetes insipidus 560
  Diabetes Metlitus, Ketoasidotik 562
  Diabetes Mellitus, Komplike Olmayan 564
  Diabetes Mellitus, Nonketotik Hiperozmolar Sendrom 566
  Digoksin Toksisitesi 568
  Dirsek Displazisi 570
  Diskospondilitis 572
  Disotonomi (Key-Gaskell Sendromu) 574
  Disrafizm, Spinal 575
  Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DIK) 576
  Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı)—Köpeklerde 578
  Diş Kırığı 580
  Diş Kökü Apsesi (Apikal Apse) 582
  Diş Luksasyonu/Avülsiyonu 584
  Diş Minesi Hipoplazisi/Hipokalsifikasyon 586
  Diyaframatik Herni 588
  Diyet İntoleransı 590
  Duman İnhalasyonu 592
  Düşmemiş Süt Dişi 593
  Ebstein Anomalisi 594
  Ektropiyon 595
  Ehrlichiosis 596
  Eklampsi 598
  Ektopik Üreter 599
  Ekzokrin Pankreatik Yetmezlik (EPY) 600
  Endokarditis, Bakteriyel 602
  Endomiyokardiyal Hastalık—Kediler 604
  Ensefalitis 606
  Ensefalitis, Parazitik Migrasyona Bağlı Sekonder 608
  Ensefalitozoonosis 609
  Ensefalopati, İskemik—Kediler 610
  Entropiyon 612
  Eozinofilik Granulom Kompleksi 614
  Epididimitis/Orşitis 616
  Epilepsi, İdiyopatik, Genetik, Primer 618
  Episkleritis 620
  Epulis 621
  Etanol Toksisitesi 623
  Etilen Glikol Toksisitesi 624
  Fallot Tetralojisi 626
  Fanconi Sendromu 628
  Fasiyal Sinir Parezisi/Paralizisi 630
  Feline Deri Frajilite Sendrom 632
  Feline Simetrik Alopesi 633
  Feline Enfeksiyöz Peritonit (FIP) 634
  Feline İdiyopatik Alt İdrar Yolu Hastalıkları 636
  Feline İmmun Yetmezlik Virusu (FIV) 638
  Feline Leukemia Virüs Enfeksiyonu (FELV) 640
  Feline Panlökopeni 642
  Feline Paraneoplastik Sendrom 644
  Feline Rinotrakeitis Virüs 646
  Feline Sinsitium—Forming Virus Enfeksiyonu (FESFV) 648
  Feokromositom (Pheochromocytoma) 650
  Fibrokartilaginöz Embolik Miyelopati 652
  Fibrosarkom, Gingiva 654
  Fibrosarkom, Kemik 655
  Fibrosarkom, Nazal ve Paranazal Sinüs 656
  Fosfofruktokinaz Eksikliği 658
  Gastriiis, Atrofik 660
  Gastritis, Kronik 662
  Gastroduodenal Ülser Hastalığı 664
  Gastroenterit, Eozinofilik 666
  Gastroenterit, Hemorajik 668
  Gastroenterit, Lenfositik-Plazmasitik 670
  Gastrointestinal Obstrüksiyon 672
  Gastroözofagiyal Reflü 674
  Giardiazis 676
  Glokom 678
  Glomerülonefritis 680
  Gluten Enteropatisi, irlanda Seterlerinde 682
  Hemangioperistoma 683
  Heart worm (Kalp Kurdu) Hastalık—Kedilerde 684
  Heart worm (Kalp Kurdu) Hastalık—Köpeklerde 686
  Helicobacter Enfeksiyonu 688
  Hemangiosarkoma, Dalak ve Karaciğer 690
  Hemangiosarkoma, Deri 692
  Hemangiosarkoma, Kalp 693
  Hemangiosarkoma, Kemik 694
  Hemobartenelloz 695
  Hemotoraks 696
  Hepatik Amiloid 697
  Hepatik Ensefalopati 698
  Hepatik Lipidosis (Karaciğerde Yağlanma) 700
  Hepatik Yetmezlik, Akut 702
  Hepatitis, Enfeksiyöz Canine 704
  Hepatitis, Granülomatöz 706
  Hepatitis, Kronik—Aktif 708
  Hepatitis, Leptospirozis 710
  Hepatitis, Suppuratif ve Hepatik Apse 712
  Hepatosellüler Adenoma (Hepatom) 713
  Hepatoportal Mikrovasküler Displazi (MVD) 714
  Hepatorenal Sendrom 716
  Hepatosellüler Karsinoma (HCCA) 718
  Hepatotoksinler 720
  Hepatozoonosis 722
  Herpesvirus Enfeksiyonu (CHV)—Köpekler 723
  Hiatus Hernisi 724
  Hidronefrozis 726
  Hidrosefalus 728
  Hiperadrenokortisizm (Cushing Hastalığı) 730
  Hiperandrojenizm 732
  Hiperkoagulabilite 733
  Hipereosinofilik Sendrom 734
  Hiperöstrojenizm 736
  Hiperparatiroidizm 738
  Hiperparatiroidizm, Renal Sekonder 740
  Hipersensitivite Reaksiyonu (Anafilaksi) 742
  Hipertansiyon, Portal 744
  Hipertansiyon, Pulmoner 746
  Hipertansiyon, Sistemik 748
  Hipertiroidizm 750
  Hipertrofik Osteodistrofi 752
  Hipertrofik Osteopati 754
  Hipertrofik Pilorik Gastropati, Kronik 756
  Hiperviskozite Sendromu 758
  Hipoadrenokortisizm 760
  Hipoandrojenizm 762
  Hipomiyelinasyon—Merkezi ve Periferal Sinir Sistemi 764
  Hipoparatiroidizm 766
  Hipopituitarizm 768
  Hipopyon ve Lipid Alanları 769
  Hipotiroidizm 770
  Histiositom 774
  Histiositozis—Köpekler 776
  Histoplazmozis 778
  Hyphema 780
  Horner sendromu 782
  İkili Aortik Kavis 783
  Isı Çarpması ve Hipertermi 784
  İmmünoproliferatif Enteropati—Basenjilerde 786
  İmmünyetmezlik Bozuklukları, Primer 788
  İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması (SİBO) 790
  İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBD) 792
  İnsulinoma 794
  İnterdigital Dermatitis 796
  İnterstisyal Hücre Tümörü, Testis 797
  İntervertebral Disk Hastalığı Servikal 798
  intervertebral Disk Hastalığı, Torakolumbal 800
  İntüssüsepsiyon (İnvaginasyon) 802
  İris Atrofisi 805
  İrritabl Barsak Sendromu (İBS) 806
  İvermektin Toksisitesi 808
  Juvenil Poliarteritis (Beagle Ağrı Sendromu) 809
  Juvenil Selülitis (Puppy Strangles) 810
  Kalça Displazisi—Köpekler 812
  Kan Nakli Reaksiyonları 814
  Karakurbağası Venomu Toksikozisi 816
  Karbon Monoksit Zehirlenmesi 818
  Kardiyomiyopati, Boxer 819
  Kardiyomiyopatı, Dilate—Kediler 820
  Kardiyomiyopati, Dilate—Köpekler 822
  Kardiyomiyopati, Hipertrofik—Kediler 824
  Kardiyomiyopati, Hipertrofik—Köpekler 826
  Kardiyomiyopati, Restriktif—Kediler 828
  Karnitin Eksikliği 830
  Katarakt 832
  Kayalık Dağlar Benekli Ateşi 834
  Kancalı Kurtlar (Ankilostomiyazis) 837
  Kene Isırığı Paralizi 838
  Kene ve Kene Kontrolü 840
  Keratitis, Ülseratif Olmayan 842
  Keratitis, Ülseratif 844
  Keratokonjunktivitis Sicca (KCS) 846
  Kertenkele Zehirlenmesi 847
  Kemodektoma 848
  Kıl follikülü Tümörleri 849
  Kirpik Hastalıkları (Trikiyazis/Distichiazis/Ektopik Kirpikler) 850
  Klamidiazis—Kediler 852
  Klostridyal Enteroloksikoz 854
  Koagülopati, Karaciğer Hastalığında 856
  Kobalamin Malabsorbsiyonu, Büyük Schnauzerlerde _
  ve Border Collilerde 857
  Koksidioidomikozis 858
  Koksidioz 860
  Kolilerde Göz Anomalisi 861
  Kolanjit / Kolanjiyohepatit 862
  Kolelithiasis 864
  Kolesistit 865
  Kolibasilloz 866
  Kolit ve Proktit 868
  Kolit, Histiositik Ülseratif 870
  Kondrosarkom, Kemik 871
  Kondrosarkom, Larinks ve Trakea’da 872
  Kondrosarkom, Nazal ve Paranazal Sinüs 873
  Kondrosarkom, Oral 875
  Konjenital Oküler Anomaliler 876
  Konjestif Kalp Yetmezliği, Sağ- Taraf 878
  Konjestif Kalp Yetmezliği, Sol- Taraf 880
  Konjunktivitis—Kediler 882
  Konjunktivitis—Köpekler 884
  Konlakt Dermatit 886
  Koriyoretinit 888
  Korneal Dejenerasyonlar ve İnfiltrasyonlar 890
  Korneal Distrofiler 891
  Kraniyomandibular Osteopati 892
  Kulak Uyuzu 893
  Kuduz 894
  Kurşun Zehirlenmesi 896
  Kutanöz Asteni 898
  Kutanöz İlaç Erüpsiyonları 899
  Larengiyal Hastalık 900
  Legg-Calvé-Perthes Hastalığı 902
  Leiomyoma, Mide, İnce ve Kalın Barsak 904
  Leiomyosarkom, Mide, İnce ve Kalın Barsak 905
  Leishmaniasis 906
  Lenfomatoid Granülomatozis 907
  Lenfadenitis 908
  Lenfanjiektazi 910
  Lenfosarkoma (Lenfoma), Epidermotrofik 912
  Lenfosarkoma—Kedilerde 914
  Lenfosarkoma—Köpeklerde 916
  Lenfödem 918
  Lens Lüksasyonu 919
  Leptospirozis (Spiroket Hastalığı) 920
  L-Form Bakteriyel Enfeksiyonlar 922
  Lipom, infiltratif 923
  Lökoensefelomiyelopati, Rottweiler’lerde 925
  Lösemi, Akut Lenfoblastik 926
  Lösemi, Kronik Lenfositik 927
  Lumbosakral Stenoz (Cauda Equina Sendromu) 928
  Lupus Eritematozus, Kutanöz (Diskoid) 930
  Lupus Eritematozus, Sistemik (SLE) 932
  Lyme Hastalığı 934
  Malassezia Dermatitis 936
  Malformasyonlar – Kongenital, Merkezî Sinir Sistemi 938
  Malign Fibröz Histiyositom (Dev Hücre Tümörü) 940
  Mantar Zehirlenmesi 941
  Mast Hücre Tümörü 942
  Mastitis 944
  Mediastinitis 945
  Megakolon 946
  Megaözefagus 948
  Melanositik Tümörler, Deri ve Parmak 950
  Melanosttik Tümörler, Oral 952
  Metritis 954
  Meme Bezi Hiperplazisi—Kedilerde 955
  Meme Bezi Tümörleri—Kedilerde 956
  Meme Bezi Tümörleri—Köpeklerde 958
  Meningioma 960
  Meningitis / Meningoensefalitis / Meningomiyelitis, Bakteriyel 962
  Meningoensefalomiyelitis, Eozinofilik 964
  Meningoensefalomiyelitis, Granülomatöz 966
  Mesotelyoma 968
  Metaldehit Zehirlenmesi 970
  Mide Genişlemesi ve Volvulus Sendromu (GDV) 972
  Mide Motilite Bozuklukları 974
  Miksödem ve Miksödem Koması 976
  Miyelodisplastik Sendromlar 978
  Mıyelomalasi—Diffüz, Hemörajik (Hematomiyeli) 979
  Miyelopati, Dejeneratif 980
  Miyeloproliferatif Hastalıklar 982
  Miyokardial İnfarktüs 983
  Miyokard Tümörleri 984
  Miyokarditis 986
  Miyopati, Fokal İnflamatuvar-Çiğneme Kasları Miyositisi ve
  Ekstraoküler Miyositis 988
  Miyopati, Generalize İnflamatuvar—Polimiyositis ve Dermatomiyositis 990
  Miyopati, Noninflamatuvar—Endokrin 992
  Miyopati, Noninflamatuvar—İskoç köpek krampı, kalıtsal 994
  Miyopati, Noninflamatuvar—Kalıtsal miyotoni 995
  Miyopati, Noninflamatuvar—Kalıtsal x’e bağlı musküler distrofi 996
  Miyopati, Noninflamatuvar—Labrador retriever, kalıtsal 997
  Miyopati, Noninflamatuvar—Metabolik 998
  Mukopolisakkaridozis (MPS) 1000
  Multipl Miyelom 1002
  Myasthenia Gravis 1004
  Mycobacterial Enfeksiyonlar 1006
  Mycoplasma 1008
  Moderator Bantların Artışı 1010
  Nazofaringiyal Stenozis 1011
  Narkolepsi ve Katapleksi 1012
  Nazal veya Nazofarengiyal Polipler 1013
  Nefrolitiazis 1014
  Nefrotoksisite, İlaca Bağlı 1016
  Nekrotizan Ensefalitis, Yorkshire Terrier’lerde 1018
  Nekrotizan Meningoensefalitis, Maltese Köpeklerde 1019
  Neosporoz 1020
  Nokardiozis 1021
  Nonsteroidal Anti-İnflamatuar İlaç (NSAİD) Toksisitesi 1022
  Nöroaksonal Distrofi 1024
  Oftalmia Neonatorum 1025
  Omuz, Ligament ve Tendon Kondisyon Bozuklukları 1026
  Optik Nöritis 1028
  Östrojen Toksisitesi 1029
  Oral Kavite Tümörleri, Farklılaşmamış Malign Tümörler 1030
  Oral Kitleler 1032
  Organofosfat ve Karbamat Toksisitesi 1034
  Oronasal Fistül 1036
  Osteokondrodisplazi 1037
  Osteokondrozis 1038
  Osteomiyelitis 1040
  Osteosarkom 1042
  Otitis Eksternave Media 1044
  Otitis Media ve interna 1046
  Ovaryum Tümörleri 1048
  Örümcek Zehiri Toksikozisi—Kara Dul Örümceği 1050
  Örümcek Zehiri Toksisitesi—Kahverengi Münzevi Ailesi 1051
  Özofageal Daralma 1052
  Özofageal Divertikül 1054
  Ozofagitis 1056
  Özofagusta Yabancı Cisim 1058
  Pankreatitis 1060
  Pannikülitis 1062
  Panosteitis 1064
  Papillomatozis 1066
  Papilödem 1067
  Paratimozis ve Fimozis 1068
  Paragonimiyazis 1069
  Parotitis 1071
  Parvoviral Enfeksiyon—Köpekler 1072
  Patella Luksasyonu 1074
  Patent Duktus Arteriozus 1076
  Pektus Ekskavatum 1078
  Pelger-Huet Anomalisi 1079
  Pelvik İdrar Kesesi 1080
  Pemfigoid, Büllöz 1081
  Pemfigus 1082
  Perianal Fistül 1084
  Periferal Nöropatiler (Poiinöropatiler) 1086
  Periferal Ödem 1088
  Perikarditis 1090
  Peritoneoperikardiyal Diyafram Hernisi 1091
  Perikardiyal Effüzyon 1092
  Perineal Herni 1094
  Perirenal Psödokistler 1095
  Peritonitis 1096
  Persistent Sağ Aortik Ark 1098
  Phycomycosıs (Pythiosis) 1100
  Physaloptera 1102
  Pika 1103
  Pire ve Pire Kontrolü 1104
  Piretrin ve Piretroid Toksikoz 1106
  Piruvat kinaz eksikliği 1107
  Piyelonefritis 1108
  Piyoderma 1110
  Piyometra ve Kistik Endometriyel Hiperplazt 1112
  Piyotoraks 1114
  Plague (Yersinia Pestis) (Veba) 1116
  Plasentanın Subinvolüsyonu 1117
  Plasma Hücreli Gingivitis ve Farengitis 1118
  Polikistik Böbrek Hastalığı 1119
  Plasmasitom, Mukokutanöz 1120
  Plöral Effüzyon 1122
  Pnömoni, Allerjik—Köpekler 1124
  Pnömoni, Aspirasyon 1126
  Pnömoni, Bakteriye! 1128
  Pnömoni, Fungal 1130
  Pnömositozis 1132
  Pnömotoraks 1134
  Poliartritis, Eroziv, İmmün-İlişkili 1136
  Poliartritis, Noneroziv, İmmun-İlişkili 1138
  Polifaji 1140
  Polioensefalomyelitis—Kediler 1142
  Polisıtemia Vera 1144
  Prostat Kistleri 1145
  Portosistemik Şant 1146
  Poxvirus Enfeksiyonu—Kediler 1148
  Proptosis 1149
  Prostatitis ve Prostatik Apse 1150
  Protein Kaybettiren Enteropatiler (PKE) 1152
  Prototekozis 1154
  Pseudorabies Virüs Enfeksiyonu (Yalancı Kuduz) 1155
  Puglarda Ensefalitis (Meningoensefalitis) 1156
  Pulmoner Fibrozis 1157
  Pulmoner Kontüzyonlar 1158
  Pulmoner Mineralizasyonlar 1159
  Pulmoner Ödem 1160
  Pulmoner Ödem, Nonkardiyojenik 1162
  Pulmoner Tromboembolizm 1164
  Pulmonik Stenosis (PS) 1166
  Q humması 1168
  Rabdomiyom 1170
  Rabdomiyosarkom 1171
  Rabdomiyosarkom, İdrar Kesesi 1172
  Rektal darlık 1174
  Rektal ve anal prolapsus 1175
  Rektoanal Polipler 1176
  Renal tubüler Asidoz 1178
  Reovirüs Enfeksiyonları 1179
  Respiratuar Parazitler 1180
  Retinal Ayrılma 1182
  Rinitis ve Sinüzitis 1184
  Rinosporidiyozis 1186
  Rodentisid Antikoagülan Zehirlenmesi 1188
  Rotavirüs Enfeksiyonu 1190
  Sekal İnversiyon (Sekumun Ters Dönmesi) 1191
  Safra Kanalı Karsinomu 1192
  Safra Kanalı Tıkanıklığı 1194
  Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu) 1196
  Sarkoptik Uyuz 1198
  Schiff-Şerrington Fenomeni 1199
  Schwannoma 1200
  Sebaseöz Adenit 1201
  Seks Hormonuna Yanıt Veren Dermatozlar 1202
  Seksüel Gelişim Bozuklukları i 204
  Seminoma 1206
  Serebellar Dejenerasyon 1207
  Serebellar Hipoplazi 1208
  Sertoli Hücre Tümörü 1209
  Seruminöz Bez Adenokarsinomu, Kulak 1210
  Sinovial Hücreli Sarkom 1211
  Shaker Sendromu (Generalize Tremor Sendromu) 1212
  Silier diskinezi, Primer 1214
  Siroz / fibrozis, Karaciğerde 1216
  Sjögren Sendromu 1218
  Soğuk Aglütinin Hastalığı 1220
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Akciğer 1221
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Deri 1222
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Dil 1224
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Gingiva 1225
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Kulak 1226
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Nazal Planum 1227
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Nazal ve Paranazal Sinüsler 1228
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Parmak 1230
  Skuamöz Hücreli Karsinom, Tonsil 1231
  Somon Balığı Zehirlenmesi 1232
  Spermatosel / Spermatik Granuloma 1234
  Splenik Torsiyon (Dalak Torsiyonu) 1235
  Spondilozis Deformans 1236
  Sporotrikozis 1237
  Stafilokok Enfeksiyonları 1238
  Steroid Hepatopatisi 1240
  Steroide Cevap Veren gMenenjit-Arterit (SRMA)—Köpekler 1242
  Streptokok Enfeksiyonları 1243
  Striknin Zehirlenmesi 1244
  Strongiloidiasis 1245
  Süperfisiyal Nekrolitik Dermatitis 1246
  Tabanı Dar Mandibüler Köpek Dişi 1247
  Taurin Yetmezliği 1248
  Tenyalar (Cestodiazis) 1249
  Testiküler Dejenerasyon ve Hipoplazi 1250
  Tranmissibıl Venereai Tümör (Stiker Sarcomu) 1251
  Tetanoz 1252
  Timoma 1254
  Toksoplazmozis 1256
  Trakeal kollaps 1258
  Trakeobronşitis, Enfeksiyöz—Köpekler 1260
  Transisyonel Hücre Karsinomu, Böbrek, Mesane, Üretra 1262
  Travmatik Miyokarditis 1264
  Trigeminal Nöritis 1265
  Trematodlar, Karaciğer 1266
  Tricuriasis (Kamçılı kurt) 1268
  Trombositopatiler 1270
  Trombositopeni, Primer İmmün Yanıta-Bağlı (IMT) 1272
  Tularemi 1274
  Tümoral Kalsinozis 1275
  Tyzzer Hastalığı 1276
  Uterus Tümörleri 1277
  Uterusta Atoni 1278
  Uveal Meianom, Kediler 1279
  Uveal Meianom, Köpekler 1280
  Uveodermatolojik Sendrom (VKA) 1281
  Üreterolithiazis 1282
  Üretral Prolapsus 1284
  Üçüncü Gözkapağı Bezinin Prolapsusu (kiraz göz) 1286
  Ürolithiazis, Kalsiyum Fosfat 1287
  Ürolithiazis, Kalsiyum Oksalat 1288
  Ürolithiazis, Ksantin 1290
  Ürolithiazis, Sistin 1291
  Ürolithiazis, Struvit—Kediler 1292
  Ürolithiazis, Struvit—Köpekler 1294
  Ürolithiazis, Ürat 1296
  Vaccine (aşı)— İlişkili Sarkom 1298
  Vaginal Hiperplazi ve Prolapsus 1299
  Vaginal Malformasyonlar ve Edinilmiş Lezyonlar 1300
  Vaginal Tümörler 1302
  Vaginitis 1304
  Vaskulitis, Kutanöz 1306
  Vaskulitis, Sistemik 1307
  Ventriküler Septal Defekt 1308
  Vesikülourakal Divertiküller 1310
  Vestibüler Hastalık, Geriatrik— Köpekler 1312
  Vestibüler Hastalık, İdiopatik—Kediler 1314
  Vitamin A Toksisitesi 1316
  Vitamin D Toksisitesi 1318
  Von Willebrand Hastalığı 1320
  Wobbler Sendromu (Servikal Omur instabilitesi) 1322
  Yalancı Gebelik 1324
  Yılan Zehiri Toksisitesi—Engerekler 1326
  Yılan Zehiri Toksisitesi—Mercan Yılanları 1327
  Yuvarlak Solucan (Askariazis) 1328
  Zambak Zehirlenmesi 1329
  Ekler 1331
  İndeks 1417

  indirimli kampanya fiyatı: 135,00.YTL (KDV Dahil )

  #53785

  Fiyatı pahalı ama güzel bir kitaba benziyor…Almak lazım.

  #77610

  nobel tıp kitabevi internetten 100’e satıyor…

  #80765

  sizce 100 ytl vermeye değecek bir kitapmı almayı düşünüyorumda

  #80890
  merve86
  Üye

  bence al benim birçok pet le ilgilenen arkadasım o kitapla çok yol kat ettiklerini sölediler bende incelemistim güzel bi kitap fakat fiyatıda güzel olduğu için alamadım henüz:P

  #88126

  Kitaba verilen para boşa gitmez

6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.