1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Dünya Veteriner Hekimler Günü

Dünya Veteriner Hekimler Günü
(World Veterinary Day)

(Her yıl Nisan ayının Son Cumartesi Günü)

Dünya Veteriner Hekimler Günü Tanımı

Dünya Veteriner Hekimler Günü, Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin (World Veterinary Association) 2000 yılında, her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününü “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak ilan etmesi ile kutlanmaya başlamıştır.

dunya-veteriner-hekimler-gunu-kutlu-olsun

Dünya Veteriner Hekimler Günü Tarihi

Türkiye’de Veteriner Hekimler Günü ilk olarak 28 Nisan 2001‘de, Dünya Ülkeleri ile birlikte Dünya Veteriner Hekimleri Birliği üyesi olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği‘nin düzenlediği organizasyon ile kutlanmıştır. Kutlamalarda tüm mesleki kurum ve kuruluşların katkı ve katılımını sağlamak, tüm meslek camiasının sahiplenmesi amacıyla oluşturulan Düzenleme Kurulu tarafından organize edilmiştir.

1863’te Edinburgh Veteriner Koleji’nden Profesör John Gamgee , daha sonra ilk Uluslararası Veteriner Hekimlik Kongresi (International Veterinary Congress) olarak bilinen bir toplantıya Avrupa’daki Veteriner hekimleri davet etti.
Toplantı epizootik hastalıklar ve olası önleyici tedbirlerin tartışılması hakkındaydı. Bu kongre bir Dünya Veteriner Hekim Kongresi (World Veterinary Congress) oldu. 1906’da 8. Dünya Veteriner Hekimlik Kongresi’nde üyeler, amacı kongreler arasında örgütsel bir bağlantı oluşturmak olan Daimi Komite’yi kurdular.

Ardından Stockholm’deki 15. Kongrede Daimi Komite ve üyeler uluslararası bir teşkilatlanma ve anayasaya ihtiyaç olduğunu gördüler. Bu nedenle, 1959’da Madrid’de düzenlenen bir sonraki Kongre’de Dünya Veteriner Hekimler Birliği (World Veterinary Association) kuruldu.
Dünya Veteriner Hekimler Birliğinin misyonu, hayvan sağlığı ve refahının yanı sıra çevre ve halk sağlığına odaklanmaktır. Günümüzde, Dünya Veterinerlik Birliği, OIE, WHO ve FAO gibi diğer önde gelen kuruluşlarla işbirliği yaptı.

Dünya Veteriner Hekimler Birliğinin yetmişten fazla ülkede üyesi vardır ve dünyanın her yerinden ulusal veteriner hekimler birliklerine sahiptir. 1997’de yeni bir anayasa kabul edildi ve teşkilat yeniden yapılandırıldı. Dünya Veteriner Hekimler Birliğine üye olan her bir veteriner hekimler derneği üyelik aidatı öder.

2001 yılında, Dünya Veteriner Hekimler Birliği, Nisan ayının son Cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlanacağına karar verdi. Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün amacı , veteriner hekimlik mesleğini teşvik etmek ve hayvan ve insan refahını, çevreyi, gıda güvenliğini ve hayvan taşıma ve karantina uygulamalarını iyileştirmek için çalışmaktır.

Dünya Veteriner Hekimler Günü Önemi

Dünya Veteriner Hekimler Günü, küresel veteriner hekimler topluluğunu bir araya getirmek ve dünyanın her yerindeki veteriner hekimlerin hayat kurtaran çalışmalarını vurgulamak olan yıllık bir etkinliktir.
Dahası, bu gün veteriner hekimlerin önemi konusunda halkı bilinçlendirmeye odaklanıyor.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği, altı kıtada 500.000’den fazla veteriner hekimi temsil etmektedir. Böylece dünyanın her yerinden veteriner hekimleri bir araya getiriyor. Bu nedenle Dünya Veteriner Hekimler Günü, tüm bu bireyleri bir araya getiren, mesleğe olan bağlılıklarını ve tutkularını kutlayan çok önemli bir etkinliktir.

Bu gün, insanları, hayvanları ve çevreyi birlikte zenginleştirmek için veteriner hekimlik mesleği arasındaki işbirliğini teşvik ediyor. Veteriner hekimler hayvan refahında çok önemli bir role sahip olduklarından, sıkı çalışmaları ve adanmışlıkları her zaman kabul görmüyorlar. Bu nedenle, Dünya Veteriner Hekimler Günü, herkese işlerini tanıma fırsatı veren ve tüm veteriner hekimlerin bu alanı geliştirmeye devam etmek için cesaretli ve güçlenmiş hissettiği harika bir etkinliktir.

Dünya Veteriner Hekimler Günü Temaları

Dünya Veterinerlik Günü, Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanır ve her yıl seçilen bir tema vardır.
Tema, hayvan bakımının çeşitli yönlerinin önemi ve veteriner hekimlerin nasıl yardımcı olabileceği konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca, seçilen konuya yıl içinde en çok katkıyı yapan kişi, grup veya derneğe verilen Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü de bulunmaktadır.

dvhg-surekli-egitim-gelisim 2016 Dünya Veteriner Hekimler Günü Tek Sağlık Yaklaşımı ve Sürekli Eğitim (Continuing Education with a One Health Focus) teması ile 30 Nisan 2016 Cumartesi günü kutlanacak. Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü; Hayvan Sağlığı Dünya Örgütü (World Organization of Animal Health OIE) ve Dünya Veteriner Hekimler Birliği (World Veterinary Association) tarafından hazırlanmıştır. WVD Ödülü Tek Sağlık Odağı ile devam eden eğitim faaliyetleri veya programları vurgulayan en iyi aday Pariste WVA üyesi OIE Genel Kuruluna Sunulacak. Bu yıl WVA Sürekli Eğitim yoluyla Tek Sağlık yaklaşımının önemine vurguyu arttırmak için Dünya çapında Henry Schein Hayvan Sağlığı ile işbirliği yapmaktadır. Veteriner Hekimler, küresel sağlığın korunmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Mesleğin tüm alanlarında, hayvan sağlık ve refahını arttırmak için yetki ve sorumluluklarına sahiptir, bu yüzden insanların da sağlığını geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedirler
Foto: Türk Veteriner Hekimleri Birliği (tvhb.org.tr)
Veteriner Hekimler hayvan sağlığı ve refahını koruyarak aynı zamanda insanlarında sağlığını korumaktadırlar. Zoonozların erken tespiti besin zincirine patojenlerin giriş ve geçişini önlemek için çalışırlar. Fotoğraflar: Sol: ©SGU - Sağ:©USGovernment Veteriner Hekimler hayvan sağlığı ve refahını koruyarak aynı zamanda insanlarında sağlığını korumaktadırlar. Zoonozların erken tespiti besin zincirine patojenlerin giriş ve geçişini önlemek için çalışırlar. Fotoğraflar: Sol: ©SGU – Sağ:©USGovernment

2015-dunya-veteriner-hekimler-gunu-zoonoz Foto: Türk Veteriner Hekimleri Birliği (tvhb.org.tr)

2015 yılı Dünya Veteriner Hekimler Gününün konusu “Vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıklar” olarak belirlenmiştir.
Buradan yola çıkarak tek sağlık platformunun bir üyesi olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak insan ve hayvan sağlığını tehdit eden vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıklara dikkat çekmek istedik.
Küresel ısınmanın da etkisi ile iklimlerde meydana gelen değişiklikler vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıkların yayılmasına ya da yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu hastalıkların toplum sağlığını tehdit etmesi için; uygun çevre şartlarının yanı sıra biyolojik evrelerini tamamlamaları, insan veya hayvanlara bulaşmalarını sağlayacak vektörlerin aynı ortamda olması gerekmektedir.
Toplum sağlığını tehdit bu hastalıklar( örn. İnfluenza/kuş gribi, Leishmaniosis ve Batı Nil Hastalığı ) sadece bir ülkede veya sınırlı bir bölgede görülmeyip küresel boyutlarda salgınlar oluşturma potansiyeline sahiptirler.
Tek Sağlık kavramının temel unsurlarında biri olan Veteriner hekimler bu hastalıkların önlenmesinde ve kontrolünde beşeri hekimlikle beraber ülkesel stratejiler geliştirerek etkin çözümler üretmektedirler.
Bu vesile ile veteriner hekimler, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alan önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubudurlar.

Foto: TVHB Hayvan Refahını Sağlamak, İnsanlık Görevimizdir. 2014 Dünya Veteriner Hekimler Gününün konusu “Hayvan Refahı” olarak belirlenmiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak “Hayvan Refahını sağlamak İnsanlık görevimizdir” sloganı ile hayvanlara yapılan ihlallere, hatalı tutumlara, eziyete hatta işkenceye varan davranışlara dikkat çekti. Hayvansal üretimde yüksek verimlilik ve çok gelir elde etme amacıyla oluşan piyasa rekabeti ve hırsı, son zamanlarda yerini güvenli gıda, organik tarım, çevre, hayvan refahı ve davranışı gibi konulara ve tüketici taleplerine bırakmıştır. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında hayvan refahının sağlamak ve bu yöndeki düzenlemeleri yapmak ve uygulamak hayvansal üretimin temel şartı haline gelmektedir. Avrupa Birliği ithalat yapacağı ülkelerde hayvan refahı ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını bir ön koşul olarak talep etmeyi planlamaktadır.

dvhg2013-asilama Yaşadığımız evrende, aşı ile hastalıkların önlenmesinin keşfi en büyük bilimsel gelişmelerden biridir. Çünkü, böyle bir keşif bugüne kadar yer yüzünde insan ve hayvanlar arasında ölümlerin büyük bir bölümüne neden olan mikroorganizmalardan meydana gelen hastalıkların önlenmesinde çok büyük rol oynamış,bundan sonra da rol oynamaya devam edecektir. Bu kadar önemli bir konuma sahip olan aşı konusu World Veterinary Association [ ( WVA) Dünya Veteriner Hekimler Birliği ] nin bu yıl ki ana temasında Aşılama başlığı ile yerini almıştır. Aşı, organizmaya uygun yolla verildiğinde bağışık yanıt oluşturarak, canlının enfeksiyonlardan korunmasını sağlayan, özel olarak hazırlanmış maddedir. Aşı olarak verilen maddeler antijenik yapıdadırlar. Organizmada hümoral veya hücresel bağışık yanıt ( veya her ikisini de birden ) oluşturarak hastalığı geçirmeden, fakat enfeksiyonu geçirmişçesine koruma sağlar. Hayvan aşıları, insanlar için üretilen aşılar için önemli bir basamak oluşturur. Bu nedenle veteriner aşıları hem insan, hem hayvan sağlığının korunmasında önemli bir role sahip olması nedeniyle halk sağlığı açısından büyük önem taşır.

dvhg-2012-antimikrobiyal-direnc
Antimikrobilyal Direnç Broşürünü İncelemek için Tıklayın Broşür: Prof. Dr. Ender Yarsan

Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin (WVA) aldığı karar üzerine ilki 2001 yılında düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü bu yıl onikinci kez 28 Nisan 2012 tarihinde tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
2012 Yılındaki Veteriner Hekimler Günü Teması Antibiyotik Direnci olarak belirlendi. Hayvanlarda başlıca bakteriyel infeksiyonlara karşı hayvanı korumak, tedavi etmek veya büyütme faktörü olarak yemden yararlanmayı ve üretimi artırmak amacıyla kullanıldığı belirtilen antibiyotiklerin beşeri hekimlikte de oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir.
Halk sağlığı uzmanlarının üzerinde birleştiği konu çiftlik hayvanlarında rastgele ve bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerin bakterilerde direnç sorunlarına yol açtığı, bu dirençli bakterilerin insanlara gıdalarla bulaştığı ve daha sonra kişiden kişiye aktarıldığıdır. Ayrıca antibiyotik direnç genlerinin de diğer bakterilere taşınabildiği bilinmektedir. Bu nedenle gıda kaynaklı infeksiyonlara yol açan antiyotik direnci, insanlardaki hastalığın daha ağır ve daha uzun sürmesine, tedavi maliyetinin artmasına ve hatta ölüme neden olabilir. Bu durum çocuklar için daha tehlikelidir.
İnsanlarda karşılaşılan hastalıkların %60’ı ve günümüzde dünyada yeni gelişen hastalıkların %75’inin hayvanlardan insanlara geçen zoonoz karakterde hastalıklar olduğu bilinmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutlamaları kapsamında; Prof. Dr. Ender Yarsan tarafından hazırlanan “Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri” konulu Broşür; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından yapılan ortaklaşa değerlendirme sonucunda en iyi çalışma olarak seçildi. Konuyla ilgi bilgi Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Executive Direktörü Dr. Jan Varten tarafından Merkez Konseyine iletilmiş olup söz konusu Birincilik Ödülü OIE toplantısı nedeni ile Paris (Fransa) de bulunan Bakanlık Heyetine, Açılış Programında takdim edilmiştir.
Antimikrobilyal Direnç Broşürü

With Veterinarians We Achieve Healthy Animals, Healthy Food, and Healthy and Welfare Humans

Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (World Organisation for Animal Health OIE) ve Dünya Veteriner Hekimler Birliği (World Veterinary Association WVA); her yıl, ulusal veteriner hekimler dernekleri tarafından hazırlanan en başarılı projeyi ödüllendirmek amacı ile Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü (The World Veterinary Day Award) verilmesine karar aldılar.

Bu uygulama 2008 yılında başlamıştır ve amacı veteriner hekimlik mesleğine en iyi katkıyı ödüllendirmektir. İlk Ödülü Kenya Veteriner Hekimler Derneği (Kenya Veterinary Association) almıştır.

Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödüllerinin Kazananları

UVA, 2018 Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü’nü kazandı ve ödülün sunumu, 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Kampala, Uganda’da gerçekleşti. UVA, veteriner hekimlik mesleğini kutlamak ve Dünya Veteriner Hekimler Gününü tanıtmak için güçlü bir bağlılık gösterdi. Siyasi otoritelerin, çiftçilerin, genel halkın ve veteriner hekimlik endüstrisinin farkındalığını artırmak için bir dizi faaliyet düzenlediler. Ayrıca radyo talk showları, basın toplantıları, belgesel TV, açık seminerler ve mesleği görünür kılan bir yürüyüş düzenlediler.

2017 Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü, Kore’nin Incheon kentinde düzenlenen 33. Dünya Veteriner Hekimler Kongresi’nde verildi. 2011 yılı sonunda Fransa Tarım, Tarım-Gıda ve Orman Bakanlığı Ecoantibio planını başlattı. Bu plan, tıpta veteriner hekimlikte antibiyotik kullanımına bağlı riski 5 yıl içinde azaltmayı hedefliyordu. Hedefe ulaşmak için, yetiştiricileri, veteriner hekim meslek örgütlerini ve Veteriner Hekim Koleji’ni içeren yaklaşık 40 eylem başlatılmıştır.

JVMA, 2016 Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü’ne ilk kez başvurdu ve kazandı. Ödül, Paris, Fransa’da düzenlenen Dünya OIE Delegeleri Meclisi’nin 84. Genel Oturumu’nun açılış gününde verildi . JVMA ödülü, yıllık katkılarına ve belirli bir süre boyunca yaptıkları çalışmalara dayanarak kazandı. Ayrıca JVMA, bölgedeki One Health One Caribbean One Love projesini uyguladığı için övgü aldı.

Kosta Rika Veteriner Hekimler Koleji, Kosta Rika Ulusal Hayvan Sağlığı Servisi ile birlikte, at ensefaliti ve Batı Nil ateşinin önlenmesine yönelik kapsamlı farkındalık kampanyaları nedeniyle WVD 2015 ödülünü kazandı. Kampanyaları bilimsel çalışmaları, Kosta Rika Zoonoz Uzmanları Derneği’nin kurulmasını, At Ensefaliti ve Batı Nil ateşi hakkındaki bilgilerin geniş kitlelere yayılmasını ve sağlık profesyonellerinin zoonotik hastalıklar konusunda sürekli eğitimini içeriyordu. Ödül , 13-17 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 32. Dünya Veteriner Hekimler Kongresi’nde verildi .

AVMA, Hayvan Refahına adanmış kapsamlı bir çevrimiçi merkez oluşturduğu için WVD ödülünü kazandı. Çevrimiçi merkezi 2014 Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde başlattılar. AVMA’nın merkezi, literatür incelemeleri, politikalar ve konum beyanları ve hayvan refahı haber bültenleri gibi hayvan refahı kaynaklarına sahiptir. Türlere, fırsatlara ve genel konulara göre sıralanmış geniş bir alanı kapsar. Hayvan Refahı üzerindeki AVMA merkezi, veteriner hekimleri ve hayvan refahını teşvik etmek için bir araçtır.

2013 WVD Ödülü, aşılama kampanyaları nedeniyle SAVA ile birlikte Güney Afrika, Gauteng Tarım ve Kırsal Kalkınma Departmanı’na verildi. Kampanya 2013 Dünya Veterinerlik Günü’nün anısına yapıldı ve Pretoria’nın kuzeyinde Rust de Winter’da yapıldı. Kampanyaya birçok veteriner hekim, veteriner öğrenci, hükümet yetkilileri, çiftçiler ve paydaş temsilcileri katıldı ve bölgedeki tüm hayvanların yaklaşık% 70’i aşılandı.

2011 Yılı Dünya Veteriner Hekimler Yılı
(2011 World Veterinary Year) # VET 2011

vet2011-world-veterinary-year Fransız Veteriner Hekim Claude BOURGELAT tarafından dünyadaki ilk Veteriner Fakültesi’nin 1761 yılında Fransa’nın Lyon kentinde kurulması ile üniversiter anlamda Veteriner Hekimlik eğitimine başlanmasının 250’nci yıldönümüne denk gelen 2011 yılı tüm dünyada “Dünya Veteriner Hekimliği Yılı” olarak kutlanmaktadır. İlk fakültenin kurulmasını takiben Fransız Veteriner hekim Claude Bourgelat’ın da desteğiyle 1764 yılında Paris yakınlarında Alfort veteriner okulu kuruldu. Etkinlikler, 24 Ocak 2011’de başladı.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgürü [World Organisation for Animal Health (OIE)], Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministry of Agriculture and Fisheries), Veteriner Hekimleri Sipariş Yüksek Kurulu (Higher Council of the Order of Veterinarians), Ulusal Veteriner Sendikaları (National Veterinary Unions) ve Fransız Veteriner Akademisi Federasyonu (Federation French Veterinary Academy) ve diğer mesleki kurum üyeleri biraraya gelerek; dünyada ilk veteriner okulunun Fransa’nın Lyon şehrinde kurulması ve dünyada veteriner hekimlik eğitiminin başlamasının 250. yılı olması nedeniyle 2011 yılının, “Dünya Veteriner Hekimliği Yılı” olarak kutlanmasını kararlaştırdı. “Dünya Veteriner Hekimliği Yılı”nın federatif yapısı olan “Vet 2011 Committee”nin 7 Mayıs 1998 tarihinde oluşturulmasının ardından dünyanın birçok ülkesinden katılım ve üyelikle Dünya Veteriner Hekimliği Yılı (World Veterinary Year) girişimi, uluslararası bir organizasyona dönüştü. Kurucu üyelerin dışında 25 Ortak Üye, 466 Sorumlu Üye, 6 Kurumsal Ortak ve 10 İş Ortağının girişimi desteklemektedir.
Bu üyelerden bazıları Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (World Veterinary Association), Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği [International Veterinary Students Association (IVSA)], Avrupa Veteriner Hekimler Fedarasyonu [Federation of Veterinarians of Europe (FVE)], Afrika Veteriner Hekimler Birliği (African Veterinary Association), Panamerican Veteriner Bilimleri Birliği [Panamerican Association for Veterinary Sciences (Panvet)], Asya Veteriner Hekimler Birliği Federasyonu (Federation of Asian Veterinary Associations), Avrupa Birliği Veteriner Eğitim Kurumları (European Association of Establishments for Veterinary Education), Amerika Veteriner Hekimler Birliği (American Veterinary Medical Association), Uluslararası Hayvan Sağlığı Federasyonu [International Federation for Animal Health (IFAH)] gibi dünyanın en önemli Veteriner kuruluşlarıdır.
2011-dunya-veteriner-hekimler-yili Ulusal Vet2011 Komitesinde çok sayıda ülke yanısıra Türkiye de bulunuyor.
2011 Dünya Veteriner Hekimler Yılı dolayısıyla tüm dünyada ve ülkemizde, “Sağlık için Veteriner Hekim, Gıda için Veteriner Hekim, Gezegenimiz için Veteriner Hekim” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bunlardan birisi de “Günlük hayatınızda veteriner hekimler” konulu fotoğraf yarışması.
Veteriner Hekimlik eğitiminin başlaması ile hayvan biyolojisi ve patolojisi üzerinde yapılan çalışmalar, insan hekimliğinin gelişmesine büyük katkılarda bulundu.
Veteriner hekimler; hayvan sağlığının korunması ve refahının geliştirilmesi yanı sıra, Global açlığın azaltılması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, biyomedikal araştırmalar ve çevre ve biyo çeşitliliğin korunması alanında yaptıkları çalışmalarla halk sağlığı alanına büyük katkılarda bulundular.

Vet 2011 Kapsamındaki Etkinlikler:

 • 24 Ocak 2011 : Dünya Veteriner Hekimler Yılı resmi açılış töreni (Lyon, Fransa)
 • 12-16 Mayıs 2011: Veteriner Hekimlik Eğitimi Dünya Konferansı (Lyon, Fransa)
 • 16-19 Temmuz 2011: AVMA (Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği) uluslararası sempozyumu (St. Louis, Missouri, Amerika Birleşik Devletleri)
 • 1 Ekim 2011 : Uluslararası kapanış töreni (Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti)
 • Bu kapsamda 2011 yılında Türkiyede de bir dizi kutlamalar yapılmıştır.
 • 2011 Dünya Veteriner Hekimleri Yılı kutlamaları kapsamında “Dünya Veteriner Hekimler Günü Koşusu” da gerçekleştirilmiştir.

2011 Yılı Mehmet Akif ERSOY Yılı

Ülkemizde 2011 Yılı aynı zamanda Ölümünün 75. Yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy Yılı olarak ilan edilmiştir.
Bu vesileyle Değerli meslek büyüğümüzü rahmetle ve şükranla anıyoruz.

2011 yılı, “Vatan Şairi” ya da “Millî Şair” ünvanıyla anılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan “İstiklâl Marşı”nın güftegârı olan Mehmet Akif ERSOY’un ölümünün 75.yılı, ulusal marşımız olan İstiklâl Marşı’nın kabulünün de 90.yılı olması nedeniyle “Mehmet Akif Ersoy Yılı” olarak kabul edilmiştir.
5649 sayılı İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanunun 2.maddesine istinaden, 07.03.2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehnet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik”in 1nci maddesi gereğince Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık, istek ve azmini dile getiren İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart gününün, geniş çapta ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil kuruluşların katılımının sağlanması suretiyle anılmasına ve Mehmet Akif Ersoy’un anlatılmasına yönelik faaliyetleri belirlemek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında 07.12.2010 tarihinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 75. ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90.yılı olması nedeniyle milli şairimize vefa borcu olarak 2011 yılının “MEHMET AKİF ERSOY YILI” olarak ilân edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Alınan bu karar doğrultusunda 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy’u çeşitli törenlerle anmak, anlatmak, radyo, televizyon ve çeşitli basın-yayın organlarında konuyla ilgili yayınlara yer verilmesini sağlamak, konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek; şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları ile sergiler organize etmek ve Mehmet Akif Ersoy’un fikir, sanat ve şahsiyeti ile ilgili yayınlar yapmakla geçirilmiştir.

Mehmet AKİF ERSOY
Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar, Bize insan hekiminden daha lazım baytar.

Mehmet AKİF ERSOY

Tüm Meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutlu olsun

Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Mesajlarını İnceleyin

Sosyal Medyada da #WorldVeterinaryDay #iloveveterinary #DünyaVeterinerHekimlerGunu #VeterinerHekimizBiz gibi hashtagleri altında paylaşımlar yaparak bu günümüzü özelleştirebiliriz.

İçerik güncellenmektedir, eklemek istedikleriniz, düzenlenmesini istediğiniz alanları yorumlardan bildirirseniz, konu düzenlenmeye devam edecektir.

Kaynaklar

 1. World Veterinary Association – World Veterinary Day Award 2015 – http://worldvet.org/news.php?item=252
 2. Türk Veteriner Hekimleri Birliği – Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü – https://tvhb.org.tr/2020/02/19/dunya-veteriner-hekimler-gunu-odulu/
 3. World Organisation for Animal Health (OIE) – What have you planned for World Veterinary Day? – https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/what-have-you-planned-for-world-veterinary-day/
 4. HealthforAnimals – One Health – https://healthforanimals.org/general/one-health.html
 5. American Veterinary Medical Association – World Veterinary Day 2020 promotes environmental protection – https://www.avma.org/javma-news/2020-04-01/world-veterinary-day-2020-promotes-environmental-protection
 6. Resmi Gazete – İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehnet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/03/20080307-5.htm
 7. World Veterinary Year 2011: FAO, Veterinarians and Food Security – http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2011_vet2011.html
 8. The World Organisation for Animal Health (OIE) – World Veterinary Year – https://www.oie.int/for-the-media/vet-2011/
blank

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021