1. Anasayfa
  2. Veteriner Hekimlik
  3. Veteriner Hekim

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim, Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.
Hayvan popülasyonlarının sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır.

Tanım

Veteriner hekimliği insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çağdaş anlamda veteriner hekim; hayvan hastalıklarının sağaltımından, hayvanların ıslah ve üretiminden, hayvan ve hayvansal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalardaki işlevlerinden sorumlu ve yetkili meslek adamı olarak tanımlanmaktadır.

Etimoloji ve İsimlendirme

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
Veteriner Hekim : Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar.
İngilizce : Veterinarian, Veterinary Doctor, Doctor of Veterinary Medicine 
Fransızca: Docteur Vétérinaire, Medicine Vétérinaire
İtalyanca: Medico Veterinaria, Dottore in Medicina Veterinaria (Diğer Ülkelerdeki tanımlar)

Veteriner kelimesi Latince veterinae / veterīnārius kökeninden gelir. İlk kez Thomas Browne tarafından 1646 yılında basılı olarak kullanmıştır

Veteriner, latince hayvan / hayvan ile ilgili anlamına gelmekte olup, veteriner hekim ise evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri, ıslahıyla uğraşan kimseye verilen isim. Her türlü hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri, hayvanların üreme ve ıslahlarıyla gıda kontrol hizmetleri, zoonoz hastalıkların (hayvanlardan insanlara bulaşan) önlenmesiyle uğraşan meslek dalına veteriner hekimlik denir. Veteriner hekimlik mesleği dünyada en eski tarihe sahip meslek dallarından birisidir. Hayvanların evcilleştirilerek insanlara faydalı olmaya başlamasıyla birlikte veteriner hekimlik mesleği de ortaya çıkmaya başlamıştır.

Hayvanların ehlileştirilmesiyle insanların beslenme işi daha düzenli hale gelmiş, bunların et, süt, yumurta, yün gibi verimlerinin daha fazla arttırılarak en yüksek verim elde etme yolları araştırılmaya başlanmıştır.

Tarih

Görev ve Sorumluluklar

İş / Hizmetler

Eğitim

Ayrıca Bakınız

İçerik güncellenmektedir, eklemek istedikleriniz, düzenlenmesini istediğiniz alanları yorumlardan bildirirseniz, konu düzenlenmeye devam edecektir.

Kaynaklar

  1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri – veteriner hekim – https://sozluk.gov.tr/
  2. Encyclopædia Britannica – Veterinary medicine – https://www.britannica.com/science/veterinary-medicine
  3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44: 1-8, 1997 – Veteriner Hekim Terimi Üzerine Tarihsel Bir Araştırma, Atilla ÖZGÜR http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/561/6961.pdf
  4. Resmi Gazete – 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
  5. Türkiye iş Kurumu Meslekler Sözlüğü – Meslekleri Tanıyalım: Veteriner Hekim, https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.aspx
blank

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021