1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Hekim
Veteriner Hekim Kapak

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim, Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.
Hayvan popülasyonlarının sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır.

Tanım

Veteriner hekimliği insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çağdaş anlamda veteriner hekim; hayvan hastalıklarının sağaltımından, hayvanların ıslah ve üretiminden, hayvan ve hayvansal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalardaki işlevlerinden sorumlu ve yetkili meslek adamı olarak tanımlanmaktadır.

Etimoloji ve İsimlendirme

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
Veteriner Hekim : Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar.
İngilizce : Veterinarian, Veterinary Doctor, Doctor of Veterinary Medicine 
Fransızca: Docteur Vétérinaire, Medicine Vétérinaire
İtalyanca: Medico Veterinaria, Dottore in Medicina Veterinaria (Diğer Ülkelerdeki tanımlar)

Veteriner kelimesi Latince veterinae / veterīnārius kökeninden gelir. İlk kez Thomas Browne tarafından 1646 yılında basılı olarak kullanmıştır

Veteriner, latince hayvan / hayvan ile ilgili anlamına gelmekte olup, veteriner hekim ise evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri, ıslahıyla uğraşan kimseye verilen isim. Her türlü hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri, hayvanların üreme ve ıslahlarıyla gıda kontrol hizmetleri, zoonoz hastalıkların (hayvanlardan insanlara bulaşan) önlenmesiyle uğraşan meslek dalına veteriner hekimlik denir. Veteriner hekimlik mesleği dünyada en eski tarihe sahip meslek dallarından birisidir. Hayvanların evcilleştirilerek insanlara faydalı olmaya başlamasıyla birlikte veteriner hekimlik mesleği de ortaya çıkmaya başlamıştır.

Hayvanların ehlileştirilmesiyle insanların beslenme işi daha düzenli hale gelmiş, bunların et, süt, yumurta, yün gibi verimlerinin daha fazla arttırılarak en yüksek verim elde etme yolları araştırılmaya başlanmıştır.

Veteriner Hekimlik Tarihi

Yüksek verim elde etme araştırmalarıyla birlikte hayvanların verimlerinin düşmesine veya ölümlerine sebep olan hastalıkların teşhis ve tedavi yolları da araştırılmıştır. Bunlarla ilgili araştırmaların milattan önceki yüzyıllarda Türklerde, Hindistan’da, Eski Çin’de, Mısır’da ve İran’da yapıldığı arkeolojik kazılarda çıkan tarihi eser ve papirüslerden anlaşılmaktadır.
Daha sonraki yüzyıllarda da gelişmeler devam etmiş, İslamiyetin dünyaya yayılmasıyla birlikte diğer ilim dallarında olduğu gibi, veteriner hekimlik mesleği de gelişme göstermiştir. Yunancadan tercümeler yapılmış, eski bilgilerden faydalanarak Müslüman baytarlar yeni yeni teşhis ve tedavi usulleri geliştirmişlerdir. Bunların sonucu olarak at, koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanların hastalıklarının nasıl teşhis ve tedavi edileceğini anlatan binlerce kitap yazılmıştır. Misal olarak 9. yüzyılda yaşamış olan İbn-i Ahi Hizam’ın Kitab al-Hayl val-Baytara isimli 30 bablık eserinde at, katır, deve, sığır ve koyunların hastalıkları ve ilaçları hakkında günümüzde dahi geçerli olan bilgiler vardır.

Veteriner Hekimlik Tarihi ile ilgili detaylı inceleme

 1. Dünyada Veteriner Hekimliği Eğitimi ve Öğretimi
 2. Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitimi-Öğretimi
 3. Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimlik Tarihi
 4. Cumhuriyet Dönemi Veteriner Hekimlik Tarihi

Görev ve Sorumluluklar

Veteriner hekimler; evcil hayvanların, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadelesi, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, gıda hijyeni ve teknolojisi, çevre sağlığı gibi konularda ve bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişilerdir.

Veteriner Hekimlerin yetkileri, görevleri ve Veteriner Hekim olmak isteyen kişilerin ne gibi özelliklere ihtiyacı olması ile ilgili bazı bilgileri aşağıda sizler için sıraladık.

Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri

İş / Hizmetler

veteriner hekim i̇ş, çalışma alanları Veteriner hekim; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.
Veteriner Hekimler evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.
Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirmek.

 1. Veteriner Hekim kimdir? Ne İş Yapar?
 2. Veteriner Hekimlerin Görevleri
 3. Veteriner Hekimlerin İş İmkanları ve Çalışma Alanları
 4. Veteriner Hekimlerin İş Bulma Olanakları
 5. Veteriner Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Koşulları
 6. Veteriner Hekim Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?
 7. Veteriner Hekimlerde Olması Gereken Özellikler
 8. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esasları
 9. Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadardır?

Eğitim

Türkiye’de Veteriner Hekimlik Eğitimi

veteriner hekimlik eğitimiVeteriner Hekimlik; 19.yüzyıla kadar usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş kişilerce yapılıyordu. Veteriner Hekimlik eğitimi ilk olarak 1842 yılında Prusyalı askeri veteriner hekim Godlewsky’nin önerisi ile süvari okullarına baytarlık dersi konulması ile başladı. 1849’da İstanbul’da Mekteb-i Harbiye (bugünki Kara Harp Okulu) dört yıllık eğitim veren baytarlık sınıflarını açtı. Önceleri ilk iki yılı sivil tıbbiye talebeleriyle son iki yılı ise Halkalı’da yatılı olarak geçiren veteriner talebeleri daha sonra Kadırga’da bir konak satın alınarak bir araya toplanmışlardır. Burası da kafi gelmeyince Tunuslu Hayreddin Paşanın Sultanahmed’deki konağında Mülkiye Baytar Mektebi alisi olarak 1921′e kadar öğretim yapılmıştır. Okul 1921′de yanınca, Selimiye’deki Askeri Baytar Mektebine taşındı ve Yüksek Baytar Mektebi adını aldı. 1933′te burası da kapatıldı. Cumhuriyetin 10. yıldönümü günü Veteriner Fakültesi adıyla Ankara’da öğretime başladı. 1939′da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı. 7 Temmuz 1948′de Ankara Üniversitesine bağlandı.

Veteriner Fakülteleri 5 yıl eğitim verir. Son yıl intörnlük eğitim alan öğrenciler yüksek lisans derecesiyle mezun olurlar.

İçerik güncellenmektedir, eklemek istedikleriniz, düzenlenmesini istediğiniz alanları yorumlardan bildirirseniz, konu düzenlenmeye devam edecektir.

Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri – veteriner hekim – https://sozluk.gov.tr/
 2. Encyclopædia Britannica – Veterinary medicine – https://www.britannica.com/science/veterinary-medicine
 3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44: 1-8, 1997 – Veteriner Hekim Terimi Üzerine Tarihsel Bir Araştırma, Atilla ÖZGÜR http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/561/6961.pdf
 4. Resmi Gazete – 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 5. Türkiye iş Kurumu Meslekler Sözlüğü – Meslekleri Tanıyalım: Veteriner Hekim, https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.aspx
avatar of veteriner hekim

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021