blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. Akupunktur ve Veteriner Hekimlikte Kullanımı
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #16156

  Akupunktur ve Veteriner Hekimlikte Kullanımı

  ÖZET
  Akupunktur, veteriner hekimlikte hastal›klar›n teflhis
  ve tedavisinde uygulanan alternatif yöntemlerden biridir.
  Bu derlemede, akupunktur, akupunkturun tarihçesi,
  akupunktur noktalar› ve meridyenleri, akupunkturun etki
  mekanizmalar›, veteriner hekimlik alan›nda akupunktur
  uyar› yöntemleri, kullan›lan araç-gereçler ve endikasyonlar›
  özetlenmifltir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.