blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation in Alburnus filippii and....
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18631

  Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation in Alburnus filippii
  (Kessler, 1877) and Acanthalburnus microlepis (Filippii, 1863):
  A Comparative Study

  Aysel GÜVEN* Süleyman GÜL* İnan KAYA*
  Gökhan NUR* H. Ahmet DEVECİ* T. Özgür KAYA*
  Yayın Kodu (Article Code): 2007/34-A
  *Department of Biology, Faculty of Science, University of Kafkas, 36100 – Kars, TURKEY
  Summary
  In this study, the normal levels of various oxidative stress biomarkers in skeletal muscle in the Turkey
  freshwater fishes Alburnus filippii and Acanthalburnus microlepis were investigated. Fifty A. filippii (mean
  weight 5-10 g) and fifty A. microlepis (mean weight 5-8 g) were caught in Kura-Aras river basin in Easterian
  Turkey. The oxidative stress biomarkers that were analyzed included superoxide dismutase (SOD), catalase
  (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) and, glutathione–S transferase (GST). Levels of reduced glutathione
  (GSH) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were also evaluated. The skeletal muscle
  antioxidant activity was generally higher in A. filippii than A. microlepis while SOD, GST activity was
  similar in the muscle of both species. CAT activity in skeletal muscle of A. microlepis was significantly
  higher than in the A. flippii (p<0.001) this finding becomes to this muscle in one of the most severally
  affected.
  Keywords: Fish, Oxidative stress, Antioxidant enzymes, Lipid peroxidation
  Alburnus filippii (Kessler, 1877) ve Acanthalburnus microlepis’te
  (Filippii, 1863) Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler:
  Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Özet
  Bu çalSşmada, Türkiye tatlS su balSğS Alburnus filippii ve Acanthalburnus microlepis’in iskelet kaslarSndaki
  çeşitli oksidatif stres göstergelerinin normal seviyeleri araştSrSldS. Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi,
  Kura-Aras nehri havzasSnda ortalama 5-10 g ağSrlSğSnda 50 adet A. filippii ve ortalama 5-8 g ağSrlSğSnda 50
  adet A. microlepis yakalandS. Uygun koşullarda laboratuvara getirilen bu balSklarSn iskelet kaslarSnda
  süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve glutatyon S-transferaz (GST)
  enzimlerini içeren oksidatif stress göstergelerinin seviyeleri analiz edildi. Redükte glutatyon (GSH) ve
  tiyobarbitürik asit reaktif maddelerinin (TBARS) seviyeleri de değerlendirildi. Iskelet kasSnda antioksidan
  aktivite yönünden SOD ve GST enzimleri her iki türde de benzer sonuçlar verirken genel olarak antioksidan
  aktivite A. filippii’de daha yüksek düzeyde görüldü. A. microlepis’in iskelet kasS CAT aktivitesi A. filippii’den
  önemli oranda (p<0.001) daha yüksek tespit edildi. Bu bulgularla balSklarSn iskelet kasSnda antioksidan
  aktivite yönünden özellikle CAT enzimi bakSmSndan A. microlepis iskelet kasSnSn çok daha etkili olduğu,
  diğer oksidatif stress göstergelerinin ise A. filippii’de daha fazla olduğu sonucuna varSldS.
  Anahtar sözcükler: BalSk, Oksidatif stres, Antioksidan enzimler, Lipit peroksidasyonu
  araştırma makalesinin tamamını okumak için tıklayın

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.