blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19720

  Prof. Dr. Ferruh DİNÇER…………….

  1936‘da Eskişehir’de doğdu, 1962’de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi ve 1963’de aynı Fakültede “Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü” asistanlığına atandı. Doktorasını 1966’da tamamladı; 1973’de doçent oldu; 1981’de Profesörlüğe yükseltildi ve yaş sınırlaması nedeniyle 2 Nisan 2003 günü emekliye ayrıldı.

  Fakültesinde kürsü-anabilim dalı başkanlığı ile yönetim ve fakülte kurulu üyeliklerine ek olarak, 1988-1994 yılları arasında, iki dönem “dekanlık” görevini yürüttü. Prof. Dr. Ferruh Dinçer üniversite bünyesinde de çeşitli görevler yüklendi. 1982’de Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan bugünkü “Basın-Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Birimi”nin kurucu başkanı olarak görevlendirildi; bu görevi 1994 yılına kadar sürdürdü; Ankara Üniversitesi Haber Bültenini sürekli olarak yayın hayatına soktu. Ankara Üniversitesi’nde Rektörlüğe bağlı olarak 1984 yılında kurulan “Güzel Sanatlar Bölümüne” başkan olarak atandı ve bu görevi 1990 yılına kadar yürüttü. Mart 1986-Ocak 1989 tarihleri arasında “Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu” Müdürlüğü yaptı. Dr. Dinçer, mesleği ve bilim alanı ile ilgili çok sayıda kurum, kuruluş, birlik ve derneğin yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı, başkan ve kurucu üyesi olarak görev aldı. Bunlardan şu örnekler verilebilir: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı (1978-1980), aynı kuruluşun Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı (1981-2001), Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye Temsilcisi (1989-2003), Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği (E.A.E.V.E) Eksekütif Komitesi Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı (1992-1996), Dünya Veteriner Tarihi Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği (1976-1992) gibi görevlerde bulundu; Türkiye Biyoetik Derneği Kurucu Üyesi (1990), Ankara Üniversitesi Öğrenci Sağlığı Vakfı Kurucu Üyesi (1991) ve halen Başkan Vekili, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi (1992) ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi (1994) ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Etik Değerler Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi (2000). Dr. Dinçer 1990 yılından beri Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmaktadır. Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumunun 2000 yılı ödülüne layık görülmüştür. Prof. Dr. Ferruh Dinçer, üç dilde yayınlanmakta olan “Historia Medicinae Veterinariae” adlı derginin 2002 yılı 1-4. sayısına kapak resmi olmuş ve 2003 yılından, itibaren bu derginin “Onursal Editörler Komitesi” üyeliğine seçilmiştir. Dr. Dinçer’in Türkçe ve yabancı dillerde yüze yakın bilimsel makalesi ve altı kitabı bulunmaktadır. Türkiye’de eğitim-öğretim etkinliğini sürdüren 16 Veteriner Fakültesinin hemen tümünde ders ve konferans vermiş, yedi fakültede anabilim dalını kurmuş, bu birimlerde görev alan öğretim elemanlarının yetişmesini sağlamıştır.

  Prof. Dr. Ferruh Dinçer, Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Şükran Dinçer ile evli olup, iki oğlu ve iki torun sahibidir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.