blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Tanışma Forumu
 4. BURS NEDİR? ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR ? KATKI KREDİSİ NEDİR?
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18229

  Burs nedir ?

  Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

  Burstan yararlanacak ögrenciler,

  Ön lisans öğrencileri
  Lisans öğrencileri
  Açık Öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb.)
  İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez.)
  Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez)
  Vakıf Üniversitesi öğrencileri
  ÖSYM Sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler
  Ülke adına müsabakalara katılan, Amatör Milli Sporcu öğrenciler,
  İkinci öğretim de okuyan öğrenciler
  Burstan yararlanabilir.

  Not:Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

  Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

  Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan ögrenciler,
  5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  Giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  Yabancı uyruklu öğrenciler,
  Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  Ek (Artık Yıl) süre öğrenim gören öğrenciler,
  Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
  Burs alamaz.

  Öğrenim Kredisi nedir?

  Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

  Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

  Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

  Ön lisans öğrencileri
  Lisans öğrencileri
  Açık öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb.)
  İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yapan öğrenciler(İntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
  Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
  Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler
  İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
  Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.

  Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
  Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
  Ek (Artık Yıl) süre öğrenim gören öğrenciler,
  Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
  Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (İntibak programı süresince)
  Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
  Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  Anarşi ve terör olaylarına karışan öğrenciler,
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  Yabancı uyruklu öğrenciler,
  Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre,kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
  Öğrenim kredisinden yararlanamaz.

  Katkı Kredisi nedir ?

  Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.

  Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

  Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1996-1997 öğretim yılından bu yana üniversitelere ilk defa kayıt yaptıracak olanlardan katkı kredisi almak için Kurumumuza başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.

  Katkı Kredisinden Yararlanacak Olan Öğrenciler;

  Ön lisans öğrencileri,
  Lisans öğrencileri,
  Açık öğretimde okuyan öğrenciler, (Sadece öncelikli öğrenciler şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb.)
  İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılan öğrenciler, (İntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
  Katkı Kredisinden Yararlanamayacak olanlar

  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
  Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
  Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
  Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (İntibak programı süresince)
  Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
  Ek (Artık Yıl) süre öğrenim gören öğrenciler,
  Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,
  Anarşi ve terör olaylarına karışan öğrenciler,
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  Yabancı uyruklu öğrenciler,
  İkinci öğretim ve Vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri,
  Vakıf üniversiteleri veya yurtdışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak,memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumuna ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler,
  Üniversite tarafından özel muafiyetle katkı payı üniversite tarafından karşılanan öğrenciler,
  Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (yös),veya Yöse eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup, sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler,
  Şehit ve gazi çocukları,
  Katkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
  Katkı kredisinden yararlanamaz.

  KURUMDAN İLK DEFA BURS, ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaatları ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM web sonuç sayfasından,

  Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, Master-doktora öğrencilerinin müracaatları ise internet ortamında interaktif olarak http://www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

  Burs, kredi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi, anne, baba meslek belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler alınmamakta ancak, kontrolleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamlarda yapılmaktadır. İstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve Kurumun http://www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır.

  Öncelik Belgeleri

  Amatör Milli Sporcu belgesi, ilgili federasyondan alınacak,
  Şehit veya gazi çocuğu belgesi
  Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak),
  Lise ve dengi öğrenimlerini Yetiştirme Yurtlarında tamamlama belgesi,
  Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlama belgesi,
  Anne ve/veya babası Yurtkur’da çalışanlar, emekli olanlar (ilgili kuruluştan alacakları onaylı belge),
  5532 Sayılı Kanun kapsamında terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar (valilikten alınacak)
  Öğrenciler söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun “Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci/ANKARA ” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs, kredi tahsis işlemleri belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

  Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilere ait listeler yine öğretim kurumlarında ve Kurumun http://www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yaptırmaları istenecektir.

  En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlara ilgili mevzuat gereği burs, öğrenim ve katkı kredisi tahsisi yapılmamaktadır.

  Burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilerin listeleri ve adlarına hazırlanmış Burs-Kredi Taahhüt Senetleri öğretim kurumlarına gönderilecek, Öğrenciler Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini öğretim kurumlarından teslim alacaklar, notere tanzim ve tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde belirtilen yerlere teslim edeceklerdir.

  Burs-Kredi Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma vermeyenlere burs, kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

  18 yaşından küçük olanlar Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini noterden velileri ile birlikte imzalayacaklardır. 18 yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklardır.

  Kuruma gönderilen Burs-Kredi Taahhüt Senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde burs veya öğrenim kredisi ilgili banka şubesine, katkı kredisi ise öğretim kurumlarının hesabına ödenecektir. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin adını, soyadını ve banka şubesini belirten listeler öğretim kurumlarında ve Kurumun http://www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

  Adına burs veya kredi ödemesi yapılan öğrenci; ilgili T.C. Ziraat bankası şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART’ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada kredisini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.

  Burs veya öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilere her yılın Ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde aylık olarak yapılacaktır.

  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN TESPİTİ

  Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Kurumu’nun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle, tespit edilmektedir.

  Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (TEFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.

  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

  Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
  Sağlık sorununun olması,
  Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması,yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
  Öğretim kurumunun kapatılması,
  Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
  Devamlı gelirle çalışması,
  Kesin hükümle mahkum olması
  Hallerinde öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi kesilmektedir.

  BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

  Başarısızlık sebebiyle,
  Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
  Sağlık sorununun olması,
  Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması, yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
  Öğretim kurumunun kapatılması,
  Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
  Devamlı gelirle çalışması,
  Kesin hükümle mahkum olması
  Hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

  BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMESİ

  Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

  Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.

  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)

  Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde öder.
  Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçların tahsilât, başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.
  Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.
  Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi

  Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde borcunu öder.
  Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.
  Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

  Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için “Kredi Borcunun Tespiti” maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.

  YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ

  Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl (2006-2007 öğretim yılından itibaren 3 yıl) sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde ödemek zorundadırlar. Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda (TEFE) uygulamasına erteleme süresince devam edilecektir.

  BURSUN GERİ ÖDENMESİ

  Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 31 ve 18. Maddeleri uyarınca, Kurumumuzun yaptığı araştırma sonucunda öğrencilerin belgelerinde ve durumlarında hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde,bursları kesilir ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.
  Öğrencilere burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursları kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.

  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI

  Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.
  Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.
  Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.
  Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,
  Katkı kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı,muaccel olur.
  Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kurum hesabına aktarılır.
  BURS,ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ KONUSUNDA OLUŞAN SORUNLARI

  Kurumumuzdan burs,öğrenim,katkı kredisi konusunda soru ve sorunları olan öğrenciler;

  Posta ile:

  YURTKUR Kredi Dairesi Başkanlığı
  Cemal Gürsel Cad.No:61
  06590-Cebeci-ANKARA

  Elektronik Posta ile:

  http://www.kyk.gov.tr/Yurtlar/krediMailGiris.do alanına girerek

  Telefon ile:

  0 (312) 363 87 70 dahili 6’ı tuşlayarak,

  Gerekli bilgileri alabilirler.

  #50420

  bu sene kaç para alcas bilen warmı acaba

  #50425

  2008 yılında ise aylık burs miktarının 180 YTL olarak ödenmesi için Kurumumuzca Maliye Bakanlığına teklif yapılmış olup, kesinleşen bütçe üzerinden aylık burs miktarı 160 YTL olarak ödenecektir.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.