blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. DGS / dikey geçiş sınavı ile ilgili öğrenmek istediğiniz herşey
11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Yazar
  Yazılar
 • #16077
  dilara
  Üye

  [size=small]resmi,özel ve genel tüm yazılar için:
  ÖSYM Başkanlığı
  06538 Bilkent – ANKARA
  :flowers:
  ÖSYM Internet Adresi:
  http://www.osym.gov.tr
  :flowers:
  Başvurma,sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
  ÖSYM Başkanlığı (SHB) 06538 Bilkent – ANKARA
  :flowers:
  Telefon Numarası:
  (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
  [/size]

  #43072
  dilara
  Üye

  [size=small]Sınav;tek oturumda,40 il merkezinde ve Lefkoşa’da uygulanmaktadır.

  DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir
  yetenek testi uygulanmaktadır.Sınav saat 9.30’da
  başlayıp,süresi 3 saat (180 dakika) dır.

  Sınavda uygulanacak test,çoktan seçmeli
  sorulardan oluşacak,cevaplar adaylara ayrıca
  verilecek cevap kağıtlarına işaretlenecek,cevap
  kağıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak,bilgisayarla değerlendirilecek ve yerleştirme sonuçları
  adayların adreslerine postalanacaktır.[/size]

  #43073
  dilara
  Üye

  [size=small]DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının,öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not
  ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı önlisans başarı
  puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak
  toplanmasıyla elde edilecektir.

  Yerleştirme,adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.Boş kalan kontenjan olduğu takdirde ek yerleştirme yaplmayacaktır.[/size]

  #43074
  dilara
  Üye

  [size=small]DGS sonuçları sadece o öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

  Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden
  öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans
  Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.Bu programda
  öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu
  alanlarda ders sorumluluğu yüklenir.Lisans
  Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci,ilgili
  üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur.
  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı
  yıldır.Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri,yıllık ders programları,öğretim elemanları ve hazırlık
  programındaki durumları dikkate alınarak Lisans
  Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak
  bir yarıyıl daha uzatılabilir.Lisans Öğrenimine Hazırlık
  Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin
  üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır,başarısız
  olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir.[/size]

  #43075
  dilara
  Üye

  [size=small]Sınavın uygulanmasında ve sonuçların
  değerlendirilmesinde aday tarafından Başvurma
  Belgesine kodlanan bilgiler esas alınacaktır.
  Başvurma Belgesine kodlanan bilgilerdeki eksik ve
  yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday
  sorumlu olacaktır.

  Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin
  doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının
  gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday,aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde
  ettiği tüm haklarını kaybedecektir.[/size]

  #43076
  dilara
  Üye

  [size=small]Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli
  sayılabilmesi için adayların kılavuzdaki tüm
  kurallara uyması zorunludur.Bu kurallara uymayan
  adayların sınavları geçersiz sayılır.

  Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadıðı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

  Başvurma Belgesini teslim etmeyen,başvurusu
  geçersiz sayılan;sınava girmeyen veya giremeyen,
  sınava alınmayan veya sınavdan çıkartılan;sınavda
  başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan;ücret
  gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran,aynı işlem
  için birden fazla ödeme yapmış olan adaylarýn ödedikleri
  ücretler geri verilmez.Adaylardan alınan Başvurma
  Belgeleri ile sınav ücretleri gelecek dönemlere
  devredilmez.[/size]

  #43077
  dilara
  Üye

  [size=small]Sınav sonrasında,Merkeze ulaşan her salona ait sınav evrakı paketi,görevliler tarafından tek
  tek açılır,içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve
  varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir.DGS
  Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi,cevap kağıdı veya soru
  kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı iptal edilir.
  [/size]

  #43078
  dilara
  Üye

  [size=small]Ayrıca,bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için;sınava,Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması,kendisine verilen soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere ad-soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerini yazması,cevaplarını soru kitapçığına değil,cevap kâğıdına işaretlemiş olması,soru kitapçığı,cevap kağıdı,Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz
  olarak salon görevlilerine teslim etmesi,sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur.
  [/size]

  #43079
  dilara
  Üye

  [size=small]Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılacaktır.

  Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler,sınavın yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM Sınav
  Merkezi Yöneticiliklerine başvurarak bu
  belgelerini çıkartabilirler.

  Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100
  takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.[/size]

  #43080
  dilara
  Üye

  [size=small]Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda,meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun
  olmuş olmak şartı aranır.O yıl son sınıfta olup da staj
  dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan
  adaylar da başvurabilir.

  Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara aynı
  önlisans alanından en çok üç kez girebilirler.Yüksekokulların birden çok önlisans programından
  mezun olan öğrenciler,mezun oldukları her bölüm
  için en çok üç kez DGS’ye girebilirler.[/size]

  #43081
  dilara
  Üye

  [size=small]SINAVIN KAPSAMI:
  Sınavda uygulanacak test,lisans öğrenimindeki
  başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme(muhakeme)becerilerinin ölçülmesini
  amaçlamaktadır.Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak
  sorular,önlisans programlarında kazanılan bilgi ve
  becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır.Test soruları,farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

  SINAVA GIRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER:
  1) DGS SINAVA GİRİŞ VE KIMLIK BELGESI
  2) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ
  3) BİR FOTOĞRAF[/size]

11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.