blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27409

  E. COLİ ENFEKSİYONLARI

  Tavuklarda E.Coli kaynaklı primer veya sekonder enfeksiyonlara çok sık rastlanmaktadır, tavuklar dışında, hindi, kaz, ördek ve diğer kanatlılarda da çeşitli bozukluklara neden olurlar.

  Etken;
  Avian patogen E. Coli (APEC); Gram negatif, sporsuz, genellikle hareketli, fakültatif, anaerobik bir bakteridir.
  McConkey agarda laktozu fermante eder.

  Bulaşma;
  Genelde horizontal bulaşma görülür, vertikal bulaşma çok seyrektir.
  Yumurta kontaminasyonu (kloakada, yumurta folluklarında, kirli altlıklardan, salphingitis sebebiyle)
  Direk temas ile konteminasyon
  Dışkıyla bulaşık yem ve sular
  Solunum; kontamine hava kesesi

  Klinik Belirtiler;

  •Kolibasilloz; Genelde bakteriyer veya viral bir enfeksiyon varlığında sekonder enfeksiyona stres, uygunsuz yetiştirme şartlarında primer enfeksiyon oluşturur. Halsizlik, iştahsızlık, durgunluk, güç ve hırıltılı solunum.
  •Koliseptisemi;Genelde civcivlerde yüksek oranda ani ölümler görülür.
  Nekropsi;
  Septisemi olgularında karaciğer büyümüş, yeşilimsi renktedir, bazı olgularda üzerinde çok küçük nekrotik odaklar bulunur. Dalakta büyüme ve üzerinde odaklar, miyokartta yangısal reaksiyonlar ve nekrotik odaklar bulunur. Perikarditis, peritonitis, hava kesesi yangısı, yumurtadan yeni çıkanlarda göbek yangısı (omfalitis), ergin hayvanlarda yumurta kanalı yangısı (salpingitis), eklem yangıları (artritis) ve embriyo ölümleri gözlenebilen otopsi bulgularıdır.

  Laboratuvar tanı;
  Bakteriyoskopi: Ölen veya öldürülen hayvanların lezyonlu bölgelerinden hazırlanan frotiler gram boyama yöntemi ile boyanır. Ancak, bakteriyoskopi ile kesin teşhis konamaz, patojenite teşhisi şarttır.
  Kültür: Lezyonlu bölgelerden kanlı agara, gerekirse EMB, MacConkey, vs. katı besi yerlerine ekimler yapılarak 24 saat 37°C’de inkübasyona bırakılır. Üreyen koloniler E.coli yönünden kültürel, biyokimyasal ve morfolojik muayenelere tabi tutularak identifiye edilir.

  Koruma;

  1.Kirli ve pis yumurtalar, temizlenmeden ve ilaçlama yapılmadan kuluçka makinelerine konmamalıdır.
  2.Kuluçka makineleri, yumurta konmadan önce dezenfekte edilmiş olmalıdır.
  3.Yumurta toplama kapları, depolama ve muhafaza yerleri, yumurta ve civciv taşıma kap ve kutuları çok temiz olmalıdır.
  4.Civciv büyütme yerleri ve ana makineleri aynı şekilde temiz olmalıdır.
  5.Hayvanlara çok iyi bakmalı ve her türlü strese mani olunmalıdır.
  6.Kümesler normal koşullarda (ısı, ışık, rutubet, koku, havalandırma, vs.) çalıştırılmalıdır.
  7.Çatlak yumurtalar hiçbir zaman kuluçka makinelerine konmamalıdır.
  8.Kuluçka makineleri uygun durumda çalıştırılmalıdır.
  9.Hastalıkların korunma ve kontrolunda bildirilen genel prensiplere çok dikkat edilmelidir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.