blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25075
  _Doktor_
  Katılımcı

  Ekobenrep Enjeksiyonluk Süspansiyon

  BİLEŞİMİ
  EKOBENREP beyaz renkli süspansiyon halinde olup her ml’sinde 200.000 IU Prokain-Benzilpenisilin, 250.000 IU Dihidrostreptomisin sülfat içerir.

  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
  EKOBENREP sığır, koyun, at ve köpeklerde Penisilin ve/veya Dihidrostreptomisin’e duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Doğal olarak elde edilen penisilinlerden en güçlü antibakteriyel etki sağlayan Benzil penisilin (Penisilin G), fermentasyon ortamına amin grubuna benzil asetik asidin ilave edilmesi ile Penisilin notatum’dan elde edilir. Benzil penisilin özellikle Gram-pozitif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkilidir. Hücre duvarının oluşumunu engellemek yoluyla bakterilerin çoğalmasına karşı etki gösterir ; bunun sonucunda mikroorganizma içerden gelen osmotik basınca bağlı olarak parçalanır. Prokain tuzu sayesinde Benzil penisilin’in parenteral uygulamaları ile 24 saat süren antibakteriyel etki elde edilir. Aminoglikozit bir antibakteriyel olan dihidrostreptomisin grubun diğer üyeleri gibi genel olarak Gram negatif bakterilere etkilidir. Duyarlı bakterilerde protein sentezini inhibe ederek etkisini gösterir.
  Penisilin-streptomisin kombinasyonu sinerjik bir etki göstermektedir. Streptomisine karşı hücre duvarı geçirgenliği az olan streptokoklar gibi gram pozitif bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda, penisilin hücre duvarı sentezine mani olarak streptomisin’in hücre içine geçişini arttırmaktadır.
  Penisilin-streptomisin kombinasyonu sonucu ortaya çıkan sinerjik etki hem gram pozitif hem de gram negatif bakterileri içine alan bir spektruma sahiptir. Aşağıdaki bakterilere karşı invitro şartlarda etkili olduğu gösterilmiştir;
  Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidiosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp., and Salmonella sp.
  Prokain benzil penisilin kas içi yolla uygulandığında iyi emilir ve 3-4 saat içinde serumda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Benzil penisilin vücuttan metabolize olmadan başlıca idrar ve kısmen safra ve diğer yollarla atılırlar. İlacın vücutta geri kalan bir kısmı metabolize olurken bir kısmı da süt, safra ve salya ile atılır. Dihidrostreptomisin parenteral uygulamada iyi emilir ve 1 saat sonra serumda pik konsantrasyona ulaşır. Dihidrostreptomisin plazmada % 30-35 oranında proteinlere bağlanır. Daha çok böbrek, iskelet kasları ve karaciğerde birikir. Vücuda giren dihidrostreptomisinin %80 i glomerüler filtrasyonla böbreklerden atılır. Atılma hızı ilk dört saat boyunca yüksektir ve 24 saatte ilacın % 65 kadarı vücudu terkeder. Dihidrostreptomisin % 2-5 oranında safra ile de atılır.

  KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
  EKOBENREP sığır,buzağı,koyun,at ve köpeklerde penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı etkenler tarafından oluşturulan solunum,sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, kuzu ve buzağı septisemileri ve göbek enfeksiyonları, mastitise bağlı toksemilerde, listeriosis ve meningitis, yara, apse, ayak gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve ayrıca viral enfeksiyonlarda oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

  UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
  Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde ürün günde bir kez , üç gün süreyle derin kas içi olarak 1 ml / 20 kg dozunda uygulanır.
  At ve sığırlara 500 kg canlı ağırlık için 10 – 15 ml
  Buzağı-koyun 50 kg canlı ağırlık için 2 – 5 ml
  Köpeklere 10 kg canlı ağırlık için 0,5 ml
  Şişe kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

  İSTENMEYEN ETKİLER
  Penisiline karşı hassasiyeti olan hayvanlarda allerjik reaksiyonlar; deri lezyonları, ürtiker, akciğer ve larenks ödemi, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, vazomotor merkezi felci, komaya varan allerjik yan etkiler, hatta anaflaktik şok ile ölüm oluşabilir. Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda, doza bağlı olarak oluşan streptomisinin yüksek plazma konsantrasyonları nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etki gösterebilir. Böbrek yetmezliklerinde doz miktarı yeterli düzeye indirilmelidir.

  İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
  Bakterisit etki gösteren penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle (tetrasiklin, sulfonamidler,fenikoller,makrolidler gibi) kombine edilmemelidirler. Bu durumda penisilinin bakterisidal aktivitesi baskılanabilir. Antipiretik ve antiromatizmal ilaçlarla (özellikle fenilbutazon ve salisilatlar) birlikte kullanıldığında penisilinin böbrekten atılımı yavaşlayabilir. Streptomisin muhtemel toksik etkilerinden dolayı, nefrotoksik, ototoksik ve neurotoksik olduğu bilinen ve/veya streptomisinin bu etkilerini arttırabilecek diğer ilaçlar ile (diğer aminoglikozidler, furosamid, sulfonamidler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler vs) birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, penisilin streptomisin kombinasyonlarının, genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanmış hayvanlarda kullanılması blokaj etkisini arttırabileceğinden ölümlere neden olabileceği de unutulmamalıdır.

  GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
  İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s. ):Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren inek ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 8 gün (16 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.Sütteki yasal arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen inek ve koyunlara uygulanması önerilmez.

  KONTRENDİKASYONLARI
  Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan ve penisiline allerjik olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır
  Gebelikte kullanım: Streptomisinin fötusa olabilecek nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etkilerinden dolayı gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

  HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI
  Penisilinlerin oral ya da parenteral yolla kullanımı tavşan, kobay, hamster ve Gerbilinae ailesinden kemiriciler gibi küçük laboratuvar hayvanlarında gastro-intestinal florayı bozabilirler. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılmamalıdırlar.Penisilinler kaz ,ördek gibi perde ayaklılarda kullanılmamalıdır. Kediler diğer türlere oranla streptomisine çok daha duyarlı olmalarından dolayı kedilerde kullanılmamalıdır.

  GENEL UYARILAR
  Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

  UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
  Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız,deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir.

  MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
  Orijinal kutusunda 15 0C nin altında dondurulmadan ısı ve ışıktan saklanmak kaydıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

  TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
  Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml’lik Tip II renksiz cam şişelerde sunulmaktadır.

  SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.