blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Elazığ bölgesine ithal edilen ineklerin doğum sonrası fertilite durumları
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27003

  ELAZIĞ BÖLGESİNE İTHAL EDİLEN İNEKLERİN DOĞUM SONRASI FERTİLİTE DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI*

  An Investigation of Postpartum Fertility Conditions in Imported Cows in Elazığ Region

  Muhterem AYDIN, Hüseyin DEVECİ
  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
  Anahtar Kelimeler: Fertilite parametreleri, Simental, Holştayn, Fertility parameters, Simmental, Holstein
  İncele: http://veteriner.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_174.pdf

  Bu çalışma, Elazığ ve çevresine 1991-1996 yılları arasında ithal edilen Simental ve Holştayn ırkı ineklerde doğum sonrası fertilite durumlarının takip edilmesi ve bölgeye uyumlarının araştırılması amacı ile yapıldı.
  Bölgeye gebe olarak getirilen Simental ve Holştayn ırkı ineklerin doğumdan önce kayıtları tutuldu. Hayvanların beslenme durumu, barınaklar ve idari faktörler değerlendirildi. Doğumdan sonra, hayvanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grubu oluşturan hayvanlar, gebe kalıncaya veya 5. tohumlamaya kadar takip edildi. İkinci grubu oluşturan hayvanlar, doğum sonrası 15-60. günler arası, haftada iki defa, alınan kan örneklerinde, plazma progesteron değerleri ve haftada bir defa yapılan rektal palpasyon ve ultrason muayeneleri ile izlendi.

  İki ırk arasında, involusyon süresi, doğum-ilk östrüs aralığı, siklus uzunluğu, doğum-ilk tohumlama aralığı, doğum-gebe kalma aralığı ve buzağılama aralığı arasında istatistiki olarak önemli fark görülmediği tespit edildi. Uterus involusyonu ve fertilite parametreleri Simental ve Holştayn ırkı ineklerde sırasıyla 46.25±10.80, 45.25±7.68, gün, doğum-ilk östrüs aralığı 44.66±2.57, 40.50±3.93 gün, siklus uzunluğu 23.66±1.26, 23.16±2.21 gün, doğum-ilk tohumlama aralığı 80.47±3.25, 90.42±5.30 gün, doğum-gebe kalma aralığı 136.88±5.22, 132.16±7.86 gün ve buzağılama aralığı 417.10±5.21 410.83±7.78 gün olarak belirlendi.

  İlk tohumlamada gebelik oranı simental ve holştayn ineklerde sırasıyla %18.31 ve %33.33 toplam gebelik oranı, %18,91 ile %29,69 olarak hesaplanmıştır. Toplam gebelik oranında ırklar arasında istatistiki olarak önemli fark görülmez iken, birinci tohumlamada gebelik oranının Simental ırkı ineklerde daha düşük ve gebelik başına tohumlama sayısının daha yüksek (P<0.05) olduğu belirlendi.

  Sonuç olarak, hayvancılığı geliştirme açısından bir seçenek olan damızlık hayvan ithalinin, yeterli alt yapı ve barınak oluşturulmadan, yetiştiriciye tam bir eğitim verilmedikçe ve bu konuda yeterli uzman yetiştirilmedikçe, başarıya ulaşılması oldukça zor görülmektedir.

  * Bu araştırma F. Ü Araştırma Fonu (FÜNAF-214) tarafından desteklenmiş ve aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.

  This study was undertaken to investigate postpartum fertility conditions in Simental and Holstein cows which were imported to Elazığ and its vicinity between 1991-1996 and to evaluate their adaptations to the region.
  The records of the 216 Simental and 100 Holstein cows which were brought to region had been recorded during prepartum period. Feeding regimen of the animals, housing and management factor were evaluated. After parturition, animals were divided into two groups. Animals in the first group were sceened until pregnancy or fifth insemination. The animals of the second group were followed by the blood samples, taken twice a week, between the days 15 and 60 in the postpartum period and ultrasonographic examination was carried out once a week.

  There was no significant difference between the two group of cows in terms of involution period, calving to first estrus interval, lenght of ovarian cylces, calving to first service interval, calving to conception interval and calving interval. The involution periods and fertility parameters in Simental and Holstein cows were correspondingly 46.25±10.80, 45.25±7.68 days; calving to first estrus interval 44.66±2.57, 40.50±3.93 days, lenght of ovarian cylces, 23.66±1.26, 23.16±2.21 days, calving to first service interval, 80.47±3.25, 90.42±5.30 days respectively. Calving to conception interval 136.88±5.22, 132.16±7.86 days and calving interval was found as 417.10±5.21, 410.83±7.78 days.

  Pregnancy rate in the first service in Simental and Holstein cows was 18.31 % and 33.33 %, total pregnancy rate was calculated as 18.91 % and 29.69 % respectively. There was no significant difference in the total pregnancy rate between the two group. However, pregnancy rate in the first insemination of Simental cows was lower and services per conception higher (P<0.05). Services per conception was detected as 2.20 in Simentals and 1.78 in Holsteins.

  In conclusion, it is suggested that succession in developing stock-breeding through animal importation is rather difficult unless the farmers are educated sufficiently and adequate experts are provided.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.