blank
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19574
  ziuw
  Üye

  ____________HEMOGRAM______________
  Kan Sayım Cihazının Teknik Özellikleri
   Elektronik impedans
   Hemoglobin miktarı kolorimetrik yöntemle saptanır
  Hücreler elektronik impedans tekniği ile sayılır
  Kan sayım cihazına absorbe edilen kan örneğinden iki ayrı dilüsyon hazırlanır.
  Dilüe edilmiş hücreler dar bir kanaldan geçirilir.
  Kanalın iki tarafında yer alan elektrotlar arasındaki elektrik akımına karşı direnç oluşturur.
  Direncin büyüklüğü hücrenin hacmi ile doğru orantılıdır
  Hemogram nedir
   Kanın şekilli elamanlarına ilişkin parametrelerin sayı oran ve
  morfolojik nitelikleri yönünden incelenmesidir
  Hemogramdan elde edilebilecek bilgiler nelerdir ?
  Anemiler
  Polisitemiler
  Kan pulcukları
  Akyuvarların fonksiyonları
  Hemogram Nasıl İncelenir
   Her bir parametre dikkatlice gözden geçirilir.
   Normal değerleriyle karşılaştırılır.
   Polisitemi olup olmadığı belirlenir.
   Anemi olup olmadığı saptanır.
   Lökositoz ya da lökopeni olup olmadığı belirlenir.
   Lökosit tiplerinin yüzde oranlarında ya da sayısal değerlerinde değişim olup olmadığı saptanır.
   Kan pulcuklarının sayısının normal olup olmadığı saptanır.
  Polisitemi
  Dolaşımdaki alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının artmasıdır
  Alyuvar sayısının artması=Hemokonsantrasyon
  A. Göreceli Polisitemiler
  Dehidrasyondan Kaynaklanan Polisitemi
  Stres Nedeniyle Oluşan Polisitemi
  Dalak Kontraksiyonunun Neden Olduğu Polisitemi
  B. Gerçek Polisitemiler
  Polisitemia Vera
  Hipoksi Sonucu Oluşan Polisitemi
  Anemiler
  Dolaşımdaki alyuvar sayısının yada ve hemoglobin miktarının azalmasıdır.
  RBC
  HCT
  HGB Parametreleri incelenerek anemi olup olmadığı saptanır
  MCV
  MCH
  MCHC
  WBC
  PLT
  Parametreleri incelenerek Aneminin çeşidi saptanır
  1. Kan Kaybı Anemileri
  Akut kan kaybı
  2. Hemolitik Anemiler
  3. Aplastik Anemiler
  4. Olgunlaşma Yetersizliği Anemileri
  Vitamin B12 yetersizliği anemisi
  Demir eksikliği anemisi
  Lökogram Nedir ? Dolaşımdaki lökositlerin toplam sayısının, lökosit tipinin yüzde oranlarının ve sayısal değerinin saptanmasıdır.
  WBC Sayısal değeri saptanır
  NÖTROFİL LENFOSİT MONOSİT EOZİNOFİL BAZOFİLHem sayısal değeri
  Hem de % oranları saptanır

  _______________APTT_________________
  HEMOGRAM
  1. Damar kasılması ve büzülmesi
  2. Trombosit Tıkaç oluşumu
  3. Kanın Pıhtılaşması, trombus oluşumu
  • Tromboplastinlerin oluşumu ve etkin duruma geçmesi
  • Protorombinden trombin oluşumu
  • Fibrinojenin fibrine dönüşümü
  4. Pıhtının büzülmesi ve yara kenarının kapanması
  5. Pıhtılaşmanın sona ermesi
  Kullanılacak Araç Gereçler
   Koagulometre
   Santrifüj
   Çelik Bilye
   Ticari APTT, PT, TT test kitleri
   % 3,2 lik Sodyum Sitrat

   0.5 ml % 3.2’ lik sodyum sitrat üzerine 4.5 ml kan alınır (1 – 9)
   Alınan kan santrifüje edilir (3000 dev/15 dak), plazma ayrılır
   Plazma koagulometredeki yerine yerleştirilir

  Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı – APTT
   Koagulometerenin tüpü içine çelik bilye atılır.
   Otomatik pipetle 0,1 ml plazma pipetlenir.
   Test kiti reaktifinden 0,1ml kullanılır.
   180 sn inkübe edilir
   Test düğmesine basılıp 0,1 ml kalsiyum klorid solüsyonu eklenir
  Test Prensibi:
  Eklenen reaktif, yüzey aktivatörü içerir. Bunlar FXII’ yi (yüzey faktörü) aktive edip intrinsik mekanizmayı çalıştırarak pıhtılaşmayı başlatır
  Protrombin Zamanı – PT
   Koagulometrenin tüpü içine 0,1 ml plazma pipetlenir.
   Plazma örneği 1 dak. inkübe edilir.
   Test düğmesine basılır.
   0,2 ml PT kitinden eklenir.
   Sayaç durunca süre okunur.
  Test Prensibi:
  Eklenen kalsiyumlu tromboplastin FVII’’i etkinleştirerek ekstrinsik mekanizmayı çalıştırır ve koagulasyonu başlatır
  Trombin Zamanı – TT
   Küvete 0,2 ml plazma pipetlenir.
   1 dak. inkübe edilir.
   Test düğmesine bastıktan sonra, 0,2 ml trombin eklenir.
  Test Prensibi:
  Eklenen trombin fibrinojeni fibrine çevirerek koagulasyona neden olur.

  _________Kalp Sesleri_______
  birinci ve ikinci kalp sesleri____kulakla duyulabilir
  birinci__Sistolik kalp sesi__lup
  ikinci__Diyastolik kalp sesi__dup
  üçüncü ve dördüncü kalp sesleri____kulakla duyulmaz
  üçüncü____Karıncıkların çabuk dolma dönemi
  dördüncü___Kulakçıkların sistolü
  LupKassal Faktör–Karıncık kaslarının kontraksiyon sesi
  Kapaksal Faktör–Atrioventriküler kapakların kapanma sesi
  DupSigmoit kapakların kapanması
  Gerilen damar duvarları
  Kanın titreşimleri
  Lup–Karıncıkların sistol süresi—dup–Karıncıkların diyastol süresi–lup
  Kapak yetmezlikleri ve Aort ya da atrioventriküler delik daralmalarında üfürümler oluşur

  _______Kanama-Pıhtılaşma______
  hemostazis
  Yaralanmaya bağlı olarak oluşan kanama ve kan kaybının önlenmesidir.
  Bileşenleri:
   Kan damarı
   Plateletler
   Plazma koagülasyon faktörleri
  1. Damar kasılması ve büzülmesi
  2. Trombosit tıkaç oluşumu
  3. Kanın pıhtılaşması, trombus oluşumu
  4. Pıhtının büzülmesi ve yara kenarının kapanması
  5. Pıhtılaşmanın sona ermesi
  1.Damar kasılması ve büzülmesi
   Ağrı sinirsel refleksler
   Lokal miyojenik spazm
   Lokal humoral faktörler
  2. Trombosit tıkaç oluşumu
   Şekil değişikliği
   Adhezyon
   Sekresyon
   Aktivasyon
   Agregasyon
  3. Kanın pıhtılaşması, trombus oluşumu
   Tromboblastinlerin oluşumu ve etkin duruma geçmesi
   Protrombinden trombin oluşumu
   Fibrinojenin fibrine dönüşümü
  4. Pıhtının büzülmesi ve yara kenarının kapanması
   Fibrin iplikleri kıvrılıp kısalır
   Faktör XIII fibrin çapraz bağları oluşumunu artırır
   Trombositlerin kontraktil proteinleri kasılır
  5. Pıhtılaşmanın sona ermesi
  Trombin;
   Fibrin iplikleri tarafından emilir
   Kan akımıyla uzaklaştırılır
   Antitrombin III’ le birleşir
  KANAMA SÜRESİNİN TAYİNİ
  Kanamanın durmasına kadar geçenzamandır.
   Trombosit sayısı,
   Trombosit fonksiyonu,
   Kapiller duvar fonksiyonuyla ilgili bilgi verir.
  Deneyin Yapılışı
   Kanatılacak bölge alkolle temizlenir
   Deri delinir, ilk çıkan kan damlası atılır
   Kurutma kağıdı 30 ar saniye aralıklarla kan damlasına değdirilir
   Kan lekesi oluşumu durduğunda zaman hesaplanır
  Bu test;
   operasyonlar öncesinde,
   kanama eğiliminden şüphelenilen vakaların değerlendirilmesinde kullanılır.
  Normal kanama süresi değerleri;
   insanlarda 2-5 dak.
   hayvanlarda 1-5 dak.
  Kanama zamanını uzatan nedenler;
   Trombositopeni
   Platelet fonksiyon bozuklukları
   Vasküler bozukluklar
  Pıhtılaşma Süresi Tayini
  Kanın pıhtılaşması için geçen süredir.
  Pıhtılaşma bozukluklarına bağlı hastalıkların tanı ve prognozunda,
  Operasyonlar öncesinde kullanılır.
   Kan alınacak bölge alkolle temizlenir
   Makasla çentik atılır, ilk çıkan kan damlası atılır
   Kapillar tüp kan damlasına değdirilerek doldurulur
   2 dak. beklenir
   30’ar san. aralıklarla tüp kırılır
   Fibrin iplikleri görülünce pıhtılaşma süresi hesaplanır.
  Normal pıhtılaşma süresi değerleri;
   insanlarda 2-6 dak.
   at ve sığırda 3-5 dak.
   diğer hayvanlarda 1-5 dak
  Pıhtılaşma zamanını uzatan nedenler;
   Koagülasyon faktörlerinin eksikliği
   Afibrinojenemi, hipofibrinojenemi
   Heparin gibi antikoagülanların kullanımı
   Lösemi
   Fosfor ve kloroform zehirlenmesi (karaciğer harabiyeti nedeniyle)
   Toksik dozda X ışınlarına maruz kalma

  #48807

  ya ekg deneyinide koyarsaniz sewinirim kolay gelsin

  #83365

  güzel paylaşımm

  #83605
  dmsx
  Üye

  elinize sağlık

  #89101
  s-35000
  Üye

  teşekkürler

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.