blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26309

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
  KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  EPİDEMİYOLOJİ KURSU

  EĞİTİM

  NOTLARI

  Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi
  Veteriner Epidemiyoloji ve Enformasyon Şube Müdürlüğü

  İÇİNDEKİLER :

  1.TANIMLAYICI EPİDEMİYOLOJİ 4
  1.1.Hastalığın; zaman, yer ve populasyondaki dağılımı 4
  1.2.Hastalık frekansının Ölçülmesi 4
  1.3.Veri Sunumu 9
  1.3.1.Tablolar 10
  1.3.2.Grafikler 11
  1.3.3. Sütunlar (Charts) 14
  1.3.4. Stem and leaf plot. (Ağaç ve yaprak planı): 15
  1.4. Survey, surveylans, örnek teknikleri ve örnek sayısı 16
  1.4.1.Surveylans ve monitoring. 16
  1.4.2.Örnek Teknikleri 17
  1.4.3.Örnek Sayısı 19
  1.5.Epidemiyolojik Çalışmanın Planlanması ve Uygulanması 19
  1.5.1. Analitik Epidemiyoloji 20
  1.5.2. İlişki ve Sebepsel İlişki 20
  2. SAHA DENEMELERİNİN DİZAYNI 21
  2.1. Saha Çalışmaları : 23
  2.1.1. Saha çalışmasında amaç : 23
  2.2. Saha çalışmalarının performans ve dizaynında önemli kriterler : 24
  2.3. Referans ve Deneysel Popülasyonlar: 26
  2.4. Deneysel Birim : 26
  2.4.1 Denemeye Giriş Kriterleri : 27
  2.4.2. Deneysel Birimlerin Sayısı : 27
  2.5. Deneysel Birimlerin Tedavi Gruplarına Paylaştırılması: 28
  2.5.1. Paylaştırma Metotları: 29
  2.5.2. Rastgele olmayan örnekleme metodları 30
  2.5.3. Her tedaviye düzensiz olarak grup ayrılması. 31
  2.5.4. Biyolojik faktörlerin paylaştırmaya etkileri: 31
  2.6. Tedavi yöntemleri: 31
  2.7. İzleme Periyodu: 32
  2.8. Ölçüm sonuçları: 32
  2.9. Tedavi etkilerinin analizi : 32
  2.10. Saha denemelerine örnekler: 33
  3.TARAMA ve TEŞHİS METOTLARININ ÖZELLİKLERİ 35
  3.1.Amaçlar 35
  3.1.1. Spesifik Amaçlar 35
  3.2.Laboratuvar Teşhis Metodları 35
  3.2.1.Prevalans Sörveyleri 35
  3.2.2.Tarama (Screening) Testleri 36
  3.2.3.Diagnostik Testler 36
  3.2.4.Testin Doğruluğu 37
  3.3.Test Sonuçlarının Sürü Bazında değerlendirilmesi 47
  3.3.1.Alıştırma: Bir testin sensitivite ve spesifisitesinin bir hayvan populasyonu üzerine etkisi 51
  3.3.2.Alıştırma: BLV Aantikorları yönünden tarama 60
  3.3.3.Alıştırma: Pozitif ve Negatif Predictivite Value 62
  3.4.Kalite Güvenliği 63
  3.4.1.Laboratuvarda Kalite Güvenliğinin Önemi 63
  3.4.2.Veteriner Hizmetlerinde Kalite Güvenliğinin Önemi 63
  3.5.Veteriner Teşhis Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi 64
  3.5.1.Laboratuvar Ortamı 64
  3.5.2.Test Planı 65
  3.5.3.Test Kontrolü 66
  3.5.4.Resmi kalite yönetim sistemi 68
  3.5.5. Standartların karşılaştırılması ve gelecek için planlama 69
  3.5.6.Yayınlanmış standartlar 69
  4. HASTALIK MİHRAK ARAŞTIRMASI VE SAHA ÇALIŞMASI 70
  4.1.Amaç: 70
  4.2. Soru Formları 70
  4.3.Hastalık mihrakı ziyaret protokolu 72
  5.HASTALIK KONTROL, KORUMA ve ERADİKASYON METODLARI HAYVAN SAĞLIĞI VERİMLİLİĞNİN TEMEL PRENSİPLERİ 73
  5.1.Hastalık Kontrolünün İlkeleri 73
  5.2.Hastalık Kontrol İşlemleri Birincil Önleme 74
  5.3. Hastalık Kontrol İşlemleri ikincil ve Üçüncül Önleme 75
  5.4.Hastalıkların Eradikasyonu (Kökten Yoketme) 76
  5.5.Hastalık kontrol Stratejileri 77
  5.6.Alıştırma Testi 77

  1.TANIMLAYICI EPİDEMİYOLOJİ Zafer ZÖĞ 4
  2. SAHA DENEMELERİNİN DİZAYNI Ragıp BAYRAKTAR 21
  3.TARAMA ve TEŞHİS METOTLARININ ÖZELLİKLERİ Dr.Leyla GÜLER 35
  4. HASTALIK MİHRAK ARAŞTIRMASI VE SAHA ÇALIŞMASI Mustafa TUFAN 70
  5.HASTALIK KONTROL, KORUMA ve ERADİKASYON METODLARI HAYVAN SAĞLIĞI VERİMLİLİĞNİN TEMEL PRENSİPLERİ Necdet AKKOCA 73

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.