blank
 • Bu konu 1 yanıt içerir, 2 izleyen vardır ve en son 14 yıl önce ozzuuum tarafından güncellenmiştir.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19577
  ziuw
  Üye

  Dişi Genital Sistem
  • Ovaryumlar
  • Tuba Uterina (ovidik)
  • Uterus
  – Serviks
  • Vagina
  • Vulva
  • Meme Bezleri
  Ovaryum Histolojisi
  • Epitel
  – Hayvan türüne göre değişir
  • Kapsül
  – Tunica albuginiya
  • Korteks
  – Folliküller
  – Korpus luteum
  – Interstitial cells
  • Medulla
  – Damarlar, sinirler
  – Elastik iplik içeren gevşek bağ doku
  Ovogenezis
  • Ovogoniumlar primer ovosit haline doğumdan önce gelirler.
  • Primer ovositler erginliğe kadar dinlenmede kalırlar.
  • Primer ovositler ovulasyon sırasında sekunder ovosit haline gelirler.
  FOLİKÜLER GELİŞİM
  – Primordiyal folikül
  – Primer folikül
  – Sekunder folikül
  – Tersiyer folikül
  – Graaf folikül
  • Primordiyal Folikül
  Primer ovosit tek katlı yassı foliküler hücre tarafından çevrilmiştir
  • Primer Folikül
  – Primer ovosit kübik veya prizmatik foliküler hücre tarafından çevrilmiş.
  • Sekunder Folikül
  – Primer ovosit granuloza hücreleri olarak atlandırılan foliküler hücreler tarafından sarılmış
  – Zona pellucida oluşur
  – Stromal hücreler iki adet yapı oluşturur:
  • Teka interna
  • Teka externa
  • Tersiyer Folikül
  – Granuloza hücreleri likör foliküliyi salgılar, antrum oluşur
  – Ovositi çevreleyen granuza hücreleri cumulus oophorus olarak adlandırılır.
  • Korona radiyata oluşur.
  – Stratum granulozum oluşur.
  • Mature Follicle (preovulatory follicle, Graafian follicle)
  – Largest follicle.
  – Protrudes from surface of ovary.
  *Follicular Atresia
  • Atresia – degeneration
  • May occur at any point in the developmental sequence.
  Layers of the uterus
  • Endometrium (Tunica mucosa)
  – Simple columnar epithelium
  – Uterine glands
  – Lamina propria/Submucosa
  • Myometrium (Tunica muscularis)
  – 2 layers of muscle
  – Stratum vasculare
  • between muscle layers
  • Perimetrium (Tunica serosa)
  ERKEK GENİTAL SİSTEM
  ERKEK GENİTAL SİSTEM FONKSİYONU
  • Spermatozoon üretimi ve transportu
  • Sıvı Sekresyonu
  • Spermanın dişi genital yollarına iletimi
  ORGANLAR
  • Testis
  • İleti kanalları
  • Eklenti Bezler
  • Penis
  Testis
  – Tunika albuginea
  • Sıkı düzensiz bağ doku
  • Septumla ve mediastinum testis (gevşek bağdoku) devamlı
  • Seroza (viseral tunika vagina)
  Testis
  • Parenşim
  – Seminiferous tubules Ekzokrin testis
  – Intersitisyal hücreler
  • Endokrin hücreler
  Sertoli Hücresi Görevleri
  • Gelişen spermatogonik hücrelere fiziksel ve beslenme desteği
  • Artıkları fagozite etmek
  • Hormon sentezi
  – Androjen bağlayan protein, inhibin, östrojen
  • Kan testis bariyerini oluşturmak
  Spermatogenezis
  • Spermatogonyumlar spermatozoonlara dönüşür
  – Spermatogonium
  – Primer spermatosit
  – Sekonder spermatosit
  – Spermatid
  – Spermatozoon
  Spermatogenesis
  • Spermatositogenezis
  – Spermatogoniyum(2n) – primer spermatosit (4n)
  Mayoz Bölünme
  – Primer spermatosit (4n) – spermatids(n)
  • Spermiyogenezis
  – Spermatid(n)-spermatozoon (n)
  Leydig Hücreleri
  • Endokrin Hücre-Testesteron Salgılar-Ara bağdokudayerleşmiştir
  • Görünüş -Büyük yuvarlak çekirdek, Belirgin çekirdekçik
  Kan–Testis Bariyeri
  • Sertoli hücresi tarafından oluşturulur
  • Sertoli hücreleri Zonula okludensler bağlanarak. Duvarı basal ve adluminal kompartımanlara ayırır.
  • Basal kompartımanda interstiyal boşluk ve spermatogonyumlar bulunur.
  • Adluminal compartman spermatosit ve sonraki gelişim evrelerindeki hücreler bulunur.
  • Gelişen hücreleri immun sistem etkisinden korur.
  Spermatozoonların İletildiği Kanallar
  • Tubulus Rektus; duvarı tek katlı prizmatik epitel ile örtülü, düz, kısa ve dar bir boru
  • Rete Testis; tek katlı kübik epitel
  • Efferent Kanallar; yüksek prizmatik, kinosilyum
  • Duktus Epididimis; yalancı çok katlı prizmatik epitel, steryosilyum
  • Duktus Deferens; Yalancı çok katlı prizmatik epitel, steryosilyum
  • Duktus Ejakulatoryus
  • Üretra
  • Duktus Eferentis
  – Rete testisi ductus epididimise birleştirir
  – Prizmatik siliyalı epitel spermatozoonların iletimi için
  – Salgı yapan siliyasız hücreler
  • Ductus epididimidis
  – Yalancı çok katlı stero-siliyalı prizmatik hücreler
  – Fonksiyon
  • Spermatozoonların depolanması ve olgunlaşması
  • Ductus deferens
  – Yalancı çok katlı epitel
  – Kalın tunica muscularis
  Eklenik Genital Bezler
  – Spermatozoonların beslenmesi ve aktivasyonu
  – Ejakulasyondan önce idrar yollarını temizlemek
  – Vaginal plak oluşumu
  Vezikula seminalis
  • tek katlı prizmatik epitel
  • fruktozdan zengin alkali özellikte salgı
  • spermatozoonların beslenmesini sağlar
  • karnivorlarda yok
  Prostat
  • tek katlı prizmatik epitel
  • fibrinolizin içeren alkali salgı
  • spermanın sıvılaşması
  • spermatozoonların aktivasyonu
  • ortamın alkali özellik kazanması
  • aktif hareket
  Bulbourethral gland
  • tek katlı yüksek prizmatik epitel
  • koyu, yapışkan ve alkali özellikte salgı-üretranın kayganlaştırılması-nötr ortam

  #90990
  ozzuuum
  Üye

  eyvallaah

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.