blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. İneklerde intrauterin ilaç uygulamasının ovaryum faaliyetleri ve uterus üzerine etkis
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27007

  İneklerde intrauterin ilaç uygulamasının ovaryum faaliyetleri ve uterus üzerine etkisi

  Araştırma Görevlisi Halis ÖCAL
  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Doğum ve Üreme Hastalıkları Anabilim Dalı
  İncele: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/406239/yokAcikBilim_17237.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

  ÖZET
  Bu çalışmada, genital organ enfeksiyonlarında (kronik ve subklinik endometritis) başarıyla kullanılan ve belirgin bir irritan özelliği olmayan. Gentamisin sülfat (Gentasol, Eczacıbası A.S-Vın, uterus içi enfüzyonlarının, ovaryum faaliyetleri ve uterus üzerine olan etkilerini, klinik gözlem, rektal palpasyon, kan serumu progesteron değerleri ve endometrıyumda meydana gelen histopatolojik değişikliklere bakarak ortaya koyma amaçlandı. Çalışmada materyal olarak, yasları 3-8 arasında değişen, 4 ü Holştayn, 1 6 sı Mantofon toplam 20 adet döl tutmama problemi olan inek kullanıldı. Hayvanlardan, östrüslerin görüldüğü günden başlamak ve haftada 3 defa olmak suretiyle, 2 östrüs siklusu boyunca kan örnekleri alındı. Birinci östrüs siklusu boyunca hayvanlara herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siklus, kontrol siklusu olarak değerlendirildi. Birinci östrüs siklusu sonunda hayvanlar 5 erli 4 gruba ayrıldı. Birinci gruba (A), siklusun 0. günü (östrüs), 2. gruba (B), 4. günü (metaöstrüs) ve 3. gruba (O, 14. günü (diöstrüs sonları) intrauterin 10 cc Gentasol + 30 cc steril distle su enfüze edildi. Dördüncü gruba (D), siklusun 0., 4. ve 14. günleri 40 cc serum fizyolojik uygulandı. Uygulama öncesi ve uygulamayı takip eden 24 saat sonrası, uterustan biyopsi örnekleri alındı. Toplanan kan serumu örneklerinde RIA ile progesteron miktarları tayin edildi. Biyopsi ile alınan numunelerden hazırlanan preperatlar ışık mikroskobunda incelendi. A. C ve D gruplarının 1. ve 2. östrüs siklusu süreleri arasında, istatistik! yönden önemli bir fark görülmezken, B grubu 2. östrüs siklusun un. i. östrüs siklusundan daha kısa sürdüğü tespit edildi (P<0.05). Bütün grupların 1. ve 2. östrüs siklusu süresince, ortalama kan serumu progesteron değerleri karşılaştırıldı, istatistik! yönden bir farkın olmadığı. 4 grubun da iki östrüs siklusu boyunca, progesteron profillerinin düzenli şekillendiği görüldü. Biyopsi ile alınan uterus materyalinin histopatolojik muayenesinde, mukoza ve sub mukozada, tedavi öncesi ve sonrası alınan numuneler arasında, histolojik yapıda belirgin bir değişikliğin olmadığı görüldü.

  SUMMARY
  In this study, Gentamicin sulphate (Gentasol, Eczacıbaşı Â.Ş.) using in the genital tract infections and not having irritant effect was used. The effectiveness of intrauterine infusions of this drug, on the ovarian activity and uterus was investigated by the clinical observation, rectal palpation, blood serum progesterone levels and histopathological changes in the endometrium. Four Holstein and sixteen Swiss Brown repeat breeder cows aged 3-8 years were used as a material. Blood samples were collected from the animals during 2 oestrus cycles tree times in a week starting the first oestrus day. Any application was made during the first oestrus cycle and the finding in this cycle was evaluated as a control. At the end of the first oestrus cycle, animals were divided into four groups randomly. Intrauterine infusions of the combination of 10 ml Gentasol and 30 ml steril distilated water was used in the first, forth and fourteenth days of oestrus cycle in first (A), second (B) and third (C) groups of animals respectively. Intrauterine infusion of 40 ml saline solution was used in the first, forth and forteenth days of oestrus cycle in /he forth group (D) of cows. Endometrial biopsy samples were taken from each animals before and 24 hours after infusions. Progesterone levels were measured by RIA in all sera samples. Preparations were made from biopsy samples and examined under light microscope. Altought an important difference was not seen between the first and second oestrus cycles lenght in the A, C and D groups, second oestrus cycle lenght was found to be shorter than the first oestrus cycle lenght in the B group of cows (P 0.05). The mean serum progesterone levels detected during the first and second oestrus cycles were compared and statistically difference wasn’t seen in all groups. The profiles of the progesterone was found to be normal during the first and second oestrus cycles in ail four groups. Any changes was seen in the histopathological feature of mucosa and sub mucosa before and after treatment in the examination of the biopsy samples obtained from uterus.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.