blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Temel Bilimler
 4. Fizyoloji
 5. ısı ve çevreye uyum fizyolojisi
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19573
  ziuw
  Üye

  Isı ve Çevreye Uyum Fizyolojisi
  Tüm canlı hüc.lerde metabolik olaylar süreklidir.
  Kimyasal Ener = Faydalı Ener + Isı Ener + Depo Ener
  * İnsan ve hayvanlarda bu canlılık olaylarının devamı için;
  § Uygun nitelikte iç ve dış uyaranlar ile
  § Uygun bir vücut sıcaklığı gereklidir
  Canlının varlığını sürdürebilmesi, içinde bulunduğu çevreye gerekli fizyolojik ve davranışsal adaptasyonları gösterebilmesine bağlıdır.
  * Evcil hayvanların performans ve verimleri üzerine etkili iki önemli faktör vardır. Genetik yapı ve Çevre
  * Çevre a Bakım, İdare, Besleme, Hastalık, Klimatik Faktörler
  Isı:
  • Enerjinin bir formudur (Joule ya da Kalori)
  • Bir cismin uzamasına, genleşmesine, erimesine, buharlaşmasına, sıcaklığının artmasına ya da bir iş yapmasına sebep olan fiziksel ener.dir.
  • Eğer bir cisme ısı verilirse o cismin sıcaklığı ↑
  Sıcaklık:
  • Bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun ölçüsüdür
  • Duyularla algılanır
  • Termometre ile ölçülür (Celcius, Fahrenheit, Kelvin)
  • Bir cismin etrafına kendiliğinden ener. verme eğiliminin ölçüsüdür. Ener. veren mad. daha yüksek sıcaklıktadır.
  Fiziksel Isı İletim Yolları
  1. Elektromanyetik Radyasyon
  2. Kondüksiyon
  3. Konveksiyon
  4. Evaporasyon
  Elektromanyetik Radyasyon
  • Birbiri ile temasta olmayan iki cisim arasındaki ısı alışverişidir.
  • Güneşi örten bulutların geçmesinden sonra hissedilen sıcaklık gb.
  • Tüm katı cisimler görünmeyen EM dalgalar yayarlar. (EM radyasyon)
  • Sıcak objeler birim zamanda daha fazla emisyon yaparlar.
  • Bir cismin ısısı ne kadar yüksekse mol.lerin titreşim sayısı o kadar fazla olur ve çevreye EM dalgalar halinde geçen ısının miktarı artar.
  • Bu EM dalgalar başka bir objeye çarptığında bazıları absorbe edilir ve böylece ısı bir cisimden diğerine transfer edilmiş olur.
  Elektromanyetik Radyasyon
  • Tüm objeler radiant ısı yaymalarına rağmen net ısı transferi her zaman sıcaktan soğuk objelere doğrudur.
  • Bir canlı radyasyon yoluyla hem ısı kaybedebilir hem de ısı kazanabilir.
  Ör: Hayvanın içinde bulunduğu barınağın duvarlarının ve zemininin ısısı.
  Kondüksiyon
  • Birbirine değen iki cisim arasındaki ısı alışverişidir.
  • İletilen ısının miktarı
  • İki cisim arasındaki ısı farkına
  • Cisimlerin iletkenlik derecelerine bağlıdır.
  • Termal izolatör-Hava; Termal kondüktör-Bakır, Su
  • Sıcak havalarda suya girildiğinde
  • Yalın ayak beton zemin ya da halıya basıldığında
  • Bu yolla hem dış ortamdan ısı alınır hem de dış ortama ısı verilir.
  Konveksiyon
  • Cismin çevresinde bulunan sıvı ya da gazın ısınarak yerini daha serin olan sıvı ya da gaz ile değiştirmesi.
  • Deri yüzeyinde ince bir sıvı tabakası ve bunun da üzerinde türe göre farklı kalınlıkta ılık bir hava tabakası bulunur.
  • Bu iki tabaka soğuk havalarda kondüksiyon ve radyasyon ile vücuttan ısı alır ve yoğunlukları azalır.
  • Bir kısım sıvı gaz haline gelir ve bir kısım hava da deriden uzaklaşır.
  • Bu şekilde vücuttan uzaklaşan havanın yerini serin hava alır.
  • Bu yolla ısı alışverişi normalde pek önemli değildir.
  • Ancak rüzgar ve suya girilme gb. etmenler bu yolu oldukça etkin kılar.
  Evaporasyon
  • Buharlaşma yolu ile ısının kaybedilmesidir.
  • Sıvı mol.leri oldukça yavaş hareket ederler.
  • Bu mol.lere kinetik ener. verilirse gaz haline geçerek bulundukları sıvı ortamdan ayrılırlar.
  • Buharlaşmanın latent (gizli) ısısı (1 gr su için 0.54 Kcal)
  • İnsensible perspirasyon
  • Vücuttan deri yüzeyine difüzyonla sürekli su geçişi
  • Solunum yollarından buharlaşma
  • Özellikle çevre sıcaklığının vücut sıcaklığına yaklaştığı ya da geçtiği durumlarda önem kazanır.
  • Havadaki nem oranından etkilenir.
  (çöl havası, tropikal ormanlar)
  Memelilerde dinlenme halinde mg ısının vücut dışına verilmesinde çeşitli mekanizmaların etkinlik dereceleri
  Radyasyon 37 %
  Kondüksiyon-Konveksiyon 29 %
  İnsensible Evaporasyon
  Akciğer 14 %
  Deri 11 %
  Diğer 9 %
  Soğukkanlı – Sıcakkanlı
  Poikiloterm – Homeoterm
  Ektoterm – Endoterm
  Ektoterm Hayvanlar
  • Balıklar, sürüngenler ve amfibialar
  • Vücut sıcaklıkları sabit değildir, çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir.
  • Vücut sıcaklıklarında mg büyük değişiklikleri önlemek için davranışsal metotları kullanırlar (Ör: kertenkele)
  • Çevre sıcaklığı á vücut sıcaklıkları da á
  • Çevre sıcaklığı â vücutlarındaki oksidasyon olayları â
  • Vücut sıcaklıklarının 0-1ºC’ye kadar düşmesine dayanabilirler
  • Uyku benzeri bu hareketsizlik ve minimal metab. halinden uyanabilmeleri tamamen Çev. Sıc.na bağlıdır.
  Endoterm Hayvanlar
  • Kanatlılar ve memeli hayvanlar
  • Çevre sıcaklığında önemli değişiklikler olmasına karşın vücut sıcaklıklarını oldukça değişmez tutarlar.
  • Bu nedenle sıcaklığı oldukça geniş sınırlarda değişen çeşitli çevrelerde yaşayabilirler.
  • Düzenli ve sürekli besin alımına ihtiyaçları vardır. Poikilotermler ise daha az enerjiye ihtiyaç duyarlar ve besin kıtlığı durumunda daha kolay hayatta kalabilirler.
  • Çevre sıcaklığı â vücutlarındaki oksidasyon olayları á
  • Vücut sıcaklıklarının alt sınırı 20ºC, üst sınır 45 ºC
  Heteroterm Hayvanlar
  • Kedi, köpek, fare ve güvercin yavruları ile civcivler
  • Genelde dünyaya yuvasız, derisi çıplak, gözleri kapalı ve dolayısıyla yardıma muhtaç olarak gelen yavrular.
  • Normalde homeoterm grubunda yer alırlar.
  • Doğduktan sonraki ilk birkaç gün için poikiloterm hayvanlara benzerler.
  • Vücut sıcaklığını düzenleme yetenekleri doğumdan
  ~10-15 gün sonra etkin hale gelir ve gerçek homeoterm niteliğini kazanırlar.
  Kış Uykusu (Hibernasyon)
  • Elverişsiz çevre koşullarında mg, hipotermi, bradikardi, afaji, solunum ve metabolik hızda düşme ile karakterize olan bir inaktivite durumudur.
  • Özellikle çevre sıcaklığı ve besin miktarının çok azaldığı kış aylarında enerjinin korunmasını sağlar.
  • Tür, çevre sıcaklığı ve mevsime göre birkaç gün
  ya da birkaç hafta sürer.
  Kış Uykusu (Hibernasyon)
  • Kirpi, köstebek, yarasa, porsuk, tarla sincabı ve faresi, dağ sıçanı ve faresi (Gerçek hibernantlar)
  • Elverişli çevre koşullarında termoregulasyon +,
  soğukta poikilotermler gb.
  Hibernasyonun nasıl başladığı
  Besin sağlamada güçlük,
  Çevre sıcaklığı, Gün uzunluğu,
  Vücuttaki besin depolarının fazlalığı,
  Kanda bulunan bir madde (HIT: Hibernation induction trigger
  Hibernasyona girerken;
  • Hibernasyona geçiş süresi
  Birkaç gün içerisinde – yavaş yavaş (tarla sincabı)
  Birkaç saat içerisinde – hızlı (dağ sıçanı)
  • Vüc.Sıc. à Çev.Sıc.na ya da 1ºC üzerine kadar düşer
  • Çev.Sıc.<0ºC à özel ısı yapımı ile Vüc.Sıc.>1ºC
  • Memeli hibernantlar, Vüc.Sıc.ları tehlikeli düzeye inince kendiliğinden uyanabilirler.
  (Poikilotermlerin uyanması ise tamamen Çev.Sıc.na bağlı)
  • Lokal Çev.Sıc. tehlikeli düzeye düştüğünde dokuların donma tehlikesine karşı iki koruyucu mekanizma bulunur
  * Uyanmaksızın metab. hızını árttırırlar
  * Tamamen uyanarak hızla ısınırlar
  Hibernasyon sırasında;
  • Metabolizma hızı  BM 1/70
  • Besin alımı yok
  • Kalp atım sayısı  5-6/dk
  • Solunum sayısı  1/dk
  • Alınan O2 mik. ve çıkarılan CO2 mik. azalır
  • Lökosit sayısı azalır
  • Kan glukoz düzeyi düşer
  • Böbrek fonk.u az
  çok az idrar oluşumu (urinasyon amacıyla uyanma)
  • Tiroid, Böbrek üstü bezleri, Hipofiz ve Gonadların aktivitesinde düşme
  • Birkaç kez uyanabilirler (birkaç h – gün)
  (Metab. atık ürünleri atılıp, önceden depolanmış besinler yenilir)
  Hibernasyondan uyanma;
  • Titreme, kalp aktivitesi ve esmer yağ metab. ile bağlantılı olarak enerji ve O2 tüketimi ile ısı yapımında ani artış
  • Oluşan ısı kan ile ilgili organlara iletilir
  • Kalp, AC, beyin ve baş ile göğüs boşluğundaki 2º hayati organlar karın ve ekstremitelerden önce ısınır.
  • Uyanmanın ilk dönemlerinde göğüs-karın boşluğu arası sıcaklık farkı 20ºC’yi bulabilir.
  • Dolaşımsal koordinasyonu SSS’nin vazokonstriktör sinir telleri organize eder.
  Yaz Uykusu (Estivation)
  • Sıcak ve kurak iklim bölgelerinde yaşayan bazı hayvanlarda görülen uyku-uyuşukluk arası inaktivite dönemi.
  • Vücut fonksiyonları oldukça azalmış
  • Kurbağalar
  Timsahlar
  Tropik bölgelerde yaşayan bazı balıklar
  Sincap
  Salyangoz
  Vücut Sıcaklığı
  • Vücutta sıcaklık farklılıkları
  – Karaciğer
  – Rumen
  – Rektum
  – Vagina
  – Ağız boşluğu
  – İskelet kasları
  – Deri
  – Ortalama vücut sıcaklığı
  – 0.33 x ort. deri sıcaklığı + 0.67 x rektum sıcaklığı
  Rektum sıcaklığı üzerine etkili faktörler
  • Gün içi değişimler
  • Besin alımı
  • Tür
  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Aktivite
  • Diğer (Çevre sıcaklığı, nem oranı, dinlenme hali, uyku, antipiretik ilaçlar, FTS)
  Isı metabolizması
  • Termoregülasyon
  – Isı kaybı – Isı kazancı arasında denge
  (Hipertermi, Hipotermi)
  • Vücutta ısı üretimi,
  – Metabolizma olayları sonucu
  – Radyasyon, kondüksiyon ve konveksiyonla dışarıdan
  • Vücuttan ısı kaybı,
  – Radyasyon, kondüksiyon ve konveksiyon
  – Deriden ve sol. yollarından evaporasyon
  – Dışkı ve idrar atılımı
  Vücut içinde ısı dağılımı
  • Metabolik ısı kaynakları  KC, kalp, kaslar
  • Vücudun başlıca ısı kaybetme bölgesi  Deri, AC
  • Vücut içinde üretilen ısının  Vücut yüzeyine transferi
  • Vücut dokuları ısıyı iyi iletemezler
  • Vücudun ısı iletim ortamı  Kan
  Kan dolaşımı ile vücut içinde ısı dağılımı
  • Dokular arası sıcaklık farkını azaltma
  • Deriden ısı kaybının kontrolü
  • Arteriyovenöz anastomozlar
  • Ters akım alış veriş sistemi (Testisler, Beyin)
  Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
  • Hipotalamus’ta
  – Sıcağa duyarlı nöronlar (Anterior H.)
  – Soğuğa duyarlı nöronlar (Posterior H.)
  – Isı kaybı ile ilgili mekanizmaları harekete geçiren nöronlar
  – Isı üretimi ile ilgili mekanizmaları harekete geçiren nöronlar
  Sıcakta termoregülasyon
  • Vazomotor Kontrol
  – Periferik vazodilatasyon
  – Arteriovenöz anastamoz
  • Evaporativ kontrol
  – Terleme (İnsan, at, sığır, koyun, keçi, domuz)
  – Sıcaklık polipnesi (Tavşan, kuş, köpek, kedi)
  – Tükrük sekresyonu (Fare)
  • Endokrin kontrol
  – Adrenalin, noradrenalin, TSH, T3, T4
  • Davranışsal kontrol
  – Serin yer arama, aktivite, besin alımı
  Soğukta termoregülasyon
  • Vazomotor Kontrol
  – Periferik vazokonstrüksiyon
  – Ters akım alışveriş sistemi
  • Piloereksiyon, Kürk izolosyonu
  • Davranış cevapları
  – Sıcak yer arama, aktivite, iştah, kıvrılıp büzülme, birbirine sokulma
  • Titremeyle ısı yapımı
  • Titremesiz ısı yapımı
  – Hormonların kalorijenik etkisi (Adrenalin, noradrenalin, TSH, T3, T4)
  – Kahverengi yağ dokusu (fare, sıçan, kuzu, yeni doğan)
  Yetişkin insanda termal denge
  Termoregülasyon Bozuklukları
  • Hipotermi
  • Hipertermi
  – Sıcak Çarpması
  – Ateş

  #98018

  Teşekkürler. Çok makbule geçti şu dakika.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.