blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Kars yöresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroosis'in yaygınlığı
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26993

  Kars Yöresindeki Bal Arılarında Varroosis’in Yaygınlığı

  Yazar: Kadir ÖNK
  Anahtar Kelimeler: Varroa, bal arısı, yaygınlık, Honey Bee, Varroa jacobsoni, Prevalence
  İncele: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/97616/yokAcikBilim_140915.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

  ÖZET Kars Yöresindeki Bal Arılarında Varroosis’in Yaygınlığı Türkiye’de arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kars ili ve çevresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroosis’in yaygınlığını saptamak amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu amaçla Mayıs 2001 -Eylül 2002 tarihleri arasında, Kars il merkezi ve Kars’a bağlı 7 ilçe olmak üzere toplam 8 ana yerleşim yeri odak olarak belirlenmiştir. Bu odaklardaki 80 yerleşim yerinden, arıların uçuş mesafesi göz önüne alınarak en az 5 km aralıklarla 1 12 arılıktaki toplam 4599 koloninin 2870 (% 62.40) inden numune alınarak Kafkas Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuan’na getirilmiştir. 112 arılıktan 49’unda kolonilerin tamamı, 63 arılıktaki kolonilerin ise en az % 20’si Varroidae türleri yönünden muayene edilmiştir. Herbir arılıktan toplanan parazitler, içerisinde %70 alkol bulunan flakon şişeler içerisine ayrı ayrı konulmuştur. Teşhis için parazitler ilk önce laktofenol içerisinde yeterince şeffaf laştı rı İm ı ş, daha sonra mikroskop altında morfolojik özellikleri incelenmiştir. İncelenen 2870 bal arısı kolonisinin tamamında (% 100) varroosis saptanmış olup, morfolojik kriterlere bakılarak bütün kolonilerden toplanan parazitler Varma jacobsoni olarak identifiye edilmiştir.

  SUMMARY The Prevalence of Varroosis in Honey Bees in the Province of Kars This study was carried out to determine the prevalence of varroosis in honey bees in the province of Kars which is located in North Eastern Anatolia and is one of the major honey bee breeding areas of Turkey. This study was performed between May 2001 and September 2002 in Kars city and 7 surrawnding towns. Two thousand eight hundred and seventy samples (62.40%), collected from amongst a total of 4599 colonies at 112 apiaries site at least 5 km apart from each other, having regard to the flying zones of bees, were examined at the Department of Parasitology, Kafkas University, Kars. At 49 of the apiaries every colony, and of the remaining 63 apiaries at I east 20% of the colonies, were examined for varroa parasites. The parasites collected from each apiary were stored in bottles containing 70% ethyl alcohol. Prior to examination under a microscope, the parasite were immersed in loctophenol to make then transparent. The morphological characteristics of the parasites were then determined. Varroosis infestation was found in all of the 2870 colonies examined (100%) and based on the morphological characteristics of the parasites, it was determined that there was only one species, namely varroa jacobsoni

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.