blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Keçilerde dişi genital organ bozuklukları üzerinde morfolojik incelemeler
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27004

  KEÇİLERDE DİŞİ GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE MORFOLOJİK İNCELEMELER I. OVARYUM VE OVİDUKT*

  Morphological Investigations on Pathological Changes of the Female Reproductive Organs in Goats I. Ovarium and Oviduct

  Necati TİMURKAAN, Erkan KARADAŞ
  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
  Anahtar Kelimeler: Keçi, Ovaryum, Ovidukt, Patolojik Değişiklikler, Goat, Ovarium, Oviduct, Pathological Changes
  İncele: http://veteriner.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_256.pdf

  Bu çalışma, Elazığ mezbahalarında kesilen keçilerin dişi genital sistem organları ile bunlara ait ligamentlerde meydana gelen morfolojik bozuklukları ve bu bozuklukların oranlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 1997 Nisan – 1998 Aralık ayları boyunca mezbahalarda kesime alınan, farklı yaşlardaki 4000 adet dişi kıl keçisine ait ovaryum ve oviduktlar ile bu organlara ait ligamentler postmortem olarak, inspeksiyon ve palpasyonla muayene edilmiş, lezyon saptanan veya şüpheli görülen genital organlara ait dokulardan hazırlanan kesitler histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Lezyonlara, muayene edilen olguların 168’inde (%4.20) ovaryumlarda, 57’sinde (%1.42) oviduktlarda rastlandı. Başlıca ovaryum lezyonları, keçilerin 46’sında (%1.15) parovaryan kist, 32’sinde (%0.80) korpus luteum kisti, 31’inde (%0.77) folliküler kist, 15’inde (%0.37) luteal kist, 3’ünde (%0.07) tuboovaryan kist, 9’unda (%0.22) ooforitis, 26’sında (%0.65) periovaritis ve adhezyonlar, 2’sinde (%0.05) hermafroditismus ve 4’ünde (%0.10) hipoplazi olarak kaydedildi. Oviduktlarda ise olguların 15’inde (%0.37) salpingitis, 5’inde (%0.12) piyosalpinks, 21’inde (%0.52) mezosalpingitis ve adhezyonlar, 10’unda (%0.25) hidrosalpinks ve hermafroditismuslu 2 keçide (%0.05) agenezi ile 4 keçide (%0.10) melanozis gözlendi.
  * Bu araştırma F.Araştırma Fonu (FÜNAF- Proje No: 277) tarafından desteklenmiş, aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.

  This study was undertaken to investigate the presence and the frequency of pathological changes in female genital organs and their ligaments in goats slaughtered in Elazığ abattoirs. For this purpose, ovarium and oviduct and their ligaments were examined in 4000 ordinary goats between April 1997 and December 1998. Having examined by postmortem inspection and palpation, sections prepared from the organs with lesions or suspected of having lesions were evaluated histopathologically. Among the cases examined, lesions were recorded in 168 (4.20%) in ovaries and 57 (1.42%) in oviducts. Major lesions observed in ovaries of these animals were parovarian cysts in 46 (1.15 %), cystic corpora lutea in 32 (0.80%), follicular cysts in 31 (0.77%), luteal cysts in 15 (0.37%), tuboovarian cysts in 3 (0.07%), oophoritis in 9 (0.22%), periovaritis–adhesion in 26 (0.65%), hermaphroditism in 2 (0.05%) and hypoplasia in 4 (0.10%) cases. In the oviduct, salpingitis in 15 (0.37%), pyosalpinx in 5 (0.12%), mesosalpingitis-adhesion in 21 (0.52%), hydrosalpinx in 10 (0.25%), agenesia in 2 (0.05 %) goats with hermaphroditism and melanosis in 4 cases (0.10%) were recorded.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.