blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28070

  Kene Enfestasyonu

  Nedenleri: Hastalığın nedeni mera kenelerdir. Keneler 25-27 °C sıcaklıkta en aktif olurlar.
  İlk ve sonbahar arasında çok görülür. Hastalık oranı çok yüksek olabilir. Ölüm oranı direkt olarak çok düşüktür; fakat, taşıdığı kan parazitleri nedeni ile büyük öneme sahiptirler.
  Belirtileri:
  Özellikle bacak araları ve kuyruk altında kenelerin görülmesiyle kendilerini belli ederler. Verim düşüklüğü, zayıflamaya ve kansızlığa neden olurlar.

  Korunma Yolları:
  Kene mevsiminde sığırları 2-3 günde bir mera dönüşü kontrol etmek gerekir. Belli aralıklarla ilaç uygulatılmalıdır. Kenelerin yoğun olduğu meralar mümkünse dinlendirilmeli, yani bu meralara hayvan sokmamak gerekir.

  SONUÇ
  Bir sığırın en temel ihtiyaçları yeterli-dengeli beslenmenin ve uygun barınağın sağlanmasıdır. Süt sığırlarının bulunduğu döneme göre beslenmesi yapılmalıdır. Örneğin genç düvelerin beslenmesi, süt veren ineklerin beslenmesi, kuruya alınan ineklerin beslenmesi ayrı ayrı özel­likler taşır.
  Yeterli ve dengeli beslenme sağlanamadığında çoğunlukla di­rekt olarak bir hastalık tablosu ortaya çıkmasa da, istenilen ya da bek­lenilen verim elde edilemeyebilir. Böyle durumlarda hayvanın beslen­mesi gözden geçirilmeli, hatta uygun beslenildiği söz konusu ise yem analizleri yaptırılmalıdır.
  Yetersiz beslenme durumunda verim düşüklüğünün yanında hastalıklara yakalanma ihtimali de artacaktır. Örneğin yeni doğum yapmış bir kültür ineği günde 35 İt süt verdiğinde, ineğin meme bezi ve karaciğer gibi organları aşırıçalışır. Artan enerji gereksiniminin büyük bölümü rasyondan, bir kısmı da vücuttaki yağlardan karşılanır. Eğer artan enerji gereksinimi tasyondan karşılanamaz-sa, aşırı yağ kullanımı sonucu ketosis denilen metabolizma hastalığı meydana gelir. Bunun sonucu süt verimi ve yavru veriminde azalma göz önünde bulundurulursa büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkar.

  Hayvanlardan en uygun verimin elde edilmesi ve hastalıklara yakalanma ihtimalini azaltmak için uygun barınağın sağlanması zorunludur.
  Bu nedenle bir barınakta;
  – Ahırlarda durakların uygun ölçülerde olması
  – Ahır sistemlerine göre yemlik ve sulukların yeterli ve uygun ölçülerde olması
  – Sığırlarda önemli problem olan solunum sistemi hastalıklarını azaltmak için ahırın havalandırmasının yeterli olması (ideal sıcaklık : 13-21 °C, ideal nem oranı %65-75 olmalı)
  – Metabolizma hastalıklarınıönlemek için özellikle gebeliğin son dönemlerinde serbest gezinecekleri alanların olması
  – Düşüp kaymaları, çeşitli ayak hastalıklarını ve mastitisi önlemek için uygun zeminin seçilmesi ve bol altlık bulundurulması
  – Doğum locaları, buzağı boksları ve karantina bölümlerinin bulun­ması
  – Kapılarda eşik bulunmaması
  – Kapı girişlerinde antiseptik içeren ayak banyolarının bulunması gereklidir.
  Sığırcılık işletmelerinde bakım ve idarenin başarılı olabilmesi veteriner hekim ile yetiştirici arasında iyi bir işbirliği gerektirir. Bu işbirliğinde kayıtlar değerlendirilmeli, önceki direktiflerle yapılanlar karşılaştırılmalı, sağlık problemleri gözden geçirilmeli, suni tohumlamadan ahırın havalandırmasına ve süt üretimine kadar her şey değerlendirilmelidir. Bakım ve idarenin başarılı olabilmesi için yetiştiriciler de;
  – Veteriner hekim kontrolünden geçmeyen hayvan satın almamalı
  – Altı aylıktan ileri gebe inek ya da düve ile bir aylıktan küçük bu­zağı satın almamalı
  – Barınakların yapımı, hayvanların bakım ve beslenmelerinde uz­manların önerilerini dikkate almalı
  – Sığırlar ile koyunlar ayrı barındırılmalı
  – Ani yem değişiklikleri yapmamalı
  – Hayvanlarını hastalıklara karşı koruyucu olarak mutlaka aşılatmalı

  – Hastalık görüldüğünde en seri şekilde haber vermeli
  Hayvan alım satımı ile nakliyesinde menşei şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu alınmasına özen gösterilmeli

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.