blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Konya yöresi koyunlarında Babesia Ovis`in ELISA ile teşhisi
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27008

  Konya yöresi koyunlarında Babesia Ovis`in ELISA ile teşhisi

  Yazar: FERDA SEVİNÇ
  Danışman: DOÇ.DR. BİLAL DİK
  Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Parazitoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
  Konu:Veteriner Hekimliği = Veterinary Medicine
  Dizin:Babesia = Babesia ; Babesiosis = Babesiosis ; Koyunlar = Sheep
  İncele: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVsaXX47r4fmgaptvCuVJ3VrttL4gyOkrb1DZNSNarga8

  Bu çalışma, Konya yöresindeki koyunlarda babesiosisin yayılışını, babesiosisi nakleden keneleri ve onların mevsimsel aktivitelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma Mayıs 1994-Nisan 1995 tarihleri arasında Konya Merkez, Çumra, Beyşehir ve Sarayönü ilçelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada koyunlarda Babesia o vis enfeksiyonunun teşhisinde mikroskobik muayenelerin yanısıra ELISA testi de uygulanmıştır. Kontrol edilen koyunlardan yapılan 723 ‘er adet sürme ve kalın damla frotilerin mikroskobik muayeneleri sonucu toplam 83 (%11.47) koyun R ovis yönünden müspet bulunmuştur. ELISA testi ile yapılan serolojik test bulgularına göre ise toplam 700 adet koyun kan serumunun 295 (%42. 14) tanesinde EL ovis antikorları tespit edilmiştir. Serolojik ve mikroskobik muayene sonuçlarına göre R ovis enfeksiyonuna en fazla Temmuz ayında rastlanmıştır. Serolojik ve mikroskobik bulgulara göre, R_ ovis enfeksiyonu en fazla 1- 2 yaş grubundaki koyunlarda, en az ise 6-12 aylık gruptaki koyunlarda tespit edilmiştir. R. ovis ile enfekte koyunlarda Rhipicephalus bursa ve Rh. turanicus’a rastlanmıştır. Bu kenelerin Nisan ve Ağustos ayları arasında aktif oldukları gözlenmiştir. Serolojik ve mikroskopik muayene sonuçlarının istatistik analizleri sonucu bu iki metot arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.01). Enfeksiyonun görülme oranına göre, yaş grupları arasında da istatistiki olarak önemli fark tespit edilmiştir (x2=35.8, p<0.01).

  This research-work was done in Konya and its some small towns (Çumra, Beyşehir, Sarayönü). Sixty sheep from Konya and each small town were examined monthly between the dates of May, 1994 and May, 1995. The blood samples were taken from each sheep and blood smears were prepared for micro scopic examination. In addition, serum sample from each sheep was separated for the serologic diagnosis of B.ovis by ELISA immediately after centrifugation. The sheep were examined for tick infestation, and collected ticks were identified by stereomicroscopy. At the results of microscopic examinations of 723 blood smears, B^ ovis was diagnosed in 83 (11.47 %). However, R ovis antibodies were determined serologically by ELISA in 295 (42.14 %) of 700 serum samples. According to the result of both serologic and microscopic examinations, the seasonal prevalance of babesiosis in sheep was highest in July. When the age prevalance of B. ovis infection diagnosed by ELISA and microscopic examinations was evaluated, the highest prevalance (53.9 %) was found at the 1-2 age group. The lowest prevalance (22.14 %) was found in sheep ageing 6- 1 2 months. The results of the collected tick examinations showed that Rh, bursa and Rh. turanicus which are the vectors of R ovis had the highest prevalance at the dates of between April and August. There was significant differences (p<0.01) between the results of microscopic and serologic examinations. Significant differences were also found among the age groups of sheep (p<0.01).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.