blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Muhabbet & Eğlence
 4. Memur Maaşları Zammı Ek Ödeme
 • Bu konu 0 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 12 yıl önce Vet-Aday tarafından güncellenmiştir.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28210

  Memur Maaşları Zammı Ek Ödeme

  Kamu-sen tarafından hesaplanan KHK/666 ile yeniden belirlenen oranlar ile bu oranlara karşılık gelen tutarlar tabloda yer almaktadır.
  Tabloda hangi kamu personelinin ne kadarlık bir ek ödeme alacağı yer almaktadır.
  Kadro ve Görev Ünvanı
  Yeni Ek Ödeme Oranı (%)
  Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)
  A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
  1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;
  a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
  200
  1224,7
  b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar
  198
  1212,5
  c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
  195
  1194,1
  ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar
  193
  1181,9
  d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar
  190
  1163,5
  e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı
  185
  1132,9
  f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları
  180
  1102,3
  g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları
  170
  1041,0
  ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar
  165
  1010,4
  h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar
  145
  887,9
  ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  165
  1010,4
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  163
  998,2
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  160
  979,8
  4) Bunların yardımcıları
  155
  949,2
  i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  155
  949,2
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  150
  918,6
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  145
  887,9
  4) Bunların yardımcıları
  140
  857,3
  j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  140
  857,3
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  135
  826,7
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  130
  796,1
  4) Bunların yardımcıları
  125
  765,5
  k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  115
  704,2
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  110
  673,6
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  100
  612,4
  l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve ohbaşısı kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  115
  704,2
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  105
  643,0
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  95
  581,8
  m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  110
  673,6
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  100
  612,4
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar
  90
  551,1
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar
  85
  520,5
  2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
  a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  150
  918,6
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  140
  857,3
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  130
  796,1
  b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  120
  734,8
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  110
  673,6
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  100
  612,4
  c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  110
  673,6
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  100
  612,4
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar
  90
  551,1
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar
  85
  520,5
  3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  a) Uzman tabiplerden;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  200
  1224,7
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  190
  1163,5
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  180
  1102,3
  b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  190
  1163,5
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  180
  1102,3
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  170
  1041,0
  c) Diş tabiplerinden;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  185
  1132,9
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  175
  1071,6
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  165
  1010,4
  ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  165
  1010,4
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  155
  949,2
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  145
  887,9
  d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  140
  857,3
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  130
  796,1
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  120
  734,8
  e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  115
  704,2
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  105
  643,0
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar
  95
  581,8
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar
  90
  551,1
  4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  65
  398,0
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  65
  398,0
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  65
  398,0
  5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  150
  918,6
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  140
  857,3
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  130
  796,1
  6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  66
  404,2
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  66
  404,2
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  66
  404,2
  b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  65
  398,0
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  65
  398,0
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar
  65
  398,0
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar
  65
  398,0
  7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  a) Müsteşar
  195
  1194,1
  b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler
  180
  1102,3
  c) Merkezde görevli diğer Valiler
  178
  1090,0
  ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);
  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
  195
  1194,1
  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
  190
  1163,5
  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
  195
  1194,1
  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
  115
  704,2
  5) 2 nci dereceden aylık alanlar
  155
  949,2
  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
  130
  796,1
  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
  130
  796,1
  5 inci dereceden aylık alanlar
  105
  643,0
  d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;
  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
  200
  1224,7
  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
  200
  1224,7
  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
  200
  1224,7
  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
  132
  808,3
  5) 2 nci dereceden aylık alanlar
  172
  1053,3
  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
  147
  900,2
  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
  147
  900,2
  5 inci dereceden aylık alanlar
  122
  747,1
  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar
  137
  838,9
  10) 7 nci dereceden aylık alanlar
  117
  716,5
  e) Hukuk işleri müdürlerinden;
  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
  195
  1194,1
  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
  190
  1163,5
  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
  195
  1194,1
  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
  160
  979,8
  5) 2 nci dereceden aylık alanlar
  195
  1194,1
  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
  175
  1071,6
  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
  175
  1071,6
  5 inci dereceden aylık alanlar
  150
  918,6
  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar
  165
  1010,4
  10) 7 nci dereceden aylık alanlar
  145
  887,9
  f) Kaymakam adayı
  145
  887,9
  8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri
  74
  453,2
  b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri
  74
  453,2
  c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri
  74
  453,2
  ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri
  74
  453,2
  d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar
  74
  453,2
  e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar
  74
  453,2
  f) Komiser kadrolarında bulunanlar
  74
  453,2
  g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar
  74
  453,2
  ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar
  75
  459,3
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar
  75
  459,3
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  75
  459,3
  h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
  66
  404,2
  1) 1-4 dereceden aylık alanlar
  66
  404,2
  2) 5-7 dereceden aylık alanlar
  66
  404,2
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  66
  404,2
  9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
  a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-4 dereceden aylık alanlar
  90
  551,1
  2) 5-7 dereceden aylık alanlar
  80
  489,9
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar
  70
  428,7
  B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
  1- Subaylardan;
  a) Genelkurmay Başkanı
  103
  630,7
  b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
  82
  502,1
  c) Orgeneral ve Oramiral
  81
  496,0
  ç) Korgeneral ve Koramiral
  79
  483,8
  d) Tümgeneral ve Tümamiral
  77
  471,5
  e) Tuğgeneral ve Tuğamiral
  75
  459,3
  f) Kıdemli Albay
  63
  385,8
  g) Albay
  59
  361,3
  ğ) Yarbay
  56
  342,9
  h) Kıdemli Binbaşı
  68
  416,4
  ı) Binbaşı
  68
  416,4
  i) Kıdemli Yüzbaşı
  68
  416,4
  j) Yüzbaşı
  68
  416,4
  k) Kıdemli Üsteğmen
  69
  422,5
  l) Üsteğmen
  69
  422,5
  m) Teğmen
  69
  422,5
  n) Asteğmen
  69
  422,5
  2- Astsubaylardan;
  a) II.Kad.Kd.Bçvş.
  67
  410,3
  b) Kad.Kd.Bçvş.
  67
  410,3
  c) Kd.Bçvş.
  67
  410,3
  ç) Kad.Bçvş.
  67
  410,3
  d) Bçvş.
  67
  410,3
  e) Kd.Üstçvş.
  68
  416,4
  f) Üstçvş
  68
  416,4
  g) Kd.Çvş.
  68
  416,4
  ğ) Çvş.
  68
  416,4
  3- Uzman Jandarmalardan;
  a) VIII.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  b) VII.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  c) VI.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  ç) V.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  d) IV.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  e) III.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  f) II.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  g) I.Kad.Çvş.
  67
  410,3
  ğ) Çvş.
  67
  410,3
  4- Uzman Erbaşlardan;
  a) Uzman Çavuş
  67
  410,3
  b) Uzman Onbaşı
  67
  410,3
  C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
  1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar
  72
  440,9
  2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar
  70
  428,7
  3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)
  63
  385,8
  4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)
  57
  349,1
  5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)
  68
  416,4
  6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar
  67
  410,3
  7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar
  77
  471,5
  8- Diğer öğretim elemanlarından;
  a) 1-2 dereceden aylık alanlar
  66
  404,1
  b) 3-4 dereceden aylık alanlar
  66
  404,1
  c) Diğer derecelerden aylık alanlar
  66
  404,1
  Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
  1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar
  82
  502,1
  2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar
  67
  410,3
  3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar
  53
  324,6
  4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar
  48
  293,9
  5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar
  47
  287,8
  6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.