blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Moniezia benedeni arginazının özellikleri
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26973

  Moniezia benedeni arginazının özellikleri

  Yazar: NECMİ ÖZDEMİR
  Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
  Konu: Veteriner Hekimliği = Veterinary Medicine
  Dizin: Arjinaz = Arginase ; Biyokimya = Biochemistry ; Moniezia benedeni = Moniezia benedeni ; Parazitoloji = Parasitology
  İncele: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxBc-1PTSZsUbEnfmf2DVNYK1zaQKbusLfIrwBoCi0HG2

  ÖZET Moniezia benedeni sığırlann ince bağırsaklarında yaşayan kaşeksiye ve ekonomik kayıplara sebep olan bir parazittir. Bu çalışma ile Moniezia benedeni argi nazının laboratuvarımızda biyokimyasal tüm özellikleri optimize edilmiştir. M.benedeni arginazının aktivasyonu için preinkübasyon ve MnCl2 gereklidir. L-amino asitlerden Ornitin ve Lizin, enzim akti vitesini inhibe etmektedir. L-Lizin ve L-Ornitin’nin neden olduklan inhibisyon kompetetif tiptedir. EDT A,p-CMB A,NEM,Meti 1 en ma vi si “ni n varl ı ğı nda Moni ezi a benedeni’nin arginaz aktivitesinin önemli ölçüde düşürdüğü gözlenmiştir. Argininin yıkımından sorumlu olan arginaz hücre çekirdeğine bağlı olup en yüksek aktiviteyi pH 9.5’da göstermektedir. Değişik ışık koşul lan nda metilen mavisinin arginaz akti vitesi üzerine olan etkileri ortaya koyul muştur.Vi ne MnCl2,metilen mavisi ve ışığın Moniezia benedeni arginazının fotoinaktivasy onuna olan etkileri saptanmıştır. Bu çalışmada aynca Moniezia benedeni arginazının distile Su,£ 0.9 NaCl ve £20 NaCl gibi farklı fizyolojik koşullarda parazit’de atılan üre,tutulan üre,toplam üre,atılan amonyak/tutulan amonyak arginaz ve protein değerleri saptanmıştır. M.benedeni arginazının L-Arginine karşı olan Km’i 12.5 mM”dır.Buda parazitin üreotelik tipte düşük Km’li bir argi naza sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız M.benedeni arginazının biyokimyasal özelliklerini göstermekdir.

  SUMMARY Mbenedeni is 8 parasite living in intestines of beefs which causes weight loss in beefs. Biochemical properties of arginase of Mbenedeni were optimized in the laboratory and it was found that pre-incubation and MnCl2 were essential for its activationl-amino acids such as L- ornitin and L-Lizin were determined to inhibit enzyme activity.lnhibition caused by L-Lizin and L-Ornitin was competitive type. Arginase activity of Mbenedeni was observed to be reduced in the presence of methylene blue,NEM,p-CMBA and EDTA. Arginase which is responsible for the breakdown of arginine are attached to cell nucleus and is most active at pH 9.5. This study yielded the effects of methylene blue under various light intensities.ln addition,effects of MnCl2,methlene blue and light intensity on photoinactivation of Mbenedeni arginase were also determined. In this study external, internal and total urea as well as external ammonia,internal ammonia, arginase and protein values for the parasite determined in % 0.9 and £20 NaCl and distilled water. Km of flbenedeni arginase against L-Arginine was only 12.5 mM since the parasite possess an arginase of ureolitic type with low Km. The purpose of this research was to show biochemical properties of arginase of Mbenedeni.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.