blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19576
  ziuw
  Üye

  DERİ
  Vücudun en büyük organıdır. %16 lık bir ağırlığa sahiptir
  Epidermis-Dermis -Hypodermis
  Derinin Fonksiyonu
  • Deri vücudun yüzeyini dış fiziksel ve kimyasal etkenlerden koruması
  • Isı ve su dengesini sağlama
  • His sağlama
  • Salgı (vitamin D üretimi)
  • Ter bezleriyle dış salgı
  Epidermis
  • Çok katlı yassı ve keratinize epitel
  • Epidermis’den şekillenen kıl follikülleri ter bezleri ve yağ bezleri
  • Epidermal hücrelerde üretilen melanin ultraviole ışınlarına karşı koruyuculuk oluşturur.
  • Epidermiste keratinosit, melanosit , langerhans hücreleri ve merkel hücreleri bulunur.
  • Kılsız deri bögelerinde daha kalın kıllı deri bölgelerinde ince
  • Kalınlıkları hayvan türlerine göre değişiklik gösterir.
  Epidermis katmanları
  • Stratum basale/germinativum
  • Stratum spinosum
  • Stratum granulosum
  • Stratum lucidum
  • Stratum corneum
  Stratum Basale/Germinativum
  • Tek katlı prizmatik
  • Mitotik aktivite gösteren hücrelerdir.
  • 15-30 günlük periyotlarla bölünür.
  • Basophilic
  • Merkel hücreleri ve melanositleri içerir.
  Stratum Spinosum
  • Küboidal ve poligonal hücrelerin meydana getirdiği kalın bir katmandır.
  • Melanosit ve langerhan hücrelerinin uzantılarını içerir.
  • Sitoplazmalarında keratinizasyonun başlangıcına bağlı olarak keratin içerir.
  • Desmosonlara bağlı bağlantıdan dolayı dikensi katman olarak isimlendirilir.
  • Bazal kısmında çok az mitotok hücre bulunur.
  Stratum Granulosum
  • 3-5 sıralı yassı yapıda
  • Parlak bazofilik keratohiyalin granülleri şeklinde görülür.
  • Keratinostlerdeki granüller hücrenin periferine yerleşir ve hücreler arasına verilirler.
  • bariyer oluşturur.
  Stratum Lucidum
  • Hücreler asidafilik ve homojen bir özelliktedir.
  • Hücre sınırlar belirgin değildir.
  • Bütün türlerde görülmeyebilir. (kıllar)
  • Keratohiyalin bu katmanda eleidin olarak isimlendirilir.
  Stratum Corneum
  * Katmanları ince kalın deride değişiklik gösterir.
  *Ölü hücrelerin keratine dönüşmesiyle şekillenir.
  Derinin Özellikleri
  • Derinin rengi melanin içerigi, Karoten miktarı subkutan yağ ve damarlaşmaya bağlıdır.
  • Melanin melanositler vasıtasıyla str. Bazalede üretilir.
  Langerhans Hücreleri
  • Str. Spinozumda bulunur.
  • İmmun sistende görev alırlar.
  • Kemik ilğinden köken alırlar
  Merkel Hücreleri
  • Str. Bazalede yerleşir.
  • El ve ayak parmaklarında daha fazladır.
  • Sensorik sinir sonlanlanmalarıyla ilişkilidir.
  Dermis
  • Str. papillare: Kalın, gevşek bağ doku, damarlar, mast hücreleri kıl follikülleri ter bezleri içeren kısmıdır.
  • Str. retikülare: İnce daha kalın ve düzenli seyreden kollagen ve elastik ipliklerin oluşturduğu kısmıdır.
  Dermis özellikleri
  • Elastik ve kollagen ipliklerin ağında oluşur.
  • Elastikiyeti yaşla birlikte azalır.
  • Bol miktarda kan damarı ve lenf damarı içerir.
  • Papilar katmandaki damarlar epidermis’inde beslenmesini sağlar
  • Arterivenöz yumaklar kan basıncını ve ısı ayarlanmasını sağlar.
  • Kıl follikülleri, ter bezleri ve yağ bezleri gibi epidermoidal oluşumlar dermis’in içerisine girer.
  • Çok sayıda derideki his sinirler acı, his ve ısıyı algılamaz sağlar.
  Hypodermis
  • Deri altı bağ dokudur.
  • Gevşek bağ doku deriyi altındaki organlara ve dokulara bağlar.
  • Kolagen ve elastik iplikler lamaller halindedir.
  • Yağ hücreleri bu lameller arasında toplanma gösterir.
  Epidermoidal oluşumlar.
  • Kıllar
  • Deri Bezleri
  – Yağ bezleri
  – Ter Bezleri
  – Süt Bezleri
  • Boynuzsu oluşumlar
  Deri Bezleri
  • Yağ Bezleri: Kanallarla kıl follikülüne bağlanır.
  —-Ekrin (merokrin ) ter bezleri: Kanallarla direk deri yüzeyine bağlanır.
  —-Apokrin ter bezleri:Kanallarla kıl follikülünün üst kısımlarına bağlanır.
  Yağ bezleri
  • Bütün kıllı bölgeler bulunur.
  • Dudaklar göz kapakları anüs ve penis ve dış işitme yollarında folliküle bağlı olmaksızın açılır.
  • Holokrin tipte salgılama yapar.
  • Suya karşı geçirgenliği azaltır ve antibakteriyel ve anti fungal özellik gösterir.
  • Utlraviyole ışınlarına karşı fitre görevi görür.

  Ekrin (merokrin) ter bezleri
  • Korpus glandula yumaklanma yapar ve kanallarla epidermal yüzeye açılır.
  • Kanallarla bezin çapları eşittir.
  • Bezler miyoepitel hücreler taşır.
  • Koyu mukoid hücreler ve açık akışkan salgı taşıyan salgı hücrelerde bulunur.
  • Kanallar çok katlı küboidal epitele sahiptir.
  • Sekresyon su, NaCl, urea, ammonia, uric acid içerir.
  • Termoregulasyonda görev yapar.
  Apokrine Ter Bezleri( koku bezleri )
  • Korpus glandula yumaklanma yerine kıvrımlar gösterir.
  • Ekrin bezlere göre daha geniş çapa sahiptirler.
  • Kanallar kıl folliküllerinin üst kısımlarına açılır.
  • Daha koyu ve yağdan zengindir.
  • Hayvanlarda seksüel haberleşmeyi sağlar.
  • Hayvanlar çoğunlukla bu bezlere sahiptir.
  • İnsanlarda koltukaltındaki ve dış genital organlar çevresindeki ter bezleride apokrin tiptedir.
  Ter bezlerinin uyarımı
  • Apokrin ter bezleri adrenerjik sempatik sinirlerle uyarılır.
  • Ekrin bezler sempatik kolinerjik sinirlerle uyarılır.
  Derinin his reseptörleri
  • Meissner korpukülleri dermal papillada bulunur.
  • Pasini korpuskülleri dermisin alt kısmında ve hipodermiste yerleşir.
  • Serbest sinir sonlanmaları dermis ve kıl follikülleri çevresinde yerleşir.(Temas, acı, sıcaklık )
  Boynuzsu Oluşumlar
  • Tırnaklar( İnsanda:ungues, Tek par:ungula, Çift tır.: ungule, Kar.:unguikule )
  – Kapsula ungulae
  • Paries unglea
  • Solea ungulea
  • Kuneus unglea
  • torus
  Süt bezleri
  • Birleşik tubuloalveoler yapıda bezlerdir.
  • Parenşim ( alveoller, İntralobuler ductus lactiferi, İnterlobuler ductus lactiferi ve interlober ductus laktiferiden oluşur.
  • Stroma (İnterstitium ): Bağ doku
  Memeler
  • İnfantil Meme
  • Ergin Meme
  – Dinlenme
  – Gebelik
  – Laktasyon
  • Senil meme

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.