blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Probiyotiklerin buzağıların büyümesi üzerine etkisi
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26971

  Probiyotik kullanmanın buzağı büyüme performansı ve sağlığı üzerine etkileri

  Effects of Using Probiotics on the Growth Performance and Health of Dairy Calves

  Yazarlar: Mesut IŞIK, Figen EKİMLER (Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya – TÜRKİYE)
  Nihat ÖZEN, Mehmet Ziya FIRAT (Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Antalya – TÜRKİYE)
  Anahtar Sözcükler: Buzağı, probiyotik, performans, Calf, probiotics, performance
  İncele: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRNU9RPT0

  Özet: Bu araştırmada, probiyotiklerin buzağılarda canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve sağlığa etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 19 adet Holstein buzağısı, yaş, cinsiyet ve canlı ağırlıkları bakımından benzer iki gruba ayrıldıktan sonra, ilk 2 hafta 20 g/gün, sonraki 22 hafta boyunca 40 g/gün düzeyinde probiyotik, ilk üç ay içtikleri süte, daha sonraki üç ay sularına katılmak suretiyle verilmiştir. 2. haftadan itibaren iki gruba aynı kesif yem ve iyi kalite kuru yonca otu serbest olarak sunulmuştur. Probiyotik olarak Saccharomyces cerevisiae mayası, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Streptecoccus thermophilus bakterileri ve Aspergilius niger mantarı içeren ticari bir preparat kullanılmıştır. Çalışmada deneme sonu ortalama canlı ağırlık, deneme boyunca hayvan başına ortalama günlük canlı ağırlık artışı, ortalama günlük kesif ve (kesif + kaba) yem tüketimleri ile “(kesif + kaba) yem/canlı ağırlık artışı” şeklindeki ortalama yemden yararlanma oranları, probiyotiksiz ve probiyotikli gruplar için, sırasıyla, 145,80 ± 2,28 ve 152,00 ± 3,97 kg; 631,6 ± 14,7 ve 681,6 ± 15,5 g; 1,727 ± 0,05 ve 1,705 ± 0,06 kg; 2,403 ± 0,067 ve 2,309 ± 0,071 kg; 3,80 ± 0,07 ve 3,38 ± 0,08 olarak bulunmuştur. Bunlardan sadece canlı ağırlık artışı (P < 0,05) ve yemden yararlanma oranları (P < 0,01) bakımından gruplar arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Kontrol gurubunda 4 ishal vakası görülmesine karşın, probiyotikli grupta herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

  Abstract: The present study was conducted to investigate the effects of probiotics on the live weight, live weight gain, feedconsumption, feed efficiency and health condition of calves. Nineteen Holstein calves, divided into 2 similiar groups in terms of age,sex and live weight, were used in the trial. The first group of calves were given a probiotic at 20 g/day during the first 2 weeksand 40 g/day in the following weeks, via milk during the first 3 months and later on via drinking water. The other group receivedno probiotic. Both groups were started in the second week on the same concentrate and good quality alfalfa hay ad libitum, inaddition to milk. The probiotic used was a commercial preparation containing Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus,Bifidobacterium bifidum, Streptococcus termophilus and Aspergillus niger. Live weight at the end of the experiment, average dailylive weight gain, average daily concentrate and (concentrate + hay) intake, feed efficiency ratio calculated as (concentrate + hay) /live weight gain for the no probiotic and probiotic groups were 145.80 ± 2.28 and 152.00 ± 3.97 kg, 631.6 ± 14.7 and 681.6± 15.5 g; 1.727 ± 0.05 and 1.705 ± 0.06 kg; 2.403 ± 0.067 and 2.309 ± 0.071 kg; 3.80 ± 0.07 and 3.38 ± 0.08, respectively.No significant differences were observed between the groups, except for the daily live weight gain (P < 0.05) and feed efficiencyratio (P < 0.01). Diarrhea was observed in the control group, while there were no health problems in the probiotic group.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.