blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Klinik Öncesi Bilimler
 4. Mikrobiyoloji
 5. Rhodococcus equi Pneumonisi Laboratuvar Tanı Notları
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20498
  ziuw
  Üye

  Rhodococcus equi Pneumonisi
  Laboratuvar Tanı Notları
  İnceleme örneği:
  Ölü hayvandan : Lezyonlu iç organlar (akciğer ve barsak!!)
  Canlı Hayvandan : Tracheal aspirat sıvısı
  Dışkı (intestinal formda)
  Kan serumu

  1- BAKTERİYOLOJİK TANI
  A- Bakterioskopi: İnceleme örneğinden preparat hazırlanıp, Gram boyama yapıldığında Gram pozitif pleomorfik mikroorganizmalar görülebilir. Kesin tanı için yeterli değildir.
  B- İzolasyon-Kültür:
  İnceleme örneğinden kanlı agara ekim yapılır. 37 ºC de 24-48 saat süreyle, aerobik (ve/veya mikroaerobik) ortamlarda inkubasyona bırakılır. (Laboratuvara inceleme örneği olarak dışkı gönderildiğinde NANAT besiyerine özel yöntemlerle ekim yapılır). İnkubasyon süresi sonunda öncelikle makroskobik inceleme yapılır. 24 saatlik inkubasyon süresi sonuda R. equi kolonileri su damlası görünümündedir. 48 saatlik kültürlerde, R. equi büyük, non-hemolitik, krem renkli mukoid koloniler oluşturur. 3-4 günlük inkubasyondan sonra kolonilerin rengi pembeleşir.
  Kültürlerden Gram boyama yapılır. Amaç üreyen bakterinin mikroskobik morfolojisini saptamak ve kültürün saf olup olmadığını anlamaktır. R. equi mikroskop altında Gram pozitif pleomorfik mikroorganizmalar şeklinde görülür (Pleomorfik: Birden fazla şekil gösteren).
  Bu aşamadan sonra inceleme örneğinden izole edilen etkenin biyokimyasal özelliklerini saptayarak identifikasyonuna geçilir. R. equi’ nin katalaz, üreaz ve nitrat redüksiyonu testleri pozitif, diğer biyokimyasal özellikleri negatiftir. Ayrıca etken, ß-lizin üreten Staphylococcus aureus ile yapılan CAMP testi sonucunda kürek şeklinde hemoliz oluşturur.

  CAMP testi:
  R. equi gibi bazı bakteriler, CAMP faktörü olarak isimlendirilen ekstrasellüler bir faktöre sahiptir. CAMP faktörü taşıyan R. equi, β-lizin üreten Staphylococcus aureus’ un kanlı agardaki hemoliz özelliğini arttırmaktadır. “CAMP” adı, bu testi geliştiren bilim adamlarının isimlerinin ilk harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur (Christie, R., N. E. Atkins, and E. Munch-Peterson).
  Testin yapılışı:
  Kanlı agara birbirine dik olacak şekilde β-lizin üreten Staphylococcus aureus ve şüpheli izolattan ekim yapılır. Besiyeri 37C de 24-48 saat süreyle inkubasyona bırakılır. İnkubasyon süresi sonunda şüpheli izolatın, S. aureus’a yakın olan ekim alanında hemoliz artışı ile, bakterinin CAMP pozitif olduğu saptanır.
  Biyokimyasal özelliklerine göre R. equi olarak identifiye edilen izolatın, virulent ya da avirulent olduğunu saptamak için bazı moleküler tanı yöntemleri kullanılır. 15-17 kDa’lık antijenleri saptamak amacıyla colony blotting ve 85 ya da 90 kb’lık plazmidleri saptamak amacıyla da restriction fragment length polymorphism (RFLP) teknikleri uygulanmaktadır. Bu virulens faktörlerin saptanmasıyla etkenin bakteriyolojik tanısı tamamlanmış olur.
  2- MOLEKÜLER TANI
  Tracheal aspirat sıvılarından direkt PCR tekniği ile hem etkenin kendisini, hem de virulensle ilişkili plasmid ve antijenlerini saptama imkanı vardır. Oldukça spesifik ve hızlı bir tanı yöntemidir.
  3- SEROLOJİK TANI
  Özellikle hastalığın erken tanısı açısından önemlidir. Bu amaçla 30. ve 45. günlerde ve sonrasında da iki hafta aralıklarla tayların kan serumları laboratuvara gönderilmelidir. Taylarda R. equi’ ye karşı antikorların saptanması amacıyla ELISA testi uygulanır. Test sonucunda OD değeri 0.3 ve daha üzeri titreye sahip olan taylar pozitif kabul edilirler.

  Sero-pozitif saptanan taylardan tracheal aspirat sıvısının alınması ve etkenin bakteriyolojik yöntemlerle saptanması gerekmektedir. Tedavi izolasyonu takiben yapılacak antibiyogram testine uygun olarak yapılmalıdır.

  #83304

  çok teşekkürler

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.