blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Sağlıklı sığırların dışkılarından Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonu
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27005

  SAĞLIKLI SIĞIRLARIN DIŞKILARINDAN LİSTERİA SPP. İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU

  Isolation and Identification of Listeria Spp. from Faeces Samples of Healty Cattle

  Seçil ABAY Fuat AYDIN
  Anahtar Kelimeler: Listeria spp., sığır, dışkı, izolasyon, identifikasyon, cattle, faeces, isolation, identification
  İncele: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/550052/yokAcikBilim_175308.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

  Bu çalışmada, süt sığırcılığı yapılan özel bir işletmeye ait sağlıklı sığırlardan 2003 yılının Ekim, Ocak, Nisan, Temmuz aylarında alınan 100’er adet (Toplam 400 adet) dışkı örneklerinden Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonu gerçekleştirildi. Dışkı örneklerinden Listeria spp. izolasyonu amacıyla, Listeria Selektif Buyyon (Oxoid) ve Listeria Selektif Agar (Oxoid) kullanıldı. Numunelerin ilk ekimleri yapıldıktan sonra izolasyon yapılamayan numuneler için soğukta zenginleştirme yöntemi kullanıldı. Negatif numunelere üçüncü ve yedinci hafta aynı izolasyon prosedürü uygulandı. İzolatların identifikasyonu amacıyla klasik biyokimyasal testler ve API Listeria (Biomerieux, Fransa) Test Kiti kullanıldı. Ekim, Ocak, Nisan, Temmuz aylarında sağlıklı sığırlardan 100’er adet dışkı örneği alındı. İlk izolasyonda ekim ayında 100 dışkı örneğinden, 52’si (%52), ocak ayında 55’i (%55), nisan ayında 31’i (%31), temmuz ayında ise 30’u (%30) Listeria spp. yönünden pozitif bulundu. Soğuk zenginleştirme işleminde üçüncü hafta ekimlerinde üreme gözlenmedi. Yedinci hafta ekimlerinde ise Ekim, Ocak, Nisan, Temmuz aylarında sırasıyla 48 negatif numunenin 7’si (%14.58), 45 negatif numunenin 6’sı (%13.31), 69 negatif numunenin 8’i (%11.59), 70 negatif numunenin 6’sı (%8.57) Listeria spp. yönünden pozitif bulundu. Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, geniş yaşam ısısına sahip Listeria türlerinin taşıyıcı konumdaki sığırların dışkıları ile doğaya yayılmaları, insan ve hayvanların sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır

  In this study, Listeria spp were isolated and identificated in faecal samples from 100 healthy cows in a Private Commercial Dairy Products Company in different periods (January, October, April, July) of the 2003. For the isolation of Listeria spp., Listeria Selective Broth (Oxoid) and Listeria Selective Agar (Oxoid) were used on the samples of faeces. Upon the first isolation of the samples, the method of cold enrichment was used for the samples on which isolation was not possible. Then the isolation procedure was reapplied to negative samples after the third and the seventh week. In order to grow isolates common biochemistry tests were applied and API Listeria (Biomerieux, France) Test Kit was used. A hundred faeces samples were taken from healthy cattle in the months of January, October, April and July. In the first isolation studies carried out in October, out of 100 faeces, 52 (%52), in January 55 (%55), in April, 31 (%31) and in July 30 (%30) were positive for Listeria spp. In the cold enrichment process, no production of Listeria spp was observed in the 3rd week. In the seventh week, seven (%14.58) of 48 negative samples in October, six (%13.31) of 45 negative samples in January, seven (%11.59) of 69 samples in April, six (%8.57) of 70 negative samples in July were isolated Listeria spp. According to the findings in our research, the spreading, to the nature in the cow faeces of Listeria spp. which has a wide range of survival temperature, is a potantial danger for the health of humans and animals

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.