blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19984

  Beher ml.de;
  150 mg Glutaraldehit,
  50 mg Benzalkonyum klorür ve
  35 mg klorokrezol bulunmaktadır.

  SANİTER-GB, duyarlı mikroorganizmalara karşı sinerjik etkileşim gösteren %15 glutaraldehit, %5 benzalkonyum klorür ve %3.5 oranında klorokrezol kombinasyonu esasına göre hazırlanmış bakterisid, virusid, sporosid ve fungisid etkinliğe sahip geniş spektrumlu ve çok amaçlı bir dezenfektantır. Uygun dilusyonlarda gram (+), gram (-) bakterileri, dirençli bakteri sporlarını, mikoplazmaları, protozoaları, virusları, tek hücreli mantarları ve mayaları dönüşümsüz bir şekilde ve hızla öldürür.
  SANİTER-GB evcil hayvanlarda sıklıkla ve yaygın olarak görülen enfeksiyonlara neden olan virus, patojen bakteri ve mantarlara karşı güçlü dezenfektan etkinlik sağlar. Özellikle kanatlılarda Salmonella, E.coli enfeksiyonları, Koriza, CRD, Pastörella, Bronşit, Laringotraheit, Newcastle ve Gumboro hastalığı gibi önemli bakteriyel ve viral hastalık etmenlerine karşı dezenfektan etkinliği hızlı ve güçlü bir şekilde gelişir. Sığır, koyun ve keçilerin piyeten, şap ve diğer ayak hastalıklarının sağaltımına yardımcı olmak, tırnaklar ve tırnak aralarının dezenfeksiyonu amacıyla kullanılır. SANİTER-GB Solüsyon’un bileşiminde bulunan Glutaraldehit, viruslar ve bakteri sporları da dahil evcil hayvanların ekosisteminde bulunan ve sıklıkla hastalıklara sebep olan bütün patojen ajanlar üzerinde hızla gelişen dezenfektan özelliğe sahiptir. Bu özelliklerinin yanısıra glutaraldehit, diğer dezenfektan aktif maddeleriyle de oldukça uyumludur. Asidik ortamlarda sinerjistik etkileşmeler gerçekleştiğinden, duyarlı patojen ajanlara karşı seyreltik uygulama seçeneklerinde bile çok güçlü ve hızlı bir şekilde etkiyebilmektedir. Benzalkonyum klorür ise kuaterner amonyum türevi katyonik deterjan niteliğinde bir dezenfektan maddesidir. Uygun derişimlerde sulu çözeltiler halinde hazırlandığında bakterisid, sporosid, virusid ve fungisid etkinliğe sahiptir. Benzalkonyum klorür, yüzey gerilimini azaltarak, proteinleri denatüre ederek ve enzim sistemlerini bozarak etkir. Yüzeyde etkinlik özelliğiyle, uygulandığı yüzeyleri hızlı bir şekilde ıslatmak ve uygulama ortamında bulunan organik maddeleri uzaklaştırmak suretiyle formülasyondaki diğer etken maddelerin de kolayca dezenfeksiyon ortamına nüfuz ederek daha hızlı bir şekilde gelişmesine olanak sağlar. Klorokrezol, yapısına klor atomu sokulmuş bir fenol türevidir. Asit reaksiyonlu çözeltileri, alkali reaksiyonlulara göre daha güçlü etkinliğe sahiptir. Dezenfektan etkinin gelişmesi aşamasında proteinlere yönelik ilgisi dolayısıyla diğer dezenfektan maddelere ait etkinin gelişmesini kolaylaştırır.
  SANİTER –GB Solüsyon’un etki süresi uzundur. Su ile her oranda kolayca karışır, organik maddelerin varlığında etki kaybına uğramaz. Alet ve malzemelerde aşınmaya neden olmaz.

  ENDİKASYONLARI
  SANİTER –GB Solüsyon, bütün hayvan yetiştiriciliği dallarında sağlık ve üstün verim için gerekli hijyenik koşulların sağlanması ve devam ettirilmesi amacıyla hastalık etkenlerinin hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde yok edilmesinde kullanılır.

  Kanatlılarda: Mycoplasma Spp., E. Coli, Salmonella Spp., Clamidia Spp., Pasteurella Spp., Staphylococcus Spp., Streptococcus Spp. Avipox, Herpes virus, Adenovirus, Rotavirus, Paramyxovirus, Influenza virus, Reovirus, Aspergillus Spp., Candida Spp., Penicillium Spp., Eimeria Spp

  Sığır,Koyun ve Keçilerde: Corynebacterium pyogenes, E. Coli, Bacillus anthracis, Brucella abortus, Haemophylus Spp, Klebsiella Spp, Pasteurella Spp, Salmonella Spp., Staphylococcus Spp., Streptococcus Spp., Adenoviruslar, Morbilivirus, Parainfluenza virus, Pestivirus, Picona virus, Bovine diarrhea virus, Capripox virus, Flavi virus, Morbili virus, Rotavirus, Aspergillus Spp., Candida Spp., Tricophyton Spp. gibi bakteriyel, viral, protozoer hastalık etmenlerine ve mantarlara karşı güçlü dezenfektan etkinlik sağlar.
  SANİTER –GB Solüsyon, belirtilen amaçlarla aşağıdaki uygulama alanlarında dezenfeksiyon ve sanitasyon sağlanmasında kullanılır:
  Kümes, ahır, ağıl, boks v.b. hayvan barınaklarının dezenfeksiyonu
  Hayvanların toplu tutulduğu stabilize ve kaplanmış açık alanların dezenfeksiyonu
  Çiftlik araç, gereç ve ekipmanları, kuluçka makineleri ve diğer ekipmanların dezenfeksiyonu
  Nakil araçlarının dezenfeksiyonu ve steril durumunun korunması
  Cerrahi alet ve malzemelerin dezenfeksiyonu ve steril durumunun korunması
  Mandıra, mezbaha, süthane, sağım makineleri, ve çeşitli besin üretim birimleri v.b. ekipmanların dezenfeksiyonu
  Piyeten, şap ve diğer enfeksiyöz ayak hastalıklarında tırnak ve tırnak aralarının dezenfeksiyonu
  Bulaşıcı ve salgın hastalık durumlarında kümes veya barınak içerisinde iken sisleme pulverizasyon ve benzeri geniş ölçekli uygulamalar ile aerojen yolla dezenfeksiyon
  Hayvan gübreleri, bulaşık çiftlik artıkları, hayvan sekret, ekskret ve diğer artıklarıyla bulaşmış her çeşitten malzemenin dezenfeksiyonu
  Ayrıca SANİTER–GB Solüsyon ile salgın hastalıklarda sürü içeride iken pulverizasyon yöntemiyle uygulama yapılır, ancak beklenmedik bir sakıncanın önlenmesi için sulandırma oranının seçilmesine ve haftada en fazla bir kez uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.