blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19578
  ziuw
  Üye

  Sindirim Sisteminin Bezleri
  Karaciğer
  Safra kesesi
  Pankreas
  Tükrük bezleri
  KARACİĞER
  Hepar
  Sindirim sisteminin en büyük bezidir
  Karaciğerin Fonksiyonları
  Sentez
  Plazma proteinleri, pıhtılaşma faktörleri, şeker, yağlar, üre
  Sekresyon
  Safra tuzları ve asitleri
  Biotransformasyon
  Toksik maddeler (ilaçlar ve hormonlar)
  Metabolik
  Karbonhidratlar ve yağlar
  YAPISI:
  Fibröz kapsula
  Glisson Kapsulü
  Düzensiz sık örgülü bağdoku ve elastik iplikler
  Seröz membran
  (T.seroza)
  İnterlobuler ve intralobuler bağdoku
  Karaciğer Lobcukları:
  Hepatik lobcuk, Karaciğer Asinusu, Portal lobcuk.
  1.Hepatik lopçuk:
  (Klasik lopçuk)
  Paranşim altıgen lopçuklardan oluşur. Merkezde Vena sentralis bulunur. (V.hepatika’nın kolu)
  Büyük ruminant ve domuzlarda septumlar geniş ve lopçuklar daha belirgindir.
  Portal Kanal (Kiernan Aralığı)
  Üç komşu altıgenin köşesindeki bağdoku
  alanıdır
  Bu kanal içerisinde;
  A. Hepatika,
  V. Hepatika’nın kolu,
  Duktus biliferi ve lenf damarları yer alır
  Karaciğer lopçukları periferden merkeze doğru fonksiyonel değişim içindedir.
  Kan V. Porta’nın kollarından V. Sentralise doğru akar.
  Besin ve oksijenle önce periferde yerleşen hücreler karşılaşır. Buna bağlı olarak;
  En dışta sürekli fonksiyonel bir tabaka.
  Merkeze doğru farklı aktivitelerde hücreler katı.
  V. Sentralis çevresinde sürekli dinlenme halinde bir iç tabaka bulunur.
  Karaciğerin Kan Akımı
  A. Hepatika (gelen kanın 1/5)
  Lober Kollar
  Interlobuler kollar
  Portal bölge (A.interlobularis)
  Sinuzoidler
  Hepatic V. porta (gelen kanın 1/5 )
  Lober Kollar
  Interlobuler kollar
  Portal bölge (V.interlobularis)
  Sinuzoidler
  Karaciğerin Kan Akımı
  Gelen kan
  Arteria hepatika – oksijen zengin
  Besleyici
  Vena Porta – besin maddeleri zengin
  Fonksiyonel
  Karaciğerden çıkış
  Vena hepatika
  Kan Akışı
  Vena Sentralis
  Sublobular vena
  V. Hepatika
  V. Kava Kaudalis
  2.Karaciğer Asinusu:
  Kan damarlarının dağılımına bağlı bir lobcuk.
  V.porta ve A.hepatika’nın uç kollarıyla beslenen lobcuk bölgeleridir.
  İki komşu lobcuğun ortak kenarını taban kabul eden ve tepe noktası v. Sentralis olan iki üçgen alanıdır.
  3.Portal Lobcuk:
  Safranın toplanması ve boşaltılmasını temel alan bir tanımdır.
  Safrasını aynı portal kanal içindeki Duktus biliferiye boşaltan üç hepatik lobcuğun birer bölümünü içerir.
  Köşelerini üç komşu v. sentralis’in oluşturduğu ve merkezinde portal kanal bulunan üçgen alandır.
  PARANKİM HÜCRELERİ:
  Hücreler v. sentralisten perifere doğru ışınsal dizili plakalar halindedir.
  (Remark Kordonları)
  Aralarında sinuzoidler bulunur.
  Karaciğer epitel Hücreleri (hepatosit) çok yüzlüdür (altıgen) .
  Perisinuzoidal ve ve safra kanalına bakan yüz mikrovillusludur.
  Komşu hücreler arasında parmaksı çıkıntılar var.
  Sitoplazmada yağ, glikojen var.
  Granülsüz ER bol, Golgi iyi gelişmiş, mitokondri çok.
  Poliribozom, lizozom, mikrocisimler fazla.
  SAFRA KANALLARI:
  1. Safra Kapilları (Kanalikuli Biliferi):
  Komşu hepatositlerin birbirine bakan yüzlerinde oluk biçiminde yaptıkları çöküntülerle oluşur.
  Üç yönlü ağ.
  2. İntralobuler Safra Kanalı (Hering Kanalı).
  Safra kapillarlarının son kısmında şekillenen dar kanallar. Yassı epitellidir. Hering Geçiti adı verilir.
  3. Duktus biliferi:
  İnterlobuler yerleşimlidir. Önce kübik epitelyum ile daha geniş çaplı kanallarda prizmatik epitelyum ile örtülü.
  4. Duktus biliferi intrahepatisi
  5. Duktus sopatikus ile devam eder.

  Duktus Hepatikus: Porta hepatis’ten karaciğeri terkeder.
  +
  Duktus sistikus (safra kesesinden gelen) ile birleşir.
  Duktus koledokus — Duodenum başlangıcına açılır.
  KAN DOLAŞIMI:
  Vena Porta: Fonksiyonel kan getirir
  (karın boşluğunun tek organlarından)
  Portal kanalda interlobuler interstisyumu geçer sinuzoidlere boşalır.
  Arteriya Hepatika: Besleyici kan getirir. Aynı yolu izler.
  Sinuzoid’ler: Vena sentralise boşalır.
  Vena interlobularis
  Vena hepatika
  Organı terkeder
  * Sinuzoidlerin endotel hücreleri fagositoz yapar.
  * (Kupfer Yıldız Hücreleri). Epitelyum hücreleri ile arasında açıklıklar bırakır. (Perisinuzoidal boşluk = Disse Aralığı)
  * Fat storing cells: Yağ depolayan hücreler (A vitamini deposu)
  Histofizyoloji:
  Glikojen depolanması : Lopçuklarda perifer hücrelerde depolama fazla merkeze doğru yayılır. Yağ depolanması ise merkezi halkada fazladır
  Glikoz Glikojene dönüştürülerek depolanır.
  Plazma Lipoproteinlerinin sentezi:
  Kandaki Lipid bu lipoproteinlere bağlanarak taşınır.
  Plazma proteinleri (albumin) sentezi: GER’ de.
  Detoksikasyon ve İnaktivasyon:
  Toksik maddelerin inaktif hale getirilmesi
  Safra Üretimi : Golgide sentezlenir. Enterohepatik sirkulasyonla gelen safra tuzlarından (Na ve K tuzları) ve safra pigmentinden safra sentezi yapılır.
  A ve B vitamini sentezi.
  Kolestrol sentezi.
  Fagositoz : Kupfer yıldız hücreleri fagositoz yapar.
  Alyuvarların parçalanması ile hemoglobin açığa çıkar. Bilirubin ve biliverdin’e parçalanır.
  Bu safra renkli maddeleri hepatosit’lerde tekrar safra yapımında kullanılır.
  Demir ise yeni eritrosit yapımında kullanılmak üzere kana verilir.
  SAFRA KESESİ
  (Gall Bladder)
  Kısımları
  Gövde – boyun – Sistik kanal
  Duvarı 4 katmandır
  Tunika mukoza
  Epitel: Tek sıralı kolumnar epitel
  lamina propria
  Tunika muskularis
  Düz kas katmanı
  Tunika seroza/adventisya
  Safra kesesiz hayvanlar
  At
  Rat
  Deve
  Geyik
  Güvercin
  PANKREAS
  Ekzokrin Pankreas :
  Bileşik tubulo-asiner bezlerdir.
  Korpus glandule:
  Asinus şeklinde
  Sentro-asiner hücre var
  Seröz salgı yapar
  (Zimojen granüller bol)
  Akıtıcı kanallar
  Pars inisiyalis: Çok uzun
  Pars sekretorya : Yok
  Enzim salgılar : Lipaz, amilaz, tripsin, şimotripsin, karboksipeptidaz, elastaz, proteaz, nukleaz.
  Sentro-asiner hücre: Na Bikarbonat içeren sulu bir salgı yapar. (Ortamı nötralize eder)
  ( A ) Asidofil hücreler :
  Glukagon salgılar (glikojeni parçalar ve kan şekeri yükselir.)
  ( Bazofil hücreler :
  İnsülin salgılar ( glikozu glikojene dönüştürür.)
  (D) Delta hücreleri : Yüksek primatlarda bulunur.
  Somatostatin
  Gastrin
  F hücreleri : Pankreatik polipeptik hücreler (PP)
  C hücreleri : Açık renk sitoplazmalıdır.
  A ve B hücrelerinin granüllerini salgıladıktan sonraki görünümüdür.
  Bu hücreler barsaktaki endokrin hücrelerle birlikte
  Gastro-entero-Pankreatik sistem olarak isimlendirilir.
  APUD sistem

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.