blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. Süt İnekleri Rasyonlarında By-Pass Yağ Kullanılması
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20050

  NEDEN İLAVE YAĞ?

  Süt ineklerinin süt üretme konusundaki genetik potansiyelleri son 30-40 yılda şaşılacak derecede artmıştır.Süt üretiminin artmasına yönelik olarak ,gerek genetik potansiyelin arttırılması ,gerekse bazı teknolojilerin uygulanması (somatotropin hormonu) sonucu aşırıderecede artan süt verimini karşılayacak enerji miktarının sağlanmasında güçlük çekilmektedir.Beslemecilerin değişmeyen ve değişmeyecek olan hedefleri ise ,süt ineklerinin süt verimlerinin sağlıklı olarak arttırılmasının yanı sıra ,minimum maliyet esasına göre yemlenmeleridir.

  Üretimbaşarısını; genetik kapasitedensonra belirleyici en önemli faktör beslemedir.Sığırlarda,yapılmış olan birçok çalışma buzağılama aralığının kısaltılması açısından vücut enerji rezervlerinin ve yemden gelen enerjinin besleme ve üretim performansı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.Süt ve besi sığırcılığı üretim sisteminde optimal çevresel koşullarda üretimin arttırılması açısından en önemli amaç gelişen yeni teknolojilerin takibi ve uygulanmasıdır.Rasyonlardaenerji en önemli sınırlayıcı parametrelerden biridir.

  Üreme ve üretimin arttırılması açısından rasyona ilave edilen enerji ve konsantre yem kaynakları vazgeçilmez önemdedir.Yağ ilavesi ineklerde enerji balansını arttırdığı gibi vücut skorunu da iyileştirir. Bu durumda rasyonların özelliklerine uygun,fiyat analizlerinde de nisbi oranlarda rasyon hammaddeleriyle uyumlu bir yağ kaynağı tercih edilerek rasyonlara dahil edilir. Rasyona yağ ilavesi iyi bir rumen fermantasyonu için gerekli olan optimal selüloz oranınındüşürülmesine gerek kalmadan rasyon enerjisinin arttırılmasının en sağlıklı yoludur.Ayrıca yağların NEl değerleri,protein ve karbonhidratça zengin yemlerin enerji değerlerinin üç katından fazladır. Yağkaynakları sütineklerinin,özellikle laktasyonunilkdönemlerindeki ineklerinrasyonlarında enerji yoğunluğunu arttırmak için kullanılır.A

  maç, ineklerin öncelikli olarakbuzağılamadanhemen sonranegatifenerjidengesinegirmelerini engellemektir.Çünkü,hayvanın yemle aldığı enerji miktarı yaşama payı ve yüksek miktardaki süt verimi için gerekli olan enerji miktarını karşılayamaz.Normal olarak laktasyonun bu erken dönemlerinde hayvanlarda canlı ağırlık kaybı oluşur.Eğer,maksimum süt üretimi ,iyi bir sağlık ve döllülük kapasitesi yüksek bir inek elde etmek için ekstra önlemler alınmazsa süt üretiminde istenen amaca ulaşılamaz.Dolayısıyla ,laktasyonun bu ilk devrelerinde enerji alımının maksimizasyonu burada sıralanan amaçlara ulaşmak açısından zorunludur.

  Enerji alımı ,yemin enerji düzeyi ile yem tüketim miktarına bağlıdır.Yemin enerjisi,yeme yağkatarak yada yemdeki tahıl oranını arttırarak yükseltilebilir.İkinci seçenek ise buzağılamadan sonra genelde uygulanmakla beraber,ruminant hayvanlara verilecek tahıl miktarının arttırılmasının da bir sınırı vardır.

  Rasyonda tahıla aşırı oranda yer verilmesi,selüloz sindirimini olumsuz yönde etkilediği gibi,rumen pH’ sının düşmesine neden olur ve yem hammaddelerinin sindirimi sonucu oluşaniki uçucu yağ asidinden asetat:propiyonat oranının düşmesi,asidoz,laminitis ve süt yağının düşmesi ile sonuçlanır..

  MAKALENİN TAMAMI İÇİN :

  http://www.interkim.com.tr/icerik/katkiservisbulten/pdf/ruminant/2006_Rm14.pdf

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.