blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27018

  Süt kalitesi ve hijyeni

  • Kimyasal ve fiziksel özellikleri
  • Mikrobiyolojik kalite
  • Duyusal özellikler

  Fiziksel özellikler

  • Özgül ağırlık : 1.032 g 1 ml 15.5 C
  • Sediment
  • Donma noktası: -0.542 C. Her % 1 su ilavesi 0.005 C yükseltir

  Kimyasal özellikler

  – pH 6.5-6.6
  – Komponentler
  – Antibiyotik kalıntısı Mikrobiyolojik kalite
  • Yasal sınır 100.000 bakteri/ml

  Duyusal özellik

  • Yem kokusu
  • Hayvan kokusu: Ketozis, sağlıksız hayvan, kötü barınak
  • Ekşimsi lezzet
  • Renk
  • Kıvam

  -Süt kalitesi ineğin memesinden çıkmadan önce başlar
  -Süt sağıldığı andaki kalitesinden daha kaliteli olamaz
  -Pastörizasyon ve UHT işlemleri sütü olduğundan daha kaliteli hale getiremez.

  Meme iltihaplarına “mastitis” adı verilir
  • Mastitis görünür halde ise, yani ineğin memesi kızarmış, şişmiş ve süt pıhtılı ise sütün kullanımı söz konusu değildir.
  • Ancak, görünmeyen, gizli, sinsi mastitis varsa ineğin memesi ve sütü normal görünür.
  • Gizli mastitis sinsi bir düşman olduğundan ineğin memesini köreltir, başka ineklere mikrobun bulaşmasına zemin hazırlar, süt miktarını azaltır, fakat kendini göstermez
  • Subklinik mastitis yapan başlıca etkenlerden biri Staphylococcus aureus adı verilen bir mikroorganizmadır.
  • Bu etken doku içerisine gizlenerek etrafına bir duvar örer.
  • Gözle görülmeyen bu tip gizli mastitisler başta CMT testi olmak üzere çeşitli testlerle anlaşılır.
  • Bu testler sütün somatik hücre sayısı ya da elektrik geçirgenliği, kimyasal maddelerinin değişimi ile ilgili testlerdir. Somatik hücre sayısı
  • Sütte gizli mastitisi belirleyen en önemli bulgu sütün somatik hücre sayısıdır.
  • Somatik hücreler meme içerisindeki mikroorganizmalara karşı vücudun mücadelesini gösteren lökositlerdir.
  • Somatik hücre sayısı memedeki yangısal reaksiyonun şiddetine göre artar.
  SCC nin ölçülmesi Somatik hücreler ve Sütün salgılanması

  Yüksek somatik hücre neden istenmez?

  • Gizli mastitisli memede süt yapıcı hücreler tahrip olduğundan, sütün miktarı, içerdiği kazein, yağ, kuru madde, protein, laktoz miktarları azdır.
  • Üretici daha az süt elde eder, sütü işleyen fabrikalar da daha az mamül elde ederler. Daha kalitesiz süt ürünü
  • Kalitesiz bir sütten kaliteli mamul elde edilemez.
  • sütün miktarında somatik hücre sayısına bağlı olarak % 6 ila % 29 arasında azalma olur.

  Süt bileşimindeki kayıplar
  • süt proteininde % 1,4
  • toplam kazeinde %18
  • potasyumda % 9,5
  • kalsiyum % 66, yağda % 8,5
  • yağsız kuru madde % 1,5-8
  • yağda % 10.5
  • laktoz’da % 5-30 oranında azalma söz konusu olur.
  • Mikroorganizmalarda diğer canlılar gibi beslenirler ve artık çıkarırlar. Artıklarını süte bırakırlar.
  • Daha sonraki safhalarda mikroorganizmalar UHT ya da pastörizasyon teknikleriyle yok edilseler bile canlıyken süte bıraktıkları artıklar hiç bir şekilde yok olmaz.
  • Subklinik mastitislerde sütte enzim aktiviteleri artar.
  • Plasmin ve Lipase enzimleri, sütte yağların ve proteinlerin yıkımlanmasına neden olurlar.
  • Bu enzimler yağ ve protein azalmasına, aynı zamanda sütte ya da ürünlerde acılaşmış lezzete yol açarlar.
  • Plasmin aynı zamanda sütte jelleşmeye sebep olur.
  • Lipase ve plasmin enzimleri UHT ve pastörizasyon işlemlerine dayanıklıdır
  • Çiğ sütte tuzlu tad, kötü koku ve acılaşma lipase ve plasmin enzimlerinin aktivitelerini, aynı zamanda somatik hücre artışını gösterir.
  Gizli meme yangıları ve peynir üretimi
  • Telemenin gevşek olması
  • Peynir miktarının az ve kalitesiz olması
  • Örnek:somatik hücre sayısı 340.000’den 240.000’e düştüğünde peynir verimi % 1; 640.000’den 240.000’e düştüğünde ise % 3.3 oranında artar.
  • Raf ömrü-SCC ters ilişkilidir

  Ne yapılmalı?

  1- Sağım öncesi ve sağım sonrası teat-dip (daldırma)
  2- Sağılırken kuru ve temiz memeler
  3- Uygun sağım teknikleri
  4- Aşılama (Lysigin Mastitis Aşısı)
  5- Kuru dönem tedavisi
  6- Problemi giderilemeyen ineklerin sürüden çıkarılması
  7- Sütü sağarken ve sağdıktan sonraki temizliğe dikkat etmek.
  8- Sütü sağdıktan hemen sonra soğutmak ve soğuk zinciri hiçbir zaman bozmamak Sütü üretenleri, tüketenleri ve işleyenleri koruyacak bu önlemleri süt üreticisine anlatmak-öğretmek ve uygulanmasını sağlamak.
  Mastitis süt üretimini en aza indirir Somatik Verim kaybı İnek başına hücre /ml verim kaybı 100.000 %3 210 kg 200.000 %6 420 kg 300.000 %7 490 kg 400.000 %8 560 kg 500.000 %9 630 kg 600.000 %10 700 kg 700.000 %11 770 kg 1.000.000 %12 870 kg Süt memeyi yaklaşık 35°C’de terk eder. Taze sütteki sıcaklık hızlı bir şekilde düşürülmelidir. Süt, sağıldıktan hemen sonra bakterilere karşı doğal bir direnç gösterir Ancak sadece 4°C ila 6°C’lik depolama ve hızlı bir soğutma sonraki mikro organizma gelişimini önleyebilir veya en aza indirir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.