blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Plan, Proje, Fizibilite
 4. SÜT TOPLAMA MERKEZİ PROJESİ
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24338

  ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİ

  SÜT TOPLAMA MERKEZİ PROJESİ

  OCAK -2004

  İÇİNDEKİLER

  1-Giriş………………………………………………………………3

  2-Projenin Gerekçesi……………………………………………..3

  3-Projenin Amacı………………………………………………….3

  4-Teknik Bilgiler……………………………………………………4

  5-Projenin Uygulama Şekli……………………………………….4

  6-Projenin Hedefleri……………………………………………….5

  7-Projenin Faaliyetleri…………………………………………….5

  8-Projenin Maliyeti…………………………………………………5
  A-Sabit Giderler………………………………………………5
  1-Bina Yapım Maliyeti…………………………………….5
  …2-Alet Ekipman Maliyeti……………………………………6
  B-İşletme Giderleri………………………………….…………6

  9-Projenin Toplam Geliri……………………………………………7

  10-Projenin Ekonomik Analizi……………………………………..7

  11-Keşif Özeti……………………………………………………….8

  l-GİRİŞ :
  Hanak İlçesinde ekonomiyi tamamen tarım üretimi oluşturmakta ve iklim şartlarının olumsuz etkisi nedeni ile bitkisel üretim kısıtlı alanlarda yapılmakta olup bu kapsamda ilçemizde ekonomik ve sosyal hayata yön veren hayvansal üretimdir.
  İlçemizde hayvansal üretimden elde edilen gelirin artırılması üretilen sütlerin piyasa değerinde satılması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu proje ile ilçemizde üretilen sütler değerlendirilerek, üreticilerimizin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık sektöründen elde ettikleri gelir artmış olacak. Geçim sıkıntısı yüzünden köyden kente göç etmek isteyen üreticilerimiz göç etmek zorunda kalmayacaktır.

  2-PROJENİN GEREKÇESİ :
  Nüfusun %90 gibi büyük bir çoğunluğunun tarımsal üretimle uğraştığı Hanak Merkezinde Tarımsal üretim temel sektör olup, hayvancılık ve hayvansal üretim ekonomik ve sosyal hayata yön vermektedir.
  İlçemiz köyleri dahilinde 10.670 adet boğa altı süt sığırı mevcudu olup, yılda yaklaşık 53.500 ton süt üretimi gerçekleşmektedir.
  Hanak Merkez üreticileri elde ettikleri sütü kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yöredeki mandıracılara parasını sonbaharda peşin almak koşulu ile satmaktadırlar. Üreticiler bu konuda kendi aralarında pazarlama ağı oluşturacak örgüt oluşturmadığından , pazarlık gücü olmaması sebebiyle sütü 2004 yılı değerleri ile 300.000 TL/ Lt ‘den satmaktadırlar.
  İlçemiz hayvancılığının kalkınması üreticilerimizin ürettiği süt ve etin yerinde değerinde satılmasına bağlıdır.İlçemizde 2004 yılı içinde 1 kg ot 250.000 TL’ ye , kesif yem ise 400.000 TL’ ye satılmaktadır.Diğer giderler hariç üreticilerimiz 1 Kg sütü sattığı zaman ortalama 1 Kg yem alamayacak durumdadır. Bu durum göçle birlikte damızlık hayvan üretiminin yıldan yıla düşmesine neden olmuştur.
  Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ürettiği et ve sütün gerekli teşvik primlerinden faydalanılmasının sağlanması ve düzenli pazarlama organizasyonu oluşturularak gerektiği fiyattan alıcı bulunması hayvancılığımızın gelişmesine olumlu katkı yapacaktır.
  Bölgemizde sürekli göç yaşanmaktadır. Bu göç nedeniyle mevcut hayvancılık potansiyeli tam olarak kullanılamamaktadır. Bu sorunda hayvansal üretimin kantite ve kalite açısından geliştirilmesi ve elde edilen ürünlerin değerinde pazarlanmasının sağlanması ile bir nebzede olsa çözümlenebilir.
  Süt toplama merkezi projesinin uygulanması ile üreticilerimiz elindeki sütü hijyenik koşullardaki soğutmalı depolarda bir araya getirerek pazarlık yapma gücü kazanarak en iyi fiyata satma imkanı bulacaktır.Ayrıca devletin uygulamaya koyduğu süt teşvik priminden direkt kendisi faydalanmış olacaktır

  3-PROJENİN AMACI :
  İlçemizde üreticilerin en büyük problemi ürettikleri sütü değerlendirememeleridir. İlçemizde üretilen sütlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlaması çok ilkel şartlarda yürütülmektedir. Bu nedenle üreticilerin önemli ölçüde gelir kayıpları olmaktadır.
  Yöremiz hayvancılığı meraya dayalı olarak yapıldığından ilkbahar ve yaz aylarında süt üretimi kış aylarına göre oldukça artmaktadır. Sütün diğer bazı tarım ürünleri gibi depolanıp sonra işlenmesi mümkün değildir. Bu durumda sütlerin pazarlama problemi olmaktadır. İlçemizde süt işleyen herhangi bir tesis olmadığından üretilen sütlerin bir kısmı işletme içerisinde değerlendirilmekte, büyük bölümü ise seyyar ve ilkel mandıralarda işlenmektedir.
  Finansmanı Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’ndan karşılanması ile ilçeye kazandırılacak olan 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi ile, köylünün değerlendiremediği sütleri değerlendirilecektir. Modern süt toplama merkezi ile ilçede süt sığırcılığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacak. Dolayısıyla ilçe halkını evine ve köyüne bağlayacak önemli bir iş ve aş imkanı sağlayacaktır.

  4-TEKNİK BİLGİLER :
  Süt, muhafazası ve depolaması çok zor olan bir üründür. İlçemizde küçük işletmelerde üretilen sütün aynı gün içerisinde satılması veya işlenerek değerlendirilmesi gerekmektedir. İlçemizde kurulu bir süt işleme mandırasının olmayışı nedeniyle üretilen sütler değerlendirilememektedir.
  Projenin teknik olarak gerçekleşmesi halinde kurulacak olan modern bir süt toplama merkezi ile üretilen sütler soğutmalı tanklarla toplanıp, sağlıklı şartlarda değerlendirilecektir. Bu tesis ile üretilen sütün üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar her kademesinde, ileri teknik kullanılarak sağlıklı ve ekonomik bir şekilde pazarlaması sağlanarak, üreticinin kaybı da en aza indirilecektir.

  5-PROJENİN UYGULAMA ŞEKLİ :
  Süt Toplama Merkezi İlçe Merkezinde kurulacaktır. Öncelikle bina temini sağlanacak gerekli alet ekipmanlar bina içerisine yerleştirildikten sonra projenin uygulanacağı köylerle sözleşme yapılacak ve sütün en yoğun olduğu dönemlerde alım gerçekleştirilecektir.
  Proje İlçe merkezi ile birlikte ulaşım soru olmayan 13 köyde uygulanacaktır.

  Projenin Uygulanacağı Köyler Merkeze
  Uzaklığı
  (Km) Hane
  Sayısı Boğa Altı Süt
  Sığırı Sayısı Günlük
  Toplanacak
  Süt Miktarı (Lt)
  Merkez – 290 411 1.950
  Koyunpınarı 6 172 946 3.050
  İncedere 9 97 375 1.600
  Güneşgören 12 41 329 1.400
  Baştoklu 6 126 394 1.800
  Çayağzı 7 63 256 1.200
  Ortakent 6 173 907 2.480
  Arıkonak 11 54 382 1.420
  Börk 15 41 440 1.700
  Binbaşak 23 96 904 2.500
  Sevimli 21 88 713 2.600
  Yünbüken 7 34 210 1.200
  Sulakçayır 10 41 306 1.300
  Yamçılı 12 83 596 1.500
  TOPLAM 1.399 7.169 25.700

  Projenin faaliyete girmesi ile süt toplama işlemi süt üretiminin en yoğun olduğu Nisan-Eylül arasında yapılacaktır. Bu dönemde yaklaşık olarak günlük ortalama 25.700 kg süt toplanacaktır.

  6-PROJENİN HEDEFLERİ :
  1 – Hanak ilçesi ve köylerinde üretilen sütün daha hijyenik koşullarda toplanıp pazarlanması,
  2 – Üreticilerimizin üretim ve pazarlama konusunda örgütleşmesini sağlamak,
  3 – Üreticilerimize birlikte pazarlık yapma şansı kazandırarak daha fazla ücrete elde ettikleri sütü satmalarını sağlamak,
  4 – Hanak ilçesi ve köylerinde hayvansal üretimden daha fazla gelir elde edilmesini sağlayarak , üreticilerimizin hayvancılığa daha bağlı olmasını sağlamak.

  7-PROJENİN FAALİYETLERİ :
  A) Üreticilerin Eğitimi : Süt toplama merkezine süt vermeyi taahhüt edip sözleşme yapan üreticilere yönelik;
  – Süt Sığırcılığının esasları,
  – – Süt sığırlarında bakım ve besleme,
  – – İneklerdeki kızgınlık belirtilerinin saptanması ve sun’i tohumlama,
  – – Sürülerdeki yerli ırk damızlık hayvanların selekte edilmesi,
  – – Buzağı bakımı ve damızlık hayvan seçimi,
  – – Süt üretimi , toplama merkezine ulaştırılması ve pazarlama ağının oluşturulması konularında eğitim faaliyetleri yapılacaktır.
  Girdi Temini :Süt toplama merkezinin oluşturulmasında bina ve alet ekipman giderinin tamamı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır.
  C) Yayın Temini :Üreticinin eğitimi başlığı adı altıda belirtilen konularda sirküler mektup, afiş, video kaset görüntüleri Hanak Tarım İlçe Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi tarafından karşılanacaktır.
  D) Uygulama : Süt toplama merkezi projenin uygulanacağı köylerde başlatılması ile bina ve alet ekipmanlar yerleştirildikten sonra günde 15-20 ton süt alımı gerçekleştirilecektir. Sütün toplanması ve pazarlanması işlemleri için Tarımsal Kalkınma kooperatifi kurulacaktır. Süt Kooperatif kanalı ile toplanıp pazarlandıktan sonra süt paralarının ve teşvik primlerinin dağıtımı Kooperatif kanalı ile olacak ve litre başına 25.000 Tl Kooperatif hesabına kesilerek çeşitli masraflar karşılanmış olacaktır.

  8-PROJENİN MALİYETİ :
  A-SABİT GİDERLER
  1-Bina Yapım Maliyeti :2004 yılı birim fiyatları ile çıkarılan keşif özetine göre ;
  • Arsa Bedeli………………… ….……2.350.000.000 TL
  • İnşaat Bedeli……………. ……15.817.800.000 TL
  • Sıhhi Tesisat………….… …..…….728.000.000 TL
  • Elektrik Tesisatı ………… .….…….905.000.000 TL
  TOPLAM………….. 19.800.800.000 TL

  ……2-Alet Ekipman Maliyeti

  MALZEMENİN CİNSİ

  ADEDİ
  BİRİM FİYATI
  (TL)
  Süt Toplama Tankı 1000 lt 2 6.512.400.000
  Santrifüj pompa 15 t/h 1 665.625.000
  Süt Güğümü 40 Lt 100 11.425.000.000
  500 Lt’lik kapı önü süt alım teknesi 2 2.436.500.000
  Güğüm yıkama makinası 1 2.105.000.000
  Süt Ölçeği 20 Lt 1 348.750.000
  Refraktometre 1 498.500.000
  3000 Litrelik izoleli kasa üstü nakil tankı 1 5.876.500.000
  Süt süzme hat filtresi 1 786.250.000
  Alkol tabancası 5 451.875.000
  Ph ölçüm aleti 1 631.250.000
  Isuzu NPR-66 Kamyon 1 27.000.000.000
  TOPLAM 58.137.600.000

  Proje bazında toplam sabit giderler = Bina Yapım Maliyeti + Alet Ekipman Maliyeti
  19.800.800.000 + 58.137.600.000
  + Toplam = 77.937.800.000 TL
  B-İşletme Giderleri :
  1- Nakit İhtiyacı : 8.750.000.000 TL
  2- İşçilik Giderleri : 6 Kişi x 305.000.000 = 1.830.000.000 Tl.
  Toplam İşletme Gideri : 10.580.000.000 TL

  Projenin toplam maliyeti Sabit Giderler + İşletme Giderleri
  60.237.600.000+ 10.580.000.000
  TOPLAM =88.517.800.000

  9-PROJENİN TOPLAM GELİRİ :
  Projenin faaliyete girmesi ile ilçemizde sütün yoğun olarak üretildiği 15 Nisan-15 Eylül ayları arasında günde yaklaşık olarak 20 ton süt alımı gerçekleşecektir. Toplam 6 aylık bir dönemde 180 gün x 20.= 3.600 ton süt alımı yapılacaktır.
  Yapılan araştırmalarda sütün piyasada 275.000.000 tl satıldığı tespit edilmiştir.Proje kapsamında süt toplama merkezinde 350.000.000 TL ye pazarlanacağından

  Üreticinin elde edeceği Toplam yıllık geliri =180.000.000.000

  10-PROJENİN TOPLAM GELİRİ :
  Yatırım Karlılık Oranı(Rantabilite) : Genel olarak yıl içinde meydana gelen karın yatırım miktarına oranıdır.
  Yatırımın Kârlılık Oranı = Yıllık Kâr / Yatırım Tutarı
  =180.000.000.000/ 88.517.800.000
  = % 200

  R > 0 olduğundan proje cazip bir yatırımdır.

  Projenin uygulanması merkez mahallelerde sütün hijyenik koşullarda organizeli olarak satılıp üreticinin eline daha fazla gelir getirmesinin yanında ,oluşturacağı istihdam olanağı ile işsizlik sorununun çözümüne de katkıda bulunacaktır. Projenin uygulama alanının genişletilmesi ile üretici daha fazla gelir elde edip hayvancılığa bağlanması sağlanarak , ilçemiz için önemli sorun olan göçün önlenmesine katkıda bulunacaktır

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.