blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. The effect of L-Carnitine injection at prepartumperiod on the plasma IgG level and...
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18630

  The Effect of L-Carnitine Injection at Prepartum Period on The
  Plasma IgG Level and Gamma-Glutamyltransferase (GGT)
  Activity in Cows and Calves

  Cihan KAÇAR* Mehmet ÇİTİL** Mahmut KARAPEHLİVAN***
  Savaş YILDIZ**** Metin ÖĞÜN*** Hidayet Metin ERDOĞAN**
  *Department of Obstetrics, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 36100, Kars – TURKEY
  **Department of Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 36100, Kars
  – TURKEY
  ***Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 36100, Kars – TURKEY
  ****Department of Artificial Insemination and Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, University of
  Kafkas, 36100, Kars – TURKEY
  Yayın Kodu (Article Code): 2007/32-A
  Summary
  This study investigated the effect of L-carnitine on IgG and GGT levels in cows receiving L-carnitine
  during the last three weeks of pregnancy and on the parturition and their newborn calves. The study
  involved 20 cows and their calves. Animals were divided into two equal groups; cows in L-carnitine group
  subcutaneously received 3 injections of 1g/cow/day of L-carnitine weekly intervals during the last three
  weeks of gestation, at the parturition (0 day) and control group received placebo during the same period. All
  cows and newborn calves were blood sampled on the 1 and 3 days after birth in order to determine IgG,
  total protein and albumine and GGT concentrations. The concentrations of IgG, total protein, albumine, and
  GGT. The values were similar in cows of both groups but calves in L-carnitine group had higher GGT levels
  on day 1 and 3 and IgG level on day 3 whereas IgG level was higher in control calves on day 1. As a result,
  L-carnitine injection in pregnant cows did not cause a significant change in IgG, GGT, total protein and
  albumine levels in cows and their newborn calves.
  Keywords: Cow, Calf, L-Carnitine, IgG, GGT
  Prepartum Dönemde L-Carnitine Enjeksiyonlarının, İnek ve Buzağılarda
  Plazma IgG Düzeyi ve Gamma-Glutamyltransferase (GGT) Aktivitesine Etkisi
  Özet
  Bu çalXşmada, gebeliğin son üç haftasXnda ve doğumda L-carnitine uygulanan inekler ve bunlarXn
  buzağXlarXnda plazma IgG ve GGT seviyesi araştXrXldX. ÇalXşma 20 adet inek ve bunlarXn buzağXlarXnda
  yapXldX. Hayvanlar iki eşit gruba ayrXldX. L-carnitine uygulanan ineklere, gebeliğin son üç haftasXndan
  doğuma kadar birer hafta aralXklarla ve doğumun gerçekleştiği gün (0. gün) 1 g/hayvan/gün dozunda Lcarnitine
  subkutan yolla uygulandX. Kontrol grubundaki ineklere ise subkutan yolla placebo uygulandX.
  Bütün inekler ve yeni doğan buzağXlardan doğumdan sonraki 1 ve 3. günlerde kan alXndX. AlXnan kanlarda
  IgG, total protein, albumin ve GGT seviyelerine bakXldX. İki gruptaki ineklerde benzer sonuçlar bulundu. Lcarnitine
  uygulanan ineklerin buzağXlarXnda 1 ve 3. günlerdeki GGT oranXnXn kontrol grubu buzağXlarXna
  göre yüksek olduğu tespit edildi. IgG seviyesinin 1. günde kontrol grubu buzağXlarda, 3. günde ise Lcarnitine
  uygulanan ineklerin buzağXlarXnda daha yüksek olduğu görüldü. Sonuç olarak gebe ineklerde Lcarnitine
  uygulamalarXnXn ne ineklerde ne de bu ineklerin yeni doğan buzağXlarXnda IgG, GGT, total protein
  ve albumin parametrelerinde önemli bir değişikliğe yol açmadXğX kanXsXna varXldX.
  Anahtar sözcükler: İnek, BuzağX, L-Carnitine, IgG, GGT

  araştırma makalesinin tamamını okumak için tıklayın

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.