blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Klinik Öncesi Bilimler
 4. Mikrobiyoloji
 5. Tüberkuloz Laboratuvar Tanı Notları
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20499
  ziuw
  Üye

  Tüberkuloz
  Laboratuvar Tanı Notları

  İnceleme örneği: Lezyonlu organ (akciğer!!) ve lenf yumruları. Canlı hayvanlardan süt, sperma, idrar, uterus akıntısı, ponksiyon sıvıları..

  1- BAKTERİOSKOPİ
  Tüberkuloz, veteriner mikrobiyolojide bakterioskopinin önemli olduğu üç hastalıktan biridir (Bunlar, Anthrax, Tüberkuloz ve Paratüberkulozdur).
  Laboratuvara gönderilen örneklerden preparat hazırlanıp, ZiehlNeelsen boyama metodu ile boyanması gerekmektedir.

  Ziehl-Neelsen Boyama

  Preparat hazırlanır, kurutulur ve tesbit edilir. Karbol fuksin ile 5 dakika süreyle alttan ısıtılarak boyanır. Sonra asid-alkol karışımı ile dekolorize edilir. Karşıt boya olarak metilen mavisi ile 30 saniye boyanır. Suyla yıkanır, immersiyon yağı damlatılarak mikroskopta incelenir.
  Alttan ısıtarak etkenin etrafında bulunan balmumu tabakası yumuşatılır ve böylece tüberkuloz etkenlerinin boyanması sağlanır. Bu arada diğer mikroorganizmalarda boyanır. Ancak asit-alkol karışımı ile dekolarizasyon sırasında mikobakteriler dışındaki bakteriler boyayı bırakırlar ve renksizleşir, mikobakteriler ise kırmızı renkte görünürler. Tuberkuloz etkenleri dışındaki bakterileri görebilmek için karşıt boya olarak metilen mavisi kullanılır.
  Boyama sonucunda asido-rezistans bakteriler pembe-kırmızı diğer bakteriler mavi renkte boyanırlar.

  2- KÜLTÜR

  Gönderilen inceleme örneklerinden ekim yapmadan önce diğer mikroorganizmaları öldürmek ve homojenizasyonu sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler uygulanır. Bunların arasında en sık kullanılanlardan biri %4 NaOH metodudur. İnceleme örneklerinden alınan küçük parçalar, ayrı ayrı steril havanlarda ezilerek, üzerine 1/5 oranında % 4 NaOH ilave edildikten sonra homojen hale getiril ve steril santrifüj tüplerine aktarılıp, 37 C lik etüvde 30 dakika bekletilir. Süspansiyonlar 3500 dev/dak. da 20 dakika santrifüje edilir. Üst sıvı atıldıktan sonra, tortular birer ml saf su ile süspanse edilir ve pH % 10 HCl ile 7.2-7.3’e ayarlanır. Hazırlanan inokulumlardan Lowenstein-Jensen besiyerlerine ekim yapılarak, 37C de aerobik koşullarda bir-iki ay kadar inkubasyona bırakılır (M. avium için 40C). Mycobacterium bovis 5-8 hafta, M. tuberculosis 3-4 hafta, M. avium 2-3 haftalık inkubasyon süresi sonunda ürerler.
  Lowenstein-Jensen besiyerlerinde üreme gözlenen kültürler, makroskopik ve mikroskopik olarak incelenir.
  M. bovis sarı-beyaz renkte, R-tipi, karnıbahar görünümünde koloniler oluşturur. M. tuberculosis de aynı tipte oranj renkli koloniler oluturur. M. avium ise yapışkan, düffuz, S formunda koloniler oluşturur.
  Kültürlerden yapılan Ziehl Neelsen boyama sonucunda aside dirençli bakteriler gözlenir.
  İzolatların identifikasyonu biyokimyasal testler, deney hayvanlarına inokulasyon ya da PCR yöntemi ile yapılır.
  3- ALLERJİK TEST
  Tüberkulin testi yapılır. Ülkemizde deri içi tüberkulin testi uygulanmaktadır. Sığırlarda en uygun uygulama yeri boynun iki yanındaki derinin orta kısmıdır. Bu amaçla testin yapılacağı bölge dikkatli şekilde kırpılır, kalınlığı kompas ile ölçülür ve kaydedilir. Bölge dezenfekte edilir. 0,1 ml Mammalian ppD tuberkulin deri içi yolla uygulanır. 72 saat sonra derinin kalınlığı tekrar ölçülür. İlk ölçümle son ölçüm arasında derideki kalınlaşma 3 mm ya da daha az ise hayvan negatif, 3-4 mm arasında ise şüpheli, 4 mm ve üzerinde ise pozitif olarak değerlendirilir.

  4- GAMA İNTERFERON TESTİ
  T-lenfositlerinden, avian ve bovine PPD ile uyarımı takiben gama interferon salınımının, ELISA ile saptanması prensibine dayanan bir testtir.

  #83303

  çok teşekkürler

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.