blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Veteriner Hekim Haberleri
 4. Türkiye'de gıdalar güvenlimi?
 • Bu konu 8 yanıt içerir, 7 izleyen vardır ve en son 14 yıl önce nukuca tarafından güncellenmiştir.
9 yazı görüntüleniyor - 1 ile 9 arası (toplam 9)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18446

  Türkiye’deki gıda güvenliği alanında yazılmış çok güzel bir makale e-mail’ime geldi onu sizinle paylaşmak istedim.Bu tarz mailler bana geldikce daha bilinçli bir toplum oluşturmak adına sizinle paylaşıyorum umuarım sadece okumakla kalınmaz… saygılarımla
  link: http://rapidshare.com/files/141824460/Tuerkiyede_1_…doc.html

  #51778
  dilara
  Üye

  Milli Tüketici Konseyi’nin raporunda, mağazadaki promosyonların yüzde 54’ünün şekerli ve yağlı gıdalar için olduğu, buna mukabil perakendecilerin sadece sekizde birinin sebze ve meyve promosyonu yaptıkları belirtildi.

  Raporu kaleme alan Lucy Yates, süpermarketlerin sunduğu yağlı ve şekerli gıdalara yapılan promosyonların sayısının şaşırtıcı olduğunu belirterek, perakendecilerden sağlıklı gıdaları teşvik etmek için çaba göstermelerini
  istedi.

  Yates, “Çoğumuz alış-verimişizi bu süpermarketlerden yaptığımız için, tüketicilerin kolektif davranışı tüm ülkenin yeme alışkanlığını etkileyebilir” dedi.

  Araştırmada süpermarketler, kendi markalarındaki ürünlerin tuz oranı, fiyat promosyonları, kasa girişlerinde tatlı ürünlerin satılıp satılmaması, müşterilere sundukları bilgi ve tavsiyelere göre değerlendirildi.

  İngiltere Sağlık Bakanı Alan Johnson, bu yıl başında yaptığı açıklamada ülkenin obezite krizinin pençesinde olduğunu söylemişti.

  #52051
  dilara
  Üye

  GIDALARDAKİ KİMYASAL TEHLİKELER
  Gıda kaynaklı kimyasal maddelerin başında mikotoksinler gelmektedir. Bunun dışındaki diğer tehlikeli kimyasallar ise,

  ” Veteriner ilaçları
  ” Tarım ilaçları
  ” Katkı maddeleri
  ” Toksik metaller
  ” Radyoaktif maddeler
  ” Plastikler
  ” Polisiklik aromatik hidrokarbonlar ( PAH )

  Yukarıda sayılmış olan kimyasal maddeler birçok üretici tarafından ürünün verimini, görünüşünü, dayanıklılığını, ağırlığını, hastalıklara karşı direncini arttırmak için kullanılmaktadır. Bu kimyasalların kullanılma limitleri standartlar da belirtilmiştir. Tabiî ki üreticilerin daha fazla ürün alma ve hastalıklara karşı dirençli ürün elde edebilmek için kullandıkları miktarlar bazen standartların üzerine çıkmalarına neden oluyor. Bu kimyasallar üretimin hangi aşamalarında kullanılmaktadır. İnsan sağlığı üzerine etkileri nelerdir?

  VETERİNER İLAÇLARI: Antibiyotikler hayvan yetiştiriciliğinde, hayvan hastalıklarının Tedavisi ve önlenmesi amacının yanı sıra, bazen büyümeyi gelişmeyi teşvik amacı ile de kullanılmaktadır. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) raporlarına dayanarak hazırlanan Yayınlarda hayvanların %80’inin yaşamlarının belli dönemlerinde veya tamamında, Tedavi esnasında, içme suları ve yemleri ile bu tür ilaçları aldıkları belirtilmektedir. Alınan ilaçlar başta böbrek ve karaciğer olmak üzere çeşitli organ ve dokularda Birikmektedir. Böyle ürünleri tüketen insanlarda üründeki antibiyotik çeşit ve miktarına Bağlı olarak hafif alerjiden başlayıp anafilaktik şoka kadar gidebilen, olumsuz etkiler gözlenmiştir.

  Hayvan yetiştiriciliğinde daha fazla canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, daha iyi karkas özelliği ve et kalitesi sağlamak için östrojenler (östradiol) androjenler (testesteron) ve progestojenler (Progestron) gibi cinsiyet hormonları; dietilstilbestrol (DES), Hexoestrol, Dienestrol ve Zeranol gibi sentetik non-steroidal östrojenler ve
  trenbolan asetat, testesteron propionat, melengestrol asetat, metil testesteron gibi sentetik steroidler hormonal etkili anabolikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Etlerdeki androjenik hormon kalıntılarının (testesteron, trenbolan asetat gibi), kadınlarda virtilizazyona (erkekleşme), menstrual siklus bozukluklarına; östrojenik hormon kalıntılarının erkeklerde feminizasyon (dişileşme), iktidarsızlık ve infertiliteye neden olabildikleri bildirilmiştir. Hormon kalıntılarının bu genel hormonal aktivitelerinin yanı sıra kanserojen, sinirsel komplikasyonlar ve damar sertliği gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır.

  TARIM İLAÇLARI: Tarım ilaçları bitki yetiştiriciliğinde böcek öldürücü (insektisit), ot öldürücü (herbisit), mantar öldürücü (fungusit), kemirgen öldürücü (rodendisit) vb. zararlılara karşı kullanılmaktadır. Hangi tarım ilacının hangi tarımsal üründe ne zaman, ne düzeyde ve ne sıklıkla kullanılması gerektiğini ruhsat şartlarında ve iyi tarım uygulamalarında tanımlamaktadır. Bu kurallara uyulduğu takdirde, Pestisitler gıda zincirinde önemli bir tehlike oluşturmazlar. Uygun olarak kullanılmayan Pestisitler tarım ürünlerinde ve gıdalarda kalıntı bırakır. Pestisit kalıntılarının kanserojen, mutajen, teratojen ve alerjik etkileri olduğu belirlenmiştir. İnsektisitler, tarım ilaçlarının en tehlikeli olanlarıdır. Tarımsal ürünlerde ve gıdalarda bulunmasına izin verilen tarım ilaçlarının kalıntı limitleri Türk Gıda kodeksinde verilmektedir. Tarım ilaçları kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler tarımsal ürün yetiştiricileri ve gıda üreticileri tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır.

  KATKI MADDELERİ: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Gıda Katkı Maddeleri’ni “gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılan maddelerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Gıda katkı maddeleri duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar, deri döküntüleri ve astıma neden olabilir.

  TOKSİK METELLER: Civa, kurşun, arsenik ve kadmiyum, antimon, bakır gibi Toksik ağır metaller gıdalarda hiç bulunmamalı, varsa da Türk Gıda Kodeksinde belirtilen sınır değerleri aşmamalıdır. Toksik metaller gıdalara genellikle çevre kirliliği sonucunda havadan, sudan, topraktan, yada üretimde kullanılan ekipmandan bulaşabilmektedir. Bunlardan arsenik kanserojen olarak da tanımlanmış olup, epidemiyolojik çalışmalar içme sularında yüksek oranlardaki arsenik mevcudiyeti ile akciğer, karaciğer, kolon ve mesane kanseri arasında ilişki olduğunu göstermektedir.

  RADYOAKTİF MADDELER: Radyoaktif serpintiler vasıtasıyla özelikle yarılanma ömrü uzun olan Sr90 (kemiklerde) ve Cs137’dir (kaslarda).radyoaktif maddeler üretim alanları üzerlerine yağarak toprağa ve suya, oradan da bitki ve hayvanlar vasıtasıyla gıda zincirine bulaşarak tehlikeli olabilmektedir. Bizde özelikle 1994 yılında ÇERNOBİL faciası dolayısıyla bazı bölgelerimize radyoaktif serpintiler gelmiş ve bazı gıda maddelerinde müsaade edilen limitlerin üzerine çıkmıştır. Radyoaktif addeler insanlarda doku bozuklukları, kanser, mutajen-teratojen etki göstermektedir.

  PLASTİKLER: Baz_ plastik ambalaj materyallerinin bileşimlerindeki maddelerden gıdalara geçiş(migrasyon) olabilmektedir. Migrasyon düzeyi, plastiğin ve gıdanın cinsine bağlı olarak değişebilmektedir. Özelikle yağlı ve asitli gıdalara geçebilir. Polimerin içinde olan vinil klorür ve akrilonitril gibi monomerlerinden gıdalara geçişi olabilmektedir. Bu bileşiklerin çoğunun laboratuar hayvanlarında kanserojen ve mutajen etkileri gözlenmiştir. Ayrıca insanlarda zafiyet, ellerde titreme, solgunluk, denge kaybı, konuşma zorluğu, zayıflama ve kansızlık yaptığı belirtilmiştir.

  POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKORBONLAR ( PAH ): Bu bileşikler, endüstriyel üretim yapılan bölgelerdeki kirli hava bileşenlerin bitkisel ürünler üzerindeki birikimleri sonucunda tahıl, meyve ve sebzelerde bulunabilmektedir. Öte yandan kavurma, dumanlama ve ızgara uygulamaları gibi gıda işleme prosesleri de gıda ürününde PAH oluşumuna neden olabilmektedir. Gıdanın direkt alevle teması durumunda PAH miktarı daha da yükselmektedir. Ayrıca insanların yaşadıkları alanlardan uzak topraklarda dahi bitkilerin çürümeleri sonucunda bazı PAH bileşiklerinin oluştuğu belirlenmiştir. Üzerinde en çok çalışılan ve hayvan denemelerinde kanserojen özellik gösterdiği saptanmış olan PAH bileşiği “benzo(a)pyrene”(BP) ile bazı amino asitlerin pirolitik ürünleri bu sınıfa girmekte, bu bileşikler ızgara et, balık, mantar gibi çeşitli gıdalarda ng/g düzeyinde bulunabilmektedirler. Yapılan çok sayıda çalışmada bu maddelerin mutajenik özelliklerinin güçlü, ancak kanserojen etkilerinin ise zayıf olduğu bildirilmektedir.
  (Servet Kardoğan/Gıda mühendisi)

  #52095

  bilinçsiz ilaç tüketimi bu konuda ilk sırada geliyor.Tedavi umudu sona eren hayvanların itlaf edilmesi gerekirken kullanılan o kadar ilaçtan sonra insan tüketimine sunulması korku verici.Bu da insanların maddi imkansızlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.Bu sorun ortadan kalakmadıkça gıda güvenliğinde başarılı olmak bir hayalden öteye geçemeyecektir.Hiç kimseye danışılmadan yapılan hayvancılıkla ilgili kalkınma projelerinin sadece belli kişilere rant sağlanmasıyla ne hayvancılık gelişebilir nede gıda güvenliğinde bir basamak atlayabiliriz.Ülke genelinde değil bölgesel olarak kalkınma projeleri yapılabilirse ve bu projeler bazı şahıslara rant sağlamayacak sekilde düzenlenebilirse hayvancılıkta önemli bir yere gelinebilir,bunun sonucunda insanlar maddi açıdan rahatlar ve hayvan sahipleri bu tur ne kurtarırsam kardır hesabına girmeden yapılması gereken asıl şeyi yaparlar.

  #88353

  burası Türkiye diye biz söz varya malesef burası Türkiye

  #89356
  cypriot
  Üye

  teşekkürler

  #90110
  chasi34
  Üye

  iyicene incelemek lazim

  #90207

  GÜVENİLİR Mİ BİLEMİYORUM AMA GÜVENMEK İSTİYORUM

  #90299
  nukuca
  Üye

  tabiki değil

9 yazı görüntüleniyor - 1 ile 9 arası (toplam 9)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.