blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. Veteriner Hekimlik Bizim İçin Bitmiştir Artık
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20650

  TVHB’den Bakan Başeskioğluna Vetriner Hekim hatırlatması

  TVHB Başknı Dr.Mehmet Alkan’ın Açıklaması şöyle:

  Kamuya personel alımı ve kamu personel reformu ile ilgili olarak 14 Şubat 2009 tarihinde Anadolu Ajansına zat-ı aliniz tarafından yapılan açıklamalar sırasında “demode olmuş, güncelliği kalmamış” mesleklere örnek olarak, veteriner hekimliği mesleğini göstermiş olmanız, biz veteriner hekimleri çok üzmüştür.

  Veteriner hekimlik, insan sağlığına, gıda güvenliğine ve hayvan sağlığına önem veren gelişmiş ülkelerde, en önemli birkaç meslekten biri olarak yer almaktadır. Ülkemizde de ise, veteriner hekimler çok zor şartlarda dağ bayır demeden en ücra yerlere kadar ulaşarak, hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak adına, büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

  Veteriner hekimlik mesleği, hayvan sağlığının korunması yanında, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.

  İnsanlarda görülen hastalıkların % 65-70 i hayvansal kökenlidir. Yine gıda kökenli riskin %90 ı hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, 200 den fazla zoonoz karakterli (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalık bulunmakta ve bu hastalıklara da her gün bir yenisi eklenmektedir. Veteriner hekimliği mesleği olmadan, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. İnsanlık için her geçen gün daha önemli hale gelen sağlık ve sağlıklı gıda nedeniyle, gelişen dünyada, veteriner hekimliği mesleğinin önemi ve gerekliliği her geçen gün artmaktadır.

  Ülkemiz, hayvan varlığı ile dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda coğrafik konumu nedeniyle de hayvan hastalıkları yönünden çok riskli bir bölgede bulunmaktadır. Bu da ülkemiz açısında veteriner hekimliği mesleğinin önemini arttırmaktadır.

  Gıda kaynaklı riskin % 90 ının hayvansal gıdalardan kaynaklanması nedeniyle, AB de ve gelişmiş ülkelerde gıda güvenliğinden sorumlu ve yetkili tek meslek grubu olarak veteriner hekimler yer almaktadır. Aynı zamanda, AB müktesebatının %25 i de veteriner hekimlik konularından oluşmaktadır.

  Bunun yanında, insan sağlığını tehdit eden 200 den fazla zoonoz hastalık nedeniyle, geliştirilen “tek dünya tek sağlık” konsepti ile insan sağlığı ve hayvan sağlığını birlikte ele alan beşeri ve veteriner hekimlerin ortak çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır.

  Kamunun sorumluluğunda olan tüm bu veteriner hekimlik görev ve hizmetleri ile ilgili olarak, ülkemizde çok büyük eksiklikler bulunmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden birçok salgın hayvan hastalığının kontrolü sağlanamadığı gibi yeterli gıda güvenliği de sağlanamamaktadır. Bunun sonucu olarak, halk sağlığı korunamadığı gibi ülkemizden hayvansal ürün ihracatı da yapılamamaktadır.

  Ülkemiz, AB ülkelerine göre, veteriner hekimliği hizmetleri açısından çok daha riskli bir bölgede bulunmasına rağmen, kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayılarına bakıldığında, ülkemizde kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayılarının ne kadar yetersiz olduğu anlaşılacaktır. 2006 yılı verilerine göre, Almanya’da 22.704, ispanya’da 22.425, İtalya’da 20.700, Fransa’da 12.989 veteriner hekim istihdam edilirken, ülkemizde hem hayvan sağlığı hem de gıda güvenliğinden sorumlu olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığında sadece 3000 veteriner hekim istihdam edilmektedir.

  Ülkemizde, gerektiği şekilde hayvan sağlının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve buna bağlı olarak da halk sağlığının korunması için 20.000 veteriner hekimin kamuda istihdamı gerekir.

  Bu gün ülkemizdeki veteriner hekim sayısı 20.000 civarındadır. Ancak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bizlerinde karşı olduğu, plansız bir şekilde ve yetersiz altyapı ile açılan veteriner fakülteleri, eğitimde kaliteyi düşürdüğü gibi işsiz veteriner hekimlerin de artmasına neden olacaktır. Almanya’da 5, Fransa’da 4 olan veteriner fakültesi sayısı ülkemizde 18 e ulaşmıştır. Yeni fakültelerinde açılması için faaliyetler yürütülmektedir. Çok pahalı ve 5 yıllık zorlu bir eğitim sonrası işsiz veteriner hekim yetiştirilmesi, ülke kaynaklarının israfına neden olmaktadır. Bu nedenle, yeni veteriner fakültesi açmak yerine, mevcut fakültelerin eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik altyapı eksikliklerinin giderilmesi daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu da bir hükümet politikası olarak ele alınmalıdır.

  Veteriner hekimler olarak, basın açıklamanızda bir meslek adına yer alan bu sözleri haddini aşan sözler olarak değerlendiriyor ve bunun düzeltileceğini umuyoruz.

  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.