blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Tanışma Forumu
 4. VETERİNER HEKİMLİK VE FAKÜLTELERLE İLGİLİ SORULARINIZ ?
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 43)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18228

  VETERİNER HEKİMLİK VE FAKÜLTELERLE İLGİLİ SORULARINIZ ?

  EN KISA ZAMANDA CEVAPLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR..

  #50430

  OMÜ veterinerlik kazandım ingilizce yeterlilik sınavında neler soruluuyor yazılı mı sözlü mu oluyor en az kaç almak gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum

  #50432

  OMÜ / Yabancı Diller Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi – OYDEM ::

  Amaç :

  Yabancı dilde hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilerin kayıtlı oldukları programdaki eğitim-öğretim süresince yabancı dilde ve kendi alanlarında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye ya da Türkçe bir metni ilgili yabancı dile çevirebilme, yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilme yeteneğini kazanmalarını sağlamaktır.

  Hazırlık Sınıfları Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı

  Hazırlık öğrencilerinin yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavları her eğitim-öğretim dönemi başında Merkezimizce yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

  Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminin Süresi

  Ondokuzmayıs Üniversitesinde zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim-öğretim yılının başında hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına tabii tutulurlar. Hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik-düzey belirleme sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik-düzey belirleme sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

  Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarına kesin kaydını yaptırmış bulunan öğrencilerden, ulusal ya da uluslararası geçerliliği Ondokuzmayıs Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarında başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler yeterlik-düzey belirleme sınavından muaf tutulurlar. Belgeleri kabul gören öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar. Ancak eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarının bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavı tarihinden bir hafta önce OYDEM Müdürlüğüne teslim edilmesi ve OYDEM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir.

  Hazırlık sınıflarına devam edecek Yabancı Diller Eğitimi Bölümü dışındaki öğrenciler akademik yıl başlangıcında girecekleri yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavından aldıkları notlara göre guruplandırılırlar. Hazırlık sınıflarında dersler yıllık ders statüsünde yapılır. Hazırlık sınıfı öğrencilerine okutulacak dersler haftada en az yirmi saat olmak üzere belirlenir.Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Hazırlık eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur.

  Sınavlar

  MADDE 7-Hazırlık sınıfı programında yeterlik-düzey belirleme sınavı, arasınavlar, kısa süreli sınavlar ve yılsonu genel sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Meslek olarak yabancı dil alanını seçmiş oldukları için farklı eğitim-öğretim programı uygulanan öğrencilerin yeterlik-düzey belirleme sınavları, arasınavları ve yılsonu genel sınavları farklı hazırlanıp uygulanabilir.

  Yeterlik-düzey belirleme sınavı tek aşamalı olarak yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

  Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı başında yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler. Bu sınavdan başarılı olanlar kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. Bu sınava girmeyenler ya da girip de başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam ederler. Yılsonu sınavında başarısız olan veya bu sınava katılamayan öğrenciler bir kez daha ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler, bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.Bu sınavdan başarısız olan ya da devam zorunluluğunu yerine getirmemiş eğitim-öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrenciler mezun oluncaya kadar her öğretim yılı başında kayıtlı oldukları birime yeni yerleştirilen öğrenciler için Yabancı Diller Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından açılacak hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavında başarılı olmak zorundadırlar.

  Eğitim-öğretim alanı yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise ikinci kez hazırlık sınıfını tekrarlarlar. İkinci yılın sonunda da başarısız olan veya yılsonu sınavına katılamayan öğrenciler ders yılı başında açılan hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınavını başarmış sayılırlar. Sınava girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla kayıtları silinir. Kayıtları silinen bu öğrencilerden derslere devam zorunluluklarını yerine getirenlere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavların sonunda başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz ve bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

  Yatay geçişte öğrencinin, geldiği yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavını başarmış olma ya da hazırlık okuyup başarılı olma koşulu aranır. Öğrenci bu koşula sahip değilse Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açtığı yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavından başarılı olması gerekir. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 alan öğrenci başarılı sayılır.

  Genel Başarı Notunun Hesaplanması

  Genel başarı notu, ara sınav puan ortalamasının %40’ı, yıl sonu genel sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur. Yıl Sonu Genel Sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin kısa süreli sınavlar da yapılır. Bu sınav sonuçları da genel başarı notuna yansıtılır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl sonu genel sınavından yüz tam puan üzerinden en az elli puan alması ve genel başarı notunun en az yetmiş olması zorunludur.

  Geçer Notlar

  Puan Not Katsayı Derece

  90-100 AA 4.00 Pekiyi
  85-89 BA 3.50 Pekiyi
  80-84 BB 3.00 İyi
  75-79 CB 2.50 İyi
  70-74 CC 2.00 Orta

  Geçmez Notlar

  F1 : Devamsız, genel sınava girme hakkı yok.

  F2 : Devam etti, genel sınava girmedi.

  F3 : Genel sınava girdi, başarısız.

  Sınav Sonucuna İtiraz

  Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme isteyebilirler.

  Devam Zorunluluğu

  Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. Bir öğrencinin devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin % 20’sini geçtiği takdirde, o öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Devamsız öğrenciler yılsonu genel sınavına kabul edilmezler. Ders yılı başında yapılan yeterlik düzey belirleme sınavına katılırlar.

  Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeniyle Sınava Girememe

  Ondokuzmayıs Üniversitesi öğretim ve sınav çerçeve yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle bir arasınavına giremeyen öğrenciye kayıtlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.

  Yeterlik-düzey belirleme, yılsonu ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak mazereti kayıtlı olduğu fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur.

  Öğrenime Ara Verme İzni

  Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık ve destek programlarında okuyan öğrencilere kayıtlı oldukları fakültelerin yönetim kurulu kararıyla bir kez bir öğretim yılı süreyle öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlik-düzey belirleme sınavına girebilirler.

  #50433

  SINAV ÖRNEKLERİ İÇİN AŞAGIDAKİ ADRESİMİZE BAKABİLİRSİNİZ…

  http://www.veterinerhekimiz.com/forum/showthread.php?tid=17669

  #50446

  teşekür ederim çok sağolasın

  #50484
  BEY_tar
  Üye

  slm arkadaslar ismim mahmut.bu sene ankara ünivi kazandım hiç bahsetmemişsiniz.darıldım walla .şaka şaka bahsetseniz olurmuş aslında.nese konumuza dönelim.ben özel yurtta kalmak istiyorum benim okuluma yakın gerçekten güzel bi yurt biliyomusunuz?biliyorsanız bana yazarmısınız bu 1. bide ingilizce sınavı şartmı yoksa hazırlık görmeden geçebiliyor muyuz?buda 2. sorum cvplarsanız gerçekten çok sevinirim .şimdiden çok teşekkürler.

  #50489

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLERİ :

  http://www.veterinary.ankara.edu.tr/infopack_tr/output/index.htm

  SAYFA 23:

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ:
  İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı n n Veteriner Fakültesi’ ne yeni kaydolan öğrenciler, bilgisayar eğitimi de verilen bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfına isterlerse devam edebilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğrenim süresi dışındadır. Hazırlığı başarı ile bitiren öğrencilerin hazırlık notu lisans mezuniyet not ortalamasına katılır.

  #50534
  BEY_tar
  Üye

  hazırlık tmm.bana bide ankarada hakkaten güzel özel yurt bulabilirseniz adresli okula yakın varsa bide telefonu olan çok kıyak geçersinizhaaa:D.inş okuldan iyi notlarla mezun olup vatana millete hayırlı bi bey_tar olabilrim.

  #50535

  http://www.veterinerhekimiz.com/forum/showthread.php?tid=17658

  BU ADRESTE ÖZEL YURTLARIN TELEFEON VE ADRESLAERİNİ BULABİLİRSİN…

  KENDİNE UYGUN YURDU BULMAK ARTIK SANA KALMIŞ..ÇÜNKÜ FİYATLARI,İMKANLARI ,ORTAMI HEPSİNİN FARKLI..

  #50569

  merhaba arkadaşlar ben bu sene istanbul üniversitesi veterinerlik fakültesini kazandım ve iü nün hazırlık sınavının sorularının nasıl olduğu hakkında bilgi almak istiyorum…

  #50573
  sepulika wrote:
  merhaba arkadaşlar ben bu sene istanbul üniversitesi veterinerlik fakültesini kazandım ve iü nün hazırlık sınavının sorularının nasıl olduğu hakkında bilgi almak istiyorum…

  bölümünüz hayırlı olsun bildiğim kadarıyla istanbul üniversitesinde hazırlık sınıfı yok dolayısıyla böyle bi sınıfda yok ama bu sene açıldıysa bilmiyorum öyle bi duyuruda bulamadım araştırmalarımda ama

  #50575

  [size=large]ÖRNEK HAZIRLIK SINAVI [/size]

  #50613
  Belanir
  Üye

  Merhabalar. Ben bu sene Ankara Üniv. Vet. Fak.’ni kazandım. Yalnız ufak çapta araştırdığım kadarıyla hakikaten okuması zor olan bir meslek dalı veterinerlik ve 5 sene olan eğitim genelde uzayabiliyormuş. Benim sorum ise hazırlık konusunda olacak. Malum Ankara Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı isteğe bağlı olarak okunmakta ve ben bu konuda biraz kararsızım.Lisede de hazırlık okuduğum için İngilizce seviyem kötü değil ve minimum beş sene sürecek olan eğitimimi hazırlık ile uzatmak istemiyorum. Öte yandan veterinerlik mesleği hakkında çok bilgim yok. Eğer yabancı dilin önemi büyükse hazırlık sınıfını okumak iyi olur sanırım. Bir de not ortalaması var ki sanıyorum hazırlık sınıfında alacağım notlar düşük olmayacaktır ve bunlar da not ortalamamızı etkiliyormuş. Yani bu konuda hakikaten kararsızım , kayıt için Ankara’ya gittiğimde olay yerinde inceleme yapacağım :w00t: Son olarak da yurt konusunda osym’nin sitesi aracılığıyla başvuruda bulundum. Ayrıca birşey yapmam gerekiyor mu? Yurt çıkar diye umuyorum ama ulaşım sorunu olursa perişan olurum Ankara’da. Fakülte adresi olarak Yıldırım Bayezit Meydanı Dikmen gözüküyor , orada özel yurt da baktım fakat ortaöğretim için bulabildim. Devlet yurdu çıkarsa ulaşım imkanım nasıl olur bilemiyorum. Ankara Üniv.’de okuyan arkadaşlar varsa öneri istiyorum yurt konusunda. Teşekkürler…

  #50636
  Mahmut BABUR wrote:
  sepulika wrote:
  merhaba arkadaşlar ben bu sene istanbul üniversitesi veterinerlik fakültesini kazandım ve iü nün hazırlık sınavının sorularının nasıl olduğu hakkında bilgi almak istiyorum…

  bölümünüz hayırlı olsun bildiğim kadarıyla istanbul üniversitesinde hazırlık sınıfı yok dolayısıyla böyle bi sınıfda yok ama bu sene açıldıysa bilmiyorum öyle bi duyuruda bulamadım araştırmalarımda ama

  istanbul üniversitesinin sitesinde yabancı dil yeterlilik sınavlarının tarihlerini ve girileceği saatleri yazıyo fakat istanbul üniversitesini aradık ordan da hazırlık yok dediler biz de ne yapacağımızı şaşırdık.

  #50642

  istanbul üniversitesinde çoğu bölümlerde hazırlık sınıfı war doğru bakmışsınız fakat weteriner fakültesinde yok

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 43)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.