blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Tanışma Forumu
 4. yatay geçiş nedir_?_
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18242

  1.Yatay geçiş nedir?

  Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan diğerine) geçiş yapması esasıdır.

  Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte, yüksekokulların, meslek yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

  2.Yatay geçiş koşulları nelerdir?

  Fakülte/Yüksekokulların Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile bölüm/programlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.
  Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
  a) Yatay geçiş için başvurduğu sınıfa veya yarıyıla kadar, ayrılacağı kurumdaki önlisans/lisans programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,
  b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyılla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.
  Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak İlimizde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında, her sınıfına veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvurmaları halinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile, nakledilebilirler.
  c)Yatay geçiş için başvuracak adayların, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYS puanı, yatay geçiş başvurusu yaptığı bölümün anılan yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

  3.Yatay geçiş için başvurular ne zaman yapılır?

  Kontenjan ayrılmış olması halinde öğrenciler, yatay geçiş başvurularını , geçmek istediği Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne, ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 (on) gün öncesine kadar yapmak zorundadırlar.

  4.Yatay geçiş için istenen belgeler nelerdir?

  a) Not Belgesi ( Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, bu derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belgenin aslı veya onaylı fotokopisi. Bölüm yetkililerinin ön görmesi halinde ders içeriklerini de teslim etmesi gerekmektedir.

  b) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Disiplin durumu Transkriptte yer alıyorsa ayrı bir belge gerekmez).

  c) Yurt dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri dökümanın eklenmesi yararlıdır.

  d) Belgeleri yabancı dilde olanların, Türkçe’ye çevirtmeleri gerekmektedir.

  e) ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi.

  f) Yatay geçiş hakkı kazanıp kaydı yapılan öğrenciler, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerin, kesin kayıt oldukları programın öğretim planında yer alan derslerine içerik yönünden 2/3 oranında benzerlik gösteren ve kredi açısından eşdeğer olanlarından muaf tutulurlar.

  Başvurular,yukarıdaki belgeler ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokula bir dilekçe ile yapılır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.