blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Ders Notları ve Faydalı Bilgiler
 4. Zoonotik Hastalıklar - sağlık bakanlığı
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28092

  ZOONOTİK HASTALIKLAR

  HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ

  Link: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Zoonotik%20Hastaliklar%20Katilimci%20Kitabi.pdf

  TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  ZOONOTİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

  ÖNSÖZ

  Enfeksiyon hastalıkları alanında yüz yıl öncesine göre çok daha gelişmiş tanı ve tedavi imkânlarına sahip olmamıza rağmen halen salgınlar büyük insan topluluklarını etkilemektedir. Toplum kaynaklı enfeksiyonların %60’ını zoonotik enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Günümüzde hayvan kaynaklı hastalıklar insan sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturmaktadır. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, şarbon, kuduz ve bruselloz başta olmak üzere birçok zoonotik hastalık ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi olma eğilimini sürdürmektedir. Zoonotik hastalıklar; halk sağlığına olumsuz etkileri yanında, hayvanlardaki verim kayıpları ve ölümler dolayısıyla ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Bu hastalıkların görülmesinde sosyokültürel alışkanlıkların ve sosyoekonomik durumun önemli etkileri vardır. Zoonotik hastalıklar, birçok kurum ve kuruluşun eş güdüm çerçevesinde çalışması ile kontrol altına alınabilecek hastalıklardır. Sağlık Bakanlığı olarak zoonozlar konusunda öncelikli stratejimiz hayvan kaynaklı hastalıkları önlemek ve halk sağlığını korumaktır. Bu amaç doğrultusunda son zamanlarda zoonotik hastalıkların sıklığının da artması nedeniyle personelin bu hastalıklara duyarlılığının artırılması ve bu vakalara uygun yaklaşımın desteklenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Zoonotik hastalıklar konusunda personelin bilgi ve tutum desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilerek, hizmete yönelik “Zoonotik Hastalıklar Eğitim Modülü” oluşturulmuştur. Modülün amacı zoonotik hastalıklar hakkında sağlık personelinin bilgi ve yaklaşımının geliştirilmesinin yanı sıra uygun iletişim teknikleri kullanılarak bu hastalıklara karşı toplumsal duyarlılığın oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu materyal ile gerçekleştirilecek eğitimler Türkiye’nin her yerinde standart, Bakanlıkça onaylanmış olan hastalıkların tanımından, vaka yönetimine, sürveyansına ve halka bu bilgilerin aktarılmasında kullanılacak tekniklere kadar sağlık personelini bilgilendirecek, yönlendirecek ve destekleyecektir. Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biri de hastalıklar oluşmadan gerekli tedbirleri alarak ülkemizin kaynaklarını en ekonomik şekilde kullanmaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığımızca yayımlanan bu kitabın hazırlanması ve basımında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

  ZOONOTİK HASTALIKLAR

  ŞARBON HASTALIĞI
  BRUSELLOZ
  KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI
  KUDUZ HASTALIĞI
  HANTA VİRÜS ENFEKSİYONLARI
  TULAREMİ HASTALIĞI
  LYME HASTALIĞI
  TOKSOPLAZMOZ
  KİST HİDATİK HASTALIĞI
  GİARDİAZİS
  AMEBİYAZİS
  LEPTOSPİROZ

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.