1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri

Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri Veteriner hekimler; evcil hayvanların, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadelesi, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, gıda hijyeni ve teknolojisi, çevre sağlığı gibi konularda ve bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişilerdir.

Veteriner Hekimlerin yetkileri, görevleri ve Veteriner Hekim olmak isteyen kişilerin ne gibi özelliklere ihtiyacı olması ile ilgili bazı bilgileri aşağıda sizler için sıraladık.

Liste zamanla güncellenecektir.

Sizlerinde eklemek istediğiniz konular varsa çekinmeden konu altından yorum yapabilirsiniz.

Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri

 • Hayvan sağlığının korunması için gerekli önlemler almak, hayvanları muayene ve tedavi etmek. Hayvan hastalıklarına tıbbi veya cerrahi girişimlerle tedavi için karar vermek ve uygulamak. Hayvanları hastalıklara karşı korumak için gerekli aşıları y apmak.
 • Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Hayvan sürülerini ve mandıralarını kontrol etmek, hayvanların beslenmesi, hayvan refahı, yetiştirilmesi, hayvancılığın iyileştirilmesi adına çalışmalarda bulunmak, hayvan sahiplerinide bilgilendirerek destek olmak. Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek.
 • Hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri bulundurmak ve satmak.
 • Ülke hayvancılığının ıslah ve gelişmesini engelleyici hareketleri önleyici tedbirleri almak.
 • Bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları haberdar etmek ve önleyici tedbirleri almak.
 • Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek.
 • Zoonoz hastalıkların kontrolüne ilişkin kontrol programları hazırlamak, yürütmek ve takibini yapmak, bu hususta gerek sağlık personeli gerekse halka yönelik eğitim materyalleri hazırlamak ve eğitimleri gerçekleştirmek.
 • Bulaşıcı hastalıkların saha ve epidemiyolojik çalışmalarına ilişkin faaliyetlere katılmak.
 • Başta hayvansal gıdalar olmak üzere güvenli gıda temini konusunda çalışmalar yapmak, bu alanda verilen izin ve denetim işlemlerini, gıda işletmelerine ve halka yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek.
 • Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması,korunması,taşınması için uygun yöntemleri araştırır.
 • Hayvansal gıdalardaki veteriner ilaç, hormon vb. kalıntıların izlenmesi ve en aza indirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.
 • Çevre Sağlığı Hizmetleri kapsamında temiz içme ve kullanma suyu teminine ilişkin faaliyetlerde yer almak, halk ve çevre sağlığı için tehlike oluşturma riski olan, sınai ve ticari kuruluşlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalara katılmak, insan sağlığını tehdit eden başta zoonoz hastalıklar olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önlenmesine ilişkin alınacak çevre sağlığı tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 • Herhangi bir afet durumunda halk sağlığını ve çevre sağlığını tehdit eden olumsuzluklara tedbirlerinin alınmasına yönelik faaliyetlere katılmak.
 • Halk sağlığını tehdit eden vektör ve diğer zararlılarla mücadele programları geliştirmek, uygulamak, bu alanda kullanılan madde ve araçlarla ilgili çalışmalar yapmak.
 • Başta zoonoz karakterli hastalıklar olmak üzere, bulaşıcı hastalıklara ilişkin laboratuvar tetkiklerini, gıda ve suların kimyasal, mikrobiyolojik vb. analizlerini yapmak ve alanı ile ilgili virolojik, bakteriyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, farmakolojik, toksikolojik vb. laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Eğitim ve araştırma birimlerinde kullanılacak deney hayvanlarını yetiştirilmesi ve deneylere uygun olarak hazırlanması konularında danışmanlık yapmak.
 • Başta zoonoz karakterli hastalıklarda kullanılanlar olmak üzere, aşı, serum vb. biyolojik ürünlerle ilgili çalışmaları yapmak.
 • Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
 • Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak

Veteriner hekim olmak isteyenlerin;

 • Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
 • İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
 • Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
 • Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Sabırlı, dikkatli, düzenli,
 • Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
 • Sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekir.

blank

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  2 January 2021