1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Dünyada Veteriner Hekimlik Ünvanları
Veteriner Hekimlik Ünvanları Kapak

Dünyada Veteriner Hekimlik Ünvanları

Veteriner Hekimlik Eğitimi alan, Veteriner Fakültelerinden, Veteriner Kolejlerinden ve okullarından mezun olanların Dünya Dillerindeki Veteriner Hekimlik Ünvanlarının listesi aşağıdaki gibidir.

Veteriner Hekim, Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Hayvan popülasyonlarının sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır.

veteriner hekimlik dernek birlik kurulus

Etimoloji ve İsimlendirme

Veteriner kelimesi Latince veterinae / veterīnārius kökeninden gelir. İlk kez Thomas Browne tarafından 1646 yılında basılı olarak kullanmıştır.  Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar.

Veteriner hekimlik mesleği ile ilgili mesleğin doğuşundan itibaren farklı hitaplar, veteriner hekimi isimleri, veteriner hekimlik ünvanları kullanılmıştır. Veteriner hekim mesleğinin doğuşu, veteriner hekimliğin adlandırılması, veteriner hekim terimine geçiş süresi, Dünya’da ve Türkiye’de Veteriner hekimlik tarihi ile ilgili merak ettiklerinizi Veteriner hekimliğin tarihçesi sayfasından inceleyebilirsiniz.

Terimler Sözlüğü

Almanca: Tierarzt, Veterinär
Arapça: طبيب بيطري – بيطري
Çince: 兽医
Fransızca: Vétérinaire
Hintçe: पशु चिकित्सक
İngilizce: Vet, Veterinarian, Veterinary
İspanyolca: Veterinario
Rusça: ветеринарный
Türkçe: Veteriner Hekim
Yunanca: κτηνιατρικός

veteriner hekimliği terimler sözlüğü

Dünya’da Veteriner Hekimlik Ünvanları

KısaltmaİsimÜlkeler
BSBachelor of ScienceAfganistan, Tayvan
BScVMBachelor of Science in Veterinary MedicineSırbistan ve Karadağ
BAScBachelor of Agricultural ScienceÇin
BVMBachelor of Veterinary MedicineÇin, Ermenistan, İngiltere, Kenya, Libya, Tanzanya, Tayvan, Uganda, Zambiya
BVM&ARBachelor of Veterinary Medicine and Animal ResourcesSuudi Arabistan
BVMSBachelor of Veterinary Medicine & SurgeryAvustralya (Murdoch Üniversitesi), Büyük Britanya (Edinburgh hariç), Irak
BVMSciBachelor of Veterinary Medicine ScienceBüyük Britanya
BVM&SBachelor of Veterinary Medicine & SurgeryEdinburg
BVScBachelor of Veterinary ScienceAvustralya (Murdoch Univ. Hariç), Büyük Britanya, Burma (Myanmar), Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Mısır, Sudan, Suriye, Sri Lanka, Yeni Zelanda, Zimbabve
BVSc&AHBachelor of Veterinary Science and Animal HusbandryHindistan
CMVCandidates Medicinae VeterinariaeNorveç
DDierenartsHollanda
DCVDoctor en Ciencias VeterinariasArjantin
DEDVDiplome d’Etat de Docteur VeterinaireFransa
DrhDokter HewanEndonezya
DKDiploma of KtiniatrouYunanistan
DMVDocteur en Medecine VeterinaireBelçika, Tunus, Zaire
DMVDottore in Medicina Veterianriaİtalya
DMVDoctor en Medicina VeterinariaDominik Cumhuriyeti, Ekvador, Küba, Paraguay
DMVDoctor Medic VeterinaRomanya, Uruguay
DMVDiplome Federal de Medecin Veterinaireİsviçre
DVDocteur VeterinaireCezayir, Fas
DVEDocteur Veterinaire d’EtatSenegal
DVMDoktor Veterinarske MedicineBosna, Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya
DVMDoctor of Veterinary MedicineAmerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Batı Hint Adaları, Etiyopya, Filipinler, İran, İsrail, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Kosta Rika, Macaristan, Malezya, Nijerya, Pakistan, Sırbistan ve Karadağ, Tayvan, Tayland, Tobago, Trinidad
DVMZDoctor of Veterinary Medicine & ZootechnicsKüba
GVGraduado en Veterinariaispanya
IASVIngenieur Agricole Specialite VeterinaireKamboçya
LMVLicenciado em Medicina VeterinariaMozambik, Portekiz,
LVLicenciado en Veterinariaispanya
LVLegitimerad Veterinaerİsveç
LVMLicentiate in Veterinary MedicineFinlandiya
LWLekarz WeterynariiPolonya
MVMjek VeterinerArnavutluk
MVMedico VeterinarioArjantin, Brezilya, Bolivya, Peru, Şili, Venezuela
MVBBachelor of Veterinary Medicineİrlanda
MVDMedico Veterinario ZootecnistaDominik Cumhuriyeti
MVDrDoktor VeterinarstviÇek Cumhuriyeti
MVZMedico Veterinario ZootecnistaGuatemala, Kolombiya, Meksika
SVMSpecialist Veterinarnoj MediciniUkrayna
TTieraerztAlmanya, Avusturya
VVeterinarioArjantin, Brezilya
VVeterinaereksamenDanimarka
VEVeterinary EngineerVietnam
VHVeteriner HekimTürkiye
VLVeterinaren LekarBulgaristan
VMDVeterinariae Medicinae DoctorisAmerika Birleşik Devletleri
VVVeterinarnyi VracUSSR Sovyetler Birliği

Türkiye’de Veteriner Hekimlik Ünvanları

veteriner hekimler günü kutlama mesajları

 • Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinden diploma almış ve 6343 sayılı Kanuna göre veteriner hekim unvanı kazanmış kişiyi,
 • Serbest veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,
 • Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,
 • Sorumlu veteriner hekim: Muayenehane veya polikliniğin, kuruluş, işleyiş ve denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde birinci derecede sorumlu veteriner hekimi,
 • Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,
 • Sorumlu yönetici: Hastanenin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,
 • Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknisyeni veya teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri, laborantı ifade eder.

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair 6343 Sayılı Kanunda, Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara (Veteriner hekim) denir.

Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetleri:

 • Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ahvalde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;
 • Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;
 • Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek;
 • (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü aşı, serum, biyolojik maddelerle müstahzaratı (ihtisas sahibi olmak ve bu maksatların tahakkuku için tedvin olunmuş hususi kanunların hükümlerine uymak şartiyle) ihzar, muayene,tahlil eylemek ve bu gibi hususatta rapor verebilmek;
 • Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eylemek ve bu ilaçları satabilmek;
 • Memleket hayvancılığının ıslah ve inkişafını engelleyici hareketleri, ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları haberdar etmek ve istilai mahiyet arzeden vakayide ise derhal muktedir olabileceği önleyici tedbirlere girişmek ve zootekni sahasında haiz olduğu ilmi salahiyetini kullanmak.

Ayrıca Bakınız

Veteriner Hekimlik ünvanları listesi güncellenmektedir, eksik, hatalı yada eklenmesini talep ettiğiniz kısımları bildirmeniz rica olunur. (Son güncellenme tarihi: 09.02.2021)

Bu sayfadaki bilgiler internet sitelerinden halka açık bilgilerden derlenmiş olup ve listelenmiş Veteriner Hekimlik derecesi veren bir eğitim kurumunun herhangi bir ulusal veya uluslararası eğitim denklik standardını veya onayını karşıladığını, veteriner hekimlik uygulama hakkını verdiğini ima etmez. Bilgilerin doğruluğunu düzenli olarak güncellemek ve doğrulamak için girişimlerde bulunulsa da, kullanıcı olarak resmi veteriner hekimlik eğitimi ve uygulama akreditasyon kuruluşlarından doğrulamasını inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri – https://sozluk.gov.tr/
 2. Encyclopædia Britannica – Veterinary medicine – https://www.britannica.com/science/veterinary-medicine
 3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44: 1-8, 1997 – Veteriner Hekim Terimi Üzerine Tarihsel Bir Araştırma, Atilla ÖZGÜR http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/561/6961.pdf
 4. 6343 Sayılı Kanun Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun – https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6343.pdf
 5. Resmi Gazete – 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 6. Resmi Gazete: KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
 7. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği – https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10644&MevzuatTertip=5
 8. Mezuniyet Öncesi Veterinerlik Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı​ https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari
 9. VeterinerHekimiz.Biz internet sayfası ile sosyal medya ağlarından iletilen bilgiler ile VeterinerHekim sayfalarından alıntılar, Veteriner hekimlik ünvanları
 10. World Veterinary Association (WvA) – Universities, Institutions, Colleges and Schools Awarding Veterinary Degrees https://www.worldvet.org/education.php
 11. Schools Awarding Veterinary Degrees http://www.worldvet.org/education.php?view=overview&cat=schools
 12. World Organisation for Animal Health (OIE) – What have you planned for World Veterinary Day? – https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/what-have-you-planned-for-world-veterinary-day/
 13. HealthforAnimals – One Health – https://healthforanimals.org/general/one-health.html
 14. Veterinarian Associations and Organizations – http://www.vet.com/vet_associations.html
 15. The World Organisation for Animal Health (OIE) – World Veterinary Year – https://www.oie.int/for-the-media/vet-2011/
 16. Veterinarian Sayings and Veterinarian Quotes, Quotes and Sayings About Veterinarian, Animal Lover Sayings, Livestock Sayings Veterinarium
 17. Veterinary Medical Degrees Granted Throughout the World https://www.avma.org/education/ecfvg/veterinary-medical-degrees-granted-throughout-world
 18. The Royal College of Veterinary Surgeons (Setting Veterinary Standards) – Qualifications Approved for Inclusion in the Registers https://www.rcvs.org.uk/document-library/qualifications-approved-for-inclusion-in-the-registers/
 19. Veterinary education (Degree) https://en.wikipedia.org/wiki/Veterinary_education
avatar of veteriner hekim

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021