Veteriner Hekim kimdir? Ne iş yapar?

  1. Anasayfa
  2. Video
  3. Veteriner Hekim kimdir? Ne iş yapar?

Veteriner Hekim Kimdir? Ne iş yapar?

Veteriner Hekim, Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Hayvan popülasyonlarının sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır.

Veteriner, latince hayvan demek olup, veteriner hekim ise evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri, ıslahıyla uğraşan; çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin kilit noktasında görev alan; hayvansal gıdaların antemortem ve post mortem muayenelerini yapan; hayvasal kökenli her türlü gıda ve gıdaya katkı olarak kullanılan maddeleri için sağlık raporu düzenleyen, kimseye verilen isim.

Video Kaynak: Videonun senaryo metni TVHB Merkez Konseyi adına Dr. Mustafa Altuntaş tarafından hazırlanmış, o dönemde Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. D. Ali Dinç ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Maden katkıları ile bu fakülte stüdyolarında hazırlanmıştır.

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021